Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо реалізації освітньої програми «Туризм» в Університеті «КРОК» — Університет «КРОК»

Новини та події

Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо реалізації освітньої програми «Туризм» в Університеті «КРОК»

18 січня 2023 Новини та події

Думка студентів є завжди надзвичайно важливою у системі підготовки фахівців, що сприяє удосконаленню освітнього процесу!

Університет «КРОК» двічі на рік проводить анонімне соцопитування, в якому пропонується студентам відповісти на питання щодо реалізації освітнього процесу, освітніх програм, студентського самоврядування тощо. Активну участь завжди беруть студенти освітньо-професійної програми «Туризм».

Протягом усього періоду навчання студентів кафедра туризму підтримує тісну взаємодію з ними: індивідуальні та групові зустрічі, офлайн, онлайн, за допомогою корпоративної пошти, в групах, соцмережах, на сторінках кафедри туризму у Фейсбуці та Інстаграм тощо. Щосеместра проводяться Організаційні збори, де студенти зустрічаються із командою кафедри туризму на чолі із завідувачем та обговорюють всі актуальні питання.

В кінці грудня 2022 р. - на початку січня 2023 р. здобувачам вищої освіти 2-4 курсів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Туризм», було запропоновано взяти участь в анонімному опитуванні щодо реалізації цієї програми в Університеті «КРОК».

Пропонуємо ознайомитись з основними результатами.

Студентам було запропоновано відповісти на 20 питань. Виявили бажання взяти участь 68,3 % студентів. Найбільш активними були студенти 4 курсу, що склало 48,5% опитаних.

Студенти відповідали на такі питання, серед яких:

1. Оцінити зміст ОПП «Туризм» за 10-ти бальною шкалою (1 бал – найнижча оцінка, 10 – найвища).

Як свідчать результати опитування 92,7% студентів оцінили зміст програми від 7 до 10 балів, із яких – 48,8% по найвищому балу – 10, що є позитивним результатом.
2. Оцінити рівень задоволеності компетентностями, здобутими у процесі навчання і розвиненими під час практичної підготовки на ОПП «Туризм», за 10-ти бальною шкалою (1 бал – найнижча оцінка, 10 – найвища). 97,5% визначили рівень задоволеності від 5 до 10 балів, із яких – 34,1% в своїй оцінці обрали 10 балів, а 2,4% (1 особа) – рівень задоволеності – 1 бал.
3. Серед запропонованих фахових компетентностей, які студенти відмітили, що здобули у процесі навчання, результати розподілились таким чином:
- здатність до організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного) – 75,6% опитаних;
- здатність аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал територій – 61%;
- здатність аналізувати сучасні тенденції і регіональні пріоритети розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів – 61%;
- здатність аналізувати діяльність суб’єктів індустрії туризму на всіх рівнях управління – 53,7%;
- здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту – 53,7% та ін.
4. Відповідь студентів щодо можливості реального вибору вибіркових дисциплін.
За результатами опитування 95,1% респондентів вважають, що реальний вибір дисциплін існує. Серед джерел інформування щодо вибору дисциплін найбільше студенти називають:
- перелік дисциплін та інформація про них розміщені на платформі Мудл Університету – 90,2%;
- перелік дисциплін та інформація про них розміщені на сайті Університету – 46,3%;
- перелік дисциплін розміщений на сайті Університету на сторінці випускової кафедри – 26,8% та ін.
5. Яким методам навчання віддають перевагу на ОП «Туризм»?
Здобувачі вищої освіти вважають, що на ОПП «Туризм» віддають перевагу таким методам навчання:
- методи проблемного навчання – 14,6%;
- дискусійні методи – 56,1%;
- пояснювально-ілюстративні методи – 92,7%;
- дослідницькі методи – 56,1%;
- репродуктивні методи – 14,6%;
6. Коли саме інформація про форми контрольних заходів, критерії оцінювання доводиться до відома здобувачів вищої освіти на ОПП «Туризм»?
92,7% здобувачів зазначили, що інформація про форми контрольних заходів, критерії оцінювання доводиться до відома здобувачів на початку вивчення дисципліни.
7. Оцінити рівень забезпечення здобувачів навчально-методичними матеріалами за 10-ти бальною шкалою (1 бал – найнижча оцінка, 10 – найвища). 97,6% визначили рівень забезпечення від 5 до 10 балів, із яких – 41,5% по найвищому балу – 10; найнижчий бал – 3 (2,4%).
8. На питання: «Чи сприяє зміст ОПП «Туризм» набуттю здобувачами вищої освіти соціальних навичок (soft skills)?» – 97% студентів надали позитивну відповідь.
Здобувачі вважають, що цьому сприяють такі форми і методи навчання:
- виступ, презентація – 87,8% ;
- створення презентацій – 61%;
- розробка міні-проєктів – 51,2%;
- управління міні-командою при розв’язанні завдань – 41,5%;
- дискусії – 2,4% тощо.
9. 97,6% студентів вважають, що на ОПП «Туризм» існує освітня, організаційна, консультативна та соціальна підтримка здобувачів вищої освіти
10. Також 97,6% здобувачів вважають, що вони мають доступ до інформаційних ресурсів та баз даних.
11. Розподіл думки студентів щодо засобів комунікації з ними:
- через офіс 365 – 90,2%;
- через соціальні мережі – 75,6%;
- організаційні збори – 68,3%;
- через старосту групи – 61%;
- індивідуальні бесіди – 51,2%;
12. Оцінити рівень дотримання академічної доброчесності на ОПП «Туризм» за 10-ти бальною шкалою (1 бал – найнижча оцінка, 10 – найвища). 95,1% визначили рівень дотримання академічної доброчесності від 7 до 10 балів, із яких – 51,2% по найвищому балу – 10; 2,4% визначили – в 5 балів та 2,4% – в 3 бали.
13. Оцінити рівень безпеки освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти за 10-ти бальною шкалою (1 бал – найнижча оцінка, 10 – найвища). 92,7% визначили рівень від 7 до 10 балів, із яких – 46,3% по найвищому балу – 10; 4,9% визначили – в 5 балів та 2,4% – в 2 бали.
19. Серед найбільш актуальних проблем, які здобувачі вищої освіти виділили в реалізації ОПП «Туризм» були названі війна та вимкнення світла. 50% опитаних студентів проблем не виявили.
20. Враження студентів щодо навчання на ОПП «Туризм» в Університеті «КРОК», побажання та пропозиції щодо вдосконалення освітньої програми (приклади):
 • Це надзвичайно цікава та актуальна освітня програма.
 • Враження загалом позитивні.
 • Більше практичних занять на свіжому повітрі, організація екскурсій.
 • Освітня програма поставлена чітко, зрозуміло, з теоретичним та практичним матеріалом.
 • Найбільшою перевагою є комунікація викладачів зі студентами враховуючи реалії сьогодення, кафедра швидко пристосовується до нових обставин та проводить навчання на вищому рівні.
 • Враження позитивні, пропозицій немає.
 • Все добре
 • Завжди цікаві та потужні заходи та зустрічі.
 • Навчання в університеті КРОК, як на мене, максимально якісне та доступне,тому бажаю продовжувати навчатись саме тут.
 • Хотілося більше практики, наприклад екскурсій, також щоб була практика за кордоном.
 • Дуже потужний зміст лекцій і практичних занять, до студентів відносяться з повагою, легка комунікація з викладачами. Побажання: проводити більше дискусійних занять. Вдосконалити заходи, щодо контролю академічної доброчесності.
 • Моє навчання в Університету "КРОК" на ОПП "Туризм" цікаве. Кафедра знайомить нас з… секретами та цікавинками туризму. На кафедрі працюють кращі викладачі та професіонали в цій сфері.
 • Дуже добре підібрані матеріали, викладачі легко знаходять спільну мову з студентами, і студентам легко комунікувати з викладачами, організація навчання та відношення до студента я вважаю найголовнішим плюсом.
 • Навчання дуже подобається, але хотілось б більше творчих завдань.
 • Загалом рівнем знань задоволений, це все що мені можуть надати в цей час, дякую!
 • Все супер.
 • Будучи студенткою КРОК, можу сказати що університет дійсно гарний. Викладачі освічені, хороші спеціалісти в своїй справі та привітні. Подобається те, що вони завжди підготовлені до лекцій, мають багато цікавого та корисного матеріалу. Аудиторії оснащені всіма сучасними зручностями, тому навчання проходить ефективно. Також перед вступом привабила адекватна ціна за навчання та можливість працевлаштування після навчання.
 • Враження щодо навчання позитивні.
 • Дуже якісно виконують свою роботу викладачі, роблять все, щоб студент навчався.
 • Все подобається.
 • Дуже задоволена, що саме обрала цю спеціальність.
 • Враження однозначно позитивні. Маю велике бажання продовжувати вивчати цю спеціальність. Я дуже зацікавлена в тій інформації, яку надають нам викладачі. Якщо мова йде про побажання та пропозиції, то я б запропонувала додати більше практики в реальному житті, опанування на практиці реальних професій.
 • Цікаво навчатись.
 • Хочеться відзначити комунікативність кафедри з студентами. Повну віддачу, жагу до роботи та, не дивлячись на сучасні умови, вміння і бажання передати знання…
 • Користуватися матеріалами закордонної навчальної програми.
 • Все подобається, пропозицій та побажань немає…
 • та інші.
 
Шановні студенти!
Щиро дякуємо за участь в опитуванні, за щирі відповіді, за нашу командну співпрацю у реалізації освітньої програми «Туризм»
в Університеті «КРОК»!!!
 
З повагою,
Кафедра туризму
Оновлено: Середа, 18 січня 2023 17:19
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Новини та події » Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо реалізації освітньої програми «Туризм» в Університеті «КРОК»