Вступ іноземних громадян — Університет «КРОК»

Умови вступу для іноземців
та осіб без громадянства у 2021 році

Для вступу до Університету іноземні громадяни особисто подають до відповідного структурного підрозділу заяву у паперовій формі.

Основні документи для вступу:

 1. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 3. академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);
 4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту) при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
 5. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства; 6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України; 7) 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вартість навчання у 2021-2022 н.р.

БАКАЛАВР / Університет «КРОК»

 • Менеджмент (англійська мова навчання), денна форма навчання31 000 грн/семестр
 • Міжнародний бізнес (англійська мова навчання), денна форма навчання35 500 грн/семестр
 • інші освітні програми, денна форма навчання23 000 грн/семестр
 • всі освітні програми, заочна форма навчання13 000 грн/семестр

МАГІСТР / Університет «КРОК»

 • Глобальний бізнес – менеджмент (англійська мова навчання), денна форма навчання45 700 грн/семестр
 • Експортноорієнтований менеджмент (англійська мова навчання), денна форма навчання37 500 грн/семестр
 • інші освітні програми, денна форма навчання24 000 грн/семестр
 • всі освітні програми, заочна форма навчання16 000 грн/семестр
 • Управління проєктами (англійська мова навчання), денна форма навчання1 650$/семестр

З повним текстом Правил прийому іноземних громадян та осіб без громадянства можна ознайомитися у п. 13 Правил прийому до Університету «КРОК» у 2021 році за посиланням.

С полным текстом Правил приема иностранных граждан и лиц без гражданства можно ознакомиться в п. 13 Правил приема в Университет «КРОК» в 2021 году по ссылке.

The full text of the Admission Rules of foreign citizens and stateless persons you can find in clause 13 of the Admission Rules to the «KROK» University in 2020 under the following link.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Умови вступу » Вступ іноземних громадян