Вступ іноземних громадян — Університет «КРОК»

Умови вступу для іноземців
та осіб без громадянства у 2023 році

У 2022 році прийом іноземних громадян на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

Для вступу до Університету іноземні громадяни особисто подають до відповідного структурного підрозділу заяву у паперовій формі.

Основні документи для вступу:

 1. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 3. академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);
 4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту) при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
 5. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 6. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 7. 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вартість навчання у 2023-2024 н.р.

БАКАЛАВР / Університет «КРОК»

 • Менеджмент (англійська мова навчання), денна форма навчання38 500 грн/семестр
 • Менеджмент (англійська мова навчання), заочна форма навчання25 000 грн/семестр
 • Менеджмент (англійська мова навчання) BBA, денна форма навчання45 000 грн/семестр
 • Міжнародний бізнес (англійська мова навчання), денна форма навчання45 000 грн/семестр
 • Комп’ютерні науки, денна форма навчання39 500 грн/семестр
 • інші освітні програми, денна форма навчання29 000 грн/семестр
 • всі освітні програми, заочна форма навчання17 000 грн/семестр
 • Україно-Грузинський проєкт (укр. мова), заочна форма навчання11 500 грн/семестр
 • Україно-Грузинський проєкт (англ. мова), заочна форма навчання20 000 грн/семестр

МАГІСТР / Університет «КРОК»

 • Глобальний бізнес – менеджмент (англійська мова навчання), денна форма навчання45 700 грн/семестр
 • Експортноорієнтований менеджмент (англійська мова навчання), денна форма навчання41 250 грн/семестр
 • Бізнес у ЄС, денна форма навчання26 400 грн/семестр
 • інші освітні програми, денна форма навчання30 000 грн/семестр
 • всі освітні програми, заочна форма навчання20 000 грн/семестр

З повним текстом Правил прийому іноземних громадян та осіб без громадянства можна ознайомитися у п. 13 Правил прийому до Університету «КРОК» у 2023 році за посиланням.

The full text of the Admission Rules of foreign citizens and stateless persons you can find in clause 13 of the Admission Rules to the «KROK» University in 2023 under the following link.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Умови вступу » Вступ іноземних громадян