Вступ іноземних громадян — Університет «КРОК»

Умови вступу для іноземців
та осіб без громадянства у 2022 році

У 2022 році прийом іноземних громадян на навчання може проводитись очно та/або дистанційно. У разі дистанційного вступу іноземець надсилає засобами поштового зв'язку до закладу освіти легалізовані та нотаріально завірені копії документів про попередню освіту. При першому перетині державного кордону України та після прибуття до закладу освіти, іноземець передає оригінали документів особисто.

Для вступу до Університету іноземні громадяни особисто подають до відповідного структурного підрозділу заяву у паперовій формі.

Основні документи для вступу:

 1. документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
 2. додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
 3. академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу);
 4. оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту) при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
 5. копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
 6. поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 7. 10 фотокарток розміром 30 х 40 мм;

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.

Документи, зазначені у підпунктах 1 - 4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Вартість навчання у 2022-2023 н.р.

БАКАЛАВР / Університет «КРОК»

 • Менеджмент (англійська мова навчання), денна форма навчання34 000 грн/семестр
 • Міжнародний бізнес (англійська мова навчання), денна форма навчання39 000 грн/семестр
 • інші освітні програми, денна форма навчання25 500 грн/семестр
 • всі освітні програми, заочна форма навчання15 000 грн/семестр

МАГІСТР / Університет «КРОК»

 • Глобальний бізнес – менеджмент (англійська мова навчання), денна форма навчання45 700 грн/семестр
 • Експортноорієнтований менеджмент (англійська мова навчання), денна форма навчання41 250 грн/семестр
 • інші освітні програми, денна форма навчання26 400 грн/семестр
 • всі освітні програми, заочна форма навчання17 600 грн/семестр

З повним текстом Правил прийому іноземних громадян та осіб без громадянства можна ознайомитися у п. 13 Правил прийому до Університету «КРОК» у 2022 році за посиланням.

The full text of the Admission Rules of foreign citizens and stateless persons you can find in clause 13 of the Admission Rules to the «KROK» University in 2022 under the following link.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Умови вступу » Вступ іноземних громадян