Навчально-наукова бібліотека — Університет «КРОК»

Навчально-наукова бібліотека

Історична довідка

Бібліотека Університету економіки та права «КРОК» заснована у вересні 1993 року

З першої книжки, з першої полиці за ці роки сформована сучасна навчально-наукова бібліотека, основне завдання якої – забезпечити інформаційну підтримку, активно сприяти навчальному та науковому процесам Університету.

З 2001 року з придбанням системи автоматизації бібліотек «ІРБІС» активно запроваджується автоматизація бібліотечних процесів.

Перший крок – створення електронного каталогу, широкі пошукові можливості якого задовольняють потреби і самого вимогливого читача і того читача, який вперше самостійно підбирає джерела інформації.

Бази даних ЕК - більше 100 тисяч бібліографічних записів, аналітичних описів статей із періодичних видань, наукових збірників.

2002 рік - наступний крок - одними з перших в Україні повністю відмовились від паперових читацьких формулярів і перейшли на електронну книговидачу. Цей крок в рази скоротив шлях книги з полиці до читача, дозволив швидко, оперативно задовольняти вимоги читачів.

Інформаційно-бібліографічне обслуговування, як один з провідних напрямів роботи бібліотеки спрямовуємо на забезпечення якісного і повного задоволення науково-інформаційних потреб викладачів, наукових працівників і студентів Університету:

 • щороку надаємо кілька сотень бібліографічних довідок, списків літератури за запитами користувачів
 • надаємо консультативну допомогу з підбору літератури до курсових, дипломних, наукових робіт

Розвивати навчально-наукову бібліотеку всі роки її існування допомагали студенти – волонтери, за що їм щиро дякуємо.

Правила користування

Порядок обслуговування користувачів, доступ до бібліотечних фондів та інформаційних ресурсів, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються Правилами користування бібліотекою, які складаються на основі Типових правил користування бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти і науки України.

Право користування бібліотекою мають студенти, аспіранти, професорсько-викладацький склад та працівники структурних підрозділів Університету, а також учні та вчителі Київського ліцею бізнесу, вчителі шкіл – партнерів Університету, випускники, члени Асоціації випускників Університету економіки та права «КРОК», слухачі підготовчих курсів та курсів підвищення кваліфікації.

Для запису в бібліотеку необхідно подати:

 • учням Київського ліцею бізнесу – пропуск
 • студентам – студентський квиток або індивідуальний навчальний план студента (залікову книжку);
 • аспірантам – аспірантське посвідчення;
 • викладачам та співробітникам університету – посвідчення викладача та співробітника університету.

Бібліотека пропонує

Для професорсько-викладацького складу:

 • ознайомчі семінари щодо бібліотечних ресурсів та пошуку інформації (друкованої, електронної);
 • тематичні семінари стосовно пошуку інформації на певні теми (щодо певних предметів, курсів);
 • допомога в укладанні списків рекомендованої літератури до курсів;
 • підбір літератури до курсу (теми тощо);
 • редагування списків рекомендованої літератури.

Для студентів:

 • знайомство з бібліотечними ресурсами та сервісом;
 • навчання користуванню електронним каталогом та іншими електронними інформаційними ресурсами;
 • допомога в укладанні списків рекомендованої літератури до курсів;
 • підбір літератури до курсу (теми тощо);
 • надання допомоги в укладанні списків літератури до наукових робіт.

Для читачів всіх категорій:

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Структурні » Навчально-наукова бібліотека