Секція фізичного виховання — Університет «КРОК»

Секція фізичного виховання

Кабінет 005
(+38 044) 455-57-12, вн. 102


Ми працюємо для Вас
Пн., ср., пт.: 10:00 – 17:30
Вт., чт.: 10:00 – 19:00
Без обідньої перерви
Сб., нд.: вихідні

Розклад секції фізичного
виховання та спортивного туризму
(з вересня 2014 р.)

Атлетична гімнастика
Пн., Ср. – 11:30, 13:05, 14:30, 16:00
Вт., Чт. – 11:30, 13:05, 14:30, 17:30
Пт. – 11:30, 13:05

Функціональна гімнастика (фітнес)
Вт. – 14:40
Пт. – 14:30

Баскетбол
Вт., Чт. – 16:00

Волейбол
Пн., Пт. – 16:00

Настільний теніс
Пн., Ср. – 16:00

Становлення і розвиток молодої особистості є одним із головних загальнодержавних завдань, невід’ємною складовою розбудови національної державності України. Виховання органічно пов’язане з утвердженням здорового способу життя, фізичним вихованням.

Фізична культура – невід’ємна важлива частина загальної й професійної культури особистості сучасного фахівця, що сприяє формуванню фундаменту його фізичного, духовного життя й успіхам у виробничій діяльності. Вона є якісною, динамічною характеристикою рівня розвитку й реалізації можливостей студентів, що забезпечує біологічний потенціал їхньої життєдіяльності, необхідний для проявів соціальної активності, творчої праці.

Фізичне виховання здійснюється відповідно до програм із роботи зі студентами і проводиться у формі навчальних та самостійних занять фізичними вправами, масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних позанавчальних заходів.

Особлива увага приділяється проведенню індивідуальної роботи зі студентами, залученню їх до участі в гуртках, спортивних секціях: волейбол, баскетбол, функціональна гімнастика, настільний теніс, атлетична гімнастика.

Завдання фізичного виховання у ВНЗ

  • формування в студентів потреби зміцнювати здоров'я засобами фізичної культури та спорту, сприяння всебічному гармонійному розвитку організму;
  • забезпечення процесу фізичного виховання сучасними науково-методичними комплексами;
  • виховання свідомого громадянина України, патріота, формування патріотичних почуттів, любові до рідної землі, свого народу, вивчення бойових традицій та героїчних сторінок історії українського народу;
  • підтримання професійного розвитку викладачів фізичного виховання; формування нового педагогічного мислення, прагнення до постійного оновлення знань і творчого пошуку, зорієнтованого на особистість студента;
  • формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, настанова на фізичне вдосконалення і самовиховання, потребу в регулярних заняттях фізичними вправами і спортом;
  • оволодіння системою практичних умінь і навичок, розвиток і вдосконалення психофізичних можливостей, якостей і властивостей особистості;
  • розвиток рухових навичок та умінь, а також використання засобів фізичної культури студентів у житті та в подальшій професійній діяльності.

Викладачі секції постійно вдосконалюють рівень своєї фахової майстерності, беруть участь у методрадах, науково-практичних конференціях.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Секція фізичного виховання