Управління міжнародного співробітництва — Університет «КРОК»

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

У 1999 році для задоволення потреб зростаючого числа іноземних громадян, які приїжджають навчатися до України, розвитку міжнародних відносин та ініціатив Університету «КРОК» було засновано Управління міжнародного співробітництва.

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти (ННІМО) створено на базі Управління міжнародного співробітництва Університету «КРОК» в 2022 році. Навчання іноземних громадян залишається одним із пріоритетних напрямів діяльності підрозділу і на сьогодні.

До складу Навчально-наукового інституту міжнародної освіти входять:


Управління міжнародних освітніх програм ініціює та реалізує

 • програми формальної та неформальної освіти, зокрема: ряд іншо(англо)мовних програм на рівні бакалавр, магістр;
 • програми мовної підготовки іноземців;
 • програми підготовки іноземців до вступу до ЗВО України та іноземних країн;
 • міжнародні програми типу Подвійний диплом;
 • програми міжнародної мобільності здобувачів та співробітників;
 • короткотермінові сертифікатні програми;
 • видачу запрошень на навчання;
 • визнання документів про освіту (шляхом співпраці з ДП «Інформаційно-іміджевий центр»);
 • здійснює супровід перебування іноземців в Україні.

Підготовку іноземних громадян в Університеті «КРОК» розпочато у 2001 році. За цей період близько 4000 тисяч іноземців проходили мовну та фахову підготовку на підготовчому відділенні Університету, на програмах бакалаврату, магістратури, програмах подвійного диплому, проводили дослідження в аспірантурі та докторантурі. На сьогодні в Університеті на 21 освітній програмі проходять навчання понад 700 громадян з 44 країн світу. Найчисельніше представлені такі країни, як Нігерія, Лівія, Індія, Іран. Університет «КРОК» є одним з найбільших серед закладів вищої освіти недержавної форми власності України за кількістю іноземних громадян.


Спільні освітні програми

Інститут впроваджує спільні освітні програми на рівнях бакалавра та магістра.

Програма реалізується університетом «КРОК» у співпраці з Нідерландською Бізнес Академією (Бреда, Нідерланди), і її історія розпочинається в 1999 році. Головною метою проекту для студентів є отримання якісної освіти для отримання ступеня бакалавра відповідно до стандартів ЄС. Переваги програми визначаються її унікальними характеристиками. Основними з них є:

 • Міжнародний диплом акредитованої програми голландського університету;
 • Компетентність підходу до вивчення з формуванням «портфеля компетенцій»;
 • Практико-орієнтоване навчання;
 • Сучасний методичний підхід;
 • Розвиток підприємницьких навичок тощо.

Інтегративне поєднання теорії та практики, сучасні методи якісної освіти й оцінки знань створюють міцні основи для професійної підготовки кваліфікованих фахівців, які можуть конкурувати не лише на українському, а й на міжнародному ринку праці. Невід’ємною частиною програми є стажування в Нідерландах, де студенти мають змогу відвідати великі голландські компанії і ознайомитися з міжнародними стандартами ведення бізнесу, культурою Нідерландів тощо. Випускники програми спроможні побудувати свою кар’єру на основі професійних навичок та компетенцій, знання іноземної мови й бізнес-контактів, набутих під час навчання в Університеті «КРОК».

Програма «Подвійний диплом» реалізується спільно Університетом «КРОК» (Україна) та Університетом прикладних наук ім. Яноша Кодолані (Угорщина, далі - KJU). Програма акредитована Угорським акредитаційним комітетом та спрямована на підготовку студентів відповідно до стандартів ЄС з подальшим присвоєнням двох кваліфікацій.

Переваги участі в програмі:

 1. Отримання двох дипломів (українського та європейського)
 2. Проходження практики за кордоном
 3. Участь у програмах мобільності Еразмус+
 4. Можливість участі у програмах мобільності угорського університету
 5. Можливість навчатися за методиками європейських університетів

Студентські обміни

Управління міжнародного співробітництва

Студенти Університету «КРОК», які володіють англійською мовою на рівні Upper Intermediate (B2) або вище, можуть відвідувати лекції та складати іспити англійською мовою, мають можливість брати участь у програмах обміну та проводити академічний семестр в освітній установі, яка є одним з партнерів Університету «КРОК».

Відбір студентів проводиться двічі на рік (кінець квітня; кінець жовтня) і складається з:

 1. листа-мотивації;
 2. тесту на рівень володіння англійською мовою (або сертифікат, який підтверджує рівень володіння мовою);
 3. інтерв'ю з відбірковою комісією.

У разі позитивного результату студенти відправляються в партнерський ЗВО, серед яких:

Всю найактуальнішу інформацію про програми мобільності можна отримати у фейсбук групі KROK_Exchange

Студенти можуть також брати участь у літніх і зимових школах, запропонованих нашими партнерами в Польщі, Німеччині, Італії і т. д. Окрім цього, вони мають змогу побувати в академічних та освітніх турах в Італії, Польщі, Нідерландах, Австрії та познайомитися з історією, культурою, традиціями інших країн, виконуючи міжкультурний компонент навчальних планів.

Участь у програмах обміну та навчання за кордоном може бути неймовірним академічним, професійним і особистим досвідом. Студенти мають можливість подорожувати, вивчати іншу культуру, людей та їхній спосіб життя, а також дізнаватись про академічне життя іншого навчального закладу. У ході обміну студенти здобувають нові навички, втілюють ідеї та знаходять нових друзів! Обмін також дає додаткові переваги при працевлаштуванні – роботодавці цінують міжнародний досвід і такі якості, як самостійність, вмотивованість і здатність долати труднощі.

Центр міжнародних проєктів

Навчально-наукового інституту міжнародної освіти готує заявки для проєктів міжнародної технічної допомоги, здійснює їх реалізацію та супровід, координує міжнародні ініціативи співробітників та студентів Університету.

 • проект «Партнерство Erasmus Mundus для України та Молдови», відповідно до якого студенти бакалаврату, магістратури, докторантури Університету «КРОК» можуть навчатися в 17 провідних європейських ВНЗ, отримуючи стипендію в розмірі 1000 євро на місяць. Крім того, згідно з умовами гранту, двоє аспірантів та двоє співробітників Університету можуть пройти стажування в партнерських ВНЗ;
 • проект TEMPUS – міжрегіональна програма Європейського Союзу, спрямована на модернізацію вищої освіти у 28 країнах – сусідах ЄС. Програма націлена на активізацію міжнародного міжуніверситетського співробітництва, реформування системи вищої освіти, оновлення навчальних програм. Консорціум університетів, до складу якого входить Університет «КРОК», отримав грант на реалізацію проекту TEMPUS «Мережа підприємців-випускників» («Entrepreneur Alumni Network»). Координатором проекту виступає Вища школа Амстердама (Hogeschool van Amsterdam). Проект реалізується з грудня 2013 року до листопада 2016 року;
 • проект MEDIATS – Медіація: навчання та трансформація суспільства. Мета проекту: Допомогти університетам стати ключовими гравцями у сприянні процесам медіації в Азербайджані, Грузії та Україні задля посилення демократії та об'єктивного вирішення проблем шляхом набуття найкращих європейських практик.
 • проєкт INTERADIS - Інтеграція та адаптація іноземних студентів/INTERADIS. Мета проєкту: Інтегрувати іноземних студентів в український та європейський освітній простір за допомогою культурних, етнічних, соціальних та академічних цінностей.
 • проєкт CLIMAN - Синергія освітніх, наукових, управлінських та промислових компонентів для управління кліматом та запобігання зміні клімату / CLIMAN. Мета проєкту: допомогти університетам Грузії та України стати центрами розвитку досліджень кліматичного менеджменту для прискорення інтеграції в світовий кліматичний ринок і реалізації світових вимог по кліматорегулюванню шляхом впровадження кращих європейських практик у сфері запобігання зміни клімату, адаптації та мінімізації наслідків.
 • проєкт COOPERA - Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні / COOPERA. Метою проєкту є інтеграція дуальної вищої освіти (DHE) у країнах-партнерах, а також розвиток навичок працездатності, підвищення релевантності навчання студентів відповідно до потреб професійного світу, досягнення більшої економічної ефективності та соціальної інтеграції.
 • проект «Бізнес-менеджмент-освіта в Україні» (США – Польща – Україна) має на меті досягнення значного прогресу в українській системі менеджмент-освіти, збільшення кількості сучасних напрацювань у менеджменті сільського господарства, промисловості, на малих та середніх підприємствах;
 • освітні семінари з впровадження стандартів навчання менеджменту для молодих викладачів у сфері інтерактивних методів викладання, ECTN, Hogeschool NOVІ, Трастовий фонд (Нідерланди);
 • семінари з методів викладання зі спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», Університет прикладних наук (м. Кремс, Австрія);
 • підготовка висококваліфікованих фахівців у сфері муніципального управління у рамках спільного нідерландсько-українського освітнього проекту адміністративного трансферу за підтримки Асоціації міст України і громад та Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів (Ньюпортська бізнес-академія (Нідерланди) та Університет «КРОК»).

Міжнародна співпраця Університету має системний і взаємовигідний характер. Вона сприяє зовнішній мобільності всіх учасників навчального процесу, забезпечує інтелектуальне, професійне та особистісне зростання, а також розширює світогляд і культурний досвід студентів та викладачів.

Навчально-науковий інститут міжнародної освіти співпрацює з партнерськими навчальними закладами з усього світу.

Інформаційна підтримка та корисні ресурси

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Структурні » Управління міжнародного співробітництва