Видавнича діяльність Університету — Університет «КРОК»

Видавнича діяльність Університету

Видавництво Університету

Запрошуємо науковців, науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти усіх рівнів навчання, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, комерційних фірм долучитись до публікацій монографій; підручників; посібників; методичних рекомендацій; конспектів лекцій; практикумів; збірників наукових праць; тез доповідей наукових конференцій та інших матеріалів.

На сайті Видавництва Університету розміщено монографії та навчальні посібники, опубліковані з вересня 2020 року. Книжки, опубліковані раніше, розміщені у Електронній бібліотеці

 

Фахові видання Університету

Результати наукових досліджень учених та молодих науковців можуть бути опубліковані у фахових виданнях Університету.

Legal Bulletin «КРОК» University

Legal Bulletin «КРОК» University

Збірник наукових праць «Legal Bulletin» є правонаступником видання «Правничий вісник Університету «КРОК». Видавцями збірника наукових праць «Legal Bulletin» є Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» (Україна), який є одним із перших приватних закладів вищої освіти України та має IV рівень акредитації, та Варшавська економічно-гуманітарна академія (Польща)

 
Вчені записки Університету «КРОК»

Вчені записки Університету «КРОК»

Збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №886 від 02.07.2020 р. включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б». Розрахований на викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрів, фахівців-практиків у сфері економічної теорії, міжнародних економічних відносин, фінансів, банківської справи та страхування, обліку, аудиту та оподаткування, публічного управління та адміністрування, менеджменту та маркетингу, підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, економічної безпеки держави та суб'єктів господарської діяльності, інноваційної діяльності та психології.

Наказом Міністерства освіти і науки України №894 від 10.10.2022 р. збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» включено до Переліку наукових фахових видань України, категорія «Б», з психологічних наук: 053 «Психологія».

 
Правничий вісник Університету «КРОК» (юридичні, психологічні науки)

Правничий вісник Університету «КРОК» (юридичні, психологічні науки)

Збірник наукових праць «Правничий вісник Університету «КРОК» включений до Переліку наукових публікацій України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Журнал є фаховим із юридичних та психологічних наук (Наказ МОН України №1328 від 21 грудня 2015 року).

 

Видання за участю Університету «КРОК»

Науковий журнал «Зовнішні справи» (UA Foreign Affairs)

Науковий журнал «Зовнішні справи» (UA Foreign Affairs)

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» разом із ГО «Українська асоціація зовнішньої політики», Благодійна організація «Благодійний фонд «Інститут громадської дипломатії» є засновниками журналу.

Науковий журнал «Зовнішні справи» (UA Foreign Affairs) є фаховим виданням з політичних та історичних наук. Формат наукового журналу «Зовнішні справи» – спадкоємця «Політики і час» – став спробою зробити зовнішню політику справою експертів, науковців та всіх тих, хто нею цікавиться, донести нестандартні наукові ідеї до широкого загалу читачів.

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Видавнича діяльність Університету