Студентське життя — Університет «КРОК»

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ

Департамент зі студентських питань
 

Департамент - це формування свідомої, активної, ідейної і креативної студентської спільноти, яка вміє поєднувати навчальний процес і проєктну діяльність. Реалізація права студентів на захист своїх інтересів, прав і обов’язків є найвищою цінністю на рівні з підтримкою традиційних заходів, корпоративною культурою.

Секція фізичного виховання
 

Становлення і розвиток молодої особистості є одним із головних загальнодержавних завдань, невід’ємною складовою розбудови національної державності України. Виховання органічно пов’язане з утвердженням здорового способу життя, фізичним вихованням.

Фізична культура – невід’ємна важлива частина загальної й професійної культури особистості сучасного фахівця, що сприяє формуванню фундаменту його фізичного, духовного життя й успіхам у виробничій діяльності. 

Наукова діяльність
 

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Наукова діяльність в Університеті є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Студентська рада
 

Студентське самоврядування є важливим елементом розвитку суспільства, що сприяє вихованню молодих управлінців та організаторів. Студентська рада Університету «КРОК» та Фахового коледжу впливає на зміну умов життя в гуртожитку, допомогає у творчій і науковій діяльності, бере участь у вирішенні питань міжнародного обміну, у роботі вчених рад, висловлює думку студентів, до якої прислухається адміністрація.

Також в Університеті яскраво розвивається творче життя у напрямках музичному та хореографічному з допомогою Театру танців та Вокальної студії.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Студентам » Студентське життя