Наукова діяльність — Університет «КРОК»

Наукова діяльність

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Наукова діяльність в Університеті є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова діяльність Університету забезпечується через:

  •   органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
  •   спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нових конкурентоздатних техніки, технологій та матеріалів;
  •   створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
  •   розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;
  •   безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що провадяться у вищому навчальному закладі;
  •   планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;
  •   залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;
  •   організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.
  •   Раду молодих учених

Основними напрямами наукових досліджень Університету є проблеми економіки та менеджменту, правового регулювання, міжнародних відносин, організаційної, економічної та юридичної психології, політології, туризму та дизайну.

Теми науково-дослідних робіт кафедр Університету, що зареєстровані в УкрІНТЕІ

Керівник роботи: Заслужений юрист України, Герой України, д.ю.н., проф. Француз А.Й.
Номер державної реєстрації: 0123U101412
Назва роботи: «Теоретичні та практичні питання застосування медіаційних процедур у різних сферах суспільного життя в Україні»

Керівник роботи: д.е.н., проф. Рокоча В.В.
Номер державної реєстрації: 0118U001385
Назва роботи: «Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України»

Керівник роботи: к.п.н., доц. Мелько Л.Ф.
Номер державної реєстрації: 0118U001386
Назва роботи: «Шляхи оптимізації регіонального туризму в Україні»

Керівник роботи: д.ф. Степаненко Н.В.
Номер державної реєстрації: 0118U001384
Назва роботи: «Теоретичні та практичні проблеми забезпечення прав людини та дитини в умовах розбудови правової, демократичної, соціально-орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства»

Керівник роботи: к. мист., доц. Лоліна Н.А.
Номер державної реєстрації: 0119U103433
Назва роботи: «Проблеми та перспективи дизайну в урбанізованому суспільстві»

Керівник роботи: д. е. н., проф. Радіонова І.Ф.
Номер державної реєстрації: 0120U100086
Назва роботи: «Національна економіка та економіки галузевих ринків в умовах інституційної невизначеності»

Керівник роботи: к. е. н., проф. Захаров О.І.
Номер державної реєстрації: 0120U101880
Назва роботи: «Інноваційні механізми комплексного забезпечення економічної безпеки в умовах кризи»

Керівник роботи: д.мед.н., проф. Єна А.І.
Номер державної реєстрації: 0121U110471
Назва роботи: «Розвиток організаційно-правових засад антикризового управління охороною громадського здоров'я на регіональному рівні в Україні»

Керівник роботи: д.е.н., проф. Алькема В.Г.
Номер державної реєстрації: 0122U201378
Назва роботи: «Науково-методичні засади реалізації сучасних концепцій та технологій управління підприємствами, установами та організаціями в умовах економічного відновлення і глобалізованого розвитку»

Керівник роботи: д.е.н., проф. Петрова І.Л.
Номер державної реєстрації: 0122U201377
Назва роботи: «Стратегії маркетингу персоналу в цифровій економіці»

Керівник роботи: к.філол.н., доцент. Момот Н.М.
Номер державної реєстрації: 0122U201376
Назва роботи: «Розвиток соціальних комунікацій України у світовому міжкультурному просторі»

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Наукова діяльність