Наукова діяльність

Проректор з наукової роботи
Мігус Ірина Петрівна
доктор економічних наук,
професор

Кабінет 121
(+38 044) 455-56-77, вн. 131

Керівник проектів та програм
Середняк Анастасія Михайлівна

Менеджер
Пилипенко Юлія Віталіївна

Кабінет 112
(+38 044) 455-57-12, вн. 139

Кабінет 112
(+38 044) 455-56-77, вн. 139


Ми працюємо для Вас
Пн - Пт: 9:00 - 18:00
Перерва: 13:00 - 14:00
Сб - Нд: вихідні

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Наукова діяльність в Університеті є невід'ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Наукова діяльність Університету забезпечується через:

  •   органічну єдність змісту освіти і програм наукової діяльності;
  •   спрямування фундаментальних, прикладних досліджень і розробок на створення і впровадження нових конкурентоздатних техніки, технологій та матеріалів;
  •   створення стандартів вищої освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням досягнень науки і техніки;
  •   розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з установами і організаціями, що не входять до системи вищої освіти, для розв'язання складних наукових проблем, впровадження результатів наукових досліджень і розробок;
  •   безпосередню участь учасників навчально-виховного процесу в науково-дослідних і дослідно-конструкторських роботах, що провадяться у вищому навчальному закладі;
  •   планування проведення і виконання науково-педагогічними працівниками наукових досліджень у межах основного робочого часу;
  •   залучення до навчально-виховного процесу провідних учених і науковців, працівників вищих навчальних закладів та інших наукових установ і організацій;
  •   організацію наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, конкурсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших робіт учасників навчально-виховного процесу.
  •   Раду молодих учених

Основними напрямами наукових досліджень Університету є проблеми економіки та менеджменту, правового регулювання, міжнародних відносин, організаційної, економічної та юридичної психології, політології, туризму та дизайну.

Теми науково-дослідних робіт кафедр Університету, що зареєстровані в УкрІНТЕІ

Керівник роботи: д.е.н., проф. Рокоча В.В.
Номер державної реєстрації: 0118U001385
Назва роботи: Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України

Керівник роботи: к.п.н., доцент Мелько Л.Ф.
Номер державної реєстрації: 0118U001386
Назва роботи: Шляхи оптимізації регіонального туризму в Україні

Керівник роботи: к.і.н. Баликін І.І.
Номер державної реєстрації: 0118U001384
Назва роботи: Теоретичні та практичні проблеми забезпечення прав людини та дитини в умовах розбудови правової, демократичної, соціально-орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства

Керівник роботи: к.психол.н. Сорока І.А.
Номер державної реєстрації: 0116U007812
Назва роботи: Філологія та методологія викладання: розвиток навчального процесу в контексті інноваційних технологій

Керівник роботи: к.психол.н., доц. Сингаївська І.В.
Номер державної реєстрації: 0116U007507
Назва роботи: Психологічні проблеми професійної підготовки та самореалізації фахівців різних галузей практики

Керівник роботи: д.е.н., проф. Петрова І.Л.
Номер державної реєстрації: 0115U005106
Назва роботи: Маркетингові стратегії розвитку підприємства в інноваційній економіці

Керівник роботи: Легкий В.В.
Номер державної реєстрації: 0116U0
08474 Назва роботи: Ідеї В.В. Копейчикова про державу та право в контексті розвитку сучасної України

Керівник роботи: д. е. н., проф. Радіонова І.Ф.
Номер державної реєстрації: 0114U002517
Назва роботи: Ефективність державного регулювання національної економіки в умовах посткризового розвитку: теоретичний та практичний аспекти

Керівник роботи: к. е. н., проф. Захаров О.І.
Номер державної реєстрації: 0114U006338
Назва роботи: Забезпечення економічної безпеки держави та суб'єктів господарської діяльності в умовах євроінтеграції України

Керівник роботи: к. мист., доцент Лоліна Н.А.
Номер державної реєстрації: 0119U103433
Назва роботи: «Проблеми та перспективи дизайну в урбанізованому суспільстві»

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Наукова діяльність