Рада молодих учених — Університет «КРОК»

Рада молодих учених

Рада молодих учених Університету «КРОК» є суспільним колегіальним органом, сформованим з молодих учених – аспірантів, здобувачів, викладачів, науково-педагогічних співробітників у віці до 35 років включно. Створюється за поданням проректора з наукової роботи Вченій раді Університету.

Склад Ради молодих вчених визначається у кількості 15 осіб: по одному представнику молодих вчених від кафедр і голова Студентського наукового товариства.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», інших нормативних актів України, Положенню про Раду молодих учених Університету «КРОК».

Коли було створено Раду молодих учених?

Раду молодих учених створено 31 жовтня 2019 року.

Яка мета створення Ради молодих учених?

Метою створення Ради молодих учених Університету є об'єднання наукової молоді Університету для здійснення спільної діяльності й вираження її інтересів, насамперед у професійній та науковій сферах, а також найважливіших соціальних проблемах.

Які основні завдання ради молодих учених?

Основними завданнями Ради є:

  • надання молодим вченим допомоги в одержанні грантів на наукові дослідження;
  • організація та проведення молодіжних наукових заходів;
  • розвиток контактів з Радами молодих вчених інших закладів вищої освіти;
  • організація й проведення лекцій провідних наукових співробітників Університету;
  • вирішення питань соціальної захищеності молодих учених Університету та багато інших.
15 червня 2020 Новини та події

Цього навчального року в Університеті «КРОК» з метою об'єднання наукової молоді Університету було створено Раду молодих вчених.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Проєктна діяльність » Рада молодих учених