Інформація щодо навчання за програмою підготовки офіцерів запасу

Військова підготовка

Національний університет оборони України імені Івана Черняховського є провідним вищим військовим навчальним закладом нашої держави з більш ніж 100-річним досвідом підготовки військових фахівців. Організація, порядок планування та методика здійснення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу в університеті визначені на цей час на підставі вимог Законів України «Про військовий обов’язок і військову служ-бу», «Про вищу освіту», Порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2012 року № 48 (зі змінами) та Ін-струкції про організацію військової підготовки громадян України за програ-мою підготовки офіцерів запасу, затвердженої наказом МОУ/МОНУ від 14 грудня 2015 року №719/1289 (зі змінами).

Згідно вищезазначених нормативних документів до конкурсного відбору на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Національного університету оборони України імені Івана Черняхов-ського (далі – НУОУ) залучаються громадяни України чоловічої та жіночої статті, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бака-лавра, позитивно характеризуються за місцем навчання або роботи та за ре-зультатами військово-лікарських комісій районних (обласних) військкоматів признані придатними до навчання за станом здоров’я.

Військова підготовка громадян України в університеті з 1 вересня 2021 року буде проводитись за наступними військово-обліковими спеціальностями:

 • Організація морально-психологічного забезпечення;
 • Організація продовольчого, речового, шкіперського і торговельно-побутового забезпечення;
 • Математичне та програмне забезпечення функціонування автоматизованих систем, систем захисту інформації та кібернетичної безпеки;
 • Фінансове забезпечення і економіка бойової та господарської діяльності військ (сил);
 • Застосування інженерних, дорожньо-будівельних та містобудівельних підрозділів;
 • Застосування механізованих підрозділів;
 • Застосування інженерно–технічних підрозділів;
 • Організація пожежної безпеки;
 • Застосування артилерійських підрозділів;
 • Застосування десантно-штурмових підрозділів.

ВАЖЛИВО.
Військову підготовку громадяни України можуть проходити за умови відповідності спеціальності їх підготовки у закладі вищої освіти (ЗВО) - військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться підготовка офіцерів запасу (Постанова КМУ № 48 від 01.02. 2012 р. зі змінами).

Умови та порядок прийому на навчання:

 1. Для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу громадяни України проходять конкурсний відбір.
 2. Конкурсний відбір кандидатів на навчання проводиться Відбірковою комісією Національного університету оборони України. Терміни проведення – з 01 квітня по 10 жовтня поточного року.
 3. Подача документів до Відбіркової комісії НУОУ проводиться в період – з 01 лютого по 10 жовтня поточного року.
 4. Порядок подачі документів громадянами України на навчання.
  1. Студенти, які виявили бажання взяти участь у конкурсному відборі на навчання з військової підготовки повинні подати заяви в деканати факультетів (інститутів) на ім’я декана факультету за місцем основного навчання.
  2. Інші категорії громадян України (що вже мають вищу освіту) – на ім’я голови відбіркової комісії НУОУ.
  3. Кандидати на навчання надають до Відбіркової комісії НУОУ встановлений перелік документів, а саме:
   • підписана заява;
   • службова характеристика;
   • копія паспорта громадянина України (ст. 1,2,3,11) 2 шт.;
   • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду 2 шт.;
   • копія приписного свідоцтва (крім дівчат) – 2 шт.;
   • автобіографія складена власноруч ;
   • фото 3х4 – 4 шт. (кольорові);
   • довідка з деканату про форму навчання та середній бал успішності за попередні семестри навчання (екз., заліки);
   • оригінал медичної довідки із військкомату про придатність до навчання на кафедрі військової підготовки (надається після проходження кандидатом на навчання військово-лікарської комісії (ВЛК) у військкоматі за місцем обліку або реєстрації. Направлення на ВЛК видає відбіркова комісія НУОУ. Медичний огляд військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів громадяни проходять за місцем перебування на військовому обліку (реєстрації).
  4. Наявність вищезазначеного комплекту документів та позитивний висновок ВЛК надає право (допуск) кандидату до складання вступних випробувань.
 5. Порядок складання вступних випробувань та зарахування на навчання
  1. З метою оцінки рівня готовності кандидатів до навчання громадяни України складають вступні випробування.
  2. Вступні випробування проводяться у період із 01 квітня по 10 жовтня поточного року на навчально-матеріальній базі НУОУ згідно графіку випробувань.
  3. Сума балів, отримана громадянином України за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного, психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг кожного кандидата на навчання.
  4. За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список
  5. Під час проходження конкурсного відбору (здачі вступних випробувань) кандидат на навчання повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво.
  6. Зарахування громадян для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду військово-лікарськими комісіями.

Після зарахування на навчання між громадянином (студентом) та начальником Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, укладається контракт про військову підготовку.

Студенти мають можливість проходити військову підготовку, як за власні кошти, так і за кошти державного бюджету.

Військова підготовка складається з теоретичного і практичного курсів військової підготовки, комплексних практичних занять з вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини на базі навчального центру НУОУ та навчального збору.

Після проходження програми навчального збору та складання випускного екзамену студенти, які проходять військову підготовку, в урочистих умовах складають Військову присягу згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.

Термін навчання за програмою підготовки офіцерів запасу для студентів складає 2-а роки.

Після складання випускних екзаменів громадяни (студенти), які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, атестуються до присвоєння відповідного первинного військового звання офіцера запасу.

Додаткова інформація: (044) 271-09-78, (044) 271-09-72, [email protected], http://www.nuou.org.ua

Зразки документів

ЗАЯВА
Зразок заяви у форматі DOC розміром 60 Кб

АВТОБІОГРАФІЯ
Зразок автобіографії у форматі DOC розміром 68 Кб

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Студентам » Військова підготовка