Степаненко Наталія В'ячеславівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Степаненко Наталія В'ячеславівна

кабінет 404

(+38 044) 455-57-13, (+38 044) 339-99-01 вн. 2032

 
 

Степаненко Наталія В'ячеславівна

 • Доктор філософії в галузі «Право», доцент

Освіта

 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»/ Доктор філософії з права/ 2022 рік
 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / Правознавство / юрист (2010 р.)
 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / Педагогіка вищої школи / викладач університетів та вищих навчальних закладів (2003 р.)
 • Переяслав-Хмельницький ДПІ / Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література / вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури (2000 р.)

Професійна кар'єра

 • Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / курси підвищення кваліфікації викладачів «Інформаційні і комунікаційні технології дистанційного навчання» (2020 р.)
 • Початок педагогічної діяльності (2002 р.)

Наукова діяльність

 • Здійснює керівництво аспірантами юридичного факультету ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК»
 • Є членом редакційної колегії міжнародного наукового видання «Legal Bulletin»

Особисті досягнення

Нагороджена:

 • Відзнака за кращий проєкт, Університет «КРОК» (2018, 2019, 2020, 2021, 2023 р.)
 • Почесна грамота, Університет «КРОК», (2016, 2017, 2018, 2021 р.)
 • Знак «Шани», Університет «КРОК» (2021 р.)
 • Подяка директора департаменту молоді та спорту за вагомий внесок у розвиток молодіжної політики в місті Києві та високу професійну майстерність (2020 р.)
 • Нагороджена Подякою за активну підтримку всіх медіа ініціатив та активну медіа роботу, що сприяє зміцненню позитивного іміджу Університету «КРОК» (2020 р.)
 • Подяка за корпоративну відданість, соціальну відповідальність, творче збагачення студентської молоді та реалізацію проєкту «Краплина в морі» (2020 р.)
 • Нагороджена Подякою голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за активну громадську діяльність, значний особистий внесок у розвиток студентського самоврядування в Шевченківському районі м.Києва та з нагоди відзначення Дня студента (2019 р.)
 • Подяка за ініціативність, небайдужість, за допомогу в організації і проведенні іміджевих заходів проектної діяльностіі Коледжу економіки, права та інформаційних технологій (2017 р.)
 • Подякою за плідну співпрацю та підтримку іміджевих проектів Коледжу (2016 р.)
 • Подякою за розуміння, довіру, підтримку, високий професіоналізм, добро і щедрість душі (2016 р.)
 • Подякою голови Ради директорів м. Києва за підготовку переможця міського конкурсу дослідницько-пошукових та творчих робіт зі світової літератури «Сходинки до Парнасу» (2016 р.)
 • Сертифікатом Всеукраїнського інституту розвитку інтелекту (2016 р.)
 • Подякою за популяризацію наукової роботи серед молоді, підтримку студентських наукових ініціатив та значний внесок у формування позитивного іміджу Університету та Коледжу в освітньо-науковому просторі (2016 р.)
 • Дипломом лауреата Ректорської премії ІІІ ступеня за високу студентську оцінку роботи викладача (2013 р.)
 • Відзнакою «Зірка КРОКу» (2008 р.)
 
 

Публікації

  Stepenenko Natalia V. Ensuring the rights and freedoms of the child in the conditions of Russia's war against Ukraine / Natalia V. Stepenenko // W trosce o rozwoj i bezpieczenstwo dziecka - aspekty spoleczno-prawne / Red. A. Pawlak, B. Skwarek, J. Stadniczenko. - Warszawa: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna, 2023. - S. 169-181.

  Stepenenko Natalia V. Ensuring the rights and freedoms of the child in the conditions of Russia's war against Ukraine / Natalia V. Stepenenko // Spolezno-prawne aspekty opieki wychowania XXI wieku. Wyzwania, zagrozenia, nadzieje: materialy V Miedzynarodowej Konferencji Naukowej (25 listopada 2022 r.). - Warszawa: Wydawnictwo AEN, 2023. - S. 169-181

  Француз А.Й. Національно-визвольні змагання італійського народу у творчій спадщині Кирила Трильовського / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 40-45.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/385/348

  Француз А.Й. Проблема штучного інтелекту у виборчому процесі / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, А. Є. Шевченко // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 71-76.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/402/346

  Науково-методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з виробничої переддипломної практики для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 081 (Право), спеціальність 081 (Право) / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 40 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0003.pdf

  Методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з виробничої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / Уклад.: А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 35 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0004.pdf

  Науково-методичні рекомендації з підготовки, написання, оформлення та захисту курсових досліджень (робіт) для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / О. М. Биков, М. В. Григорчук, В. В. Корольова, Н.В. Степаненко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 23 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0001.pdf

  Науково-методичні рекомендації з підготовки, написання, оформлення та захисту магістерських досліджень (робіт) для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / М. В. Григорчук, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК". - 2023. - 52 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0002.pdf

  Француз А.Й. Участь Іллі Шрага в українському громадсько- просвітницькому і політико-правовому русі на початку ХХ ст. / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 12-17.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/359

  Науково-методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з навчально-ознайомчої практики для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 081 (Право), спеціальність 081 (Право) / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 23 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0005.pdf

  Биков О.М. Переваги та недоліки становлення місцевого самоврядування у Федеративній Республіці Німеччина у період Першої світової війни / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2023. - № 5. - С. 20-25
Ключові слова: місцеве самоврядування, місцеве самоврядування у Німеччині, генеза самоврядування, модель місцевого самоврядування в Німеччині
https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/11/4.pdf

  Frantsuz A. Abduction of Ukrainian children during full-scale invasion / A. Frantsuz, N. Stepanenko, D. Shevchenko // Journal of International Legal Communication(JILC). - 2023. - Vol. 9. - No 2. - Pp. 16-26.
https://jilc.e-science.space/wp-content/uploads/2023/08/JILS-2023-9-2-016-026-Frantsuz.pdf

  Peculiarities of the methodology for studying social, legal and historical legal systems / S. Kudin, A. Frantsuz, D. Shevchenko, T. Frantsuz-Yakovets, N. Stepanenko // Innovations in science the challenges of our time: collective monograph/ed.by M.Dei. - Warszawa: E-SCIENCE SPACE, 2023. - Pp. 219-233.
https://e-science.space/wp-content/uploads/2023/06/monography.pdf

  Биков О.М. Історія розвитку нормативно-правового регулювання релігійних відносин / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференціії. Ч. 1. (м. Київ, 10 жовтня 2023 р.). - Київ: МАУП, 2023. - С. 17-21
https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-S3

  Биков О.М. Міжнародні міжурядові (міждержавні) організації у сфері забезпечення та реалізації релігійних прав та свобод: характеристика діяльності / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Весняні юридичні читання - 2023. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск ХХХІІІ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Вінниця, 20 квітня 2023 р.). - Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. - С. 94-97
https://drive.google.com/file/d/1kD07sTZ8g3AUC8fYYc85WpOp29Jo2Vhf/view

  Биков О.М. Неурядові міжнародні організації: особливості діяльності і їх вплив на забезпечення свободи віросподівання людини / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: зб.VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 2, (м. Київ, 27 квітня 2023 р.). - Київ: МАУП, 2023. - С. 4-7
https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-S4

  Биков О.М. Сучасні наукові погляди щодо особливостей взаємовідносин держави і церкви / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 року . - Одеса: ОДУВС, 2023. - С. 319-321
https://drive.google.com/file/d/1asfBHHRVyg4U-dshoMplleV0wGgYk9Ve/view?pli=1

  Гуренко В.А. Особливості визначення кінцевого бенефіціарного власника у неприбуткових організаціях України / В. А. Гуренко, Н. В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1663

  Громова Ю.Є. Відновне правосуддя та медіація як дієвий інструмент вирішення конфліктів / Ю. Є. Громова, Н. В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1755

  Кубрак Д. А. Захист прав дітей під час реалізації гарантій у виконавчому провадженні: теоретико-правове дослідження / Д. А. Кубрак, Н. В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1822

  Фірсов Д.Ю. Особливості виконання судових рішень під час дії правового режиму воєнного стану / Д. Ю. Фірсов, Н. В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1823

  Побережець Т.В. Правові особливості розвитку туристичної галузі в Україні під час війни / Т. В. Побережець, Н. В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1894

  Stepanenko N. Protection of children's rights during implementation of guarantees in executive proceedings: theoretical and legal study / N. Stepanenko, D. Kubrak // Journal of International Legal Communication (JILC). - 2023. - Vol. 11. - № 4. - Pp. 7-16.
https://jilc.e-science.space/wp-content/uploads/2024/01/1.pdf

  Корніяка К.В. Грубі порушення прав людини внаслідок збройної агресії проти України: теоретико-правові аспекти / К. В. Корніяка, Н. В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1701

  Курілець О.О. Щодо окремих питань формування державної політики відновлення України від наслідків російської агресії: загальнотеоретична характеристика / О. О. Курілець, Н. В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1670

  Степаненко Н.В. Сутність, поняття і зміст повоєнного відновлення держави: теоретико-правовий аспект / Н. В. Степаненко, О. О. Курілець // Legal Bulletin. - 2023. - № 4(10). - С. 34-41. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-34-41.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/411/353

  Степаненко Н.В. Захист прав дітей під час реалізації гарантій у виконавчому провадженні: теоретико-правове дослідження / Н. В. Степаненко, Д. А Кубрак // Legal Bulletin. - 2023. - № 4(10). - С. 59-66. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-59-66.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/414/356

  Степаненко Н.В. Особливості визначення кінцевого бенефіціарного власника у неприбуткових організаціях України / Н. В. Степаненко, В. А. Гуренко // Legal Bulletin . - 2023. - № 4(10). - С. 138-145. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-138-145.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/423/365

  Legal grounds for limitation of human rights and fundamental freedoms under the conditions of marital state / N. Stepanenko, V. Savchenko, Y. Kamardina, M. Babiuk, I. Kuderska // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2022. - Vol. 12. - Iss.2. Sp.Iss.XXXI. - Pp. 7-10.
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120231/papers/A_01.pdf

  Степаненко Н.В. Діти - заручники війни в Україні / Н. В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1377

  Степаненко Н.В. Законодавчі основи забезпечення національної безпеки України / Н.В. Степаненко, А.В. Безкровний // Legal Bulletin. - 2022. - № 3. - Рр. 10-17.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/349

  Степаненко Н.В. Парламентаризм України у воєнний час / Н. В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1401

  Stepanenko N. Children’s rights in Ukraine as a «new axiology» of democratic development in the context of globalization challenges / N. Stepanenko // Public Administration and Law Review. - 2021. - Issue 3(7). - Pp. 46-53.
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/108

  Степаненко Н.В. Захист та забезпечення прав дитини в умовах військових дій на Донбасі: теоретико-правовий аналіз: дис....док.філос.:081 / Н. В. Степаненко; Університет економіки та права "КРОК". - Київ, 2021. - 264 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/df-26-130-003/stepanenko_2022-disertatsija.pdf

  Степаненко Н.В. Законодательные пробелы в сфере защиты прав детей в вооруженном конфликте в Украине: теоретико-правовой анализ / Н. В. Степаненко // W trosce o rozwoj i bezpieczenstwo dziecka -aspekty spoleczno-prawne/ pod redakcja Anny Pawlak, Beaty Skwarek, Justyny Stadniczenko. - Warszawa, 2020. - S. 421-429

  Степаненко Н.В. Практика Європейського суду з прав людини у справах, пов'язаних із захистом прав і свобод дитини / Н.В. Степаненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 112-115
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Stepanenko Natalia V. The child rights violations in the zones of militarity conflicts / Natalia V. Stepanenko // Zeszyty Naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej im. Witelona w Legnicy. - 2019. - № 32(3). - С. 183-186.
http://www.zn.pwsz.legnica.edu.pl/zalaczniki/zeszyty/zn_32/zn_32.pdf

  Француз А.Й. Теоретико-правовий аспект деструктивних інтернет-комунікацій неповнолітніх: удосконалення чинного законодавства / А.Й Француз, Н.В. Степаненко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 690-693
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Степаненко Н.В. Інститут забезпечення прав дитини:історико-правовий аналіз / Н. В. Степаненко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - № 31. - С. 86-97.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n31.pdf

  Француз А.Й. Дотримання прав дитини в зоні військового конфілкту / А.Й. Француз, Н. В. Степаненко //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 5-13
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/707-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-29

  Степаненко Н.В. Методична розробка на тему "Остап Вишня. Трагічна доля українського гумориста, велика популярність і значення його усмішок у 1920-ті роки. "Моя автобіографія". Збірка "Мисливські усмішки" ("Як варити і їсти суп із дикої качки", "Сом", "Відкриття охоти") / Н.В. Степаненко // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 52-71.

  Степаненко Н.В. Шляхи формування та розвитку комунікативної компетентності студентів засобами інтерактивного навчання на заняттях з української мови та літератури / Н.В. Степаненко // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 43-51.

  Степаненко Н.В. Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Українська література" / Степаненко Н.В. // Збірник завдань для самостійної роботи студентів першого курсу / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК" . - К., 2015. - 80 с.

  Степаненко Н.В. Українська література: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів коледжу/ Н.В. Степаненко; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 80 с

  Степаненко Н.В. Зарубіжна література: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів коледжу/ Н.В. Степаненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 51 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Степаненко Наталія В'ячеславівна