Кафедра теорії та історії держави і права — Університет «КРОК»

Кафедра теорії та історії держави і права

підпорядкована юридичному факультету
створена в 1994 році

Діяльність кафедри організована відповідно до планів роботи Університету економіки та права «КРОК», Перспективного плану науково-дослідної роботи на 2015–2016 роки, зареєстрованої теми науково-дослідної роботи в УкрІНТЕІ «Проблеми застосування норм права в процесі розбудови правової, демократичної, соціально орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства», плану роботи кафедри теорії та історії держави і права й зосереджується на таких напрямах:

 • забезпечення навчального процесу юридичного факультету денної і заочної форм навчання та магістратури, факультету міжнародних відносин, факультету економіки та підприємництва, факультету заочного навчання, Коледжу економіки, права та інформаційних технологій з навчальних дисциплін: теорія та історія держави і права, правознавство, юридична деонтологія;
 • навчально-методичне забезпечення дисциплін кафедри;
 • забезпечення проходження навчальної та виробничої практик студентами факультету;
 • організація та забезпечення виховної роботи зі студентами;
 • здійснення науково-дослідної роботи в межах загальнокафедральної тематики та згідно з індивідуальними планами викладачів.

НАУКОВА РОБОТА

Основні напрями науково-дослідної роботи викладачів кафедри відповідно до затвердженої загальнокафедральної тематики:

 • дослідження проблем законотворчості та визначення шляхів їх подолання в Україні;
 • дослідження проблем реалізації норм права та визначення основних шляхів їх подолання;
 • участь у розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів із питань організації та діяльності правозастосовних органів держави;
 • розробка нових методик та технологій діяльності правозастосовних органів держави;
 • впровадження результатів науково-дослідної діяльності викладачів кафедри в практику діяльності органів державної влади, підприємств, установ і організацій та навчальний процес.

Результати науково-дослідної роботи кафедри знайшли відображення в таких наукових працях:

 • Трудове право України: навч. посібник / І.Р. Вітик та ін. – Промінь, 2010. – 280 с.
 • Науково-практичний коментар до Закону України «Про службу безпеки України» / І.Р. Вітик, В.Л. Костюк. – К.: вид. В. Карпенко, 2011. – 352 с.
 • Права осіб з інвалідністю в Україні: науково-практичний посібник / І.Р. Вітик та ін. – К.: ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2011. – 312 с.
 • Інститут голови держави в українській конституційній традиції XVII – початок XX ст.: матеріали XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». – Тернопіль: «Вектор», 2011. – С. 82–86.
 • Ворожко В. П., Бернадський Б. В., Ботвінкін О. В. Нарис Історії охорони державної таємниці в Україні: Наукове видання. – К., 2012. – 188 с.
 • Законопроектування: сучасні реалії та тенденції розвитку: монографія / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, О.В. Богачова, В.С. Журавський та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 232 с.
 • Копиленко О.Л. Реалізація реформ в Україні в контексті планування законодавчої діяльності парламенту / Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 8–11.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Актуальні проблеми теорії держави та права » Історія вчень про державу і право » Історія держави і права Украіни » Історія держави та права зарубіжних країн » Правознавство » Правознавство (іноземці) » Теорія держави і права »  Юридична деонтологія

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра теорії та історії держави і права