Биков Олександр Миколайович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Биков Олександр Миколайович
 
 

Биков Олександр Миколайович

  • старший науковий співробітник (2008 р.), доктор юридичних наук (2012 р.)

Освіта

  • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова / вчитель історії і правознавства (1996 р.)
  • Національна академія внутрішніх справ Україн / юрист (2000 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2022 р. – Університет «КРОК», професор кафедри теорії та історії держави і права
  • 2002 – 2021 рр. – вчений секретар Інституту законодавства Верховної Ради України
  • 2000 – 2002 рр. – викладач Київського національного торгівельно-економічного університету
 
 

Публікації

  Бочарова Н.В. Праволюдинний зміст сучасної цифрової стратегії Європейського Союзу / Н. В. Бочарова, О. М. Биков // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Право". - 2022. - № 1. - С. 34-42. - https://law.duan.edu.ua/images/PDF/2022/1/4.pdf

  Биков О.М. Дипломатична присутність України у світі в реаліях сьогодення в контексті цифровізації / О. М. Биков, Ю. С. Палєєва // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Право". - 2022. - № 2(5). - С. 62-68. - https://law.duan.edu.ua/images/PDF/2022/2/8.pdf

  Биков О.М. Рецензія на монографію ІО Костицької «Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правовий аналіз» / О. М. Биков // Прикарпатський юридичний вісник. - 2020. - № 1. - С. 236-237. - http://pjv.nuoua.od.ua/v1_2020/51.pdf

  Bykov О. Legal convergence and its impact on the statehood constitutional foundations / О. Bykov, T. Mykhailina, V. Grinyk // Journal of law and political sciences. Scientificand Academy Journal. - 2020. - V. 24. - № 3. - Pp. 100-120. - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000546191500005

  Mykhailina T. Globalization of legal ideology in the context of modern society transformations / T. Mykhailina, О. Bykov, T. Bykova // Journal of law and political sciences. Scientificand Academy Journal. - 2020. - Vol. 25. - № 4. - Pp. 44-62. - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000658356700002

  Биков О.М. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні: досвід 90-х рр. ХХ - початку ХХІ ст. / О. М. Биков // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. - 2019. - № 30. - С. 4-7. - https://docs.mgu.edu.ua/docs/konferencii/sborniki/sbirnik302019.pdf#page=4

  Жаровська І.М. Проблеми впливу на особу глобалізаційних проявів сучасної правової реальності / І. М. Жаровська, О. М. Биков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 52(1). - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_52(1)__5.

  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у сучасних правових механізмах / М. Баймуратов, О. Гріненко, О. Биков, А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 12. - С. 218-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_12_41.

  Правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в сучасних умовах / М. О. Баймуратов, О. М. Биков, О. О. Гріненко, А. В. Коструба // Журнал східноєвропейського права. - 2018. - № 58. - С. 8-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_58_3.

  Биков О.М. Права та свободи людини і правозахисна діяльність як важливий напрям конституційно-правових досліджень / О. М. Биков // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 2. - С. 358-359. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_2_73.

  Биков О. Нагальність оптимального міжнародно-правового врегулювання глобальних біоетичних проблем сучасності / О. Биков // Віче. - 2016. - № 1-2. - С. 20-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_1-2_13.

  Биков О.М. Світоглядні аспекти методології релігійних відносин / О. М. Биков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3(1). - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(1)__15.

  Биков О.М. До питання функціональності релігії: теоретико-правова оцінка / О. М. Биков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 14(1). - С. 4-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_14(1)__3.

  Биков О. Рецензія на монографію Г. Абасова "Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії та практики" / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013. - № 3. - С. 76–77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2013_3_12.

  Биков О.М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / О.М. Биков; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 407 с.

  Биков О.М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / О.М. Биков; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 40 с.

  Биков О.М. Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: конституційно-правовий аспект: монографія /О.М. Биков; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : Четверта хвиля, 2011. - 344 с.

  Биков О.М. Свобода совісті та свобода віросповідання: співвідношення понять / О. М. Биков // Право і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 69-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_2_15.

  Биков О.М. Проблеми взаємовідносин держави і церкви: концептуальні засади / О. М. Биков // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2011. - № 2. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_2_4.

  Биков О.М. Правове регулювання взаємовідносин держави і церкви у країнах із монорелігійним складом населення (на прикладі Ісламської Республіки Іран) / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2011. - № 3. - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_3_5.

  Биков О.М. Поняття релігії та її значення в житті суспільства / О. М. Биков // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2011. - Вип. 26. - С. 12-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2011_26_4.

  Биков О. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення законодавства у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 5. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_5_12.

  Биков О. Особливості правового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років XX століття / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 3. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_3_15.

  Биков О.М. Основні проблеми та перспективи розвитку права людини на зміну релігійних переконань в Україні / О. М. Биков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2011. - Вип. 1. - С. 5-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2011_1_3.

  Биков О. Конституційні гарантії правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 1. - С. 79-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_1_12.

  Биков О.М. Здійснення захисту та запобігання порушень права на свободу віросповідання в Україні: проблеми та перспективи / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2011. - № 1. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_1_6.

  Биков О.М. Особливості нормативно-правового регулювання релігійних відносин у період християнізації Київської Русі / О. М. Биков // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 1. - С. 5-8

  Биков О.М. Релігійні організації як суб’єкт права на свободу віросповідання в Україні / О. М. Биков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. - 2011. - Т. 157. - С. 51-58

  Биков О.М. Конституційно-правові основи державно-релігійних відносин у країнах із полірелігійним складом населення / О. М. Биков // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. - 2011. - Т. 165. - № 1. - С. 29-35

  Биков О.М. Конституційно-правові основи державно-релігійних відносин у країнах із полірелігійним складом населення / О. М. Биков // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. - 2011. - Т. 165. - № 1. - С. 29-35

  Биков О.М. Основні проблеми реєстрації релігійних організацій та шляхи їх вирішення / О. М. Биков // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 70-74.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_13

  Биков О.М. Особливості взаємовідносин держави і церкви на сучасному етапі суспільного розвитку / О. М. Биков // Вибори та демократія. - 2011. - № 4. - С. 30-35

  Биков О. М. Правові гарантії захисту релігійних та мовних прав національних меншин: концептуальні засади / О. М. Биков // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ПРАВО. - 2011. - № 15. - С. 91-95.

  Биков О.М. Нормативно-правове регулювання релігійних відносин: від часів християнізації Київської Русі до 1919 року / О. М. Биков // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Право". - 2011. - № 988. - С. 74-80. - https://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi45/0035162.pdf#page=74

  Биков О.М. Особливості страхового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років ХХ століття / О. М. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 3. - С. 91-96

  Биков О.М. Соціальні функції релігії в житті суспільства / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2010. - № 4. - С. 345-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_4_57.

  Биков О.М. Методологічні підходи досліджень релігійних відносин / О. М. Биков // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2010. - № 4. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_4_9.

  Биков О.М. Деякі особливості законодавчого регулювання свободи віросповідання в радянський період / О. М. Биков // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2010. - № 538. - С. 43-47

  Биков О.М. Забезпечення прав національних меншин у період УНР: історичний досвід та сучасні перспективи / О. М. Биков // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 3. - С. 93-97

  Биков О.М. Сучасний стан реалізації права національних меншин на національно-культурну автономію в Україні та перспективи розвитку її правових засад / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2008. - № 4. - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_4_14.

  Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.М. Биков; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2001. - 225 с.

  Биков О.М. Внутрішньодержавні нормативно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні / О. М. Биков // Право України. - 2000. - № 8. - С. 51-55


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Биков Олександр Миколайович