Биков Олександр Миколайович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Биков Олександр Миколайович
 
 

Биков Олександр Миколайович

  • старший науковий співробітник (2008 р.), доктор юридичних наук (2012 р.), професор (2024 р.)

Освіта

  • Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова / вчитель історії і правознавства (1996 р.)
  • Національна академія внутрішніх справ Україн / юрист (2000 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2022 р. – Університет «КРОК», професор кафедри теорії та історії держави і права
  • 2002 – 2021 рр. – вчений секретар Інституту законодавства Верховної Ради України
  • 2000 – 2002 рр. – викладач Київського національного торгівельно-економічного університету
 
 

Публікації

  Старков І.О. Загальнотеоретичні аспекти забезпечення прав людини в умовах війни / І. О. Старков, О. М. Биков // Legal Bulletin. - 2024. - № 1(11). - С. 10-15. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A1.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/432/375

  Биков О.М. Вплив державної політики у сфері захисту прав людини на розвиток демократичної держави / О. М. Биков, Я. О. Лисенко // Legal Bulletin. - 2024. - № 1(11). - С. 16-22. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A2.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/433/376

  Биков О.М. Нормативно-правове регулювання створення та діяльності холдингових компаній / О. М. Биков, С. В. Лисиця // Legal Bulletin. - 2024. - № 1(11). - С. 23-29. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A3.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/434/377

  Биков О.М. Інформаційна безпека як детермінанта збереження української державності в умовах ведення війни / О. М. Биков // Legal Bulletin. - 2024. - № 1(11). - С. 109-115. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A15.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/446/389

  Биков О.М. Інформаційна безпека: правовий та культурологічний виміри / О. М. Биков // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2024. - № 2. - С. 396-402. - DOI https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.67.
https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/550

  Науково-методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з виробничої переддипломної практики для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 081 (Право), спеціальність 081 (Право) / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 40 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0003.pdf

  Методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з виробничої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / Уклад.: А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 35 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0004.pdf

  Науково-методичні рекомендації з підготовки, написання, оформлення та захисту курсових досліджень (робіт) для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / О. М. Биков, М. В. Григорчук, В. В. Корольова, Н.В. Степаненко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 23 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0001.pdf

  Науково-методичні рекомендації з підготовки, написання, оформлення та захисту магістерських досліджень (робіт) для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / М. В. Григорчук, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК". - 2023. - 52 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0002.pdf

  Биков О.М. Організаційно-правові засади січового руху на Галичині крізь призму державотворчої діяльності Кирила Трильовського / О. М. Биков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2023. - № 79. Ч.1. - С. 17-22.
https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2023/09/79_part-1_FINAL.pdf

  Биков О.М. Державотворча діяльність Іллі Шрага у світлі революційних подій 1917 року / О. М. Биков, В. В. Самань // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 77-83. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-77-83.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/405/349

  Науково-методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з навчально-ознайомчої практики для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 081 (Право), спеціальність 081 (Право) / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 23 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/pravo_0005.pdf

  Биков О.М. Переваги та недоліки становлення місцевого самоврядування у Федеративній Республіці Німеччина у період Першої світової війни / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2023. - № 5. - С. 20-25
Ключові слова: місцеве самоврядування, місцеве самоврядування у Німеччині, генеза самоврядування, модель місцевого самоврядування в Німеччині
https://app-journal.in.ua/wp-content/uploads/2023/11/4.pdf

  Биков О.М. Історія розвитку нормативно-правового регулювання релігійних відносин / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Роль юриспруденції у формуванні сучасного суспільства: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференціії. Ч. 1. (м. Київ, 10 жовтня 2023 р.). - Київ: МАУП, 2023. - С. 17-21
https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-S3

  Биков О.М. Міжнародні міжурядові (міждержавні) організації у сфері забезпечення та реалізації релігійних прав та свобод: характеристика діяльності / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Весняні юридичні читання - 2023. Сучасні проблеми законодавства, практики його застосування та юридичної науки. Випуск ХХХІІІ: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Вінниця, 20 квітня 2023 р.). - Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2023. - С. 94-97
https://drive.google.com/file/d/1kD07sTZ8g3AUC8fYYc85WpOp29Jo2Vhf/view

  Биков О.М. Неурядові міжнародні організації: особливості діяльності і їх вплив на забезпечення свободи віросподівання людини / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Розвиток української держави в умовах активізації євроінтеграційних процесів: зб.VIII Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 2, (м. Київ, 27 квітня 2023 р.). - Київ: МАУП, 2023. - С. 4-7
https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-S4

  Биков О.М. Сучасні наукові погляди щодо особливостей взаємовідносин держави і церкви / О.М. Биков, Н.В. Степаненко // Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, м. Одеса, 20 жовтня 2023 року . - Одеса: ОДУВС, 2023. - С. 319-321
https://drive.google.com/file/d/1asfBHHRVyg4U-dshoMplleV0wGgYk9Ve/view?pli=1

  Биков О.М. Велика французька революція у поглядах Кирила Трильовського / О. М. Биков // Юридичний науковий електронний журнал. - 2023. - № 9. - С. 14-16.
http://lsej.org.ua/9_2023/1.pdf

  Бельдєй А.М. Особливості тлумачення поняття "банкрутства" у правовій сфері / А. М. Бельдєй, О. М. Биков // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1810

  Бикова О.О. Україна як сучасна європейська демократична держава: виклики і перспективи розвитку / О. О. Бикова, О. М. Биков // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1959

  Лісогор Д.О. Економічні та соціальні наслідки корупції для підприємства / Д. О. Лісогор, О. М. Биков // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1957

  Лисиця С.В. Холдингові компанії / С. В. Лисиця, О. М. Биков // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1851

  Биков О.М. Інформаційна безпека: сучасні ризики та загрози у сфері зберігання та обміну інформації / О. М. Биков // Legal Bulletin. - 2023. - № 4(10). - С. 166-174. - DOI . https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-166-174.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/428/369

  Биков О.М. Практика вирішення питань районного значення у місті Києві до та під час правового режиму воєнного стану / О. М. Биков, В. Б. Скоморовський // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 36-39. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-35-39.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/397/341

  Биков О.М. Становлення та розвиток місцевого самоврядування у зарубіжних країнах / О. М. Биков, В. Б. Скоморовський // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 51-56. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-08-51-56.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/388/333

  Биков О.М. Проблеми правової ідентичності особи: персональні дані та право на приватність / О. М. Биков, І. М. Жаровська // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 51-55. - DOI 10.31732/ 2708-339X-2023-07-51-55.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/366

  Биков О.М. Вплив К.Трильовського на формування правової свідомості українського населення Східної Галичини / О. М. Биков // Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 7. - С. 613-616.
http://www.lsej.org.ua/7_2022/149.pdf

  Биков О.М. Дипломатична присутність України у світі в реаліях сьогодення в контексті цифровізації / О. М. Биков, Ю. С. Палєєва // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Право". - 2022. - № 2(5). - С. 62-68.
https://law.duan.edu.ua/images/PDF/2022/2/8.pdf

  Бочарова Н.В. Праволюдинний зміст сучасної цифрової стратегії Європейського Союзу / Н. В. Бочарова, О. М. Биков // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Право". - 2022. - № 1. - С. 34-42.
https://law.duan.edu.ua/images/PDF/2022/1/4.pdf

  Биков О.М. Ілля Шраг і товариство "Просвіта" у Чернігові / О. М. Биков // Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 10. - С. 837-839.
http://www.lsej.org.ua/10_2022/210.pdf

  Биков О.М. Громадський контроль як спосіб контролю за реалізацією органами місцевого самоврядування своїх функцій / О. М. Биков // Правові новели. - 2022. - № 17. - С. 156-159. - http://legalnovels.in.ua/journal/17_2022/21.pdf
http://legalnovels.in.ua/journal/17_2022/21.pdf

  Биков О.М. Функціонування місцевого самоврядування в Україні у період правового режиму воєнного стану / О. М. Биков, В. В. Самань // Право та державне управління. - 2022. - № 3. - С. 66-69. - http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/40.pdf
http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/3_2022/40.pdf

  Биков О.М. Рецензія на монографію ІО Костицької «Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правовий аналіз» / О. М. Биков // Прикарпатський юридичний вісник. - 2020. - № 1. - С. 236-237. - http://pjv.nuoua.od.ua/v1_2020/51.pdf
http://pjv.nuoua.od.ua/v1_2020/51.pdf

  Bykov О. Legal convergence and its impact on the statehood constitutional foundations / О. Bykov, T. Mykhailina, V. Grinyk // Journal of law and political sciences. Scientificand Academy Journal. - 2020. - V. 24. - № 3. - Pp. 100-120. - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000546191500005
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000546191500005

  Mykhailina T. Globalization of legal ideology in the context of modern society transformations / T. Mykhailina, О. Bykov, T. Bykova // Journal of law and political sciences. Scientificand Academy Journal. - 2020. - Vol. 25. - № 4. - Pp. 44-62. - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000658356700002
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000658356700002

  Биков О.М. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні: досвід 90-х рр. ХХ - початку ХХІ ст. / О. М. Биков // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. - 2019. - № 30. - С. 4-7. - https://docs.mgu.edu.ua/docs/konferencii/sborniki/sbirnik302019.pdf#page=4
https://docs.mgu.edu.ua/docs/konferencii/sborniki/sbirnik302019.pdf#page=4

  Жаровська І.М. Проблеми впливу на особу глобалізаційних проявів сучасної правової реальності / І. М. Жаровська, О. М. Биков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 52(1). - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_52(1)__5.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_52%281%29__5

  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у сучасних правових механізмах / М. Баймуратов, О. Гріненко, О. Биков, А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 12. - С. 218-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_12_41.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_12_41.

  Правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в сучасних умовах / М. О. Баймуратов, О. М. Биков, О. О. Гріненко, А. В. Коструба // Журнал східноєвропейського права. - 2018. - № 58. - С. 8-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_58_3.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_58_3.

  Биков О.М. Права та свободи людини і правозахисна діяльність як важливий напрям конституційно-правових досліджень / О. М. Биков // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 2. - С. 358-359. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_2_73.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_2_73.

  Биков О. Нагальність оптимального міжнародно-правового врегулювання глобальних біоетичних проблем сучасності / О. Биков // Віче. - 2016. - № 1-2. - С. 20-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_1-2_13.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_1-2_13.

  Биков О.М. Світоглядні аспекти методології релігійних відносин / О. М. Биков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3(1). - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(1)__15.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(1)__15.

  Биков О.М. До питання функціональності релігії: теоретико-правова оцінка / О. М. Биков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 14(1). - С. 4-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_14(1)__3.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_14(1)__3.

  Биков О. Рецензія на монографію Г. Абасова "Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії та практики" / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013. - № 3. - С. 76–77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2013_3_12.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2013_3_12.

  Биков О.М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / О.М. Биков; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 407 с.

  Биков О.М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / О.М. Биков; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 40 с.

  Биков О.М. Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: конституційно-правовий аспект: монографія /О.М. Биков; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : Четверта хвиля, 2011. - 344 с.

  Биков О.М. Свобода совісті та свобода віросповідання: співвідношення понять / О. М. Биков // Право і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 69-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_2_15.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_2_15.

  Биков О.М. Проблеми взаємовідносин держави і церкви: концептуальні засади / О. М. Биков // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2011. - № 2. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_2_4.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_2_4.

  Биков О.М. Правове регулювання взаємовідносин держави і церкви у країнах із монорелігійним складом населення (на прикладі Ісламської Республіки Іран) / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2011. - № 3. - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_3_5.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_3_5.

  Биков О.М. Поняття релігії та її значення в житті суспільства / О. М. Биков // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2011. - Вип. 26. - С. 12-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2011_26_4.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2011_26_4.

  Биков О. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення законодавства у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 5. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_5_12.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_5_12.

  Биков О. Особливості правового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років XX століття / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 3. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_3_15.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_3_15.

  Биков О.М. Основні проблеми та перспективи розвитку права людини на зміну релігійних переконань в Україні / О. М. Биков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2011. - Вип. 1. - С. 5-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2011_1_3.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2011_1_3.

  Биков О. Конституційні гарантії правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 1. - С. 79-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_1_12.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_1_12.

  Биков О.М. Здійснення захисту та запобігання порушень права на свободу віросповідання в Україні: проблеми та перспективи / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2011. - № 1. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_1_6.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_1_6.

  Биков О.М. Особливості нормативно-правового регулювання релігійних відносин у період християнізації Київської Русі / О. М. Биков // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 1. - С. 5-8

  Биков О.М. Релігійні організації як суб’єкт права на свободу віросповідання в Україні / О. М. Биков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. - 2011. - Т. 157. - С. 51-58

  Биков О.М. Конституційно-правові основи державно-релігійних відносин у країнах із полірелігійним складом населення / О. М. Биков // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. - 2011. - Т. 165. - № 1. - С. 29-35

  Биков О.М. Конституційно-правові основи державно-релігійних відносин у країнах із полірелігійним складом населення / О. М. Биков // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. - 2011. - Т. 165. - № 1. - С. 29-35

  Биков О.М. Основні проблеми реєстрації релігійних організацій та шляхи їх вирішення / О. М. Биков // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 70-74.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_13
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_13

  Биков О.М. Особливості взаємовідносин держави і церкви на сучасному етапі суспільного розвитку / О. М. Биков // Вибори та демократія. - 2011. - № 4. - С. 30-35

  Биков О. М. Правові гарантії захисту релігійних та мовних прав національних меншин: концептуальні засади / О. М. Биков // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ПРАВО. - 2011. - № 15. - С. 91-95.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/17405/1/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%86%20%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2%D0%86%D0%87%20%D0%97%D0%90%D0%A5%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%A3%20%D0%A0%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%93%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%98%D0%

  Биков О.М. Нормативно-правове регулювання релігійних відносин: від часів християнізації Київської Русі до 1919 року / О. М. Биков // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Право". - 2011. - № 988. - С. 74-80. - https://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi45/0035162.pdf#page=74
https://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi45/0035162.pdf#page=74

  Биков О.М. Особливості страхового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років ХХ століття / О. М. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 3. - С. 91-96

  Биков О.М. Соціальні функції релігії в житті суспільства / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2010. - № 4. - С. 345-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_4_57.

  Биков О.М. Методологічні підходи досліджень релігійних відносин / О. М. Биков // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2010. - № 4. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_4_9.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_4_9.

  Биков О.М. Деякі особливості законодавчого регулювання свободи віросповідання в радянський період / О. М. Биков // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2010. - № 538. - С. 43-47

  Биков О.М. Забезпечення прав національних меншин у період УНР: історичний досвід та сучасні перспективи / О. М. Биков // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 3. - С. 93-97

  Биков О.М. Сучасний стан реалізації права національних меншин на національно-культурну автономію в Україні та перспективи розвитку її правових засад / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2008. - № 4. - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_4_14.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_4_14.

  Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.М. Биков; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2001. - 225 с.

  Биков О.М. Внутрішньодержавні нормативно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні / О. М. Биков // Право України. - 2000. - № 8. - С. 51-55


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Биков Олександр Миколайович