Зображення контакту

Копиленко Олександр Любимович

доктор юридичних наук, професор, дійсний член (академік) Національної академії наук України та Національної академії правових наук України, заслужений юрист України

Адреса:
Кабінет 403

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн.115

Інша інформація:

Нагороджений орденом «За заслуги» III, ІІ ступенів (2010, 2016), почесними грамотами Верховної Ради України (2011) та Кабінету Міністрів України (2004). Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002), Премії НАН України ім. М. С. Грушевського (1991), Премії НАН України ім. М. П. Василенка (2003), Премії НАН України ім. М. Костомарова (2014).

 

Публікації

Копиленко О.Л. Досвід децентралізації у країнах Європи: зб. документів. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В.Б. Гройсмана. – К., 2015. – 768 с. (керівник колективу упорядників).
Копиленко О.Л. Свято об’єднання України / Вступне слово В.Б. Гройсмана, Голови Верховної Ради України; упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Репринт. вид. – Друге видання, доповнене. – К.: Парлам. вид-во, 2015. – 112 с. – (Серія: Із першоджерел. – Вип. І).
Копиленко О.Л. Вступ до європейського парламентського права / Заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – 476 с. (керівник колективу упорядників).
Копиленко О.Л. Реалізація реформ в Україні в контексті планування законодавчої діяльності парламенту // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. – С. 8–11.
Копиленко О.Л. The Issue of Power Decentralisation in the Context of Constitutional Reform in Ukraine / Olexander Kopylenko, Olexander Kostylyev // Ukraine after the Euromaidan: Challenges and Hopes / V. Stepanenko, Y. Pylynskyi eds. – Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2015. – P. 137–144. [Копиленко О. Питання децентралізації влади у контексті конституційної реформи в Україні / Олександр Копиленко, Олександр Костилєв. Україна після Євромайдану: виклики та надії / За ред. В. Степаненка, Я. Пилинського. – Берн: Пітер Ланг, 2015. – С. 137–144.].
Копиленко О.Л. Законопроектування: сучасні реалії та тенденції розвитку: монографія / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, О.В. Богачова, В.С. Журавський та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 232 с.
Копиленко О.Л. Конституція – правне обличчя всієї країни (нереалізовані сторінки сучасного конституційного процесу) / Вступне слово В.О. Зайчука, академіка НАПН України; упоряд.: О.С. Онищенко, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда та ін., заг. ред. В. О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Кн. 1. – 1080 с.
Копиленко О.Л. Конституція – правне обличчя всієї країни (нереалізовані сторінки сучасного конституційного процесу) / Заг. ред. В.О. Зайчука; упоряд.: О.С. Онищенко, О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Кн. 2. – 957 с.
Копиленко О.Л. Європейські стандарти законотворчої діяльності: зб. док. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Парлам. вид-во, 2014. – 381 с. (керівник колективу упорядників).
Копиленко О.Л. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного другої та третьої сесій Верховної Ради України сьомого скликання) / Заг. ред. В.О. Зайчука, акад. НАПНУ. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Т. 6. – 684 с. (керівник авторського колективу).
Копиленко О.Л. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої та п’ятої сесій Верховної Ради України сьомого скликання) / Заг. ред. В.О. Зайчука, акад. НАПНУ. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Т. 7. – 959 с. (керівник авторського колективу).
Копиленко О.Л. Міжнародно-правові акти у сфері ювенальної політики / Інститут законодавства Верховної Ради України, Представництво Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні. – К., 2014. – 712 с. (упорядник).
Копиленко О.Л. Реєстр понятійно-категоріального апарату з питань законотворчості / Упоряд.: О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, О.В. Богачова та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 154 с.
Копиленко О.Л. Парламентаризм: реєстр термінів і понять: друге видання / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, С.В. Богачов, В.С. Журавський та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 498 с.
Копиленко О.Л. До питання про наукові дослідження в галузі законодавчої діяльності // Бюлетень моніторингу законодавства України / Заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Вип. 5. – С. 7–10.
Копиленко О.Л. Децентралізація влади як фактор загальнонаціонального єднання України // Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – С. 10–14.
Копиленко О.Л. Проблема децентралізації влади у контексті майбутньої конституційної реформи в Україні // Журнал «Агора»: Революція відбулася: що далі? – К.: Стилос, 2014. – Вип. 13. – С. 64–69.
Копиленко О.Л. Крим як невід’ємна складова частина України: правові аспекти // Крим від античності до сьогодення: Історичні студії / Відп. ред. В. Смолій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – С. 598–612.
Копиленко О.Л. Правові аспекти розвитку промислової політики України // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / За заг. ред. В.І. Сергієнка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – Вип. 2. – С. 128–143.
Копиленко О.Л. Правова доктрина України: у 5-ти т. – Х., Право, 2013. – Т. 1: Загальнотеоретична та історична юриспруденція / В.Я. Тацій, О.Д. Святоцький, С.І. Максимов та ін.; за заг. ред. О. В. Петришина. – 976 с. – С. 774–808 (у співавт. із О.В. Зайчуком).
Копиленко О.Л. Перспективне законодавство: науково-методологічні засади та прогнозні орієнтири / Вступне слово Голови Верховної Ради України В.В. Рибака. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 646 с. (у співавт.).
Копиленко О.Л. Депутат в українському парламенті (науково-практичний посібник) / Вступне слово Голови Верховної Ради України В.В. Рибака. – К.: Парламентське видавництво, 2013. – 260 с. (у співавт.).
Копиленко О.Л. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного десятої та одинадцятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В.В. Рибака. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – Т. 5. – 717 с. (у співавт.).
Копиленко О.Л. Європейські правові стандарти та їх імплементація в українське законодавство / За ред. О.В. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 546 с. (керівник авторського колективу).
Копиленко О.Л. Науково-практичний класифікатор цивільного законодавства / О.Л. Копиленко, О.В. Зайчук, Р.О. Стефанчук та ін.; за ред. О.В. Зайчука. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 440 с. (керівник авторського колективу).
Копиленко О.Л. Ювенальна юстиція в Україні: матеріали науково-практичних досліджень / За заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 340 с. (у співав.).
Копиленко О.Л. Маловідомі сторінки новітнього конституційного процесу в Україні / Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети // Матеріали наук.-практ. конф. (до 17-ї річниці Конституції України). – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – С. 26–30.
Копиленко О.Л. Пропозиції Інституту законодавства Верховної Ради України щодо вдосконалення чинного законодавства з питань функціонування Верховного Суду України // Матеріали до комітетських слухань 12 квітня 2013 року «Місце та роль Верховного Суду України в системі судів загальної юрисдикції». – Національний університет «Одеська юридична академія», 2013. – С. 64–65.
Копиленко О.Л. Актуальні проблеми розвитку держави і суспільства та формування перспективного законодавства // Актуальні проблеми перспективного планування законодавчої діяльності парламенту. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – С. 10–14.
Копиленко О.Л. Українська дипломатична енциклопедія: у 5-ти т. / редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін. – Харків: Фоліо, 2013 (автор 8 статей).
Копиленко О.Л. Компенсація пасажирам моральної шкоди у разі затримки рейсу // Транспортне право в ХХІ столітті: [Матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., Київ, Національний авіаційний університет, 21 лютого 2013 р.]. – К.: Комп’ютерпрес, 2013. – С. 390–393.
Копиленко О.Л. Європейські стандарти в українському законодавчому процесі: можливість та доцільність // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / Під заг. ред. Є.Б. Кубко. – К.: ПрАТ «Юридична практика», 2013. – С. 33–46.
Копиленко О.Л. Моніторинг ефективності кодифікаційного оновлення кримінального процесуального законодавства України // Актуальні питання кодифікації законодавства України / за заг. ред. В.О. Зайчука. – К., 2013. – Вип. 5. – С. 9–14.
Копиленко О.Л. Местное самоуправление в системе организации и осуществления народовластия // Научная дискуссия: вопросы юриспруденции. № 9 (17): сборник статей по материалам XVII Междунар. заоч. науч.-практ. конф. – М.: Изд. «Международный центр науки и образования», 2013. – С. 18–22.
Копиленко О.Л. Законодавча діяльність Верховної Ради України шостого скликання в оцінках мас-медіа та соціальних мереж. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 255 с. (упорядник).
Копиленко О.Л. Міжнародно-правові акти у сфері протидії корупції: збірник документів. Пер. з іноз. мов / За заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 624 с. (упорядник).
Копиленко О.Л. Парламентаризм: реєстр термінів і понять: довідк. вид. / Авт.-упоряд.: О.Л. Копиленко та ін.; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К.: К. І. С., 2012. – 512 с. (автор-упорядник).
Копиленко О.Л. Свято об’єднання України (до річниці Акту Злуки УНР і ЗУНР) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд.: О.Л. Копиленко, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Вип. I. – 64 с. – (Серія: Із першоджерел).
Копиленко О.Л. Почуття права (Законотворчість і законодавчий процес часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд.: О.Л. Копиленко, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Вип. II. – 88 с. – (Серія: Із першоджерел).
Копиленко О.Л. Ми й вони (Зовнішня політика та зовнішньоекономічна діяльність України часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд.: О.Л. Копиленко, І.М. Мищак, О.О. Рафальський. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Вип. III. – 312 с. – (Серія: Із першоджерел).
Копиленко О.Л. Будова української держави (Економічна та соціальна політика України часів Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, І.М. Мищак. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Вип. IV. – 276 с. – (Серія: Із першоджерел).
Копиленко О.Л. Революція в культурі (Формування державної гуманітарної політики під час Української революції 1917–1921 років) / Вступне слово В.М. Литвина, Голови Верховної Ради України, академіка НАН України; упоряд.: О.С.Онищенко, О.Л.Копиленко, Є.Р.Бершеда, І.М.Мищак. – Репринт. вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Вип. V. – 440 с. – (Серія: Із першоджерел.).
Копиленко О.Л. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі законопроектів, включених до порядку денного восьмої та дев’ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Т. 4. – 860 с. (у співавт.).
Копиленко О.Л. Кодифікація господарського законодавства: український досвід і перспективи розвитку / Заг. ред. В.К. Мамутова та О.Л. Копиленка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 123 с.
Копиленко О.Л. Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2010–2011) / Заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Вип. 3–4. – 155 с. (упорядник).
Копиленко О.Л. Роль Інституту законодавства Верховної Ради України у науково-правовому забезпеченні законодавчої діяльності // Правові аспекти належного регулювання: європейський та український підходи. Матеріали міжнар. наук.-практ. досліджень у рамках програми МАТРА / Інститут законодавства Верховної Ради України, Інститут ім. Т.М.С. Ассера. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 13–20.
Копиленко О.Л. Маловідомі факти з історії прокуратури періоду української революції 1917–1920 років // Прокуратура України: історія, сьогодення та перспективи / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (25 листопада 2011 р., м. Київ). – К.: Національна академія прокуратури України, 2012. – С. 18–20.
Копиленко О.Л. Перспективи законодавчого забезпечення діалогу влади і суспільства в Україні (замість передмови) // Діалог суспільства і влади: правові форми, виклики, перспективи: зб. матеріалів круглого столу. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 5–7.
Копиленко О.Л. Проблеми правотворення в першому українському парламенті // Український парламентаризм: проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Наук. конф. 29 вересня 2011 р. – К.: Український інститут національної пам’яті, 2012. – С. 59–73.
Копиленко О.Л. Моніторинг законодавства: від ідей до практичного втілення та ефективного використання // Бюлетень моніторингу законодавства України (за матеріалами круглих столів) / Заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – Вип. 4. – С. 9–15.
Копиленко О.Л. Конституційна трансформація в Україні: історичний поступ у світлі сучасних завдань // Конституційні засади модернізації України (до 16-річчя Конституції України). – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 12–27.
Копиленко О.Л. Парламентські слухання в Україні та питання законодавчого забезпечення модернізації України // Парламентські слухання – важливий чинник удосконалення національного законодавства: зб. матеріалів круглого столу / Заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 8–15.
Копиленко О.Л. Від актуалізації економічних проблем суспільства та їх громадського обговорення до законодавчої реалізації (замість передмови) // Законодавче забезпечення розвитку реального сектору економіки: науково-практичне видання / За заг. ред. В.І. Сергієнка. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – С. 6–9.
Копиленко О.Л. Конституційна трансформація в Україні (1990–2012 рр.) // Розумовські зустрічі: матеріали наук.-практ. конф. «Розумовські зустрічі» (28 листопада 2012 року) / Сіверський інститут регіональних досліджень; Інститут законодавства Верховної Ради України. – Чернігів: ЦППК, 2012. – C. 30–35.
Копиленко О.Л. Перспективи законодавчого впровадження інституту медіації у системі правосуддя України (замість передмови) // Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу / Інститут законодавства Верховної Ради України, Мюнхенський Інститут східноєвропейського права. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – С. 5–7.
Копиленко О.Л. Підвищення кваліфікації працівників апарату Верховної Ради України як один з головних кроків на шляху покращення роботи Верховної Ради України // Матеріали семінару у Верховній Раді України «Шляхи вдосконалення роботи апарату Верховної Ради України – пріоритетні кроки» (м. Київ, 23 листопада 2010 року). – К., 2011. – С. 30–31.
Копиленко О.Л. Курс лекцій з питань законотворчості: навч. посіб. / За ред. О.Л. Копиленка, О.В. Богачової. – К.: «МП Леся», 2011. – 456 с.
Копиленко О.Л. Законотворчість і законознавство: хрестоматія / Авт.-упорядн.: О.Л. Копиленко, О.В. Богачова. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 904 с.
Копиленко О.Л. Діалог суспільства і влади: європейські правові стандарти та досвід: зб. документів. Пер. з іноз. мов / Заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 480 с. (упорядник).
Копиленко О.Л. Міжнародно-правові акти у сфері спорту (до Євро-2012) / Заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 600 с. (упорядник).
Копиленко О.Л. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного шостої та сьомої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / Заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – Т. 3. – 531 с. (керівник авторського колективу).
Копиленко О.Л. Виборче законодавство України: стан, шляхи та перспективи вдосконалення / Матеріали засідань науково-практичного семінару з проблем виборчого законодавства України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – 263 с. (керівник авторського колективу).
Копиленко О.Л. Актуальні питання кодифікації України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – Вип. 3. – 112 с. (керівник авторського колективу).
Копиленко О.Л. Бюлетень моніторингу законодавства України / За заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – Вип. 3. – 168 с. (керівник авторського колективу).
Копиленко О.Л. Науково-правові основи кодифікації законодавства України в галузі охорони здоров’я // Актуальні питання кодифікації законодавства України. – К.: Інститут законодавства Верховної ради України, 2011. – Вип. 3. – С. 9–11.
Копиленко О.Л. Конституційні новації в Україні в контексті європейських правових традицій // Новітні державотворчі процеси в Україні: виклики і перспективи. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – С. 17–23.
Копиленко О.Л. Перспективне планування законодавчої діяльності і питання вдосконалення національного законодавства // Планування законодавчої діяльності парламенту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв. 2010 р. / За заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Ін-т законодавства Верхов. Ради України, 2011. – С. 5–6.
Копиленко О.Л. Теоретико-правові аспекти вдосконалення вітчизняного виборчого законодавства // Виборче законодавство України: стан, шляхи та перспективи вдосконалення / Матеріали засідань науково-практичного семінару з проблем виборчого законодавства України. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2011. – С. 74–77.
Копиленко О.Л. Держава і громадянське суспільство в Україні: проблеми взаємодії і перспективи гармонізації // Держава і право суверенної України: проблеми теорії і практики: Матеріали наук. конф. до 20-ї річниці незалежності України (Київ, 21 червня 2011 р.) / За ред. академіка НАН України Ю.С. Шемшученка; упоряд.: В.П. Горбатенко, І.О. Кресіна. – К.: Вид-во «Юридична думка», 2011. – 336 с.
Копиленко О.Л. Міжнародні стандарти та вітчизняний досвід правового регулювання статусу прокуратури (на основі аналізу проектів законодавчих актів, внесених на розгляд Верховної Ради України шостого скликання) // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 2. – С. 35–44.
Копиленко О.Л. Внесок Інституту законодавства Верховної Ради України та Мюнхенського Інституту східноєвропейського права у розвиток законодавства. Деякі аспекти німецько-українського правового співробітництва // Розвиток права країн Східної Європи: зміни крізь час: зб. статей, присвячений 75-річчю від дня народження проф. Фридриха-Кристіана Шредера. – Peter Lang, 2011. – С. 453–460 (німецькою мовою).
Копиленко О.Л. Кодифікація законодавства України: науковий підхід // Актуальні питання кодифікації законодавства України. – К.: Інститут законодавства Верховної ради України, 2010. – Вип. 2. – С. 7–10.
Копиленко О.Л. Законотворчий процес: стан і шляхи вдосконалення: кол. моногр. у 2-х ч. / О.Л. Копиленко, О.В. Богачова; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К.: Реферат, 2010. – 696 с.
Копиленко О.Л. Законознавство: навч. посіб. / О.Л. Копиленко, О.В. Богачова, С.В. Богачов; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – К.: Реферат, 2010. – 128 с.
Копиленко О.Л. Проблеми розвитку конституційного законодавства України: збірник висновків Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської Комісії): Пер. з англ. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 498 с. (упорядник).
Копиленко О.Л. Акти європейського права з питань регіональної політики та місцевого самоврядування / За заг. ред. В.М. Литвина. – 2-ге видання, виправлене і доповнене. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 792 с. (упорядник).
Копиленко О.Л. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного четвертої та п’ятої сесій Верховної Ради України шостого скликання) / За заг. ред. В.М. Литвина. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – Т. 2. – 471 с. (автор-упорядник).
Копиленко О.Л. Сучасна правова енциклопедія / О.В. Зайчук, О.Л. Копиленко, Н.М. Оніщенко та ін.; за заг. ред. О.В. Зайчука; Інститут законодавства Верховної Ради. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 384 с.
Копиленко О.Л. По лінії всеукраїнських інтересів (корені і досвід української державності). – К., 2010. – 232 с.
Копиленко О.Л. Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2003–2009) / За заг. ред. В.О. Зайчука. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2010. – Вип. 2. – 89 с. (керівник авторського колективу).
Копиленко О.Л. Севастопольський контекст кримської теми / О.Л. Копиленко // Держава і право у світлі сучасної юридичної думки: зб. наук. пр. на пошану академіка Ю.С. Шемшученка. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2010. – С. 27–34.
Копиленко О.Л. Ідея правової держави та її реалізація в законотворчому процесі // Віче. – 2010. – № 16. – С. 8.
Копиленко О.Л. Законотворчий процес: стан і шляхи вдосконалення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2010. – № 1. – С. 5–14.
Копиленко О.Л. Нова праця науковців та практиків з питань інтелектуальної власності / О. Копиленко // Право України. – К., 2007. – № 2. – С. 159–160.
Копиленко О.Л. Відповідальність за порушення законодавства про вибори / Інститут законодавства Верховної Ради України; Академія правових наук України. Київський регіональний центр / О.Л. Копиленко (ред.), О.Л. Копиленко (підгот.). – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 72 с.
Копиленко О.Л., Грошевий Ю. Системний аналіз європейських стандартів щодо захисту прав людини: доктринальні підходи та судова практика / Ю. Грошевий, О. Копиленко, М. Цвік // Право України. – К., 2006. – № 8. – C. 143–145.
Копиленко О.Л., Зайчук О.В. Теорія держави і права. Академічний курс: підруч. / О.В. Зайчук (відп. ред.), Заєць А.П., Журавський В.С., Копиленко О.Л., Оніщенко Н.М. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 685 с.
Копиленко О.Л. Законодавче забезпечення вступу до СОТ – перспективи для сільськогосподарських товаровиробників: матеріали круглого столу 28 лютого 2006 р. / Інститут законодавства Верховної Ради України; Спільна парламентсько-урядова комісія з інтеграції до СОТ / О.Л. Копиленко (ред.). – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 79 с.
Копиленко О.Л. Зміни у регуляторній політиці у контексті виконання зобов’язань у відповідності з вимогами СОТ: матеріали круглого столу 18 травня 2006 р. / За ред. Копиленка О.Л. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 88 с.
Копиленко О.Л. Деякі правові аспекти десталінізації України. Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика // Збірник статей. – Вип. 10: Хрущовська «відлига»: передумови, реалії, наслідки: матеріали круглого столу. – К.: Ніка-Центр, 2006. – С. 41–49.
Копиленко О.Л. Історія держави і права України: підруч. / За ред. А.С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 512 с.
Копиленко О.Л. Науково-практичний коментар Закону України «Про правовий статус закордонних українців» / Копиленко О.Л., Бритченко С.П., Чехович С.Б. / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 160 с.
Копиленко О.Л. Посередниця за Грушевським? Проблеми історії конституційного процесу і становлення конституційного права // Віче. – 2006. – № 15–16. – С. 23–24.
Копиленко О.Л. Молодь в Україні. Дослідження молодіжного сектора: проблеми та перспективи. – К.: Студія «uStudio Design», 2006. – 169 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. Основи права інтелектуальної власності для учнівської молоді м. Києва: навч. посіб. – К.: Вид-во Київського університету права НАН України, 2006. – 210 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. Основи права інтелектуальної власності: методичні рекомендації для вчителів по практичному використанню навчального посібника «Основи права інтелектуальної власності для учнівської молоді м. Києва». – К.: Вид-во Київського університету права НАН України, 2006. – 313 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. Удосконалення правового регулювання парламентських слухань як форми доступу громадян до законотворення / Скомороха Т.В. // Розширення доступу громадян до законотворчого процесу. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – С. 13–17 (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. Україна – Німеччина: розвиток законодавства в рамках європейського права (Ukraine – Deutschland: Entwicklung der Rechtsvorschriften im Rahmen des Europarechts): матеріали укр.-нім. правового семінару, 21–22 вересня 2005 р. / Інститут законодавства Верховної Ради України; Німецька служба академічних обмінів / О.Л. Копиленко (ред. кол.), А.Є. Санченко (упоряд.), В.В. Пліско (упоряд.). – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 305 с.
Копиленко О.Л. Акти європейського права із соціальних питань / За заг. ред. академіка НАН України В.М. Литвина. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 543 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л., Гаркуша В.С. Організаційно-правові основи модернізації процесів попередження та виявлення правопорушень у сфері обігу спирту та алкогольних напоїв / В.С. Гаркуша, О.М. Мойсюк, М.П. Недюха, С.П. Поздняков / Державна податкова адміністрація України; Інститут законодавства Верховної Ради України / О.Л. Копиленко (відп. ред.), О.М. Мойсюк (наук. ред.). – К.: МП «Леся», 2005. – 372 с.
Копиленко О.Л., Гуржій С.Г. Боротьба з відмиванням коштів: правовий, організаційний та практичний аспекти / Гуржій С.Г., Копиленко О.Л, Янушевич Я.В., Фещенко О.Ю., Ковальчук А.Т. / Державний комітет фінансового моніторингу України; Інститут законодавства Верховної Ради України / М.Я. Азаров (ред.). – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 216 с.
Копиленко О.Л., Зайчук В.О. Впровадження тендерних підходів у роботу комітетів Верховної Ради України: практ. посіб. / Зайчук В.О., Оніщенко Н.М., Кобилянська Л.С. – К.: К. І. С., 2005. – 186 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. Конституційні засади законотворчої діяльності / Зайчук В.О., Рогачова О.В. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 161 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. Актуальні проблеми науко-практичного забезпечення законотворчої діяльності в Україні // Матеріали наук.-практ. конф. «Проблеми правового забезпечення економічної та соціальної політики в Україні», Харків, 24–24 трав. 2005 р. – Х.: Право, 2005. – С. 67–75.
Копиленко О.Л. Законотворчий процес в Україні // Зб. наук. пр. – К.: Інститут законодавства, 2005. – С. 5–15.
Богачова О.В. Законотворчість. Конституційні засади законотворчої діяльності / О.В. Богачова, В.О. Зайчук, О.Л. Копиленко, С.В. Шевчук. – К.: Інститут законодавств, 2005. – 162 с.
Копиленко О.Л. Ми прагнемо, щоб інститут став запорукою системності у законотворчості // Голос України. – 2005. – № 234. – С. 8.
Копиленко О.Л. Подвижник вітчизняного права // Юридичний вісник України. – 2005. – № 14. – С. 6.
Копиленко О.Л. Пріоритетні напрями наукових досліджень // Голос України. – 2005. – № 84. – С. 16.
Копиленко О.Л. Проблеми юридичної освіти України в контексті Болонського процесу // Матеріали ІХ міжнар. наук. конф. «Стан, проблеми та перспективи інтеграції України у європейський освітній і науковий простір», Ужгород (України) – Сніна (Словаччина), 12–15 квіт. 2005 р. – Ужгород, 2005. – С. 17–21.
Копиленко О.Л. Науково-практичні засади законодавчого процесу в Україні: питання теорії і практики // Спільна сесія секції суспільних і гуманітарних наук НАН України, Академії правових наук України, Інституту законодавства Верховної Ради України з питань розвитку правової системи та наукового забезпечення законотворчого процесу. – К.: Парламентське вид-во, 2005. – 209 с.
Копиленко О.Л. Радянська автономія в Криму (1921–1945): до питання сутності // Аналогія української юридичної думки: загальна редакція академіка НАН України Ю.С. Шемшученка. – К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2005. – Т. 10. – С. 263–272.
Копиленко О.Л. Правове моделювання як ефективний засіб нормативно-правової уніфікації у правотворчості // Університетські наукові записки / Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2005. – Вип. 1–2. – С. 24–31 (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. Проблеми гармонізації законодавства України з міжнародним та європейським правом / Зайчук В.О., Пост Й., Муравйов В.І., Рогачова О.В. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. – 198 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. Словник термінів та понять з міжнародного та європейського права / Зайчук В.О., Пост Й., Зарубінський О.О. та ін. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2005. – 157 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л., Журавський В. Юридична освіта в Україні: сучасний стан та напрями вдосконалення / В. Журавський, О. Копиленко // Право України. – К., 2004. – № 11. – C. 3–7.
Копиленко О.Л. Законотворча діяльність: словник термінів та понять / За заг. ред. Литвина В.М., Зайчук В.О., Пост Й., Муравйов В.І., Рогачова О.В. – К.: Парламентське вид-во, 2004 (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. Грошово-кредитна сфера: законодавчо-правовий вимір / О. Копиленко // Право України. – К., 2004. – № 5. – C. 174–177.
Копиленко О.Л. До проблем адаптації та інтеграції кримських татар в контексті європейських стандартів // Права людини в полі етнічному суспільстві. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2004. – С. 41–48.
Копиленко О.Л. Крим як невід’ємна складова частина України: правові аспекти // Крим в історичних реаліях України: матеріали наук. конф. «Крим в історичних реаліях України: до 50-річчя входження Криму до складу УРСР». – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С. 5–35.
Копиленко О.Л. Наукове забезпечення законодавчого процесу та значення в цьому лінгвістичного аспекту / Копиленко О.Л., Мурашин Г.О. // Право і лінгвістика: матеріали міжнар. наук.-практ. конф.: у 2-х ч. – Сімферополь: Ельіньо, 2004. – Ч. 2. – С. 58–62.
Копиленко О.Л. Проблеми законодавчої політики / заг. ред. академіка НАН України В.М. Литвина. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – Вип. 1. – 800 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л., Швець М. Тезаурус EUROVOC: Автоматизована інформаційно-аналітична система порівняння законодавства України із законодавством країн ЄС: посіб. / Академія правових наук / В.Я. Тацій (ред.), В.О. Зайчук (ред.), Копиленко О., Міщенко М., Здзеба І., Дорогих С. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 383 с.
Копиленко О.Л. Акти Європейського права: короткий довідник / За заг. ред. Литвина В.М. – К.: Парламентське вид-во, 2004. – 256 с. (О.Л. Копиленко – співавтор).
Копиленко О.Л. До проблем адаптації та інтеграції кримських татар в українське суспільство // Міжнаціональні відносини та національні меншини України: стан, перспективи. – К.: Голов. спеціаліз. ред. літ. мовами нац. меншин України, 2004. – С. 185–223.
Копиленко О.Л. До проблем організації роботи Верховної Ради України // Організація роботи Верховної Ради України: досвід і проблеми. – Парламентское изд-во, 2004. – С. 72.
Копиленко О.Л. Механізми гарантованого повернення банківських кредитів / О. Копиленко, І. Зуб // Право України. – К., 2003. – № 5. – C. 152–154.
Копиленко О.Л. Правові системи сучасності. Глобалізація. Демократизм. Розвиток: навч. посіб. / За ред. В.С. Журавського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 296 с.
Копиленко О.Л. Становлення і розвиток Верховного Суду України / О.Л. Копиленко, В.Д. Гончаренко, О.В. Зайчук // Вісник Верховного суду України. – К., 2003. – № 1. – C. 2–12.
Копиленко О.Л. Хрестоматія з історії держави і права України: навч. посіб. / Упоряд.: А.С. Чайковський, О.Л. Копиленко, В.М. Кривоніс, В.В. Свистунов, Г.І. Трофанчук. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 656 с.
Копиленко О.Л. Деякі методологічні аспекти наукового забезпечення законодавчого процесу / О. Копиленко, Г. Мурашин // Вісник Академії правових наук України. – 2003. – № 2 (33) / 3 (34). – С. 132–142.
Копиленко О.Л. Історія держави і права України: підруч. / За ред. А.С. Чайковського. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 512 с.
Копиленко О.Л., Рогожин А.Й. Історія держави і права України; підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закладів і фак. / А.Й. Рогожин (ред.), Гончаренко В.Д., Страхов М.М., Святоцький О.Д., Копиленко О.Л. – Х.: Основа, 1996. – 480 с.
Копиленко О.Л. Готовність чи безпорадність (чи здатне українське законодавство розв'язувати гострі проблеми АР Крим) / О. Копиленко // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 2. – С. 35–47.
Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: проблеми правового статусу. – К.: Таксон, 2002. – 342 с.
Копиленко О.Л. Конвенція про права дитини та законодавство України. Роз'яснення, коментарі / Копиленко О.Л., Сусол О.К., Хомін Л.В., Коваленко О.В., Ластовецький О.О. // Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй. Представництво ЮНІСЕФ в Україні; Республіканський навчально-науковий центр «Діти-інваліди та нова інформаційна технологія» (РННЦ «ДІНІТ») / О.Л. Копиленко (заг. ред.). – К.: ДІНІТ, 2002. – 200 с.
Копиленко О.Л. Права дітей з особливими потребами: посіб.-довід. / Копиленко О.Л., Сусол О.К., Хомік Л.В., Коваленко О.В., Ластовецький О.О. / Дитячий Фонд ООН. Представництво ЮНІСЕФ в Україні; Академія правових наук України; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова; Республіканський навчально-науковий центр «Діти-інваліди та нова інформаційна технологія» (РННЦ «ДІНІТ»); Новий парламентський ін-т. – К.: РННЦ «ДІНІТ», 2002. – 250 с.
Копиленко О.Л. Права дітей та молоді: посіб.-довід. нормат.-правових док. / Копиленко О.Л., Сусол О.К., Хомік Л.В., Коваленко О.В., Ластовецький О.О. / Дитячий Фонд ООН. Представництво ЮНІСЕФ в Україні; Академія правових наук України; Республіканський навчально-науковий центр «Діти-інваліди та нова інформаційна технологія» (РННЦ «ДІНІТ»); Новий парламентський ін-т. – К.: Освітньо-видавничий департамент РННЦ «ДІНІТ», 2002. – 300 с.
 
 

Публікації

  Kopylenko O. Die gesetzliche Regelung der alternativen Streitbeilegung in der Ukraine: De lege lata und lege ferenda / О. Kopylenko, Т. Petscherowa // Die Forderung der Rule of Law durch aubergerichtliche Streitbeilegung Deutschland, Polen, Ukraine. Band 82 / Tina de Vries (Hrsg.). Bern: Lang, 2018. - P. 145-153

  Копиленко О.Л. Вітальне слово до учасників міжнародної науково-практичної конференції / О.Л. Копиленко // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний вимір: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 1. - Суми, 2018. - С. 9

  Копиленко О.Л. Контроль громади за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні: проблемні питання законодавчого забезпечення / О.Л. Копиленко, І.М. Мищак // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць.- Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. - Вип. 5. - С. 53-62

  Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення: досвід Інституту законодавства Верховної Ради України - 2017 /упоряд.: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2018. - 93 с.

  Kopylenko O. Ustawowa regulacja alternatywnego zalatwiania sporow na Ukrainie: de lege lata i de lege ferenda / O. Kopylenko, N. Petscherowa // Alternatywne sposoby rozstrzygania sporow w Polse, w Niemczech, i na Ukrainie / Jozef Koredczuk (redakcja). Wroclaw, 2018. - Р. 187-189

  Копиленко О.Л. Конституційна реформа як чинник забезпечення національної єдності і стабільності України / О.Л. Копиленко // Сучасна університетська правова освіта і наука: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (23 лютого 2018 р.). Том 1. -К.: НАУ, 2018. - С. 215-218

  Копиленко О.Л. Уроки історії: чи потрібне їх нове прочитання (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) / О.Л. Копиленко // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. - Харків, 2017. - С. 5-8.

  "Від початку до кінця": оптимізація законодавчого процесу та моніторинг реалізації прийнятих законів /О. Л. Копиленко та ін.; під заг. ред. В. О. Зайчука; пер. І. В. Ворошилова та ін.]. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. - 148 с.

  Акти європейського права з питань правоохоронної діяльності: Збірник документів:У 2-х т.Т. II :Поліція.- Пер. з іноз. мов/кер.кол.упоряд.О.Л.Копиленко; Вступне слово Голови Верховної Ради України А. В. Парубія. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. -657 с.

  Власенко С.В. Європейські принципи місцевого самоврядування як основа гармонійних відносин влади та громадян / С.В. Власенко, О.Л. Копиленко // Європейська хартія локальної демократії від "А" до "Я" (Науково-практичний коментар Європейської хартії місцевого самоврядування). - Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 6-8.

  Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій)/кер.авт.кол. О.Л. Копиленко. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 405 с.

  Інституційні засади законодавчої діяльності Верховної Ради України та її комітетів: аналіт. огляд /О. Л. Копиленко та ін.; під заг. ред. В. О. Зайчука. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. - 53 с

  Копиленко О.Л. Актуальні правові питання державного управління та місцевого самоврядування в Україні / О.Л. Копиленко // Питання правового забезпечення модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017.- (Сер.: Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. - Вип. 1). - С. 12-15.

  Копиленко О.Л. До ювілею В.О.Глушкова // Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 28 жовтня 2017 р).- К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. - С. 14.

  Копиленко О.Л. Законодавчий поступ у реаліях сьогодення (передмова) / О.Л. Копиленко // Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції /упорядники: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, Ю. О. Волошин та ін. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 5-6.

  Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції / Упорядники: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, Ю. О. Волошин, І. М. Мищак. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 498 с.

  Копиленко О.Л. Конституція України як основа еволюційного зростання й забезпечення національної єдності / О.Л. Копиленко // Конституція України: основа консолідації суспільства і держави: матеріали наукового круглого столу (м. Київ, 26 червня 2017 р.). - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 10-16.

  Копиленко О.Л. Модифікація організаційно-правових механізмів державного управління в Україні: європейський сценарій / О.Л. Копиленко // Міністри та державні секретарі: питання взаємодії. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - (Сер.: Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. - Вип. 2). - С. 4-5.

  Копиленко О.Л. Національна безпека як система протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам /О.Л. Копиленко, Д.В. Хруст // Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 28 жовтня 2017 р.).- К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. - C. 138-140.

  Копиленко О.Л. Правова основа національної безпеки України потребує удосконалення /О.Л. Копиленко, О.Н. Ярмиш // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 лютого 2017 р.)/Національний авіаційний університет. Том 1. - Тернопіль: Вектор, 2017. - С. 19-23.

  Копиленко О.Л. Про доцільність та необхідність створення Вищого спеціалізованого суду - Вищого суду з питань інтелектуальної власності / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко //Судова реформа в Україні: реалії та перспективи (матеріали науково-практичної конференції). - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 12-18.

  Копиленко О.Л. Передмова // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи (матеріали науково-практичної конференції). - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 10-11.

  Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2016 рік). Вип. 7/ кер. авт.кол. О.Л. Копиленко. - К.: Інститут законодавства Ради України, 2017. - 528 с.

  Якість та ефективність законотворення: актуальні проблеми: матеріали круглого столу/ кер.кол.упоряд. О.Л. Копиленко. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 417 с.

  Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання). - Том 11/ кер.авт.кол. О.Л. Копиленко. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 997 с.

  Демократія у самоврядуваннях (Децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917-1921 років) : у 2 т. Т. 1 / Вступне слово А. В. Парубія, Голови Верховної Ради України; упоряд. : Є. Р. Бершеда, В. О. Зайчук, О. Л. Копиленко та ін. - Репринт. вид. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 336 с.-(Серія : Із першоджерел. - Вип. VI)

  Етика, парламент, журналісти: міжнародні стандарти та досвід взаємодії : Збірник документів /кер.кол.упоряд.О.Л. Копиленко; Пер. з іноз. мов. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 155 с.

  Копиленко О.Л. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам'яток права / О.Л. Копиленко, Б. Кіндюк // Юридична Україна. - 2016. - № 7-8. - С. 4-12.

  Законодавство у сфері воєнної безпеки: виклики, проблеми, шляхи удосконалення: зб. матеріалів / упоряд. Копиленко О. Л. та ін. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. - 280 с.

  Копиленко О.Л. Реалізація реформ в Україні в контексті планування законодавчої діяльності парламенту / О.Л. Копиленко // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції.- Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. - С. 8-11

  Копиленко О.Л. Децентралізація влади як фактор загальнонаціонального єднання України / О.Л. Копиленко // Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання.- Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. - С. 10-14

  Копиленко О.Л. Маловідомі сторінки новітнього конституційного процесу в Україні / О. Л. Копиленко // Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети: Матеріали науково-практичної конференції (до 17-ї річниці Конституції України).- Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. - С. 26-30

  Копиленко О. Автономна Республіка Крим: питання правового статусу : монографія / О. Копиленко. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Інститут законодавства ВРУ, 2012. - 910 с.

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Копиленко Олександр Любимович