Француз Анатолій Йосипович — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Француз Анатолій Йосипович

Герой України, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України

Адреса:
Кабінет 412-1

Телефон: (+38 044) 455-57-13, вн. 228

Інша інформація:

Відмінник освіти України, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого, заступник голови Спеціалізованої вченої ради К 26.130.03 (спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права, історія політичних і правових учень), головний редактор журналу «Правничий вісник Університету «КРОК», член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.02

 

Публікації

  Француз А.Й. Генеза господарського права і правового захисту у сфері господарювання / А. Й. Француз, К. Л. Цирин // Legal Bulletin. - 2024. - № 1(11). - С. 30-34. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2024-11-A4.

  Socio-legal Problems of Environment Criminal-legal Protection, Regarding Illegal Deforestation / G. Sobko, A. M. Aparov, N. Kovalenko, A.Y. Frantsuz, H.Yermakova// Review of Economics and Finance. - 2023. - V. 21. - № 1. - Pp. 246-258. - https://refpress.org/wp-content/uploads/2023/03/Paper-3_REF-2.pdf

  Кудін С.В. Філософсько-правовий вимір соціальної цінності жінки у Київській Русі / С. В. Кудін, О. М. Лощихін, А. Й. Француз // Наше право. - 2023. - № 3. - С. 11-15. - DOI 10.32782/NP.2023.3.2.

  Француз А.Й. Утвердження конституціоналізму в Україні як гарантія захисту права власності / А. Й. Француз, А. Є. Шевченко, М. В. Григорчук // Український конституціоналізм: історія становлення та перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. В. Л. Скрипника. - Харків: Право, 2023. - С. 119-127

  Француз А.Й. Медіація, як сучасний спосіб вирішення конфліктів в умовах військового стану / А. Й. Француз, Ю. Ю. Марина // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 64-72. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/370

  Француз А.Й. Національно-визвольні змагання італійського народу у творчій спадщині Кирила Трильовського / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 40-45.

  Француз А.Й. Функціонування органів місцевого самоврядування під час правового режиму воєнного стану в місті Києві / А. Й. Француз // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 46-50.

  Француз А.Й. Українське питання в політичній діяльності Кирила Трильовського / А. Й. Француз // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 10-16.

  Француз А.Й. Питання соборності українських земель у поглядах Іллі Шрага / А. Й. Француз // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 17-21.

  Француз А.Й. Західноєвропейський досвід становлення та розвитку місцевого самоврядування / А. Й. Француз // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 59-63.

  Француз А.Й. Проблема штучного інтелекту у виборчому процесі / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, А. Є. Шевченко // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 71-76.

  Науково-методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з виробничої переддипломної практики для здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» галузі знань 081 (Право), спеціальність 081 (Право) / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 40 c.

  Методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з виробничої практики для здобувачів ступеня вищої освіти «бакалавр» галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / Уклад.: А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 35 c.

  Француз А.Й. Участь Іллі Шрага в українському громадсько- просвітницькому і політико-правовому русі на початку ХХ ст. / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 12-17.

  Француз А.Й. Парламентська діяльність Кирила Трильовського в контексті в контексті суспільно-політичних процесів на українських землях поч. ХХ ст. / А. Й. Француз // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2023. - № 79. - С. 96-100.

  Науково-методичні рекомендації з написання, оформлення та захисту звітів з навчально-ознайомчої практики для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 081 (Право), спеціальність 081 (Право) / А. Й. Француз, Н. В. Степаненко, В. В. Корольова, О.М. Биков. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 23 c.

  Frantsuz A. Abduction of Ukrainian children during full-scale invasion / A. Frantsuz, N. Stepanenko, D. Shevchenko // Journal of International Legal Communication(JILC). - 2023. - Vol. 9. - No 2. - Pp. 16-26.

  Peculiarities of the methodology for studying social, legal and historical legal systems / S. Kudin, A. Frantsuz, D. Shevchenko, T. Frantsuz-Yakovets, N. Stepanenko // Innovations in science the challenges of our time: collective monograph/ed.by M.Dei. - Warszawa: E-SCIENCE SPACE, 2023. - Pp. 219-233.

  Замошець К.О. Медіація як новітній інститут вирішення конфліктів / К. О. Замошець, А. Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Кротова М.О. Сучасний стан та розвиток приватної детективної діяльності в Україні / М. О. Кротова, А. Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Лимаренко М.О. Особливості системи підготовки приватних детективів в Україні / М. О. Лимаренко, А. Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Рибченко В.І. Науково-юридична спадщина В.М. Корецького: теоретико-правове дослідження / В. І. Рибченко, А. Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Потятинник Я.Ю. Приватна детективна діяльність як структурно-функціональний елемент механізму реалізації правоохоронної функції / Я. Ю. Потятинник, А. Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Яцковина А.О. Забезпечення кібербезпеки у сфері приватної детективної діяльності / А. О. Яцковина, А. Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Чернега А.О. Державна служба в Україні та інститут медіації: проблеми співвідношення / А. О. Чернега, А. Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Сушков М.О. Реалізація ринку приватних детективних послуг в Україні / М. О. Сушков, А. Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.

  Француз А.Й. Принципи медіації в громадянському суспільстві та особливості їх застосування в освітньому середовищі України / А. Й. Француз, Ю. Ю. Марина // Legal Bulletin. - 2023. - № 4(10). - С. 109-119. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-109-120.

  Француз А.Й. Процеси українського державотворення на західноукраїнських землях на зламі ХІХ початку ХХ століття: український січовий рух, теоретико - правові основи / А. Й. Француз, Н. Є. Маковецька // Legal Bulletin. - 2023. - № 4(10). - С. 13-27. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-13-27.

  Француз А.Й. Вплив антидемократичних векторів орієнтації угорської республіки на реалізацію її зовнішніх функцій та відносин з Україною / А. Й. Француз // Legal Bulletin. - 2023. - № 4(10). - С. 28-33. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-28-33.

  Француз А.Й. Взаємодія приватних детективів та державних правоохоронних органів України / А. Й. Француз, М. О. Рохов // Legal Bulletin . - 2023. - № 4(10). - С. 193-198. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-10-193-198.

  Марина Ю.Ю. Моделі медіації та їх імплементація до правової системи України / Ю. Ю. Марина, А. Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1178

  Француз А.Й. Співвідношення приватної детективної та правоохоронної діяльності / А. Й. Француз, Т. С. Корченов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1356

  Француз А.Й. Приватна детективна діяльність: міжнародний досвід та національні перспективи / А. Й. Француз, А. Істоміна // Legal Bulletin. - 2022. - № 5. - С. 81-90. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/302

  Француз А.Й. Технічне забезпечення розшукової діяльності приватних детективів в Україні / А. Й. Француз, І. С. Єлісеєв // Legal Bulletin. - 2022. - № 5. - С. 74-80. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/307

  Француз А.Й. Місце медіації в системі способів захисту прав суб'єктів господарювання / А. Й. Француз, А. Яновська // Legal Bulletin. - 2022. - № 5. - С. 25-31. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/300

  Француз А.Й. Теоретико-правові засади адміністративного регулювання дозвільних процедур у сфері урбанізації / А. Й. Француз, М. Онисковець // Legal Bulletin. - 2022. - № 5. - С. 47-58. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/304

  Француз А.Й. Моделі медіації та можливість їх наближення до правової системи України / А. Й. Француз, Ю. Ю. Марина // Legal Bulletin. - 2022. - № 6. - С. 16-23. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/320

  Француз А.Й. Теоретико-правові парадигми регулювання банкрутства / А. Й. Француз, Н. В. Головата // Legal Bulletin. - 2022. - № 6. - С. 24-28. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/321

  Француз А.Й. Організаційно - правові засади діяльності приватних детективів в Польщі та Україні / А. Й. Француз, Ю. К. Тупіченко // Legal Bulletin. - 2022. - № 6. - С. 55-60. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/326

  Француз А.Й. Людина, як джерело інформації для приватного детектива / А. Й. Француз, В. Ю. Новіцький // Legal Bulletin. - 2022. - № 6. - С. 61-67. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/327

  Француз А.Й. Політична медіація в Україні / А. Й. Француз, Д. В. Зубко // Legal Bulletin. - 2022. - № 4. - С. 26-30. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/340

  Француз А.Й. Фактори, що обумовлюють рівень використання технічних засобів в діяльності приватних детективів / А. Й. Француз, С. Л. Йожиков // Legal Bulletin. - 2022. - № 4. - С. 62-68. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/347

  Француз А.Й. Інститут мирових суддів у системі правосуддя Російської імперії після Судової реформи 1864 року / А. Й. Француз, О. О. Гаряга // Legal Bulletin. - 2022. - № 6. - С. 10-15. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/318

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти Будапештського меморандуму: примарні гарантії / А. Й. Француз // Legal Bulletin. - 2022. - № 4. - С. 10-16. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/337

  Француз А.Й. Співробітництво суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності з підрозділами національної поліції / А. Й. Француз, Б. О. Носенко // Legal Bulletin. - 2022. - № 6. - С. 68-73. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/328

  Француз А.Й. Сутність інформаційної безпеки України / А. Й. Француз, С. В. Кудін, О. В. Федорчук // Наше право. - 2022. - № 4. - С. 5-10. - DOI 10.32782/LAW.UA.2022.4.1.

  Лощихін О.М. Соціальна цінність жінки в контексті розвитку доктрини права / О. М. Лощихін, А. В. Старостюк, А. Й. Француз // Наше право. - 2022. - № 4. - С. 163-167. - DOI 10.32782/NP.2022.4.28.

  Francuz A. Comparative analysis of experience of Geor gia and Ukraine in implementation of mediation in commercial disputes / A. Francuz, V. Polishchuk // Legal Bulletin . - 2021. - Iss. 2. - Pp. 100-107

  Француз А.Й. Медіація в цивільних спорах / А.Й. Француз, Ю.Ю. Марина // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/751

  Косовський Д.К. Особиста безпека суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності під час виконання завдань / Д.К. Косовський, А.Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/800

  Problems and trends of the information security systems in some countries of the Asian region / V. H. Fatkhutdinov, A. Y. Frantsuz, K. V. Khlabystova, M.M. Tereshchuk // Nexo Revista Cientifica. - 2021. - Vol. 34. - № 1. - Pp. 142-153.

  Француз А.Й. Траєкторія Центральної та Східної Європи у 20-21 століттях: виклики процесу глобалізації, гібридні небезпеки (політичні та правові аспекти) / А. Й. Француз // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 6-15

  Француз А.Й. Механізми адаптації законодавства України до правової системи Європейського Союзу / А. Й. Француз, К. Ю. Лазебна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 66-76

  Француз А.Й. Правові основи банківської системи в Україні / А. Й. Француз, О. М. Бойченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 108-115

  Француз А.Й. Світові тенденції внутрішнього переміщення та міжнародний досвід вирішення проблем / А. Й. Француз, А. Ю. Гольцева // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 23-32

  Француз А.Й. Міжнародний тероризм, його прояви у веденні гібридної війни як нова загроза безпеці сучасного світу / А. Й. Француз, І. В. Разумей // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 6-12

  Француз А.Й. Особливості становлення приватної детективної діяльності в Україні у порівнянні із зарубіжними країнами / А. Й. Француз, Д. Ю. Тукало // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. -Вип.38. - С. 133-142

  Француз А.Й. Правовий статус суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у сфері надання послуг з охорони фiзичної особи або майна, проблеми і виклики / А. Й. Француз, А. В. Козак // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип.38. - С. 116-124

  Француз А.Й. Правове регулювання приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні: стан, проблеми, перспективи / А. Й. Француз, Г. А. Довгань // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип.39. - С. 86-93

  Француз А.Й. Удосконалення інституту приватних детективів в Україні / А. Й. Француз, І. С. Тригуб // Legal Bulletin . - 2020. - Iss.1. - Pp. 9-13

  Француз А.Й. Вплив карантинного та посткарантинного періодів на роль та місце інформаційної безпеки / А.Й. Француз, А.С. Істоміна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 16-17. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/109

  Француз А.Й. Співробітництво суб’єкта приватної детективної діяльності з оперативними підрозділами органів Національної поліції України / А.Й. Француз, Б.О. Носенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 80-82. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/111

  Француз А.Й. Інститут приватної детективної діяльності в Польщі: теоретико-правові аспекти / А.Й. Француз, Ю.К. Тупіченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 94-96. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/127

  Француз А.Й. Медіація як спосіб захисту прав суб’єктів господарювання / А.Й. Француз, А.В. Яновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 100-102. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/131

  Француз А.Й. Сучасна українська культура як напрямок розвитку держав / А.Й. Француз, С.І. Єлісєєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 363-365. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/137

  Француз А.Й. Проблеми і перспективи розвитку та функціонування медіації у вітчизняних судах / А.Й. Француз, О.І. Бабат // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 16-24

  Frantsuz Anatolii. Central and Eastern Europe - the Globalization Process, Hybrid Threats: Political and Legal Aspects / Anatolii Frantsuz // Ukrainian Policymaker. - 2020. - Vol. 6. - С. 24-31. - DOI https://doi. org/10.29202/up/6/3. - http://www.ukrpolitic.com/journals/2020/02/UP_vol_6_Frantsuz.pdf

  Француз А.Й. Правове регулювання приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні: стан, проблеми, перспективи / А.Й. Француз, Г.А. Довгань // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 120-122

  Француз А.Й. Перспективи запровадження інституту приватної детективної діяльності в Україні / А. Й. Француз, В. О. Галагоза // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 140-147

  Француз А.Й. Особливості становлення приватної детективної діяльності в України у порівнянні із зарубіжними країнами / Д.Ю. Тукало, А.Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 116-119

  Француз А.Й. Особливості надання послуг з охорони фізичної особи або майна суб‘єктами підприємницької діяльності в умовах сучасної України / А.В. Козак, А.Й. Француз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 78-81

  Француз А.Й. Генезис глобальної системи антикорупційної боротьби / А. Й. Француз, М. М. Лященко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 6-22

  Frantsuz A. Investment relations between Ukraine and the republic of cyprus: The question of modernization of national legislation / A. Frantsuz, V. Svitlak // Напрями модернізації фінансово-економічної симстеми держави, регіонів, підприємств, організацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Вінниця, 17 квітня 2019 р.). Т.1,Ч.2. - Тернопіль: КРОК. - 2019. - С. 71-72

  Tactical Features of Use of Special Knowledge in the Investigation of Torture Committed by Members of the National Police of Ukraine / Ihor M. Koval, Mariia M. KovaL, Anatoliy Yo. Frantsuz, Daria V. Koucherets, Viktoriia V. Shpiliarevych // Journal of Advanced Research in Law and Economics. - 2019. - № 1, V.10. - P. 263-273. URL:https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4355

  The right to education of refugees / Maryna Dei, Tamara Kortukova, Vitalii Khodanovych, Karen Ismailov, Anatoliy Frantsuz // ASIA LIFE SCIENCES. The Asian International Journal of Life Sciences. - 2019. - Supplement 21(2) 28 december. - P. 505-516

  Пенсійна система: підручник / В.І. Грушко, Ю.І. Скулиш, С.М. Лаптєв, В.Г. Фатхутдінов, А.Й. Француз, І.І. Румик, О.О. Пилипенко, Л.Д. Тулуш; За ред. В.І Грушка, Ю.І. Скулиш; Університет "КРОК". - 4-те вид., доп. і перероб. - К. : Майстер книг, 2019. - 512 с.

  Француз А.Й. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / А.Й. Француз, І.В. Левішко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.705-709

  Француз А.Й. Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV–ХІ ст.). Частина ІІ / А.Й Француз, М.М. Корінний // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 5-18

  Frantsuz A. Problems of protection of the rights of the child in the conditions of ATO / A. Frantsuz, I. Balykin // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 19-28

  Француз А.Й. Ліцензування господарської діяльності (господарсько-правовий аспект) / А.Й. Француз, К.О. Савчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 141-145

  Frantsuz A. The phenomenon of drug abuse among young people online: the legal aspect of counteraction / A. Frantsuz, T. Kurinna // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.702-704

  Frantsuz A. Social-legal aspects of education in the XXI century. Threats, hopes, incentives / A. Frantsuz // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща) (у друці)

  Француз А.Й. Захист прав і охоронюваних інтересів суб'єктів господарювання, як один із напрямків діяльності приватних детективів / Т.В. Грабенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 610-612

  Француз А.Й. Права і свободи людини та громадянина: досвід гарантування та реалізації зарубіжних країн для України / О.В. Лисенко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.645-647

  Француз А.Й. Антикорупційний комплаєнс - інноваційний інструмент для боротьби з корупцією в Україні / М.М. Лященко, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.647-651

  Француз А.Й. Розвиток і регулювання міграційних процесів в Україні / О.П. Мельничук, А.Й Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.658 -661

  Француз А.Й. Про потребу збільшення функцій уповноваженого з виконання антикорупційної програми в Україні / В.С. Поліщук, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.668-670

  Француз А.Й. Детективні послуги, їх поняття та зміст, перспективи розвитку / С.В. Самойленко, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.676-678

  Француз А.Й. Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення / Ю.М. Хміляр, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.714-716

  Frantsuz A. Countering Corruption: The Experience of the United Arab (part 1) / A. Frantsuz, M. Liashchenko // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 29-38

  Француз А.Й. Поняття, правова природа та сучасний стан міграційних процесів в Україні / А.Й. Француз, О.П. Мельничук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - 5-11

  Француз А.Й. Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні/ І.В. Саламахіна, А.Й. Француз // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.674-676

  Француз А.Й. Захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні: теоретико-правові аспекти даної проблематики / А. Й. Француз, І. В. Саламахіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 5-9

  Француз А.Й. Приватна детективна дiяльнiсть в Українi в контекстi забезпечення конституцiйних прав та свобод людини i громадянина / А.Й. Француз, І.В. Левішко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 149-154

  Француз А.Й. Теоретико-правовий аспект деструктивних інтернет-комунікацій неповнолітніх: удосконалення чинного законодавства / А.Й Француз, Н.В. Степаненко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 690-693

  Француз А.Й. Співробітництво України та Республіки Кіпр у сфері протидії відмиванню грошей: теоретико-прикладні аспекти / А.Й. Француз, В.І. Світлак // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник матеріалів Всеукраїн. наук.-прак. конф. (м. Вінниця, 18 квітня 2018 р): у 2-х т. - Т. 1. - Тернопіль: Крок, 2018. - С. 202-204

  Француз А.Й. Теоретико-правові дослідження місця та ролі праболгар в етногенезі середньовічної української народності, становленні її державності, права, мови та культури (ІV-ХІ ст.) Частина І /А.Й. Француз, М.М. Корінний // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31 .-С.5-17

  Frantsuz A. Countering Corruption: The Experience of the United Arab (part 2) / A. Frantsuz, M. Liashchenko // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 31. - 2018. - С. 18-28

  Ivanenko Tetiana. Optimal investment decision making on the model of production enterprise with limited resources / Tetiana Ivanenko, Viktor Hrushko, Anatolii Frantsuz // Investment Management and Financial Innovations. - 2018. - V.15, №4. - Pp. 61-68. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/grushko_0020.pdf

  Француз А.Й. Правове регулювання інноваційної діяльності в країнах Європейського Союзу/ А. Й. Француз, Т. І. Вароді //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 26. - С. 127-135

  Француз А.Й. Основні концепції сучасного праворозуміння прав людини на свободи пересування і вільний вибір місця проживання/ А. Й. Француз, Ю. І. Миколаєнко //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 27. - С. 40-51

  Француз А.Й. Корупція в державному секторі: теоретико-правовий аспект/ А. Й. Француз, В. С. Поліщук //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 28. - С. 5-11

  Француз А.Й. Загальна характеристика захисту прав дитини, теоретико-правові аспекти/ А. Й. Француз, К. В. Перепадін //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 28. - С. 12-16

  Француз А.Й. Особливості укладення концесійних договорів за участю територіальної громади / А.Й. Француз, С.В. Дерев'янчук //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 28. - С.59-65

  Француз А.Й. Право інтелектуальної власності як основа правовідносин у сфері інтелектуальної власності та її місце у структурі українського права / А.Й. Француз, Д.В. Куликов //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 28. - С.66-72

  Француз А.Й. Господарсько-правовий аспект як ознака галузевої приналежності правових категорій / А.Й. Француз, Б.В. Скрипачов //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 28. - С.73-78

  Француз А.Й. Актуальні проблеми судового захисту прав інтелектуальної власностi / А.Й. Француз, А.В. Степенко //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 28. - С.79-85

  Француз А.Й. Магдебурзьке право та реформа місцевого самоврядування : генеза та правові наслідки / А.Й. Француз, Т.В. Стрельникова //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 14-18

  Француз А.Й. Джерела правового регулювання відносин, пов'язаних з комерційною таємницею / А.Й. Француз, В.М. Антонишин //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 86-91

  Француз А.Й. Особливості державної реєстрації договору франчанзингу в країнах Європейського Союзу / А.Й. Француз, К.В. Гречишнікова //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 92-96

  Француз А.Й. Сурогатне материнство: правове регулювання договору про надання послуги сурогатного материнтсва / А.Й. Француз, І.О. Пархомець //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 97-101

  Frantsuz A. Theoretical and legal aspects of concepts, types and forms of terrorism as a dangerous social phenomenon / А. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК".-2017. - Вип. 26. - С.5-13.

  Francuz A.I. Idea integracji europejskiej jako narzedzie pokoju i stabilizacji wsrod narodow / Mgr Dawid Stadnichenko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С 14-20

  Француз А.Й. Організаційно-правові засади діяльності приватних служб безпеки в Республіці Кіпр / А. Й. Француз, В. І. Світлак // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.51-55

  Приватна детективна діяльність: збірник нормативних документів.-Видання 1-е, довідкове. Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець; Вступ. ст. А.Й. Француза.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Francuz A. Miedzy wartoscia i norma. Rozwazania inspirowane pedagogika prawa/ Piotr Zamelski, A. Francuz //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. - С.14-22

  Francuz A.I. Ochrona dziecka (dziecinstwa) przed negatywnym wplywem nowoczesnych technologii w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane/ Dr Justyna Stadniczenko, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С 5-13

  Француз А.Й. Християнський буквар: навчальний посібник / А.Й. Француз. - Жовква, Львівська обл.: Місіонер, 2017. - 252с.

  Француз А.И. Теоретико-правовые основы закрепления конституционных обязанностей человека и гражданина в Украине и Республике Польша / А.И. Француз, О.П. Чорновол // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2017. - № 5. - С. 123-129

  Француз А.Й. Правовий статус приватного детектива у Великій Британії: теоретико-правове дослідження / А. Й. Француз, Константін Клаудіу // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.43-47

  Француз А.Й. Адміністративно-правове регулювання охорони праці. Проблематика управління охороною праці. (Приватна детективна діяльність) / А. Й. Француз, М. В. Радчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.47-51

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти ефективного правового регулювання діяльності приватних детективів у країнах ЄС / А. Й. Француз, М. О. Шевчук // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 - С.55-58

  Frantsuz A. The legal status of internally displaced persons in Ukraine / A. Frantsuz // Diplomacy and Law: International scientific journal. -2017.- №2(3).- С.10-14.

  Француз А.Й. Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика / А.Й. Француз, О.Є. Коломієць // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.39-42.

  Француз А.Й. Дотримання прав дитини в зоні військового конфілкту / А.Й. Француз, Н. В. Степаненко //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 29. - С. 5-13

  Francuz A.I. Administracyjnoprawny system swiadzen na rzecz osob niepelnosprawnych w Polsce / E. A. Maj, A. I. Francuz // Правничий вісник Університету "КРОК" . -2017. - Вип. 27. - С 21-27

  Француз А.Й. Юридична природна та сутність застосування норм права/ А. Й. Француз, Н. П. Костюк //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 22. - С. 13-18

  Француз А.Й. Приватна детективна діяльність та корупційні ризики/ А. Й. Француз, Н. С. Половинко //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 25. - С. 46-52

  Француз А.Й. Досвід євроінтеграції Республіки Кіпр та України: порівняльно-правовий огляд/ А. Й. Француз, В. І. Світлак //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 24. - С. 24-29

  Француз А.Й. Загальна характеристика законодавства та норм, які мають вплив на формування професійної культури юриста/ А. Й. Француз, Я. П. Аронов //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип.22. - С.18-23

  Француз А.Й. Поняття ефективності правозастосовчої діяльності/ А. Й. Француз, Н. П. Костюк //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 23. - С.11-17

  Француз А.Й. Теоретико-правові ідеї В. Копєйчикова у дослідженнях держави та права: характеристика джерел дослідження/ А. Й. Француз, В. В. Легкий //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 24. - С. 11-18

  Француз А.Й. Роль громадянського суспільства у протидії корупції/ А. Й. Француз, В. С. Половинко //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 24. - С. 19-23

  Француз А.Й. Захист прав інтелектуальної власності у судовому порядку/ А. Й. Француз, О. О. Дудкін //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 24. - С. 89-94

  Frantsuz A. Prevention and Counteraction of Terrorism by State Authorities/ A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 25. - С. 5-11

  Frantsuz A. Compelling issues of realization of human and civil rights and liber ties in Ukraine/ A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 24. - С. 5-10

  Fransuz A. Miedzynarodowe regulacje prawne chroniace dzieci przed cyberprzest?pczosci?/ A. Fransuz, Anna Pawlak //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 24. - С.167-182

  Француз А.И. Механизм правоприменения: понятие и структура / А. И. Француз, Н.П. Костюк // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D, Экономические и юридические науки. - 2016. - № 14. – С. 135-138

  Француз А.И. Этика - методологическая основа профессиональной культуры юриста / А. И. Француз, Я. Аронов // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2016.- №13. - С. 129-132

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти функціонування правової детективної діяльності в зарубіжних країнах/ А. Й. Француз, О. Є. Кучеренко //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 23. - С. 138-145

  Француз А.Й. Теоретико-правові засади конституційного обов'язку людини і громадянина щодо сплати податків/ А. Й. Француз, О. П. Черновол //Правничий вісник Університету "КРОК".-2016. - Вип. 22. - С. 23-28

  Француз А.Й. Адміністративно-правове регулювання організації охорони праці на підприємстві, установі, організації / А. А. Француз // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції / Гол. ред. В. С. Сідак. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.245-247

  Француз А.Й. Доктринальні та емпіричні підходи у співпраці держав у запобіганні, протидії, боротьбі з тероризмом/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 22. - С. 5-13

  Frantsuz A. Theoretical-legal aspects and legal prerequisites for the implementation of legal norms by executive authorities / A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 23. - С. 5-11

  Француз А.Й. Парламентаризм як конституційно-правовий інститут / Француз А.Й., Дунаєва С.С. // Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 17 червня 2016 року).-Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.- С.135-142

  Француз А.Й. Приватна детективна діяльність: теоретико-правові аспекти/ Француз А.Й., Кучеренко О.Є. // Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 17 червня 2016 року).-Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.- С.142-145

  Француз А.Й. Терористична загроза як підстава обмеження прав та свобод людини у сучасному міжнародному праві/ Француз А.Й., Безкостний О.В. // Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 17 червня 2016 року).-Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.-С.130-135

  Француз А.Й. Реалізація прав і свобод людини та громадянина в Україні: проблемні питання та шляхи їх вирішення / А.Й. Француз // Ідея людиноцентризму в сучасному конституціоналізмі: матеріали міжнародного науково-практичного круглого столу (Київ, 17 червня 2016 року).-Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016.- С.6-9

  Prucnal-Wojcik M. The UN Committee on the Rights of the Child and the African Committee of Experts on the Rights and Welware of the Child - a Comparative Perspective / M. Prucnal-Wojcik, A. Frantsuz //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 25. - С. 11-31

  Француз А.Й. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: юридично-психологічний аспект / А. Й. Француз //Університетські наукові записки: Часопис Ів. Франківського Університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015.- 10. - С. 16-23

  Француз А.Й. Утвердження та забезпечення прав людини як визначальна детермінанта розвитку політичної системи України /А.Й. Француз // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.-2015.-№2.-С.66-77

  Француз А.И. Актуальные вопросы и теоретико-правовые основы механизма имплементации норм международного гуманитарного права в национальное законодательство Украины / А. И. Француз //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2015. - № 5. -С. 143-147

  Француз А.Й. Методологічні засади дослідження сучасних політичних систем / А. Й. Француз // Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2015.- 21. - С. 6-12

  Француз А.Й. Громадські організації, їх функція в рамках антикорупційної діяльності органів держаної влади: теоретичні аспекти / А. А. Француз // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичноъ конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.371-373

  Frantsuz А. New architecture of the financial supervision over the operations with derivatives: international practice and Ukrainian realities /Frantsuz А., Liebiedieva T. //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки . - 2014. - № 6. – C.113-118

  Француз А.Й. Інститути громадського суспільства у заходах запобігання і протидії корупції в Україні/ А. Й. Француз //Право України.- 2014. - № 4. - С. 141-150

  Француз А.Й. Психолого-правовий аспект тероризму/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 18. - С. 5-12

  Француз А.Й. Конституційно-правові аспекти введення двопалатного парламенту в Україні/ А. Й. Француз, С. Б. Сулицький //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 18. - С. 12-20

  Француз А.Й. Особливості компетенції Конституційного Суду України у сфери забезпечення прав та свобод людини і громадянина в країні/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 20.-С.5-12

  Француз А.Й. Чинники дестабілізації демократичних політичних систем і правові способи їх запобігання /А.Й. Француз //Університетські наукові записки/Хмельницький університет управління та права.- 2014.-№2.-С.43-50

  Француз А.И. Законы и обычаи обращения с военопленными в период до вестфальского правопорядка 1648 г. /А.И. Француз, М.В. Грушко //Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки . - 2014. - № 14. - С. 13-18

  Француз А.Й. Вчинення злочинів із мотивів расової, національної чи релігійної нетерпимості: юридико-психологічний аспект/ А.Й. Француз // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького.- 2014.-№10.-С.16-23

  Француз А.Й. Теоретико-правові аспекти подолання негативних факторів складних адміністративних систем /А.Й. Француз // Прикарпатський юридичний вісник.-2014.-№3(6).-С.173-183

  Француз А.Й. Правовий статус політичної опозиції в демократичній державі/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2014. - Вип. 19. - С. 5-14

  Француз А.Й. Ідеї та практика парламентаризму в працях російських юристів початку ХХ століття /А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.-2013.-№1.-С.115-124

  Француз А.Й. Психологічні засади роботи спецслужб Російської імперії з конфідентами зі злочинного середовища/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2013. - Вип. 16. - С. 232-244

  Француз А.Й. Генезис інституту парламентаризму в Україні/ А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка.- 2013.-№1.-С.51-63

  Француз А.Й. Громадянське суспільство як ефективний механізм запобігання на протидії корупції/ А. Й. Француз, А. А. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК".-2013. - Вип. 15. - С. 11-19

  Француз А.Й. Правове та психологічне убезпечення корпоративних відносин суб'єктів господарювання/ А. Й. Француз //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 115-120

  Француз А.Й. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни/ А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Атіка, 2012. - 204 с.

  Француз А.И. Гражданское общество в Украине в его взаимосвязи с демократическим государством /А.И. Француз //Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания : материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию юрид. образования на Полоцкой земле (Новополоцк, 18-19 мая 2012 г.) : в 2-х т. Т.1 / Полоцкий государственный университет; редкол.: А.Н. Пугачев (отв. ред.) др.]. - Новополоцк : ПГУ, 2012. - С. 78-82

  Француз А.Й. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина": ОКР "бакалавр" спеціальності 6.030401 "Правознавство", та ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти спеціальності 7.03040101 "Правознавство" / А. Й. Француз, Л. І. Баликіна. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 82 c.

  Француз А.Й. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина": 5.03040101 "Правознавство" / А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 73 c.

  Француз-Яковець Т.А. Особливості юридичного оформлення парламентських процедур сучасних бікамеральних парламентів / Т.А. Француз-Яковець // Правова система України: сучасний стан та актуальні проблеми: матеріали першої міжрегіональної науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 4– 5 травня 2012 р.). - Івано-Франківськ: Одеська юридична академія, 2012. - С. 45– 48.

  Француз А.И. Развитие парламентаризма в Украине и Республике Беларусь: сравнительные аспекты / А. И. Француз, Л. И. Балыкина // Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития: материалы Международной научно-практической конференции (07.10.2011). - Минск: БГУ, 2011. - С. 16

  Француз-Яковець Т.А. Повноваження палат бікамеральних парламентів у сфері бюджетно-фінансової політики / Т.А. Француз-Яковець // Актуальні проблеми нормативно-правового забезпечення діяльності та професійної підготовки працівників правоохоронних органів: матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Івано-Франківськ, 15– 16 квітня 2011р.). Ч. 2. - Івано-Франківськ: «Типовіт», 2011. - С.153– 155.

  Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2-х т. - т.1: Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження/ О. В. Скрипнюк, В.В.Медведчук, О.В.Петришин, А.Й. Француз [та інші]. - К.: Логос, 2010. - 628 с.

  Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави: у 2-х т. - т.2: Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку/ О. В. Скрипнюк, В.В.Медведчук, О.В.Петришин, А.Й. Француз [та інші]. - К.: Логос, 2010. - 692 с.

  Француз А.Й. Подолання корупції як необхідна складова постання демократії в Україні/ А. Й. Француз //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2008. - Вип 3. - С. 87-91

  Француз А.Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України: Концептуальний та нормативний аналіз / А.Й. Француз. - К.: Логос, 2006. - 516 с.

  Француз А.Й. Конституційно-правові основи демократичного розвитку політичної системи сучасної України (Концептуальний та нормативний аналіз): монографія/ А. Й. Француз. - К.: Логос, 2005. - 516 с.

  Француз А.Й. Правові аспекти боротьби з корупцією у контексті становлення політичної системи сучасної України/ А.Й. Француз // Юридична Україна. - 2005. - № 4. - С.14-19.

  Француз А.Й. Політична опозиція у демократичній державі (правові аспекти аналізу) / А. Й. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2004. – № 5(31). – С. 35 – 45

  Француз А.Й. Окремі форми безпосередньої демократії і функціонування сучасних політичних систем: конституційно-правовий вимір / А.Й. Француз // Наукові записки. Серія "Право" / НУ "Острозька академія", 2004. - С.138-151

  Француз А.Й. Нормативно-правові основи функціонування громадських органiзацій в політичній системi України/ А.Й. Француз // Aktualni problemy polityky.-2004.-.Том 19.-С.17

  Француз А.Й. Політичний екстремізм як фактор дестабілізації сучасної політичної системи / А.Й. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2004. - № 6 (32). - С. 25-35.

  Француз А.Й. Інститут виборів і функціонування політичних систем демократичного типу: правовий аналіз / А.Й. Француз// Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. - Вип. 24. - С. 141-147

  Француз А.Й. Правові основи конституювання демократичних політичних систем/А.Й. Француз // Бюлетень Міністерства юстиції України . - 2004. - № 4. - С. 28-38

  Фінансово-економічні основи місцевого самоврядування : зб. нормат.-прав. док. / М. Харитончук, А. Француз [та інші]. - Київ : Ін-т законодав. передбачень і прав. експертизи, 2003. - 215 с

  Француз А.Й. Станіславщина: двадцять буремних літ (1939-1959). Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз / І.О. Андрухів, А.Й. Француз. - Рівне-Івано-Франківськ : "Таля", 2001. - 336 с

  Француз А.Й. Складні адміністративні системи: організаційно-правові засади управління: монографія / А.Й. Француз. - Рівне: Національний університет "Острозька Академія", 2001. - 174 с.

  Француз А.И. Пути повышения эффективности управления сложными административными системами / А.И. Француз . - Луганск : Ред.-изд. отд. ЛИВД МВД Украины, 1999. -32 с.

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Француз Анатолій Йосипович