Корнієнко Ольга Олександрівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Корнієнко Ольга Олександрівна

кабінет 412

(+38 044) 455-57-12, вн. 273

Напрями наукових досліджень

  • актуальні питання цивільного судочинства, конституційно-правове регулювання правового статусу людини та громадянина
 
 

Корнієнко Ольга Олександрівна

  • кандидат юридичних наук (2012 р.)

Освіта

  • викладач історії, вчитель основ правознавства, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (2007 р.)

Професійна кар’єра

  • 2017 р. – університет «КРОК», доцент кафедри історії та теорії держави і права
  • 2011 р. – Черкаський факультет НУ «ОЮА», доцент кафедри загально-правових дисциплін
  • 2010 р. – Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, викладач кафедри історії та теорії держави і права
  • 2007 р. – відділ НДР ЧНУ ім. Б.Хмельницького, провідний фахівець
 
 

Публікації

  Корнієнко О.О. Нормативно-правове регулювання захисту прав дітей в Україні / О. О. Корнієнко // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 32-39. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/362
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/362

  Корнієнко О.О. Дистанційна освіта: вимушена необхідність чи об’єктивна реальність? / О.О. Корнієнко // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 39-41. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/374
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/374

  Корнієнко О.О. Соціальна політика на українських землях: історико-правовий аспект / О. О. Корнієнко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 34-42
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n38.pdf

  Шамара С. Класократичне “Громадянське суспільство” за Липинським (або як не втратити державу в обставинах популізму?) / С.Шамара, О.Корнієнко // Місто на «Че». – 2020. – 31 січня [Електронний ресурс]. - https://mistonache.ck.ua/announcements/169-klasokratichne-gromadyanske-suspilstvo-za-lipinskim-abo-yak-ne-vtratiti-derzhavu-v-obstavinah-populizmu
https://mistonache.ck.ua/announcements/169-klasokratichne-gromadyanske-suspilstvo-za-lipinskim-abo-yak-ne-vtratiti-derzhavu-v-obstavinah-populizmu

  Корнієнко О.О. Перше міністерство здоров’я України / О.Корнієнко, С.Шамара // Історічна правда. – 2019. – 14 листопада [Електорнний ресурс]. - https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/11/14/156539/
https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/11/14/156539/

  Корнієнко О.О. Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату / О.О.Корнієнко // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2019.- Вип. 34. – С.30-35.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n34.pdf

  Корнієнко О.О. Цивільне процесуальне законодавство в контексті українських реформ / О.О. Корнієнко// Двадцять восьма наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій 10 - 27 березня 2018 р. / За ред. В.В. Масненка. - Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2018. - С. 138-140

  Корнієнко О.О. Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату / О.О. Корнієнко // Правничий вісник університету "КРОК". - 2018. - Вип.33. - С.

  Колосова О.О. Органи охорони здоров'я та соціальної опіки другої УНР на теренах Польщі / О.О.Колосова // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С.179-182.

  Kolosova O.O. Agencies of health and social protection of directorate on the territory of Poland / O.O. Kolosova // International Scientific-Practical Conference Development of legal regulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings. - Sandomir, Poland, January 27-28, 2017. - C. 18-20.

  Корнієнко О.О. Практика застосування законодавства про соціальне забезпечення урядом Української Центральної Ради / О.О. Корнієнко // Правничий вісник університету "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017. - С. 82-86.

  Корнієнко О.О. Соціальний захист материнства й дитинства: історико-правовий аспект / О.О. Корнієнко // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. - С. 238-239.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Колосова О.О. Законодавчі основи соціального забезпечення в Україні періоду Української Центральної Ради / О. О. Колосова // Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24.11.2016). - К.: Київський університет права НАН України, 2016. - С. 9-10

  Колосова О.О. Соціальна політика на теренах України: правові аспекти становлення та розвитку / О. О. Колосова // Молодий вчений. - 2016. - № 12. - С. 591-594

  Колосова О.О. Забезпечення позову в цивільному судочинстві / О. О. Колосова // Право і суспільство. - 2015. - № 6(2). - С. 61-64

  Колосова О.О. Правове забезпечення соціальної політики щодо біженців у 1917-1921 рр. / О. О. Колосова // Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична академія. - 2015. - № 3. - С. 23-32

  Колосова О.О. Органи опіки та піклування у цивільному судочинстві / О. О. Колосова // Право і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 89-92

  Колосова О.О. Наказне провадження як спрощений вид цивільного судочинства / О. О. Колосова // Право і суспільство. - 2013. - № 3. - С. 151-158

  Колосова О.О. Роль Уповноваженого Верховної Ради з прав людини як учасника цивільного судочинства/ / О. О. Колосова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.)/відп. за вип. ВМ Дрьомін. - Одеса: Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 707-709
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/7988/Sergeeva%20Act%20probl%20udosk%20krym%20proc2017.pdf?sequence=1

  Колосова О.О. Правове регулювання соціального забезпечення у Наддніпрянській Україні у 1917 - 1921 рр:дис.… канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. О. Колосова. - Київ:Міжнародний гуманітарний університет, 2012

  Колосова О.О. Правове забезпечення соціального захисту безпритульних дітей і дітей-сиріт у політиці урядів УНР та Гетьманату 1917-1921 рр. / О. О. Колосова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. - 2009. - № 38. - С. 599-608.
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/3656/APP_38_Kolosova.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Корнієнко Ольга Олександрівна