Юридичний факультет

Засновано у вересні 1994 року

Юридичний факультет – один із перших навчальних підрозділів «КРОКу». На сьогодні він залишається найбільш цікавим для вступників до Університету. Факультет здійснює навчання за актуальними бакалаврськими та магістерськими програмами, залучає досвідчених фахівців-практиків і надає можливість здобути якісну освіту.

Навчальний процес на юридичному факультеті забезпечують відомі вчені-юристи, академіки з них 12 докторів юридичних наук і 25 кандидатів наук.

Переважна більшість яких пройшла стажування викладання у країнах Європейського Союзу, володіє іноземними мовами, має значний практичний досвід на науково-викладацькій ниві.

Факультет пропонує за спеціальністю 081 Право такі освітні програми:

 
 
Відеопрезентація спеціальності «Право» від викладачів Юридичного факультету

Сучасні тенденції розвитку України надають особливого значення цінності права. Зміна системи соціальних орієнтирів і потреб зумовило необхідність відповідних перетворень у всіх сферах суспільного життя. Змінюється і право, роль якого в житті суспільства все більше зростає. Відображаючи назрілі соціальні потреби, право, з одного боку, вимушене «підлаштовуватися» під зміни, що відбуваються, а з іншого - саме виступає інструментом, за допомогою якого можна найбільш швидко і якісно здійснити необхідні перетворення. Таким чином, цінність права - це його здатність служити метою і засобом для задоволення соціально справедливих, прогресивних потреб та інтересів громадян, суспільства в цілому.

Саме юристи, які мають ґрунтовні знання, відповідну професійну підготовку, високу правосвідомість, чітке розуміння своєї відповідальності за долю людей, здатні ефективно впливати на зміцнення законності і правопорядку у державі. Необхідність виконання юристами своїх професійних повноважень, громадянського обов'язку ставить перед ними особливо високі вимоги до професійних та особистих якостей.

Сучасна юриспруденція є розгалуженою системою знань про державу і право і важливим кроком у її успішному опануванні є вибір спеціалізації. Адже не можливо одночасно бути хорошим фахівцем, наприклад, у цивільному, господарському, кримінальному та адміністративному праві.

Якість надання правових послуг – це запорука успіху сучасного юриста. І цієї якості можна досягти лише за допомогою спеціалізації, тобто поглиблення своїх знань у певній сфері

Роман Сивий, керуючий партнер LawWhales, адвокат (з інтерв’ю на pravotoday.in.ua)

До складу факультету входять кафедри:

До складу кафедри державно-правових дисциплін входять наступні секції:

  • цивільно-правових дисциплін
  • кримінально-правових дисциплін
  • конституційного, адміністративного та міжнародного права
  • секція приватної детективної діяльності
  • секція медичного та фармацевтичного права

Факультет постійно розвивається і застосовує нові підходи до формування фахівця з відповідно до актуальних запитів суспільства.

Юридичний факультет спільно з Управлінням міжнародного співробітництва виборов грант на проект Еразмус+ «Медіація: навчання та трансформація суспільства» за участю університетів Азербайджану, Грузії, Іспанії, Латвії, Нідерландів та України. У рамках проекту реалізується магістерська навчальна програма з медіації. Студенти, які будуть навчатися за цією програмою будуть проходити стажування в країнах Європи.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Юридичний факультет