Кафедра державно-правових дисциплін — Університет «КРОК»

Кафедра державно-правових дисциплін

підпорядкована юридичному факультету
створена в 1994 році

Основна діяльність кафедри державно-правових дисциплін зосереджена на підготовці конкурентоспроможних фахівців-юристів:

Завдання кафедри:

 • забезпечення проходження практики студентами факультету;
 • виховна робота зі студентами;
 • проведення науково-дослідної роботи в рамках загальнокафедральної тематики та згідно з індивідуальними планами викладачів;
 • методичне забезпечення навчального процесу.

Наукова робота

За останні п'ять років успішно захистили дисертації та здобули рівень кандидата 15 та доктора філософії 7 здобувачів, близько 65 аспірантів і 3 докторанти працюють над дисертаційними науковими дослідженнями.

За останні роки підготовлено до друку низку навчальних і навчально-практичних посібників, монографій, що були видані провідними видавництвами юридичної літератури України. Окремі з них отримали гриф Міністерства освіти і науки України.

На кафедрі постійно діють наукові гуртки, проводяться тематичні круглі столи з провідними фахівцями в галузі права, на яких заслуховуються наукові доповіді здобувачів освіти.

Викладачі кафедри беруть участь у дослідженні питань зміцнення правових, матеріальних та фінансових основ місцевого самоврядування в Україні, а також у розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів із питань організації місцевого самоврядування, проведення муніципальної реформи в Україні:

 • Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • Законів України:
  • «Про біженців»;
  • «Про вибори народних депутатів України»;
  • «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  • «Про органи самоорганізації населення»;
  • «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
  • «Про асоціації органів місцевого самоврядування».

Крім того, кафедра постійно працює над науковими дослідженнями з питань, пов'язаних із розробкою та реалізацією:

 • Концепції адміністративної реформи;
 • Концепції державної регіональної політики України;
 • Програми державної підтримки місцевого самоврядування в Україні, а також концепцій «Про територіальну громаду», «Про комунальну власність», «Про муніципальну міліцію», «Про порядок виконання делегованих повноважень» тощо; у наукових дослідженнях питань, пов'язаних із міжнародним правом; розробці нових методик та технологій муніципальної діяльності.

Кафедра здійснює підготовку, перепідготовку науково-педагогічних кадрів; впровадження результатів наукових досліджень викладачів кафедри в практику діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій та в навчальний процес.

Викладачі кафедри беруть участь у наукових конференціях та семінарах, у міжнародних слуханнях та конференціях із питань аналізу сучасних проблем муніципального розвитку, проблем вдосконалення законодавства про місцеві вибори в Україні відповідно до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, правового регулювання господарсько-правових відносин у сучасних умовах та ін.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Аграрне право » Аграрне право та сучасні земельні відносини » Аграрне та земельне право » Адвокатура України » Адміністративна відповідальність » Адміністративне право » Акціонерне право » Банківське право » Банківське та біржове право » Біржове право » Валютне законодавство » Введення до інтелектуальної власності » Господарське право » Господарський процес » Делікти в цивільному праві » Державне будівництво і самоврядування в Україні » Державне право зарубіжних країн » Державний контроль у сфері підприємницької діяльності » Ділова гра «Юридична клініка» » Докази і доказування в кримінальному провадженні » Екологічне право » Європейське право » Житлове право » Законодавство про освіту, науку, культуру, охорону здоров'я та соціальне забезпечення » Заставне право » Інвестиційне право » Інтелектуальна власність в Інтернеті » Інтелектуальна власність у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності » Інформаційне забезпечення у сфері інтелектуальної власності » Інформаційне право » Історія міжнародних правових вчень » Конкурентне право » Конституційне право України » Конституційні права, свободи та обов`язки громадян » Конституціоналізм в Україні » Контрактне та зобов'язальне право » Корпоративне право » Криміналістика » Кримінальне право (Загальна частина) » Кримінальне право (Особлива частина) » Кримінальний процес » Кримінально-виконавче право » Кримінологія » Методика викладання правових дисциплін » Методологія та організація наукових досліджень » Міжнародне економічне право » Міжнародне інформаційне право » Міжнародне комерційне право » Міжнародне контрактне право » Міжнародне право » Міжнародне приватне право » Міжнародне публічне право » Міжнародне торгове та фінансове право » Муніципальне право » Муніципальне право України » Набуття прав інтелектуальної власності » Нотаріат та адвокатура в Україні » Нотаріат України » Основи інтелектуальної власності » Основи конституційного права України » Основи римського цивільного права » Основи цивільного, господарського та торгового права » Особливості кваліфікації адміністративних правопорушень у сфері господарської діяльності » Особливості кваліфікації злочинів у сфері економіки » Особливості розгляду окремих категорій господарських спорів » Патентне право зарубіжних країн » Підприємницьке право » Підприємницькі договори » Податкове право » Порівняльне конституційне право » Порівняльне кримінальне право » Право інтелектуальної власності » Право інтелектуальної власності Європейського Союзу » Право соціального забезпечення » Правова робота в господарських організаціях » Правова статистика » Правове регулювання відносин власності » Правове регулювання земельних відносин » Правові аспекти управління навчальним закладом » Правові особливості правочинів з нерухомістю » Правові особливості угод з нерухомістю » Практикум з договірної та претензійної роботи » Практикум зі складання господарсько-правових договорів » Практикум зі складання господарсько-процесуальних документів » Практикум зі складання цивільно-правових документів » Практикум із складання господарсько-процесуальних документів » Провадження виконавчих дій » Розпорядження правами інтелектуальної власності та їх захист » Сімейне та спадкове право » Страхове право » Судова бухгалтерія » Судове діловодство » Судові експертизи » Судові, правоохоронні та правозахисні органи України » Транспортне право » Трудове право » Трудове право і право соціального забезпечення » Фінансове право » Фінансове та бюджетне право » Цивільне право » Цивільне та сімейне право » Цивільне та сімейне право (загальна частина) » Цивільне та сімейне право (особлива частина) » Цивільний процес

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра державно-правових дисциплін