Чернетченко Олена Миколаївна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Чернетченко Олена Миколаївна
 
 

Чернетченко Олена Миколаївна

  • кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін секції конституційного, адміністративного та міжнародного прав

Освіта

  • Національний університет державної податкової служби України (НУДПСУ) / «Правоохоронна діяльність», звання – капітан податкової міліції (2008 р.)
  • Національний університет державної податкової служби України / «Правознавство» (2009 р.)
  • Національний університет державної податкової служби України / «Фінанси і кредит» (2012 р.)
 
 

Публікації

  Чернетченко О.М. Академічна доброчесність в сучасному освітньому просторі / О.М. Чернетченко // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 122-124. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/418

  Чернетченко О.М. Правові засади вдосконалення податкового законодавства України у відповідності до вимог міжнародних стандартів як основоположний чинник побудови ефективної податкової системи / О. М. Чернетченко // Інноваційні підходи до правового регулювання суспільних відносин:науково-практичний дискурс: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (9 квітня 2020 р ). - Київ:иївський кооперативний інститут бізнесу і права, 2020

  Features of legal regulation transplantations in Ukraine / S. Iasechko, T. Stepanenko, V. Korolova, N. Мakovetska, O. Chernetchenko // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - Iss.13. - Pp. 430-432. - DOI http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.13.76.

  Чернетченко О.М. Особливості правового регулювання фінансування нової моделі медичних послуг в системі охорони здоров`я / О. М. Чернетченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 114-121

  Чернетченко О.М. Актуальні проблеми правового забезпечення діяльності приватних детективів / О.М. Чернетченко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.717-718

  Чернетченко О.М. Вплив інституту громадськості на податкову політику України// Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (27-28.11 .2015 р., факультет права Панєвропської Високої школи,Словаччина).- Братислава, 2015.- Том 2.- С.195-197

  Чернетченко О.М. Законність як принцип адміністративної діяльності органів доходів і зборів у податковій сфері: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.М. Чернетченко; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 21 с.

  Чернетченко О.М. Законність як принцип адміністративної діяльності органів доходів і зборів у податковій сфері: дис.. … канд.. юрид. наук.: 12.00.07./ О.М. Чернетченко; Нац. авіац. ун-т.- Київ, 2015. -210 с.

  Чернетченко О.М. Гарантії здійснення адміністративної діяльності органів контролю за дотриманням податкового законодавства на основі принципу законності/ О.М. Чернетченко// Митна справа. - 2013. - №4(88). - Ч.2. - Кн.1. - С.338-343

  Чернетченко Е. Соотношение принципов верховенства права и законности в административной деятельности органов публичной администрации/ Е. Чернетченко// // Закон и жизнь ("Legea si Viata"). - 2013. - № 9/2 (261). - С.285-288

  Чернетченко О.М. Особливості реалізації методів адміністративної діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування на основі принципу законності // Социализация науки: материалы XXVIII Международной научно-практической конференции (г. Горловка, 17-18 октября 2013 года). - Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. - С.40-44

  Чернетченко О.М. Щодо змісту контролю як гарантії законності адміністративної діяльності органів доходів і зборів / О. М. Чернетченко // Митна справа. - 2013. - № 6(2.2). - С. 155-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2.

  Чернетченко (Соломаха) О.М. Сутність принципу законності як засадничого принципу адміністративної діяльності органів державної податкової служби України/ О.М. Соломаха// Право та управління. - 2012. - №2. - С.861-869. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_2/zmist.html

  Чернетченко (Соломаха) О.М. До питання про визначення поняття "рішення" в адміністративній діяльності органів ДПС України/ О.М. Соломаха// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. - 2012. - №3 (7).- С.129-132

  Чернетченко (Соломаха) О.М. До питання про визначення поняття адміністративної діяльності органів державної податкової служби України// Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 червня 2012 р., м.Запоріжжя). - Запоріжжя: Запорізька міська організація "Істина", 2012. - С.99-101

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Чернетченко Олена Миколаївна