Зображення контакту

Горєлова Вероніка Юріївна

Кандидат юридичних наук

Адреса:
Кабінет 401

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 228

Інша інформація:
 

Публікації

Горєлова В.Ю. Історико-правовий аналіз компенсації державою моральної шкоди потерпілому в кримінальному судочинстві: подано статтю до друку у фахове видання, 2010 рік.
Горєлова В.Ю.  До питання компенсації збитків особі внаслідок незаконного застосування кримінально-процесуального примусу в реаліях економічного розвитку сучасного суспільства: подано статтю до друку у фахове видання, 2010 рік.
Горелова В.Ю.  К вопросу о компенсации вреда незаконными или недобросовестными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда // Российская юстиция: журнал. – 2011. – № 1. – С. 26–29.
Горєлова В.Ю.  Кримінально-процесуальна реституція: поняття та порядок застосування // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2011. – Вип. 8. – С. 107–113.
Горєлова В.Ю. До питання відповідальності посадових осіб органів досудового розслідування, прокуратури та суду за вчинення аморальних дій // Університетські наукові записки. – Хмельницький, 2011. – № 1 (37). – С. 312–319.
Горєлова В.Ю.  Відповідальність держави перед особою за завдання шкоди незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. Захищена у Спеціалізованій вченій раді Д 26.001.05 14 грудня 2012 року.
 

Публікації

  Горєлова В.Ю. Значення юридичної клініки для формування юристів нової генерації / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 151-156

  Горєлова В.Ю. Евдемонізм приватної детективної діяльності /В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31(у друці)

  Horielova V. Legal Clinic: A new look at education and upbringing in Ukraine / V. Horielova // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща) (у друці)

  Горєлова В.Ю. Етика та мораль приватного детектива в лоні правових вимог сучасного всесвіту / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2018.- Вип.32.- (у друці)

  Горєлова В.Ю. До питання необхідності впровадження інституту детективної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В.Ю. Горєлова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.84-87.

  Горєлова В.Ю. Поняття приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2017.- Вип. 27. - С. 40-45

  Горєлова В.Ю. Проблемні питання в застосуванні електронного цифрового підпису в Україні (правовий аспект) / В.Ю. Горєлова //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 214-216

  Горєлова В.Ю. Система принципів приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017.-Вип. 26. - С.69-74.

  Горєлова В. Ю. Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності / В. Ю. Горєлова ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»»., 2016.- 24. - С. 67-75

  Горєлова В. Ю. Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання / В. Ю. Горєлова ; Правничий вісник Університету «КРОК».- Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»»., 2016.- 25. - С. 117-123

  Горєлова В. Ю. Необхідність попередження злочинів, що здійснюються внаслідок психологичного впливу на людину окульними засобами / В. Ю. Горєлова ; Необхідність попередження злочинів, що здійснюються внаслідок психологичного впливу на людину окульними засобами.- Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково – практичної конференції // Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»», 2016

  Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності ; Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності .- Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»». – Вип. 24. – К., 2016., 2016.- 24

  Горєлова В. Ю. Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування / В. Ю. Горєлова ; Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2016

  Горєлова В. Ю. Порушення митних правил фізичними особами при перетинанні кордону: аналіз випадків незаконного притягнення особи до адміністративної відповідальності / В. Ю. Горєлова ; Порушення митних правил фізичними особами при перетинанні кордону: аналіз випадків незаконного притягнення особи до адміністративної відповідальності .- м. Київ Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК», 2016.- 23. - С. 94-100

  Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання  ; Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання .- Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»»., 2016.- 25

  Горєлова В. Ю. Відповідальність держави перед людиною – основний елемент в механізмі гарантування захисту прав та свобод / В. Ю. Горєлова.- Університет економіки та права "КРОК", м. Київ, 2015

  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Кримінальний процес" ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030401 "Правознавство", ОКР "спеціаліст" з спеціальності 7.03040101 "Правознавство" /М. Є. Шумило, О.В. Мазур, В.Ю. Горєлова, І.Ю. Тарасова.-К.:Університет економіки та права "КРОК", 2012.-145 с.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Горєлова Вероніка Юріївна