Горєлова Вероніка Юріївна — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Горєлова Вероніка Юріївна

Кандидат юридичних наук

Адреса:
Кабінет 401

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 228

 

Публікації

  Horielova V.Y. Prevention of economic crimes by the police: a legal measurement / V. Y. Horielova // Успіхи і досягнення у науці. Серія "Право". - 2024. - № 1. - С. 14-20.

  Горєлова В.Ю. Зіставлення понять "моральність", "толерантність" та "терпимість" в якості правових категорій / В. Ю. Горєлова // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 28-34. - DOI https://doi.org/10.31732/2708-339X-2023-09-28-34. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/396/340

  Horielova V.Yu. The predicate of "moral law" in the doctrine of humanrights / V. Yu. Horielova // Legal Bulletin . - 2023. - № 1(7). - С. 40-44. - DOI 10.31732/ 2708-339X-2023-07-40-44. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/363

  Горєлова В. "Ліність розуму": психологічний феномен сучасності / В. Горєлова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/667/686

  Горєлова В.Ю. Юридична практика: вимоги моралі в сучасній освіті / В.Ю. Горєлова // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 24-26. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/390

  Horielova V. To the question of compliance with the requirements of morality on the internet regarding the professional activity of a advocate/ V. Horielova // Актуальні проблеми сучасної науки та освіти.-2020.-№2.-С.38-

  Horielova V. Communication of morality and law in the legal state / V. Horielova // Реалії та перспективи розбудови правової держави в Україні та світі:матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 29 травня 2020 р.). Частина 1. - Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2020. - С. 10-11.

  Horielova V. Ethical and legal principles of professional activity of a private detective on the internet / V. Horielova // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. -Вип. 38. - С. 151-157

  Horielova V. To a question about moral postulates in separate branches of professional activity/ V.Horielova // Актуальні дослідження правової та історичної науки (вип.21): матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9 квітня 2020 р.): збірник тез доповідей.-Тернопіль, 2020.- С.3-4

  Horielova V. To the question "moraliti in medical activiti: the legal aspect"/ V. Horielova // Міжнародний центр науки і досліджень. - 2020. - №2. - С. 35-

  Horielova V. Patient-centricity: a new model of moral and legal improvement / V. Horielova // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". - 2020. - № 6. - DOI . https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-6-6108

  Horielova V. On the issue of protection of public morality: realities of modern legislation / V. Horielova // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". - 2020. - № 10. - DOI https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-10-6397

  Horielova V. The legal essence of lawyer's morals in the context of business etiquette / V. Horielova // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". - 2020. - № 9. - DOI https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-9-6315

  Horielova V. Antinomy of moral requirements in the activity of a legal hacker / V. Horielova // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". - 2020. - № 8. - DOI https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-8-625

  Horielova V. Theoretical and legal concept of moral basis in the work of law enforcement authorities / V. Horielova // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". - 2020. - № 11. - DOI https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-11-6578

  Horielova V. "Personal morality" as a phenomenon of respect for human rights and freedoms / V. Horielova // International scientific journal "Internauka". Series: "Juridical Sciences". - 2020. - № 12. - DOI https://doi.org/10.25313/2520-2308-2020-12-6709

  Horielova V. Conceptual provisions of law and morals in a pandemic condition / V. Horielova // Актуальні проблеми правознавства. - 2020. - № 2. - С. 18-21. - DOI https://doi.org/10.35774/app2020.02.018.

  Horielova V.Yu. Moral aspects of protection of personal data of individuals in international documents and judgments of the European court of human rights / V. Yu. Horielova // Альманах міжнародного права. - 2020. - № 23. - С. 96-102. - DOI https://doi.org/10.32841/ILA.2020.23.12. - http://inlawalmanac.mgu.od.ua/v23/14.pdf

  Horielova V. Inconsistency of the category "right to death" from the position of medical ethics / V. Horielova // Вісник Запорізького національного університету. - 2020. - № 3. - С. 7-14

  Horielova V. Conceptual trends of modern morality in legal society / V. Horielova // Підприємництво, господарство і право. - 2020. - № 10. - С. 216-221. - http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2020/10/37.pdf

  Horielova V. Public morality as an object of national security of ukraine: theoretical and legal aspect / V. Horielova // Юридичний вісник. - 2020. - № 5. - С. 98-104. - http://yurvisnyk.in.ua/v5_2020/14.pdf

  Горєлова В.Ю. Журналістська свобода слова та суспільна мораль: теоретико-правовий аспект / В. Ю. Горєлова // Науковий вiсник публiчного та приватного права . - 2020. - № 4. - С. 3-7. - http://nvppp.in.ua/vip/2020/4/3.pdf

  Horielova V. The ethics and morality of a private detective in the field of the legal requirements of the modern universe / V. Horielova // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С.105-113

  Horielova Veronika. Legal Clinic: A new look at education and upbringing in Ukraine / Veronika Horielova // Zeszyty naukowe Panstwowej Wyzszej Szkoy Zawodowej im. Witelona w Legnicy. - 2019. - № 32 (3). - С. 291-296

  The doctrine of human rights in the field of private law relations: legal theoretical aspects /Veronica Yu. Horielova, Vasyl A. Omelchuk , Oleksandr F. Kalinichenko , Inna V. Naida and Yuliya V. Sagaydak //Asian Life Sciences.-2019.-21(2).-P.795-812

  Горєлова В.Ю. Значення юридичної клініки для формування юристів нової генерації / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 151-156

  Horielova V. Legal Clinic: A new look at education and upbringing in Ukraine / V. Horielova // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща)

  Horielova V. Eudemonism of private detective activity / V. Horielova // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - № 31. - С. 134-140.

  Горєлова В.Ю. До питання необхідності впровадження інституту детективної діяльності в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / В.Ю. Горєлова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: (Київ, 02 березня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.84-87.

  Горєлова В.Ю. Поняття приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2017.- Вип. 27. - С. 40-45

  Горєлова В.Ю. Проблемні питання в застосуванні електронного цифрового підпису в Україні (правовий аспект) / В.Ю. Горєлова //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 214-216

  Горєлова В.Ю. Система принципів приватної детективної (розшукової) діяльності в Україні / В.Ю. Горєлова //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017.-Вип. 26. - С.69-74.

  Горєлова В.Ю. Необхідність попередження злочинів, що здійснюються внаслідок психологичного впливу на людину окульними засобами / В. Ю. Горєлова // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: Збірник матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції (18.03.2016). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016.- С.262-263

  Горєлова В.Ю. Правові позиції Європейського Співтовариства щодо жорстокого поводження з людиною в органах досудового розслідування / В. Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016.- Вип.22.-С.132-138

  Горєлова В.Ю. Порушення митних правил фізичними особами при перетинанні кордону: аналіз випадків незаконного притягнення особи до адміністративної відповідальності / В. Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016.- Вип.23. - С. 94-100

  Горєлова В.Ю. Поняття фінансово –правової відповідальності як самостійного виду відповідальності / В. Ю. Горєлова //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2016.- Вип.24. - С. 67-75

  Горєлова В.Ю. Поняття та правовий статус електронного цифрового підпису в Україні: проблемні питання / В. Ю. Горєлова //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2016.- Вип. 25. - С. 117-123

  Горєлова В.Ю. До питання правового захисту комерційної таємниці під час аудиторської перевірки в Україні / В. Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С. 124-128

  Горєлова В.Ю. Поняття юридичної відповідальності держави перед особою / В. Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 19. - С. 34-43

  Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Кримінальний процес" ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030401 "Правознавство", ОКР "спеціаліст" з спеціальності 7.03040101 "Правознавство" /М. Є. Шумило, О.В. Мазур, В.Ю. Горєлова, І.Ю. Тарасова.-К.:Університет економіки та права "КРОК", 2012.-145 с.

  Горєлова В.Ю. Відповідальність держави перед особою за завдання шкоди незаконними діями органів досудового розслідування, прокуратури і суду: дис. … канд. юр. наук: 12.00.09/ В.Ю. Горєлова; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка.- Київ,2012

  Горелова В.Ю. К вопросу о компенсации вреда незаконными или недобросовестными действиями органов досудебного расследования, прокуратуры и суда // Российская юстиция. - 2011. - № 1. - С. 26-29.

  Горєлова В.Ю. Кримінально-процесуальна реституція: поняття та порядок застосування // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 8. - С. 107-113.

  Горєлова В.Ю. До питання відповідальності посадових осіб органів досудового розслідування, прокуратури та суду за вчинення аморальних дій // Університетські наукові записки. -2011. - № 1 (37). - С. 312-319

  Горєлова В.Ю. Історико-правовий аналіз компенсації державою моральної шкоди потерпілому в кримінальному судочинстві/ В.Ю. Горєлова // Правничий вісник Університету "КРОК".-2010.-Вип.5.Т.1.-С.142-148

  Горєлова В.Ю. До питання відшкодування збитків особі внаслідок незаконного застосування заходів кримінально-процесуального примусу / В. Ю. Горєлова // Правова інформатика. - 2010. - № 4. - С. 45-50

  Горєлова В.Ю. Самообмова, як підстава, що позбавляє особу права на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів попереднього розслідування, прокуратури, суду / В. Ю. Горєлова // Закарпатські правові читання : мат. ІІ Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених та студентів (29-30 квітня 2010 року, м. Ужгород) : у 2-х томах. - Ужгород : ЗакДУ, 2010. - Т. 2. - С. 291-295.

  Горєлова В. Ю. Відмова у відшкодуванні шкоди, завданої особі органами досудового розслідування, прокуратури і суду / В. Ю. Горєлова // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні: науково-технічний збірник. - 2010. - № 1(20). - С. 53-57.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Горєлова Вероніка Юріївна