Доляновська Інна Миколаївна — Університет «КРОК»
Зображення контакту

Доляновська Інна Миколаївна

кандидат юридичних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 412

Телефон: (+38 044) 455-57-13, вн. 273

 

Публікації

  Dolianovska I. Prospects of development of the mediation model in Ukraine on the example of some Post-Soviet Union republics (Belarus, Moldova, Georgia) / I. Dolianovska, A. Lotariev // Legal Bulletin . - 2021. - Iss. 2. - Pp. 108-113

  Дрига О.М. Проблеми правового регулювання діяльності товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю / О.М. Дрига, І.М. Доляновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/700

  Шепеля А.М. Криптовалюта як об'єкт кримінального правопорушення: практичні проблеми впровадження / А.М. Шепеля, І.М. Доляновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/770

  Науменко А.О. Кримінально-правові основи розмежування умисного вбивства від вбивства через необережність / А.О. Науменко, І.М. Доляновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/821

  Надкернична А.П. Кримінально-правові проблеми кваліфікації домашнього насильства / А.П. Надкернична, І.М. Доляновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/824

  Горбатюк О.А. Дотримання європейських стандартів правосуддя у діяльності прокурора / О.А. Горбатюк, І.М. Доляновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/850

  Копачовець І.А. Актуальні питання правомірності застосування необхідної оборони за чинним кримінальним кодексом / І.А. Копачовець, І.М. Доляновська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/851

  Доляновська І.М. Кримінологічний аспект насильства над населенням у районі воєнних дій / І.М. Доляновська, В.О. Зур'ян // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/863

  Доляновська І.М. Сучасні перспективи розвитку медіації в процесі здійснення суддями професійної діяльності в Україні / І.М. Доляновська, О.О. Походжай // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 66-68. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/97

  Доляновська І.М. Застосування навичок медіатора як складова професійної компетентності керівника навчального закладу / І.М. Доляновська, Л.О. Гурінова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 204-206. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/114

  Доляновська І.М. Сучасні перспективи розвитку медіації у процесі здійснення адвокатами професійної діяльності в Україні / І. М. Доляновська, О. О. Походжай // Legal Bulletin . - 2020. - Iss. 1. - Pp. 20-27

  Theoretical and Practical Aspects of Counteracting Unfair Competition and Violation of Antimonopoly Laws / V. V. Korolova, I. M. Dolianovska, M. V. Hryhorchuk , Y.V. Vyshnevska // International Journal of Criminology and Sociology. - 2020. -V.9. - Pp. 1533-1541. - DOI https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.174

  Dolianovska Inna. The influence of political and economical factors on the rights of children in Ukraine and the world: characteristics and ways of warning / Inna Dolianovska // Scientific papers of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica. - 2019. - № 3(32). - С. 177-182.

  Доляновська І.М. Сучасні риси порушення конституційного права дитини на освіту в Україні / І.М. Доляновська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 34. - С. 36-43

  Доляновська І.М. Захист особистих прав і свобод громадян нормами кримінального законодавства під час реалізації конституційного права на пересування / І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.625-627

  Доляновська І.М. Актуальні проблеми законодавчого регулювання захисту безпритульних дітей в Україні / В.В. Атаманчук, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.588-590

  Доляновська І.М. Кримінологічні аспекти попередження вчинення терористичних актів як посягань на стан громадської безпеки / А.С. Бобров, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.596-598

  Доляновська І.М. Омбудсмен з прав дитини: актуальні проблеми його розвитку в Україні та світі / О.В. Гіфес, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.604-606

  Доляновська І.М. Кримінально-правові аспекти ризикової діяльності під керуванням штучного інтелекту / Д.З. Гусейнгулієва, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.617-620

  Доляновська І.М. Колізії в кримінальному праві Т.С. Корченов, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.638-640

  Доляновська І.М. Особливості звільнення осіб від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям / Б.С. Марченко, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 654-656

  Доляновська І.М. Сучасний стан захисту прав дітей в Україні / А.Ю. Мацик, І.М Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.656-658

  Доляновська І.М. Правові проблеми розвитку інституту Уповноваженого Президента з прав дитини в Україні / І.М. Доляновська, О.В. Гіфес // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 95-103

  Доляновська І.М. Колізії в тлумаченні поняття "громадська безпека" в законодавстві України та правовій науці / І.М. Доляновська, А.С. Бобров // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 111-116

  Доляновська І.М. Особливості юридичної (кримінальної) відповідальності за корупційні правопорушення / В.О. Сорокопуд, І.М. Доляновська // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.686-688

  Доляновська І.М. Нормативно-правове регулювання адміністративно-правового захисту безпритульних дітей / І.М. Доляновська, В.В. Атаманчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 89-96

  Доляновська І.М. Напрями державного захисту прав дітей, якіналежать до найвразливіших категорій / Доляновська І.М., А.Ю. Мацик //Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 97-103

  Dolianovska I. Wplyw czynnikow politycznych i ekonomicznych na prawa dzieci na Ukrainie i swiecie: charakterystyka i sposoby ostrzegania / I. Dolianovska // Суспільно-правові аспекти виховання у ХХІ столітті. Загрози. Надії. Стимули: матеріали Міжнародної наукової конференції (9-10 жовтня 2018 р., Легниця, Польща)

  Доляновська І.М. Кримінологічна характеристика заходів з протидії порушень особистих прав і свобод громадян в контексті стану громадської безпеки в Україні / І.М. Доляновська //Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017.- С. 170-175.

  Доляновська І.М. Зв'язок стану громадської безпеки із розвитком туризму в Україні" / І.М. Доляновська // Злочини проти громадської безпеки та кримінально-правова політика держави в умовах гібридної війни: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 22 грудня 2017 року) / Гуманітарний інститут ТНУ ім. В.І.Вернадського. - К.: Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2017. - С. 19-22.

  Доляновська І.М. Вплив політико-економічних чинників на права дітей в Україні та їх кримінологічна характеристика / І.М. Доляновська // Фіскальна політика в Україні в кримінально-правовому вимірі: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 26 квітня 2016 р.) / Університет державної фіскальної служби України, Навчально-науковий інститут права; кафедра кримінального права та кримінології - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. - С. 91-97

  Доляновська І. Розмежування економічної та сексуальної експлуатації дітей у суміжних складах злочинів / І. Доляновська // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №5. - С. 122-126

  Доляновська І. Основні ознаки та шляхи вдосконалення спеціального запобігання експлуатації дітей в Україні / І. Доляновська // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №7. - С. 125-127

  Доляновська І.М. Загальносоціальне попередження експлуатації дітей в Україні: основні риси та шляхи подолання проблем / І.М. Доляновська // Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - 2012. - Т. 4, № 25. - С. 133-137

  Доляновська І.М. Шляхи попередження сексуальної експлуатації дітей в туризмі: досвід України / І.М. Доляновська // Юридичний вісник "Повітряне і космічне право". - 2011. - Т.1 № 18. - С. 85-87

  Доляновська І.М. Забезпечення права дітей на захист у контексті впровадження положень європейської соціальної хартії у законодавство України / І.М. Доляновська // Юридичний вісник "Повітряне та космічне право". - 2010. - Т.3, №16. - С. 38-42

  Доляновська І.М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину):. дис. ... канд. юрид. Наук / І.М. Доляновська; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 228 с.

  Доляновська І.М. Кримінальна відповідальність за експлуатацію дітей (аналіз складу злочину):. Автореф. дис. ... канд. юрид. Наук / І.М. Доляновська; Київський національний ун-т внутрішніх справ. - К., 2008. - 18 с

  Доляновська І.М. Кримінально-правова кваліфікація експлуатації дітей та деяких суміжних злочинів // Підприємництво, господарство і право. - 2007. - №9(141). - С.86-89.

  Доляновська І.М. Співробітництво Уряду України та ООН у галузі захисту дітей від експлуатації // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів "Захист прав людини в Україні. Теоретичні та практичні аспекти". - Донецьк: ТОВ "Юго-Восток, Лтд". - 2006. - С.59-61

  Доляновська І.М. Реформування законодавства України згідно із міжнародними зобов'язаннями стосовно захисту дітей від експлуатації // Нац. безпека України: стан, кризові явища та шляхи їх подолання: Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7-8 грудня 2005 р.): Зб. наук. праць / Редкол.: С.А. Єрохін, С.І. Пирожков, В.А. Гошовська, В.Ф. Погорілко та ін. - К.: Нац. акад. Управління - Центр перспективних досліджень, 2005. - С.261-264.

  Доляновська І.М. Виховання моральних якостей молоді: правовий аспект // Культура і освіта фахівців туристської сфери: сучасні тенденції та прогнози: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 13-14 жовтня 2004 року). - К.: Вид-во "КУТЕП", 2005. - С.162-165

  Доляновська І.М. Стан правового забезпечення дітей від насильства та експлуатації в Україні // Досвід соціальної роботи // Інформ.-освітній бюл. Київ. міськ. центру соц. служб для молоді. - 2004. - № 3-4 (13-14) - С.41-44

  Доляновська І.М. Захист дітей від жорсткого поводження: правові аспекти // Досвід соціальної роботи // Інформ.-освітній бюл. Київ. міськ. центру соц. служб для молоді. - 2004. - № 5(15) - С. 48-50

  Доляновська І.М. Причини та поширеність дитячої праці в Україні // Наук. вісн. Юрид. акад. М-ва внутр. справ. - 2004. - № 3 (17). - С.318-326

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Доляновська Інна Миколаївна