Зображення контакту

Вихрист Сергій Михайлович

Кандидат юридичних наук

Адреса:
Кабінет 401

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 228

 

Публікації

  Вихрист С.М. Право навколишнього середовища Європейського Союзу / С. М. Вихрист, М. О. Мєдвєдєва // Основи права Європейського Союзу : підручник / [Л. І. Адашис, Т.М. Анакіна, С.М. Вихрист та ін.] ; за заг. ред. Т. Л. Сироїд ; Харків. нац. ун т ім. В. Н. Каразіна. - 2 ге вид., перероб. і доп. - Харків: Право, 2020. - С. 419-471

  Вихрист С.М. Introduction of the EU model of EIA and SEA in Ukraine / С. М. Вихрист // Український часопис міжнародного права. - 2019. - № 2. - С. 56-59. - DOI https://doi.org/10.36952/uail.2019.2.56-59

  Вихрист С.М. Запровадження в Україні європейської моделі оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки / С. М. Вихрист // Виконання Україною міжнародних зобов'язань з охорони довкілля крізь призму Угоди про асоціацію з Європейським Союзом: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Київ: ВГО "Українська асоціація міжнародного права", 2019. - С. 35-42

  Вихрист С.М. Механізм забезпечення дотримання Протоколу про воду та здоров’я до Конвенції ЄЕК ООН про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер / С. М. Вихрист // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 16. - С. 70-80

  Вихрист С.М. Цивільно - правова відповідальність за шкоду, завдану транскордонним забрудненням: міжнародно-правовий аспект/ С.М. Вихрист// Часопис Академії адвокатури України. - 2011. - Том 4, № 4(13). - С. 1-7

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Вихрист Сергій Михайлович