Інша інформація:
Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна

Напрями наукових досліджень

 • становлення та розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь

Сфера наукових інтересів

 • інститут парламентаризму в Україні

Викладає

 • адміністративне право / конституційне право України / конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина
 
 

Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна

 • кандидат юридичних наук (2016 р.)

Освіта

 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / Правознавство / магістр права (2011 р.)
 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / Банківська справа / бакалавр з банківської справи (2010 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2011 р. – Університет «КРОК», асистент кафедри
 • 2009–2011 рр. – Університет «КРОК», методист деканату юридичного факультету

Особисті досягнення

 • 23 грудня 2015 року успішно захистила дисертацію на тему: «Становлення та розвитку парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: порівняльні аспекти», на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.130.03 у ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». Рішення спеціалізованої ради було затверджено наказом МОН України від 25.02.2016 № 161 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 25 лютого 2016 року» та виданий Диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії).
 • Грамота за старанність, наполегливість і активну участь у житті університету, «Все про бухгалтерський облік», 2015 р.
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2014 р.
 
 

Публікації

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС у республіках зі змішаною формою правління / Л. І. Баликіна-Галанець // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина ІІ): матеріали конференції (30-31 січня 2020 року): . - К.:МЦНД. - 2020. - С. 48-50

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з парламентською формою правління / Л. І. Баликіна-Галанець, І. І. Баликін // Topical issues of the development of modern science: abstracts of the 6th International scientific and practical conference (12-14.02, Sofia, Bulgaria). - Publishing House “ACCENT”, 2020. - С. 231-240

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (змішані республіки)(частина 2) / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 25-33

  Баликіна-Галанець Л.І. Процес вивчення юридичної англійської мови: актуальні проблеми / Л.І. Баликіна-Галанець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/90

  Balykina-Halanets L. Features of the constitutional and legal status of parliaments in the mixed european republics / L. Balykina-Halanets // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 42-44

  Comparative Legal Analysis of Educational Measures for Minors Who Have Committed an Administrative Offense in Kazakhstan and Ukraine / Gulmira B. Kozybaeva, Oleksii Yu. PiddubnyI, Ivan I. Balykin, Liudmyla I. Balykina-Halanets, Yaroslav N. Shatkovskyi // Journal of Advanced Research in Law and Economics. - 2019. - № 1,V.10. - DOI https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).28

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (змішані республіки) / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 38. - С. 25-33

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (президентські та парламентські республіки)(частина 1) / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 15-26

  Баликіна-Галанець Л.І. Теоретико-правовий аналіз громадянського суспільства в Україні та Республіці Білорусь / Л.І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 31 (у друці)

  Баликіна-Галанець Л.І. Право користуватися рідною мовою національних меншин та корінних народів України / Л.І. Баликіна-Галанець // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 594-595

  Баликіна-Галанець Л.І. Опозиція - невід’ємна частина демократичної держави / Л.І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 63-67

  Balykina-Halanets L. Parlamentarism - an integral feature of democracy Ukraine / Liudmyla Balykina-Halanets // International Scientific Journal Diplomacy and Law. - Tbilisi: Georgia 2017. - №2(3). - P. 22-26

  Баликіна-Галанець Л.І. Розвиток українського парламентаризму чи як Євромайдан вплинув на демократію в Україні / Л.І. Баликіна-Галанець // "The First International Conference on Law and Political Sciences". Proceedings of the Conference (March 15, 2017). "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2017. - Pp. 68-71

  Баликіна-Галанець Л.І. Теоретико-правові основи адміністративного регулювання в сфері економіки / Л.І. Баликіна-Галанець // 25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього: Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - C. 14-16.

  Баликіна-Галанець Л.І. Можлива роль суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності в охороні громадянського порядку і забезпеченні громадянської безпеки в Україні / Л. І. Баликіна-Галанець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.73-76

  Balykina-Halanets L. The role of the opposition in a democratic parliament / L. Balykina-Halanets //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.194-196

  Balykina L. Parliamentarism – a system of democratic governance of a state / L. Balykina // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 8-10

  Баликіна Л.І. Інститут парламентаризму як один із чинників розвитку громадянського суспільства в Україні / Л.І. Баликіна // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник наукових матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції / Гол. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 76-78

  Баликіна Л.І. Окремі аспекти адміністративно-правової відповідальності неповнолітніх в Україні / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - Університет економіки та права "КРОК", 2016. - Вип. 23. - C. 113-117

  Баликіна Л.І. Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням / Л.І. Баликіна // Публічний простір як об’єкт правового регулювання: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 30 вересня 2016). - К.: Академія адвокатури України. - 2016. - С. 23-27

  Баликіна Л.І. Парламентська виборча система в Україні та Білорусії: порівняльні аспекти / Л.І. Баликіна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 349-350

  Balykina L. Enforcement of Human and Civil Rights in the Context of Parliamentarism’s Development in Ukraine and Belarus / L. Balykina // Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Науково-практичної конференції (4 грудня 2015 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - . 23-25

  Француз А.Й. Ідеї та практика парламентаризму в працях російських юристів початку ХХ століття /А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.-2013.-№1.-С.115-124

  Француз А.Й. Генезис інституту парламентаризму в Україні/ А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка.- 2013.-№1.-С.51-63

  Француз А.Й. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни/ А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Атіка, 2012. - 204 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна