Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна

кабінет 401

+380 (44) 455-57-12, вн. 228

[email protected]

Напрями наукових досліджень

  • становлення та розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь
 
 

Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна

  • кандидат юридичних наук (2016 р.)
  • доцент (2020 р.)
  • доцент секції конституційного, адміністративного та міжнародного права кафедри державно-правових дисциплін

Освіта

  • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / Правознавство / магістр права (2011 р.)
  • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / Банківська справа / бакалавр з банківської справи (2010 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2016 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри
  • 2011–2016 рр. – Університет «КРОК», асистент кафедри
  • 2009–2011 рр. – Університет «КРОК», методист деканату юридичного факультету

 
 

Публікації

  Balykina-Halanets L. Selecting Innovative Approaches to Teaching English to Law Students Via Questionnaire Analysis / L. Balykina-Halanets, І. Balykin // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) ( Kyiv, 10-11 March 2021). - K.: Atlantis press, 2021. - Vol. - Pp. 168-174
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954411

  Баликіна-Галанець Л.І. Англійська мова з вузькою спеціалізацією / Л. І. Баликіна-Галанець, І. І. Баликін // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2021 року) у 2 т. / За заг. ред. Г.З. Огнев’юк, А.В. Айдиня. - Київ: КНУ ім. Т.Шевченко, 2021. - С. 364 . - URL: https://drive.google.com/file/d/1KzmeMFULB8PK2CXHEHfCovDIfaQoX3n8/view
https://drive.google.com/file/d/1KzmeMFULB8PK2CXHEHfCovDIfaQoX3n8/view

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС у республіках зі змішаною формою правління / Л. І. Баликіна-Галанець // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки (частина ІІ): матеріали конференції (30-31 січня 2020 року): . - К.:МЦНД. - 2020. - С. 48-50

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з парламентською формою правління / Л. І. Баликіна-Галанець, І. І. Баликін // Topical issues of the development of modern science: abstracts of the 6th International scientific and practical conference (12-14.02, Sofia, Bulgaria). - Publishing House “ACCENT”, 2020. - С. 231-240
https://sci-conf.com.ua

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (змішані республіки)(частина 2) / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 25-33
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n38.pdf

  Баликіна-Галанець Л.І. Право користуватися рідною мовою національних меншин та корінних народів України / Л. І. Баликіна-Галанець // Права людини - пріоритет сучасної держави: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (10 грудня 2020 року, м. Одеса). - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2020. - С. 116-120

  Баликіна-Галанець Л.І. Актуальні проблеми викладання англійської мови для студентів юристів / Л. І. Баликіна-Галанець // Україна ХХІ століття: тенденції та перспективи розвитку (новітні виклики): матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. (Київ. 29 жовтня 2020). - Київ: Європейський університет, 2020. - С. 211-213
https://e-u.in.ua/userfiles/files/news/869/materiali-konferenciyi-29-10-2020.pdf

  Баликіна-Галанець Л.І. Процес вивчення юридичної англійської мови: актуальні проблеми / Л.І. Баликіна-Галанець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 60-62. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/90
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/90

  Balykina-Halanets L. Features of the constitutional and legal status of parliaments in the mixed european republics / L. Balykina-Halanets // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 42-44
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Comparative Legal Analysis of Educational Measures for Minors Who Have Committed an Administrative Offense in Kazakhstan and Ukraine / Gulmira B. Kozybaeva, Oleksii Yu. PiddubnyI, Ivan I. Balykin, Liudmyla I. Balykina-Halanets, Yaroslav N. Shatkovskyi // Journal of Advanced Research in Law and Economics. - 2019. - № 1,V.10. - DOI https://doi.org/10.14505//jarle.v10.1(39).28
https://journals.aserspublishing.eu/jarle/article/view/4356

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (змішані республіки) / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 38. - С. 25-33

  Баликіна-Галанець Л.І. Конституційно-правовий статус парламентів країн ЄС з республіканською формою правління (президентські та парламентські республіки)(частина 1) / Л. І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 15-26
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n35.pdf

  Баликіна-Галанець Л.І. Право користуватися рідною мовою національних меншин та корінних народів України / Л.І. Баликіна-Галанець // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 594-595
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Баликіна-Галанець Л.І. Теоретико-правовий аналіз громадянського суспільства в Україні та Республіці Білорусь / Л.І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 31.- С.62-70
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n31.pdf

  Баликіна-Галанець Л.І. Становлення та розвиток парламентаризму в Україні та Білорусі. Порівняльні аспекти: монографія / Л. І. Баликіна-Галанець. - LAP LAMBER Academic Publishing, 2018. - 253 c.

  Баликіна-Галанець Л.І. Опозиція - невід’ємна частина демократичної держави / Л.І. Баликіна-Галанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 30. - С. 63-67
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n30.pdf

  Balykina-Halanets L. Parlamentarism - an integral feature of democracy Ukraine / Liudmyla Balykina-Halanets // International Scientific Journal Diplomacy and Law. - Tbilisi: Georgia 2017. - №2(3). - P. 22-26

  Баликіна-Галанець Л.І. Розвиток українського парламентаризму чи як Євромайдан вплинув на демократію в Україні / Л.І. Баликіна-Галанець // "The First International Conference on Law and Political Sciences". Proceedings of the Conference (March 15, 2017). "East West" Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2017. - Pp. 68-71

  Баликіна-Галанець Л.І. Теоретико-правові основи адміністративного регулювання в сфері економіки / Л.І. Баликіна-Галанець // 25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього: Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - C. 14-16.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2017-04-13_materiali.pdf

  Баликіна-Галанець Л.І. Можлива роль суб'єктів приватної детективної (розшукової) діяльності в охороні громадянського порядку і забезпеченні громадянської безпеки в Україні / Л. І. Баликіна-Галанець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.73-76
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-03-02_tezy-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-%D1%81onference-krok.pdf

  Balykina-Halanets L. The role of the opposition in a democratic parliament / L. Balykina-Halanets //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.194-196
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2017-10-26_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Балыкин И.И. Исторический процесс становления парламентаризма на территории Украины и Республики Беларусь: сравнительный анализ / И. И. Балыкин, Л. И. Балыкина-Галанец // Традиции университета: от Франциска Скорины до современности: сборник материалов Междунар. науч. конф.(Минск, 26–27 окт. 2017 г.). - Минск: Изд. центр БГУ, 2017. - С. 10-13.
https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/196003/1/%d0%a2%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d0%b8%d0%b8%20%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82%d0%b0.pdf

  Баликіна Л.І. Методичні рекомендації написання та оформлення курсових робіт з профільних дисциплін для студентів спеціальності 5.03040101 "Правознавство" / Л. І. Баликіна. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 30 c.

  Balykina L. Parliamentarism – a system of democratic governance of a state / L. Balykina // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 8-10
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Баликіна Л.І. Інститут парламентаризму як один із чинників розвитку громадянського суспільства в Україні / Л.І. Баликіна // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник наукових матеріалів ІІІ Науково-практичної конференції / Гол. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 76-78
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2016-03-18_materiali.pdf

  Баликіна Л.І. Окремі аспекти адміністративно-правової відповідальності неповнолітніх в Україні / Л.І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - Університет економіки та права "КРОК", 2016. - Вип. 23. - C. 113-117
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n23.pdf

  Баликіна Л.І. Парламентаризм – невід’ємна риса демократичної України / Л. І. Баликіна.- Київ:Лабораторія законодавчих ініціатив, 2016. - С. 18-22.
https://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2017/04/Zbirka_SHosti_Parlamentski_CHytannya_2016.pdf#page=19

  Баликіна Л.І. Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням та вживанням алкогольних і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях (частина 1) / Л. І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 23. - С. 126-132

  Баликіна Л.І. Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням та вживанням алкогольних і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях (частина 2) / Л. І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - № 24. - С. 161-166

  Баликіна Л.І. Урбаністика і адміністративно-правові методи регулювання боротьби з тютюнопалінням / Л.І. Баликіна // Публічний простір як об’єкт правового регулювання: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 30 вересня 2016). - К.: Академія адвокатури України,2016. - С. 23-27

  Баликіна Л.І. Парламентська виборча система в Україні та Білорусії: порівняльні аспекти / Л.І. Баликіна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 349-350
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Balykina L. Enforcement of Human and Civil Rights in the Context of Parliamentarism’s Development in Ukraine and Belarus / L. Balykina // Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Науково-практичної конференції (4 грудня 2015 р.). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - . 23-25

  Баликіна Л.І. Становлення та розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: порівняльні аспекти : дис....канд.юр.наук:12.00.01 / Л. І. Баликіна; Національний університет "Острозька академія".- Київ, 2015. - 210 c.

  Баликіна Л.І. Становлення та розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: порівняльні аспекти: автореф. дис. … канд. юр. наук: 12.00.01. / Л. І. Баликіна. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 22 c.

  Баликіна Л.І. Забезпечення прав і свобод людини та громадянина в контексті розвитку парламентаризму в Україні та Білорусії / Л. І. Баликіна // Права людини в Україні в сучасних умовах: пошук нових механізмів утвердження та забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (10 грудня 2014 р.). - К.: Видавництво Ліра-К, 2014. - С. 230-233

  Баликіна Л.І. Розвиток парламентаризму в Україні та Республіці Білорусь: основні порівняльні аспекти / Л. І. Баликіна // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 427-428

  Балыкина Л.И. Сравнительный анализ основных аспектов парламентаризма в процессе государственного строительства в Украине, и в Беларуси после провозглашения независимости / Л. И. Балыкина // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2014. - № 14. - С. 47-56

  Balykina L. Comparative analysis of the main aspects of parliamentarism in the process of state development after declaration of independence in Ukraine and Belarus / L. Balykina // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - № 20. - С. 104-112

  Баликіна Л.І. Парламентаризм - протидія політичній корупції: аналіз основних аспектів в Україні та Білорусі / Л. І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 19. - С. 44-51

  Француз А.Й. Ідеї та практика парламентаризму в працях російських юристів початку ХХ століття /А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична.-2013.-№1.-С.115-124
file:///C:/Users/library/Downloads/Nvlduvs_2013_1_16.pdf

  Француз А.Й. Генезис інституту парламентаризму в Україні/ А.Й. Француз, Л.І. Баликіна // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО Дідоренка.- 2013.-№1.-С.51-63
file:///C:/Users/library/Downloads/Vlduvs_2013_1_8.pdf

  Балыкина Л.И. Бинарный анализ моделей организации парламентов в Украине и Белоруссии / Л. И. Балыкина // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2013. - № 14. - С. 150-153

  Баликіна Л.І. Окремі аспекти становлення та розвитку парламентаризму в Республіці Білорусь / Л. І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - № 13. - С. 5-10

  Баликіна Л.І. Нормативно-правове закріплення представницького характеру Верховної Ради України через призму досвіду Республіки Білорусь / Л. І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - № 15. - С. 24-29

  Баликіна Л.І. Нормативно-правове закріплення діяльності парламентів України та Республіки Білорусь: бінарний аналіз / Л. І. Баликіна // Університетські наукові записки. - 2013. - № 4(48). - С. 55-61

  Француз А.Й. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни/ А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Атіка, 2012. - 204 с.

  Баликіна Л.І. Необхідність законодавчого закріплення представницького характеру парламенту України як однієї з передумов становлення парламентаризму / Л. І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - № 14. - С. 10-14

  Француз А.Й. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина": ОКР "бакалавр" спеціальності 6.030401 "Правознавство", та ОКР "спеціаліст" з наданням другої вищої освіти спеціальності 7.03040101 "Правознавство" / А. Й. Француз, Л. І. Баликіна. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 82 c.

  Француз А.Й. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина": 5.03040101 "Правознавство" / А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 73 c.

  Баликіна Л.І. Еволюція парламентаризму в Україні / Л. І. Баликіна // Вплив юридичної науки на розвиток міжнародного та національного законодавства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 12-13 квітня 2012 року). - Харків, 2012. - Т. 1. - С. 36-38

  Балыкина Л.И. Преобразование модели парламента Республики Беларусь и Украины после провозглашения независимости: сравнительные аспекты / Л. И. Балыкина // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. - 2012. - № 5. - С. 136-140

  Балыкина Л.И. Основные этапы становления парламентаризма в Украине и Беларуси: схожие и отличительные моменты / Л. И. Балыкина // Современные тенденции развития юридической науки, правового образования и воспитания: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 200-летию юрид. образования на Полоцкой земле (Новополоцк, 18-19 мая 2012 г.): в 2-х т. Т.1. - Полоцк:ПГУ. - 2012. - С. 83-86

  Баликіна Л.І. Інститут парламенту як один з важелів протидії корупції в Україні / Л. І. Баликіна // Протидія корупції: європейський досвід та українські реалії: тези міжнародної науково-практичної конференції (20-21 квітня 2012 р.). - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. - С. 56-61

  Баликіна Л.І. Парламентаризм–система політичної організації держави / Л. І. Баликіна // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 2. - С. 100-106

  Француз А.И. Развитие парламентаризма в Украине и Республике Беларусь: сравнительные аспекты / А. И. Француз, Л. И. Балыкина // Концептуальные основы развития национальных правовых систем в контексте процессов глобализации и региональной интеграции: постсоветский опыт и перспективы устойчивого развития: материалы Международной научно-практической конференции (07.10.2011). - Минск: БГУ, 2011. - С. 16

  Баликіна Л.І. Позитивний досвід інституту парламенту Республіки Білорусь для України – концептуальний підхід / Л. І. Баликіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 10. - С. 11-17.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n10.pdf#page=11


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Баликіна-Галанець Людмила Ігорівна