Зображення контакту

Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна

Кандидат юридичних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 403

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 115

 

Публікації

  Француз-Яковець Т.А. Окремі аспекти гарантій організацій та діяльності бікамеральних парламентів ЄС / Т.А. Француз-Яковець // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.710-713

  Француз-Яковець Т.А. Роль і місце парламенту в державно-правовому процесі України та Республіки Білорусь / Т.А. Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 56-62

  Француз-Яковець Т.А. Бикамерализм как основа развития демократии в государстве / Т.А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.- Вип.31 (у друці)

  Frantsuz-Yakovet's T. The main causes of bicameralism / T. Frantsuz-Yakovet's // Diplomacy and law:International Scientific Journal. - 2018. №1(4). - С. 218-225

  Приватна детективна діяльність: збірник нормативних документів.-Видання 1-е, довідкове. Нормативне регулювання / Уклад. І.В. Леоненко, Т.А. Француз-Яковець; Вступ. ст. А.Й. Француза.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 100 с.

  Француз-Яковець Т.А. Конституційні гарантії захисту прав і інтересів людини і громадянина через призму легалізації приватної детективної діяльності як потреби сучасного демократичного суспільства / Т.А. Француз-Яковець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- C.163-166.

  Француз-Яковець Т.А. "Окремі аспекти взаємодії законодавчої і виконавчої гілок влади: досвід Французької республіки" / Т.А. Француз-Яковець // Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 27. - С.28-32.

  Француз-Яковець Т.А. Двопалатний парламент - якість законодавства, стабільність державної влади: теоретико-правові аспекти / Т. А. Француз-Яковець // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.21-25

  Француз-Яковець Т.А. Особливості бікамеральної системи Польської республіки / Т. А. Француз-Яковець // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.307-309

  Француз А.Й. Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина: комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни/ А. Й. Француз, Т. А. Француз-Яковець, Л. І. Баликіна. - К.: Атіка, 2012. - 204 с.

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна