Зображення контакту

Корольова Вікторія Вікторівна

Кандидат юридичних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 410

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 251

 

Публікації

  Корольова В.В. Корпоративні права держави та їх захист (проблемні питання) / В. В. Корольова, В. О. Кодь // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 85-91

  Корольова В.В. Сучасний стан системи земельного законодавства України та її розвиток в умовах євроінтеграції / В. В. Корольова, А. Ф. Кисляк // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 125-132

  Корольова В.В. Правове регулювання трансплантації органів в Україні / В.В. Корольова, Ю.М. Ященко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/133

  Христюк І.В. Проблематика діяльності державної виконавчої служби / І.В. Христюк, В.В. Корольова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/272

  Івженко О.О. Законодавче забезпечення паліативної допомоги в Україні / О.О. Івженко, В.В. Корольова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/101

  Шубіна І.А. Право на охорону здоров‘я та його правова природа / І.А. Шубіна, В.В. Корольова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 123-125

  Корольова В.В. Окремі аспекти забезпечення права людини на здоров'я в умовах збройних конфліктів / В. В. Корольова, І. А. Шубіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 27-37

  Корольова В.В. Правове забезпечення гарантій захисту прав і свобод дитини: міжнародні та національні аспекти / В.В. Корольова, Л.О. Макас // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31 (у друці)

  Корольова В.В. Вдосконалення регулювання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних функцій у сфері земельних відносин / В.В. Корольова, А.О. Григоренко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33 (у друці)

  Корольова В.В. Проблемні питання продовольчої безпеки в Україні / В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.636-638

  Корольова В.В. Особливості формування правового статусу військового капелана на сучасному етапі розвитку українського державотворення / М.М. Ващук, В.В. Корольова //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.598-600

  Корольова В.В. Проблемні питання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних функцій у сфері земельних відносин / А.О. Григоренко, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.612-615

  Корольова В.В. Права дитини та їх класифікація / Є.О. Кочутенко, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.641-643

  Корольова В.В. Способи захисту прав дитини в Україні / І.А. Красюк, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.643-645

  Корольова В.В. Проблемні питання захисту прав і свобод дитини та їх прояви у сучасному суспільстві / Л.О. Макас, В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.652-654

  Корольова В.В. Стандарти – це мова, що об’єднує. Чи так це насправді? / В.В. Корольова, Д.В. Ример // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 146-150

  Корольова В.В. Право дитини на відшкодування моральної шкоди як один із способів захисту її особистих немайнових прав / В.В. Корольова, І.А. Красюк // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 58-63

  Корольова В.В. Порівняльно-правовий аналіз механізмів набуття правової охорони на торговельні марки в Україні та деяких країнах-учасницях ЄС / В.В. Корольова, В.В. Кресан // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 64-70

  Корольова В.В. Шляхи формування правосвідомості дитини / В.В. Корольова, Є.О.Кочутенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 10-16

  Корольова В.В. Удосконалення регулювання дискреційних повноважень органів державної влади та місцевого самоврядування при здійсненні владних функцій у сфері земельних відносин / В.В. Корольова, А.О. Григоренко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 116-122

  Корольова В.В. Суб'єкти приватної детективної діяльность в механізмі забезпечення прав і свобод людини і громадянина / В.В. Корольова // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017.- С.110-113.

  Корольова В.В. Діяльності з примусового виконання судових рішень в системі інших державних повноважень / В.В. Корольова //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 240-242.

  Корольова В.В. Теоретико-правові підходи до визначення земельного права як галузі права України /В.В. Корольова //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2017. - Вип. 26. - С.51-56.

  Корольова В.В. Гарантії прав на землю в умовах конституційної реформи / В.В. Корольова// Міжнародний круглий стіл "Ідея людоцентризму в сучасному конституціоналізмі (до 20-ї річниці прийняття Конституції України" (17 червня 2016 року) Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.45-47.

  Корольова В.В. Проблемні питання ведення особистого селянського господарства / В.В. Корольова //Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.14-15.

  Корольова В.В. Нормативно-правове закріплення права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В. В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016.- Вип. 22. - С. 101-107

  Корольова В.В. Правова природа інституту патронату над дітьми / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016.- Вип. 23. - С.83-88.

  Корольова В.В. Генеза прав людини і громадянина на результати творчої діяльності. / В.В. Корольова //Міжнародна науково-практична конференція "Права людини - сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: (04 грудня 2015року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.139-143.

  Корольова В.В. Теоретико-правові засади забезпечення права на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету "КРОК" / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 19. К., 2014. - С.14-19

  Корольова В.В. Гармонізація законодавства України у сфері інтелектуальної власності із законодавством Європейського Союзу / В.В. Корольова // Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання. - К.: Інститут законодавства Верховної ради України, 2014. - С. 175-180

  Корольова В.В. Особливості здійснення господарської діяльності в санітарно-захисних та інших охоронних зонах, на територіях і об'єктах, що особливо охороняються / В.В. Корольова // Актуальні питання сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих вчених (Київ 14 листопада 2014 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014.

  Корольова В.В. Конституційне регулювання права на результати творчої діяльності в країнах Європейського Союзу / В.В. Корольова // Правничий вісник Університету КРОК / Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК". - Вип. 17. - 2013. - С.61-66

  Корольова В.В. До питання становлення товариства з обмеженою відповідальністю в Україні / В.В. Корольова// Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013.-Вип. 16. - С.59-63

  Іванюшенко В.В. Особливості гарантій права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 1. - С. 36-43.

  Іванюшенко В.В. До питання щодо поняття економіко-правового механізму природокористування та охорони довкілля в Україні / В.В. Іванюшенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 7. - С. 21-28.

  Іванюшенко В.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Екологічне право" / В.В. Іванюшенко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 117 с.

  Іванюшенко В.В. Напрями вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2010. - Вип. 5. - Т. 1. - С. 103-110.

  Іванюшенко В.В. Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля: поняття та зміст // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2010. - Вип. 6. - Т. 1. - С. 17-23.

  Іванюшенко В.В. Форми і методи діяльності органів місцевого самоврядування в сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Іванюшенко // Правничий вісник Одеського університету. - 2010. - № 4 (36). - С. 365-370.

  Іванюшенко В.В. До питання щодо поняття юридичних гарантій права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник Університету е "КРОК". - 2009. - Вип. 4. - С. 17-25.

  Іванюшенко В.В. Місце та роль місцевого самоврядування в забезпеченні права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2008. - Вип. 3. - С. 53-61

  Іванюшенко В.В. Особливості реалізації повноважень місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля / В.В. Іванюшенко // Матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. "Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні" (30-31 трав. 2008 р.). - Острог: Вид-во НУ "Острозька академія", 2008. - С. 92-95.

  Іванюшенко В.В. Роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Від громадянського суспільства - до правової держави: тези II Міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНУ імені В.Н. Карамзіна, 2007. - С. 52-56.

  Іванюшенко В.В. Перспективи розвитку законодавства України про право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 3. - С. 158-166.

  Іванюшенко В.В. Законодавство України про право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля: проблемні питання // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2007. - Вип. 2. - С. 270-279.

  Іванюшенко В.В. Заходи протидії господарським правопорушенням, що мають безпосереднє відношення до захисту довкілля / В.В. Іванюшенко// Матеріали Міжвузів. наук.-практ. конф. "Актуальні проблеми протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності" (30 трав. 2007 р.). - Ірпінь: Національний університет державної податкової служби України, 2007. - С. 20.

  Іванюшенко В.В. Юридичні гарантії права людини на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Право і суспільство. - 2007. - Вип. 3. - С. 8-13.

  Іванюшенко В.В. Поняття конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров'я довкілля // Правничий вісник / Університет економіки та права "КРОК". - К., 2006. - Вип. 1. - С. 60-67.

  Іванюшенко В.В. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля в контексті конституційних прав людини і громадянина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2006. - Вип. 35. - С. 70-79.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Корольова Вікторія Вікторівна