Наукові публікації | Кафедра теорії та історії держави і права — Університет «КРОК»

Наукові публікації кафедри теорії та історії держави і права

  Олійник О.Б. Розвиток електронної комерції та поняття електронного договору / О. Б. Олійник, Є. О. Макаренко // Legal Bulletin. - 2022. - № 5. - С. 32-39. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/301

  Скоморовський В.Б. Нормативно-правове забезпечення розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з комунальної у приватну власність / В. Б. Скоморовський, В. І. Рибченко // Legal Bulletin. - 2022. - № 5. - С. 66-73. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/306

  Бочарова Н.В. Праволюдинний зміст сучасної цифрової стратегії Європейського Союзу / Н. В. Бочарова, О. М. Биков // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Право". - 2022. - № 1. - С. 34-42. - https://law.duan.edu.ua/images/PDF/2022/1/4.pdf

  Биков О.М. Дипломатична присутність України у світі в реаліях сьогодення в контексті цифровізації / О. М. Биков, Ю. С. Палєєва // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія "Право". - 2022. - № 2(5). - С. 62-68. - https://law.duan.edu.ua/images/PDF/2022/2/8.pdf

  Dolianovska I. Prospects of development of the mediation model in Ukraine on the example of some Post-Soviet Union republics (Belarus, Moldova, Georgia) / I. Dolianovska, A. Lotariev // Legal Bulletin . - 2021. - Iss. 2. - Pp. 108-113

  Корнієнко О.О. Дистанційна освіта: вимушена необхідність чи об’єктивна реальність? / О.О. Корнієнко // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 39-41. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/374

  Сокальська О.В. "Народження" в'язниці: дискусії щодо місця і часу / О.В. Сокальська // Злочинність і протидія їй в умовах сингулярності: тенденції та інновації: збірник тез доповідей науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті члена Правління Кримінологічної асоціації України, професора Т.А. Денисової (м. Харків, 16 квітня 2021р.). - Харків: ХНУВС, 2021. - С. 348-350

  Літвін Н.М. Впровадження дуальної освіти в Україні: досвід проекту COOPERA1 / Н.М. Літвін, А.Г. Лотарєв // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/805

  Скоморовський В.Б. Правовий статус союзних республік у зв'язку з утворенням СРСР / В. Б. Скоморовський // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16-17 квітня 2021 року). - Харків: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2021. - С. 6-9

  Скоморовський В.Б. Розпад СРСР: державно-правовий аспект / В. Б. Скоморовський // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 9-10 квітня 2021 р.). - Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2021. - С. 24-28

  Management of state financial policy in the context of the covid-19 pandemic / O. Denysov, N. Litvin, A. Lotariev, T. Yegorova-Gudkova, L. Akimova, O. Akimov // AD Alta: Journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11. - Issue 2, Special issue XX. - Pp. 52-57. - URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20941/

  Features of the Norms of the Constitutional Law of Ukraine / I. Shutak, V. Skomorovskyi, G. Muzychenko, T. Riabchenko, T. Kinzerska, T. Humeniuk // Estudios de Economia Aplicada. - 2021. - V. 39. - № 5.Special Issue: Innovation in the Economy and Society of the Digital Age. - Pp. 1-12. - https://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4846

  Корнієнко О.О. Соціальна політика на українських землях: історико-правовий аспект / О. О. Корнієнко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 34-42

  Шамара С. Класократичне “Громадянське суспільство” за Липинським (або як не втратити державу в обставинах популізму?) / С.Шамара, О.Корнієнко // Місто на «Че». – 2020. – 31 січня [Електронний ресурс]. - https://mistonache.ck.ua/announcements/169-klasokratichne-gromadyanske-suspilstvo-za-lipinskim-abo-yak-ne-vtratiti-derzhavu-v-obstavinah-populizmu

  Олійник О.Б. Особливості спадкування житла за законодавством України та зарубіжних держав / О.Б. Олійник, Є.С. Кривов'яз // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 76-77. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/105

  Олійник О.Б. Теоретико-правові засади визначення прав суб’єктів господарювання / О.Б. Олійник, К.В. Птушкіна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 83-84 https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/112

  Сокальська О.В. Некритичне цитування в історико-правових дослідженнях або історія одного "плагіату" крізь віки / О.В. Сокальська // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 91-93. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/122

  Jaialdden A. Modern approaches in management and features of their USE / Abdulssalam Jaialdden, A.H. Lotariev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 261-263. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/176

  Hassan E.S.H. The role of the leader in team building / E.S.H. Hassan, A.H. Lotariev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Рр. 297-298. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/238

  Shcherbakova Y.O. Business ethics: formed traditions and new trends / Y.O. Shcherbakova, A.H. Lotarev, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - Рр. 299-301. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/241

  Сокальська О.В. Пенітенціарна система Джеремі Бентама: нереалізований проєкт "Ідеальної в'язниці" / О.В. Сокальська // Питання боротьби зі злочинністю. - 2020. - № 40. - С. 132-146

  Kyrychenko V. Western Penitentiary Tradition in the Kingdom of Poland / V. Kyrychenko, O. Sokalska // Journal on European History of Law. - 2020. - Issue 11, Vol 2. - Pp. 123-135.

  Сокальська О.В. Локальна тюремна реформа у Великій Британії у кінці XVIII століття / О.В. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 2. - С. 18-29

  Сокальська О.В. Некритичне цитування та відвертий плагіат в історико-тюрмознавчих дослідженнях (Чи запроваджував І Нікейський собор інститут procuratores pauperum?) / О.В. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2020. - № 3. - С. 24-36

  Сокальська О.В. Англійські тюремні проєкти: Білль про каторжні роботи 1778 року та Пенітенціарний акт 1779 року / О.В. Сокальська // Часопис Київського університету права. - 2020. - № 1. - С. 74-80

  Скоморовський В.Б. Проблеми законотворчого процесу в Україні, удосконалення та підвищення правової культури учасників законотворчого процесу в Україні / В. Б. Скоморовський, С. О. Якименко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 13-22

  Скоморовський В.Б. Особливості вітчизняного державотворення в умовах СРСР / В. Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2020. - 168 c.

  Скоморовський В.Б. Правова неузгодженість дефініцій щодо визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням сучасних методів ведення бізнесу / В.Б. Скоморовський, Т.В. Радомська // Legal Bulletin. - 2020. - Iss. 1. - Pp. 77-83

  Features of the subjective civil rights on patent / S. Iasechko, V. Skomorovskyi, I. Andronov, O. Zaitsev, O. Bortnik // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - Issue 13. - Pp. 297-299

  Contractual Relations in the Information Sphere / S. Iasechko, V. Skomorovskyi, M. Haliantych, V. Zadorozhnyi, O. Obryvkina, O. Pohrebniak // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - Vol. 11. - Issue 8 (Aug-Sept). - Pp. 301-303

  Биков О.М. Рецензія на монографію ІО Костицької «Юридична відповідальність парламентарія в системі відповідального представницького правління: конституційно-правовий аналіз» / О. М. Биков // Прикарпатський юридичний вісник. - 2020. - № 1. - С. 236-237. - http://pjv.nuoua.od.ua/v1_2020/51.pdf

  Features of legal regulation transplantations in Ukraine / S. Iasechko, T. Stepanenko, V. Korolova, N. Мakovetska, O. Chernetchenko // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - Iss.13. - Pp. 430-432. - DOI http://dx.doi.org/10.31838/jcr.07.13.76.

  Bykov О. Legal convergence and its impact on the statehood constitutional foundations / О. Bykov, T. Mykhailina, V. Grinyk // Journal of law and political sciences. Scientificand Academy Journal. - 2020. - V. 24. - № 3. - Pp. 100-120. - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000546191500005

  Mykhailina T. Globalization of legal ideology in the context of modern society transformations / T. Mykhailina, О. Bykov, T. Bykova // Journal of law and political sciences. Scientificand Academy Journal. - 2020. - Vol. 25. - № 4. - Pp. 44-62. - https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000658356700002

  Корнієнко О.О. Перше міністерство здоров’я України / О.Корнієнко, С.Шамара // Історічна правда. – 2019. – 14 листопада [Електорнний ресурс]. - https://www.istpravda.com.ua/articles/2019/11/14/156539/

  Корнієнко О.О. Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату / О.О.Корнієнко // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2019.- Вип. 34. – С.30-35.

  Сокальська О. Головне тюремне управління Російської імперії в портретах його очільників (до 140-літнього ювілей відомства) / О. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2019. - № 1. - С. 29-54

  Сокальська О. "Прагнення реформ": тюремні перетворення у Великій Британії у 70-х роках XVIII століття / О. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2019. - № 3. - С. 81-97

  Сокальська О.В. Зародження концепту виправного покарання / О.В. Сокальська // Перші наукові читання керівника наукової школи "Інтелект" д.ю.н., проф., засл. діяча науки і техніки України Богатирьова Івана Григоровича: матеріали міжнародної наукової-практичної конференції (Ірпінь, 17 травня 2019 р.) / за заг. ред професора В.В. Топчія. - Київ: ВД "Дакор", 2019. - С. 21-24

  Биков О.М. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні: досвід 90-х рр. ХХ - початку ХХІ ст. / О. М. Биков // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. - 2019. - № 30. - С. 4-7. - https://docs.mgu.edu.ua/docs/konferencii/sborniki/sbirnik302019.pdf#page=4

  Загребельна Н.А. Теоретико-методологічні засади прокурорської риторики як складової теорії держави і права: автореф.дис. ... канд.юр.наук: 12.00.01 / Н. А. Загребельна. - Київ, 2019. - 22 с.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/disertatsiji-avtoreferati-vidguki/zahrebelna_2019-aref.pdf

  Balykin I. Fighting participation of adolescents in destructive online communities / I. Balykin // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.590-593

  Frantsuz A. Problems of protection of the rights of the child in the conditions of ATO / A. Frantsuz, I. Balykin // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 19-28

  Корнієнко О.О. Цивільне процесуальне законодавство в контексті українських реформ / О.О. Корнієнко// Двадцять восьма наукова сесія Осередку Наукового товариства ім. Шевченка у Черкасах: Матеріали доповідей на засіданнях секцій і комісій 10 - 27 березня 2018 р. / За ред. В.В. Масненка. - Черкаси: Осередок НТШ у Черкасах, 2018. - С. 138-140

  Kopylenko O. Die gesetzliche Regelung der alternativen Streitbeilegung in der Ukraine: De lege lata und lege ferenda / О. Kopylenko, Т. Petscherowa // Die Forderung der Rule of Law durch aubergerichtliche Streitbeilegung Deutschland, Polen, Ukraine. Band 82 / Tina de Vries (Hrsg.). Bern: Lang, 2018. - P. 145-153

  Копиленко О.Л. Вітальне слово до учасників міжнародної науково-практичної конференції / О.Л. Копиленко // Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний вимір: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 1. - Суми, 2018. - С. 9

  Кривов'яз О.В. Національний правопорядок України та міжнародний правопорядок: аспекти співвідношення та взаємодії // Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та Європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, (18 грудня 2018 р.). - Київ, 2018. - С. 198-201

  Корнієнко О.О. Правова регламентація трудової діяльності малолітніх та неповнолітніх в часи Гетьманату / О.О. Корнієнко // Правничий вісник університету "КРОК". - 2018. - Вип.33. - С.

  Копиленко О.Л. Контроль громади за діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні: проблемні питання законодавчого забезпечення / О.Л. Копиленко, І.М. Мищак // Розумовські зустрічі: збірник наукових праць.- Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. - Вип. 5. - С. 53-62

  Поєднуючи зусилля учасників процесу законотворення: досвід Інституту законодавства Верховної Ради України - 2017 /упоряд.: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, І. М. Мищак. - К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2018. - 93 с.

  Kopylenko O. Ustawowa regulacja alternatywnego zalatwiania sporow na Ukrainie: de lege lata i de lege ferenda / O. Kopylenko, N. Petscherowa // Alternatywne sposoby rozstrzygania sporow w Polse, w Niemczech, i na Ukrainie / Jozef Koredczuk (redakcja). Wroclaw, 2018. - Р. 187-189

  Кривов'яз О.В. Проблемні питання здійснення представництва в судах органів державної влади / О.В. Кривов'яз // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 77-82

  Копиленко О.Л. Конституційна реформа як чинник забезпечення національної єдності і стабільності України / О.Л. Копиленко // Сучасна університетська правова освіта і наука: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції (23 лютого 2018 р.). Том 1. -К.: НАУ, 2018. - С. 215-218

  Гіжевський В.К. Застосування державного примусу в умовах формування правової держави в сучасній Україні / В.К. Гіжевський, А.А. Шевчук // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник матеріалів Всеукраїн. наук.-прак. конф. (м. Вінниця, 18 квітня 2018 р): у 2-х т. - Т. 1. - Тернопіль: Крок, 2018. - С. 206-208

  Сокальська О.В. Становлення та розвиток кримінально-виконавчої системи й законодавства України / О.В. Сокальська, П.М. Ісаков // Кримінально-виконавче право України: в 2-х т. - Т. 1 Кримінально-виконавче право України. Загальна частина: підручник / за заг. ред. Є.Ю. Бараша. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, ФОП Кандиба Т.П., 2018. - С. 64-123

  Сокальська О.В. Витоки англійської тюремної реформи (XVI–XVIIІ століття) / О.В. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2018. - №4. - С. 16-29

  Сокальська О.В. Державні в'язниці відкритого та закритого типу в пенітенціарній системі Данії / О.В. Сокальська // Альманах права. Правова аналітика: доктринальні підходи та галузеві виміри. - 2018. - Вип. 9. - С. 481-486

  Сокальська О.В. Тюремна система доби української національної революції (до 100-літнього ювілею) / О.В. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2018. - № 3. - С. 7-26

  Сокальська О.В. Історичний досвід підготовки персоналу установ виконання покарань / О.В. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2018. - № 1. - С. 6-12

  Сокальська О.В. В'язнична система Королівства Швеція: етапи становлення та сучасний стан / О.В. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2018. - № 2. - С. 138-147

  Сокальська О.В. Формування англійської в'язничної системи у дореформений період / О.В. Сокальська // Актуальні проблеми захисту прав людини, яка перебуває в конфлікті із законом, крізь призму правових реформ: зб. матеріалів VI міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 жовтня 2018 року). - Київ: Інститут кримінально-виконавчої служби, ФОП Кандиба Т.П., 2018. - С. 218-221

  Скоморовський В.Б. Загальнотеоретичний контекст поняття "правові парадигми"/ В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 30.- С. 50-55

  Скоморовський В.Б. Захист прав дітей як об'єкт координаційно-управлінської діяльності владних інституцій / К.О. Польовик, В.Б. Скоморовський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 670-671

  Скоморовський В.Б. Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення / В.Б. Скоморовський, Ю.М. Хміляр // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.-Вип. 32.- С. 117-122

  Скоморовський В.Б. Перетворення суб'єктивного змісту правосвідомості як складник правових парадигм на ціннісне правове явище у парадигмально- правовій концепції держави і права/ В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. -2018.- № 35 том 1.- С. 12-15

  Скоморовський В.Б. Предметно-дисциплінарний характер емпірично-теоретичного компоненту правових парадигм у правотворчості /В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2018 .-№ 6. Том 1. - С. 41-44

  Скоромовський В.Б. Механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: досвід зарубіжних країн / В.Б. Скоромовський, О.В. Лисенко // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018.- Вип. 33. - С. 17-21

  Скоморовский В.Б. Правотворчество как практическое воплощение концепции правовых парадигм в теории государства и права / В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31.- С.42-48

  Жаровська І.М. Проблеми впливу на особу глобалізаційних проявів сучасної правової реальності / І. М. Жаровська, О. М. Биков // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 52(1). - С. 17-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2018_52(1)__5.

  Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у сучасних правових механізмах / М. Баймуратов, О. Гріненко, О. Биков, А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. - 2018. - № 12. - С. 218-224. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2018_12_41.

  Правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в сучасних умовах / М. О. Баймуратов, О. М. Биков, О. О. Гріненко, А. В. Коструба // Журнал східноєвропейського права. - 2018. - № 58. - С. 8-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_58_3.

  Биков О.М. Права та свободи людини і правозахисна діяльність як важливий напрям конституційно-правових досліджень / О. М. Биков // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 2. - С. 358-359. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2018_2_73.

  Загребельна Н.А. Перспективні шляхи розвитку прокурорської риторики в суспільстві/ Н.А. Загребельна, О.Б. Олійник // Науковий вісник публічного та приватного права. -2018.- В. 1.Т. 1.- С. 19-21. -URL:http://nvppp.in.ua/vip/2018/1/tom_1/6.pdf

  Загребельна Н.А. Розробка та аналіз риторико-тактичних прийомів допиту державним обвинувачем/ Н.А. Загребельна // Innovative approaches to the development of science: materialsof international scientific and practical conference (June 1, 2018 in Dublin, Ireland). - NGO «European scientific platform», 2018.- Part 2.- P. 14-17.

  Загребельна Н.А. Індивідуальні особливості прокурора-оратора та їх вплив на професійну діяльність/ Н.А. Загребельна // Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 23 квітня 2018 року).- Полтава : ЦФЕРД, 2018.- С. 28-29.

  Загребельна Н.А. До питання історії розвитку прокурорської риторики у працях римського педагога-ритора Марка Фабія Квінтиліана/ Н.А. Загребельна // Права людини тапроблеми організації і функціонування публічної адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 27-28 квітня 2018 року).- Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2018.- С. 7-8.

  Загребельна Н.А. Інтонаційно-виразні засоби мовлення в ораторському мистецтві прокурора/ Н.А. Загребельна // Двадцять шості економіко-правові дискусії: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Львів, 30 квітня 2018 року). -Львів, 2018.- С. 48-49.

  Загребельна Н.А. Основні теоретичні досягнення риторів епохи Середньовіччя/ Н.А. Загребельна // Становлення громадянського суспільства в Україні: нормативно-правове підґрунтя: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 4-5 травня 2018 року). -Дніпро: Правовий світ, 2018. - С. 12-13.

  Загребельна Н.А. Логографічна діяльність працівників органів прокуратури /Н.А. Загребельна // Наука та освіта: ключові питання сучасності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Чернігів, 18 травня 2018 року). -Чернігів, 2018.- С. 45-48.

  Загребельна Н.А. Шляхи імплементації рішень Європейського Суду з прав людини в рамках модернізації правової системи України/ Н.А. Загребельна // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 8 червня 2018 року). Київ: Гельветика, 2018. - С. 255-258.

  Колосова О.О. Органи охорони здоров'я та соціальної опіки другої УНР на теренах Польщі / О.О.Колосова // Традиції та новації юридичної науки: минуле, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 травня 2017 р.) - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2017. - С.179-182.

  Вітик І.Р. До питання захисту прав дітей в Україні / І.Р. Вітик // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника // Всеукраїнська громадська організація інвалідів. - К. : 2017. - С.141-144

  Вітик І.Р. Окремі штрихи до великої перемоги над нацизмом // Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 74-80

  Вітик І.Р. До теми української незалежності Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 18-24

  Корнієнко О.О. Практика застосування законодавства про соціальне забезпечення урядом Української Центральної Ради / О.О. Корнієнко // Правничий вісник університету "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017. - С. 82-86.

  Balykin I. The status of the implementation of the reform of local self-government and territorial organization of power in Ukraine/ I. Balykin // Науково-практична конференція "Верховенство права та місцеве самоврядування" (Київ, 14 грудня 2016 року). - К.: Національний університет "Києво-Могилянська академія", 2016. - С. 120-121

  Копиленко О.Л. Уроки історії: чи потрібне їх нове прочитання (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) / О.Л. Копиленко // Історія державотворчих процесів в Україні та зарубіжних країнах (до 100-річчя утворення Української Народної Республіки) : зб. наук. ст. - Харків, 2017. - С. 5-8.

  Кривов'яз О.В. Захист прав дитини в умовах збройного конфлікту / О.В. Кривов'яз // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - №27. - С. 52-55.

  Корнієнко О.О. Соціальний захист материнства й дитинства: історико-правовий аспект / О.О. Корнієнко // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017. - С. 238-239.

  Бернадський Б.В. До питання про періодизацію історії контррозвідки в Україні / Б.В. Бернадський // Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 17 березня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; упоряд. О.О. Харіна, Т.О. Давидова, О.І. Матяш. - Київ: Нац. акад. СБУ, 2017. - С. 36-37.

  Календар ювілейних дат Української революції 1917-1921 років на 2017 рік: методичні рекомендації / О.С.Кучерук, Б.В.Бернадський, О.В.Якубець; ред. і упоряд. О.К.Зайченко; Національний музей історії України.- К.: Логос, 2017.- 30 с.

  Бернадський Б.В. Криза російських спецслужб у роки першої світової війни / Б.В. Бернадський // Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр.: матеріали ХХХVІ Міжнародної історико-правової конференції (Дніпро, 1-4 червня 2017 р.). - Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2017. - С. 348-354.

  Бернадський Б.В. Матеріали спецслужб Російської імперії як джерело з історії держави і права України / Б.В. Бернадський // Правничий вісник університету "КРОК". - Вип. 26. - К., 2017. - С. 57-68.

  Баликін І.І. Практика застосування ч. 4 ст. 96 ЗУ "про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарськими судами України / І. І. Баликін, С. І. Снісаренко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 154-159

  "Від початку до кінця": оптимізація законодавчого процесу та моніторинг реалізації прийнятих законів /О. Л. Копиленко та ін.; під заг. ред. В. О. Зайчука; пер. І. В. Ворошилова та ін.]. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. - 148 с.

  Акти європейського права з питань правоохоронної діяльності: Збірник документів:У 2-х т.Т. II :Поліція.- Пер. з іноз. мов/кер.кол.упоряд.О.Л.Копиленко; Вступне слово Голови Верховної Ради України А. В. Парубія. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. -657 с.

  Власенко С.В. Європейські принципи місцевого самоврядування як основа гармонійних відносин влади та громадян / С.В. Власенко, О.Л. Копиленко // Європейська хартія локальної демократії від "А" до "Я" (Науково-практичний коментар Європейської хартії місцевого самоврядування). - Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 6-8.

  Ефективність законодавства України (питання моніторингу колізій)/кер.авт.кол. О.Л. Копиленко. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 405 с.

  Інституційні засади законодавчої діяльності Верховної Ради України та її комітетів: аналіт. огляд /О. Л. Копиленко та ін.; під заг. ред. В. О. Зайчука. - Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2017. - 53 с

  Копиленко О.Л. Актуальні правові питання державного управління та місцевого самоврядування в Україні / О.Л. Копиленко // Питання правового забезпечення модернізації державного управління та місцевого самоврядування в Україні. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017.- (Сер.: Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. - Вип. 1). - С. 12-15.

  Копиленко О.Л. До ювілею В.О.Глушкова // Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 28 жовтня 2017 р).- К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. - С. 14.

  Копиленко О.Л. Законодавчий поступ у реаліях сьогодення (передмова) / О.Л. Копиленко // Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції /упорядники: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, Ю. О. Волошин та ін. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 5-6.

  Парламентаризм та законотворення: вибрані лекції / Упорядники: О. Л. Копиленко, Є. Р. Бершеда, Ю. О. Волошин, І. М. Мищак. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 498 с.

  Копиленко О.Л. Конституція України як основа еволюційного зростання й забезпечення національної єдності / О.Л. Копиленко // Конституція України: основа консолідації суспільства і держави: матеріали наукового круглого столу (м. Київ, 26 червня 2017 р.). - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 10-16.

  Копиленко О.Л. Модифікація організаційно-правових механізмів державного управління в Україні: європейський сценарій / О.Л. Копиленко // Міністри та державні секретарі: питання взаємодії. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - (Сер.: Законодавчі аспекти державного управління та місцевого самоврядування. - Вип. 2). - С. 4-5.

  Копиленко О.Л. Національна безпека як система протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам /О.Л. Копиленко, Д.В. Хруст // Безпека людини, суспільства, держави: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 28 жовтня 2017 р.).- К.: Київський кооперативний інститут бізнесу і права, 2017. - C. 138-140.

  Копиленко О.Л. Правова основа національної безпеки України потребує удосконалення /О.Л. Копиленко, О.Н. Ярмиш // Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 лютого 2017 р.)/Національний авіаційний університет. Том 1. - Тернопіль: Вектор, 2017. - С. 19-23.

  Копиленко О.Л. Про доцільність та необхідність створення Вищого спеціалізованого суду - Вищого суду з питань інтелектуальної власності / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко //Судова реформа в Україні: реалії та перспективи (матеріали науково-практичної конференції). - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 12-18.

  Копиленко О.Л. Передмова // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи (матеріали науково-практичної конференції). - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - С. 10-11.

  Правова наука та законодавча практика: аналіз дисертаційних досліджень (2016 рік). Вип. 7/ кер. авт.кол. О.Л. Копиленко. - К.: Інститут законодавства Ради України, 2017. - 528 с.

  Якість та ефективність законотворення: актуальні проблеми: матеріали круглого столу/ кер.кол.упоряд. О.Л. Копиленко. - К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 417 с.

  Баликін І.І. Резолюції та рішеннях з'їздів, конференцій та пленумів ЦК КПУ (сер. 1940-х - сер. 1980-х рр.) щодо національної політики як джерело для вивчення історії держави і права України / І. І. Баликін // Наукові тренди сучасності : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 197-200

  Лотарєв А.Г. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною діяльністю/А.Г. Лотарєв //Державне управління. Вісник національного університету цивільного захисту України .- 2017.- № 1 (6).-С.155-164.

  Лотарєв А.Г. "Регіон" та "Інноваційна система регіону" як об'єкти дослідження науки з державного управління/ А.Г. Лотарєв // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 149-151.

  Вітик І.Р. Українська повстанська армія – гордість української нації. Боротьба українського народу за створення своєї української соборної самостійної держави 1914-1944 / Ігор Вітик. – Київ : Вадим Карпенко, 2017. - 572 с.

  Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України восьмого скликання). - Том 11/ кер.авт.кол. О.Л. Копиленко. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 997 с.

  Демократія у самоврядуваннях (Децентралізація та місцеве самоврядування під час Української революції 1917-1921 років) : у 2 т. Т. 1 / Вступне слово А. В. Парубія, Голови Верховної Ради України; упоряд. : Є. Р. Бершеда, В. О. Зайчук, О. Л. Копиленко та ін. - Репринт. вид. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 336 с.-(Серія : Із першоджерел. - Вип. VI)

  Етика, парламент, журналісти: міжнародні стандарти та досвід взаємодії : Збірник документів /кер.кол.упоряд.О.Л. Копиленко; Пер. з іноз. мов. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. - 155 с.

  Balykin I. Normative-legal basis og private detective (investigation) activity in Ukraine / Ivan Balykin // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017 . - С.69-73

  Кривов'яз О.В. Деонтологічні засади здійснення приватної детективної (розшукової ) діяльності / О.В. Кривов'яз // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С.114-116

  Кривов'яз О.В. Етичні норми поведінки адвоката в соціальних мережах / О.В. Кривов'яз // Наукові тренди сучасності : матеріали Наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2017 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 243-245

  Кривов'яз О.В. Деонтологія приватної детективної (розшукової) діяльності / О.В. Кривов'яз // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - №26. - С. 87-91.

  Вітик І.Р. 23 лютого - день захисника вітчизни? / І.Р. Вітик // Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки: Збірник праць / В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 70-74

  Вітик І.Р. Україна в Другій світовій війні: цифри, факти, коментарі // Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки : Збірник праць/ Укладачі: В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 80-87

  Олійник О.Б. Удосконалення та розвиток державної політики у сфері управління земельними ресурсами / О. Б. Олійник, М. В. Собчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 102-108

  Олійник О.Б. Правові проблеми регулювання банкрутства / О. Б. Олійник, С. В. Глаговський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - № 29. - С. 109-113

  Олійник О.Б. Актуальність питання вдосконалення та взаємодії законодавчих норм щодо діяльності третейського суду як метод вирішення спорів учасниками ринку фінансових послуг / О. Б. Олійник, К. О. Інгман // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 114-120.

  Сокальська О.В. Польські пенітенціарні концепції початку ХІХ століття / О.В. Сокальська // Часопис Київського університету права. - 2017 . - № 4. - С. 31-35

  Сокальська О.В. Дмитро Андрійович Дріль – російський Чезаре Ломброзо / О.В. Сокальська / Альманах права. Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні. - 2017. - Вип. 8. - С. 383-386

  Сокальська О. Пенітенціарна концепція Ксаверія Потоцького (початок ХІХ століття) / О. Сокальська // Україна. Євроінтеграція. Інтермаріум: матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27-28 жовтня 2017 року). - Одеса. - Міжнародний гуманітарний університет, 2017. - С. 81-85

  Сокальська О.В. Юліуш Бардах - історик права на перехресті епох і держав (до витоків родоводу вченого) / О.В. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2017. - №2. - С. 13-19

  Сокальська О.В. Міські та повітові місця ув'язнення на українських землях у другій половині XVI-XVII столітті / О.В. Сокальська // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2017. - №1. - С. 57-64

  Сокальська О.В. Становлення в'язничної системи Королівства Данія (XVIII-XX століття) / О.В. Сокальська // Право і суспільство. - 2017. - № 1 Частина 2. - С. 221-225

  Plekhanov D. Directions of Modernization of the State Regulation of Innovation Activity at the Regional Level / D. Plekhanov, A. Lotariev // Public Policy and Economic Development. - 2017. - №11(15). - P. 89-107

  Balykin I. The national policy of the soviet power in the language environment of the Donbas (1943-1985) / I. Balykin // Conferinta stiintifica internationala dezvoltarea economiei de piata, societatii democratice si invatamanului superior in context european, 4-5 aprilie 2017 / Universitatea "PERSPECTIVA-INT". - Chisinau: Universitatea "Perspectiva-INT", 2017. - С. 51-57

  Скоморовський В.Б. Контрафакція і піратство як правова проблема: шляхи вирішення / В.Б. Скоморовський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 121-126

  Загребельна Н.А. Основи юридичної риторики в діяльності прокурора/ Н.А. Загребельна //Науковий вісник Херсонського державного університету. -2017. -Випуск 5.-С. 16-18.

  Загребельна Н.А. Офіційно-діловий стиль у професійній діяльності прокурора/ Н.А. Загребельна // Порівняльно-аналітичне право.-2017.- № 5. -С. 36-38. – Режим доступу :http://pap-journal.in.ua/wp-content/uploads/2020/08/5_2017.pdf

  Загребельна Н.А. Риторичні особливості прийомів впливу під час виголошення прокурором судової промови/ Н.А. Загребельна// Порівняльно-аналітичне право.- 2017.- № 4.- С. 23-25. – Режим доступу : http: //pap. in. ua/4_2017/5. pdf

  Загребельна Н.А. Професійна риторика прокурора в системі юридичних наук/ Н.А. Загребельна // Держава та регіони. Серія: Право-2017.- № 4 (58).- С. 4-7.-URL:http://www.law.stateandregions.zp.ua/archive/4_2017/3.pdf

  Загребельна Н.А. Культура мовлення юриста/ Н.А. Загребельна // Сучасні тенденції в юридичній науці України: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 червня 2017 року). -Херсон : ВД "Гельветика", 2017.- С. 6-9.

  Загребельна Н.А. Засади та функції судової промови/ Н.А. Загребельна // Державне регулювання суспільних відносин: розвиток законодавства та проблеми правозастосування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 липня 2017 року). -Київ : Центр правових наукових досліджень, 2017. -С. 6-8.

  Загребельна Н.А. Основні вимоги до вступу в структурі обвинувальної промови/ Н.А. Загребельна // Законодавство України у світлі сучасних активних реформаційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13-14 жовтня 2017 року).- Київ : Центр правових наукових досліджень, 2017. - С. 14-15.

  Zagrebelna N. Development of legal riterics as science/N. Zagrebelna // Scientificdevelopment and achievements. - 2017.- Part 1.-P. 183-186

  Загребельна Н. Теоретичні аспекти професійної риторики прокурора/ Н. Загребельна //National law journal: teory and practice. -2017.- № 6 (28). -С. 11-14.

  Загребельна Н.А. Роль ораторського мистецтва у професійній діяльності прокурора/ Н.А. Загребельна // Актуальні проблеми законодавства України: пріоритетні напрями його вдосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса. 13-14 жовтня 2017 року).-Одеса : Причорноморська фундація права, 2017. -С. 14-17.

  Загребельна Н.А. Застосування риторичних прийомів у викритті лжесвідчень / Н.А. Загребельна // Інноваційні тенденції сьогодення в сфері природничих, гуманітарних та точних наук: міжнародна науково-практична конференція (м.Івано-Франківськ, 17 жовтня 2017 року).- Одеса: Друкарик, 2017.- С. 16-18.

  Загребельна Н.А. Основні складові риторичної компетенції прокурора / Н.А. Загребельна// Юридична наука України: історія, сучасність, майбутнє: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 3-4 листопада 2017 року). Харків:Східноукраїнська наукова юридична організація, 2017.- С. 12-14.

  Копиленко О.Л. Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам'яток права / О.Л. Копиленко, Б. Кіндюк // Юридична Україна. - 2016. - № 7-8. - С. 4-12.

  Кривов'яз О.В. Порушення прав адвокатів / О.В. Кривов'яз // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 16-17

  Кривов'яз О.В. Правова культура юриста в сучасних умовах розвитку суспільства / О. В. Кривов'яз // Правничий вісник університету "КРОК", 2016. - № 24. - С. 39-42

  Кривов'яз О.В. Шляхи забезпечення правопорядку в сучасній Україні / О.В. Кривов'яз // Правничий вісник університету "КРОК", 2016. - № 23. - С. 39-42

  Бернадський Б.В. Місце церкви у забезпеченні державної безпеки Російської імперії / Б.В. Бернадський // Релігійний чинник в історії права, держави та юридичної думки: матеріали ХХХІV Міжнародної історико-правової конференції (м. Тисмениця, 26 – 29 травня 2016 р.). - Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. - С. 335-341.

  Бернадський Б.В. Перший бій таємної війни / Б.В. Бернадський // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2016. - № 1. - С. 12-18

  Законодавство у сфері воєнної безпеки: виклики, проблеми, шляхи удосконалення: зб. матеріалів / упоряд. Копиленко О. Л. та ін. - К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. - 280 с.

  Баликін І.І. Національний склад репресованих у Донбасі в 1941-1982 рр. / І. І. Баликін // Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика: збірник матеріалів ІІІ науково-практичної конференції (Київ, 18 березня 2016 року).- К.:Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 17-20

  Баликін І.І. Нормативно-правове регулювання історико-культурної складової Києва в умовах урбаністичних процесів / І. І. Баликін // Публічний простір як об’єкт правового регулювання: міжнародна науково-практична конференція (30 вересня 2016 р.).- К.:Академія адвокатури України, 2016. - С. 17-23

  Баликін І.І. Щодо доцільності внесення змін у статут територіальної громади міста Києва у питанні культурної спадщини столиці / І. І. Баликін // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К. - Університет економіки та права «КРОК», 2016. - С. 4-7

  Lotariev A. Strategy of Development of Innovation Activities in the Region / Andrii Lotariev// Public Policy and Economic Development.-2016.- Issue 9 (13). -P.182-192

  Лотарєв А.Г. Інновації в публічному управлінні - запорука розбудови конкурентоспроможної держави /А.Г. Лотарєв // Ольвійський форум - 2016: Стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі: матер. міжнар. наук.-практ. конф.(9-11 червня 2016 р.). - Миколаїв, 2016. - С. 187-189.

  Вітик І.Р. До питання реформування Служби безпеки України / І. Р. Вітик // Боротьба з організованою злочинністю. Актуальні проблеми та шляхи вирішення в умовах реформування парвоохоронних органів : Міжвідомчий науково-практичний семінар. - Київ, 2016. - С. 14-16

  Вітик І.Р. До питання реформування Служби безпеки України як чинника гарантування прав та свобод людини / І. Р. Вітик //Актуальні проблеми соціального права .- 2016. -Вип.2.- C. 60-62

  Колосова О.О. Законодавчі основи соціального забезпечення в Україні періоду Української Центральної Ради / О. О. Колосова // Сучасні проблеми правової системи України: збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (24.11.2016). - К.: Київський університет права НАН України, 2016. - С. 9-10

  Колосова О.О. Соціальна політика на теренах України: правові аспекти становлення та розвитку / О. О. Колосова // Молодий вчений. - 2016. - № 12. - С. 591-594

  Сокальська О.В. В'язнична система Франції: етапи формування та сучасний стан / О.В. Сокальська, Д.С. Луга // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право". - 2016. - Вип 39 Т. 1. - С. 18-22

  Сокальская Е.В. Институт лишения свободы в Статусе Великого Княжества Литовского 1566 года / Е.В. Сокальская // Статут Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г.: да 450-годдзя выдання: матэрыялы круглага стала (г. Минск, 1 красавіка 2016 г.) / рэдкал.: Т. І. Доўнар (гал. рэд.), С.А. Калінін, Л. Л. Голубева. – Мінск: БДУ, 2016. - С. 67-70

  Сокальська О.В. Тюремна реформа в Данії (XVIII-XIX ст.): віхи та персоналії / О.В. Сокальська // Публічне право. - 2016. - №2. - С. 276-284

  Сокальська О.В. До історії формування пенітенціарної адміністрації у Франції / О.В. Сокальська // Технології професійної діяльності: теорія і практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Чернігів, 2 серпня 2016 р.). - Чернігів: Десна Поліграф, 2016. - С. 205-208

  Сокальська О.В. Тюремне капеланство й пенітенціарна реформа: до історії питання / О.В. Сокальська // Релігійні чинники в історії права, держави та юридичної думки: матеріали XXXIV Міжнародної історико-правової конференції (Тисмениця, 27-29 травня 2016 р.). - Київ-Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2016. - С. 239-247

  Сокальська О.В. Діяльність О.О. Жижиленка на посту начальника головного управління місць ув'язнення / О.В. Сокальська // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. - 2016. - №2. - С. 90-98

  Сокальская Е.В. Формирование гарантий личной неприкосновенности: европейский опыт / Е.В. Сокальская // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави: тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18 листопада 2016 р.). - Харків: ХНУВС, 2016. - С. 70-73

  Скоморовський В.Б. Правовий статус України у складі СРСР (на етапі становлення союзної держави) / В.Б. Скоморовський // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 11-12 березня 2016 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2016. - С. 63-68.

  Скоморовський В.Б. Давньоруська держава у творчій спадщині Івана Франка / В.Б. Скоморовський // Іван Франко в сучасних вимірах та осягах: науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 160-річчя з дня народження) (Івано-Франківськ, 29-30 вересня 2016 р.). - Івано-Франківськ: ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", 2016. - С. 260-266

  Биков О. Нагальність оптимального міжнародно-правового врегулювання глобальних біоетичних проблем сучасності / О. Биков // Віче. - 2016. - № 1-2. - С. 20-21. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2016_1-2_13.

  Корінний М.М. Про роль іраномовних етносів у становленні та розвитку Стародавньої та Середньовічної України-Руси 1-го тис. до н. е. – 1-го тис. н. е. (аналіз новітньої історіографії проблеми) // Правничий вісник Університету «КРОК». Міжнародне фахове видання. – Вип. 20. – К., 2015. – С. 61-74.

  Копиленко О.Л. Реалізація реформ в Україні в контексті планування законодавчої діяльності парламенту / О.Л. Копиленко // Законодавча діяльність Верховної Ради України: стратегія планування в умовах європейської інтеграції.- Інститут законодавства Верховної Ради України, 2015. - С. 8-11

  Бернадський Б.В. Правове забезпечення контррозвідувальної діяльності в Російській імперії / Б.В. Бернадський // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства: колективна монографія / С.Г. Гордієнко [та ін.]; наук. ред. к.ю.н., проф. В. К. Гіжевський, С. Л. Марков. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 202-229

  Бернадський Б.В. Достовірність документів спецслужб Російської імперії, як джерелала з історії держави і права України / Б.В. Бернадський // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: науково-практична конференція молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 309-311

  Баликін І.І. Концепція втілення національної політики радянською владою на Донбас (1943-1985 рр.) / І. І. Баликін // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2015. - Вип. 21. - С. 73-83

  Баликін І.І. Національна політика на сторінках програми КПРС 1961 р. / І. І. Баликін // Актуальні проблеми в системі освіти "загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад": Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (28 травня 2015 р.) / наук. ред. Н. П. Муранова.- Національний авіаційний університет. - 2015. - С. 15-21

  Баликін І.І. Національна політика органів радянської влади в Донбасі (1943–1985 рр.): автореф. дис. канд. юрид. наук: 07.00.01 «Історія України» / І. І. Баликін / Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – К., 2015. – 20 с.

  Баликін І.І. Нормативно-правове закріплення принципів національної політики в Конституції 1977 р / І. І. Баликін // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року).- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 311-312

  Баликін І.І. Результати здійснення радянської національної політики в Донбасі (1943-1985 рр.) / І. І. Баликін // Права людини – сучасні тенденції в контексті розвитку держави, права та економіки: матеріали Наук.-практ. конф. (4 грудня 2015 р., Київ).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2015. - C. 7-10

  Лотарєв А.Г. Рівень розвитку та можливості інноваційного потенціалу регіону/А.Г. Лотарєв//Теорія та практика державного управління.- 2015 .- № 2 (49). [електронне видання]. режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2015-2/doc/2/14.pdf

  Лотарєв А.Г. Концептуальні підходи до формування регіональної інноваційної діяльності /А.Г. Лотарєв// Інвестиції: практика та досвід.- 2015.- № 16.-С.142-145

  Вітик І.Р. До окремих питань грошового та пенсійного забезпечення громадян України у 2015 році: науково-правовий аспект / І. Р. Вітик //Актуальні проблеми соціального права .- 2015. - Вип.2.- С. 113-115

  Колосова О.О. Забезпечення позову в цивільному судочинстві / О. О. Колосова // Право і суспільство. - 2015. - № 6(2). - С. 61-64

  Колосова О.О. Правове забезпечення соціальної політики щодо біженців у 1917-1921 рр. / О. О. Колосова // Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична академія. - 2015. - № 3. - С. 23-32

  Сокальська О. "Світло і темрява": права людини і тюремна архітектура / О. Сокальська // Права людини та основоположні свободи: історія та перспективи розвитку (до 800-річчя Великої хартії вольностей): матеріали XXXIII Міжнародної історико-правової конференції (Коблеве, 17–20 вересня 2015 р.). - Херсон: ФОП Грінь Д.С., 2015. - С. 137-144

  Сокальська О.В. Тюрмознавча тематика у науковому доробку професора О.Ф. Кістяковського / О.В. Сокальська // Юридичний факультут Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: збірник матеріалів Першої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 27 листопада 2015 р.) / ред. кол. І.С. Гриценко та ін. - К.: "Талком", 2015. - С. 280-284

  Сокальська О.В. "Не Говардом єдиним": до витоків тюремної реформи в Англії / О.В. Сокальська // Кримінально-виконавча політика України та Європейського Союзу: розвиток та інтеграція : зб. матеріалів між нар. наук.-практ. конференції (м. Київ, 27 листопада 2015 р.). - Київ: Ін-т крим.-викон. служби, 2015. - С. 614-616

  Скоморовський В.Б. Унітаризм в радянській державницькій моделі СРСР / В.Б. Скоморовський // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - Вип. 12. - С. 24-31

  Скоморовський В.Б. Науково-дослідницька діяльність студентів як фактор покращення навчального процесу / В.Б. Скоморовський // Edukacja wyzsza w kontekscie eurointegracji - stan, problemy, perspektywy doskonalenia. - Iwano-Frankowsk-Gdansk, 2015. - P. 127-133

  Skomorovskyi V.B. To the question of the danger of the restoration of the socialist Federation in the post-Soviet space / V.B. Skomorovskyi // Cooperation between Ukraine and Lithuania in conditions of the Russian threat: 2nd International Scientific Conference (september 29 - October 02, 2015, Vilnius (Republic of Lithuania). - Vilnius, 2015. - P. 58-65.

  Биков О.М. Світоглядні аспекти методології релігійних відносин / О. М. Биков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. - 2015. - Вип. 3(1). - С. 53-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_jur_2015_3(1)__15.

  Биков О.М. До питання функціональності релігії: теоретико-правова оцінка / О. М. Биков // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - 2015. - Вип. 14(1). - С. 4-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2015_14(1)__3.

  Чернетченко О.М. Вплив інституту громадськості на податкову політику України// Юридична наука та практика: виклики сучасних євроінтеграційних процесів: матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (27-28.11 .2015 р., факультет права Панєвропської Високої школи,Словаччина).- Братислава, 2015.- Том 2.- С.195-197

  Чернетченко О.М. Законність як принцип адміністративної діяльності органів доходів і зборів у податковій сфері: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / О.М. Чернетченко; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 21 с.

  Чернетченко О.М. Законність як принцип адміністративної діяльності органів доходів і зборів у податковій сфері: дис.. … канд.. юрид. наук.: 12.00.07./ О.М. Чернетченко; Нац. авіац. ун-т.- Київ, 2015. -210 с.

  Гетьман-П’ятковська І.А. Право і мораль як засадничий світогляд для майбутнього України / Гетьман-П’ятковська І.А. / Альманах права. Правовий світогляд: людина і право. – Вип. 5. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2014. – С. 136-142.

  Balykin I. Ethnical composition of Donbass (1943 – 1982 years) / I. Balykin // Nauka i studia. Historyczne nauki.- Przemysl, 2014.- №17(127). - P. 68-75

  Копиленко О.Л. Децентралізація влади як фактор загальнонаціонального єднання України / О.Л. Копиленко // Конституційна реформа в Україні: загальнонаціональний проект єднання.- Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. - С. 10-14

  Бернадський Б.В. Переведення роботи російських спецслужб на воєнні рейки в 1914 році / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014.- Вип. 18. - С. 35-45

  Чумак В.В. Теоретико-правовий аналіз понять "національна безпека"і "державна безпека" / В.В. Чумак, Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету КРОК". - 2014. - Вип. 20. - С. 95-103

  Лотарєв А.Г. Формування інституційної системи державної підтримки інноваційної діяльності регіону/А.Г. Лотарєв// Державне будівництво.- 2014.- № 2. [електронне видання]. режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2014-2/doc/2/08.pdf

  Лотарев А.Г. Сущность инноваций и роль государства в социо-эколого-экономическом росте страны / А. Г. Лотарев // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.45-46

  Лотарев А.Г. Региональная инновационная политика на современном этапе экономического развития страны /А.Г. Лотарев // Соціально-економічні підсумки 2014 року: реалії та перспективи" : збірник тез наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф.(м. Львів, 26-27 грудня 2014 року): У 3-х частинах. - Львів: ЛЕФ, 2014. - Ч.2. - С. 23-25.

  Lotariev A. Recognition of study periods and qualifications: Ukrainian experience and regulations / Andrii Lotariev //International Conference on Academic Recognition in the framework of Fifth International Staff Exchange Week (June 16-20, 2014): Conference deliverables.- Vilnius (Lithuania), MRU, 2014. - P.7-12

  Вітик І.Р. Про законодавство проти злочинів, характерних для фашизму / І. Р. Вітик. // Віче.- 2014.- №4. - С. 2-5

  Вітик І.Р. Реформування прокуратури України – вимога сьогодення / І. Р. Вітик //Правничий вісник Університету «КРОК». - 2014.- Вип. 16. - С. 28-32

  Колосова О.О. Органи опіки та піклування у цивільному судочинстві / О. О. Колосова // Право і суспільство. - 2014. - № 2. - С. 89-92

  Моніторинг інтеграції української системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторинг. дослідж. : аналіт. звіт / Т.В. Фініков, О.І. Шаров, А.Г. Лотарєв та ін.; під ред. Т.В.Фінікова, О.І.Шарова.– К. : Таксон, 2014. – 144 с. –

  Сокальська О.В. Історичний розвиток гарантій особистої недоторканності на етапі досудового слідства: зарубіжний і вітчизняний досвід / О.В Сокальська // Публічне право. - 2014. - №4. - С. 104-111

  Сокальська О.В. Попереднє ув'язнення як запобіжний захід у судовому процесі в добу середньовіччя / О.В. Сокальська // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. - 2014. - №1. - С. 86-94

  Скоморовський В.Б. Історико-правова характеристика створення і ліквідації СРСР: монографія / В. Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. - 410 c.

  Скоморовский В.Б. Политико-правовые основы включения Украины в состав СССР / В.Б. Скоморовский // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2014. - №2(97). - С. 86-89

  Скоморовський В.Б. Відновлення соціалістичної федерації: фантом чи реальна перспектива? / В.Б. Скоморовський // Університетські наукові записки. - 2014. - № 9. - С. 38-42

  Скоморовский В.Б. Государственно-правовые основы осуществления национальной политики в СССР (на этапе становления советского государства) / В.Б. Скоморовский // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. - 2014. - № 3. - С. 92-99.

  Скоморовський В.Б. Вплив партійних рішень і постанов на процеси становлення й функціонування радянської держави / В.Б. Скоморовський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2014. - Вип. 10. - С. 53-59

  Скоморовський В.Б. Наростання кризи радянської партійно-державної системи (друга половина 1980-х років) / В.Б. Скоморовський // Митна справа. - 2014. - Спецвипуск. - С. 180-185

  Скоморовський В.Б. Суб'єктивний фактор в процесах створення і ліквідації СРСР / В.Б. Скоморовський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. - 2014. - Вип. 11. - С. 54-58

  Скоморовський В.Б. Значення Конституції 1924 р. в юридичному оформленні СРСР / В.Б. Скоморовський // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 6 березня 2014 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2014. - С. 106-110

  Бернадський Б.В. До питання про правове регулювання захисту державної таємниці у роки Першої світової війни / Б.В. Бернадський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспуденція.- Одеса, 2013.- Вип. 6-2, т. 1. - С. 10-14

  Бернадський Б.В. Перлюстрація як метод забезпчення державної безпеки / Б.В. Бернадький // Правничий вісник Університету КРОК". - 2013. - Вип. 15. - С. 30-39

  Бернадський Б.В. Кваліфікація державної зради у законодавстві Російської імперії наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 17. - С. 11-19

  Бернадський Б.В. Функції спецслужб та основні напрями контррозвідувального захисту державних інтересів у Російській імперії на початку ХХ століття / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 16. - С. 11-21

  Бернадський Б.В. Історичні передумови нормативного закріплення відомостей, що становлять державну таємницю / Б.В. Бернадський // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2013. -№ 2. - C. 88-91.

  Копиленко О.Л. Маловідомі сторінки новітнього конституційного процесу в Україні / О. Л. Копиленко // Конституційний процес в Україні: сучасний стан і стратегічні пріоритети: Матеріали науково-практичної конференції (до 17-ї річниці Конституції України).- К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. - С. 26-30

  Колосова О.О. Наказне провадження як спрощений вид цивільного судочинства / О. О. Колосова // Право і суспільство. - 2013. - № 3. - С. 151-158

  Колосова О.О. Роль Уповноваженого Верховної Ради з прав людини як учасника цивільного судочинства/ / О. О. Колосова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнар. наук. конф. проф.-викл. та аспірант. складу (м. Одеса, 16-17 травня 2013 р.)/відп. за вип. ВМ Дрьомін. - Одеса: Фенікс, 2013. - Т. 2. - С. 707-709

  Сокальська О.В. Михайло Миколайович Гернет: сторінки біографії та наукова спадщина в галузі пенітенціаристики / О.В. Сокальська / Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. - 2013. - №4. - С. 79-86

  Сокальська О.В. Інститут тюремного ув’язнення на українських землях у X–XVI ст.: історико-правовий аналіз / О.В. Сокальська // Часопис Київського університету права. - 2013. - №4. - С. 38-43

  Доляновська І. Розмежування економічної та сексуальної експлуатації дітей у суміжних складах злочинів / І. Доляновська // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №5. - С. 122-126

  Доляновська І. Основні ознаки та шляхи вдосконалення спеціального запобігання експлуатації дітей в Україні / І. Доляновська // Підприємництво, господарство і право. - 2013. - №7. - С. 125-127

  Скоморовський В.Б. Наслідки перебудовних процесів в СРСР: державно-правовий аспект / В. Б. Скоморовський // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 22-26

  Скоморовський В.Б. Основи радянської державності і права: навчальний посібник / В. Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. - 271 с.

  Скоморовський В.Б. Правові наслідки Біловезьких домовленостей 1991 року / В.Б. Скоморовський // Правова держава. - 2013. - № 1. - С. 251-255

  Скоморовський В.Б. Криза перебудовчих процесів у радянській державі (1985-1991 рр.) / В.Б. Скоморовський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2013. - Вип. 7. - С. 88-95.

  Скоморовский В.Б. Влияние политики перестройки на распад СССР / В. Б. Скоморовский // Закон и жизнь. - 2013. - № 8/3(260). - С. 203-207

  Скоморовський В.Б. Концепція розвитку радянської державності у поглядах вищого партійного керівництва (напередодні утворення СРСР) / В.Б. Скоморовський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. - 2013. - Вип. 6-1. Т. 1. - С. 72-75

  Скоромовський В.Б. Внутріпартійні протистояння в підходах до розвитку радянської держави на початковому етапі існування СРСР / В.Б. Скоромовський // Університетські наукові записки. - 2013. - № 3(47). - С. 49-54

  Скоромовский В.Б. Правовые механизмы взаимоотношений союзных республик в связи с ликвидацией СССР / В.Б. Скоморовский // Веснік Полацкага дзяржаунага універсітэта. Серыя D. Эканамічныя і юрыдычныя навукі. - 2013. - № 13. - С. 122-125.

  Skomorovskyi V.B. The 1922 Soviet treaty as a source of the USSR creation studies / V.B. Skomorovskyi // Nauka i studia. - 2013. - № 32 (100). - Р. 111-114.

  Скоморовский В.Б. Введение института президентства в СССР / В.Б. Скоморовский // Перспективы науки. - 2013. - № 10 (49). - С. 205-208

  Скоморовський В.Б. Правовий аспект Договору про утворення СРСР 1922 року / В.Б. Скоморовський // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. - 2013. - Т. 26(65). № 2-1 (Ч. 1). С. - 126-129

  Скоморовський В.Б. Демократичні перетворення в радянській державі (кінець 1980-х - початок 1990-х рр.) / В.Б. Скоморовський // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Херсон, 1-2 березня 2013 р.). - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 19-20

  Скоморовський В.Б. Утворення СНД: історико-правовий аспект / В.Б. Скоморовський // Особливості формування законодавства України на сучасному етапі державотворення: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 14 березня 2013 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2013. - С. 52-56.

  Скоморовський В.Б. Поглиблення централістичних принципів управління в СРСР (на етапі становлення союзної держави) / В.Б. Скоморовський // Направления усовершенствования правотворческой деятельности в Украине как основы создания согласованной системы эффективных нормативно-правовых актов: материалы Международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 9-10 августа 2013 г.). - Симферополь: Научное объединение "Юридическая мысль", 2013. - С. 19-22

  Скоморовський В.Б. Державно-правові основи здійснення національної політики в СРСР (на етапі становлення радянської держави) / В.Б. Скоморовський // Наука і освіта ХХІ століття: матеріали звітної викладацької та студентської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 30 квітня 2013 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2013. - Ч. 1. - С. 77-83

  Скоморовський В.Б. Наслідки перебудовчих процесів в СРСР : державно-правовий аспект / В.Б. Скоморовський // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 22-26

  Биков О. Рецензія на монографію Г. Абасова "Гарантії прав місцевого самоврядування в Україні: актуальні проблеми теорії та практики" / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013. - № 3. - С. 76–77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2013_3_12.

  Чернетченко О.М. Гарантії здійснення адміністративної діяльності органів контролю за дотриманням податкового законодавства на основі принципу законності/ О.М. Чернетченко// Митна справа. - 2013. - №4(88). - Ч.2. - Кн.1. - С.338-343

  Чернетченко Е. Соотношение принципов верховенства права и законности в административной деятельности органов публичной администрации/ Е. Чернетченко// // Закон и жизнь ("Legea si Viata"). - 2013. - № 9/2 (261). - С.285-288

  Чернетченко О.М. Особливості реалізації методів адміністративної діяльності контролюючих органів у сфері оподаткування на основі принципу законності // Социализация науки: материалы XXVIII Международной научно-практической конференции (г. Горловка, 17-18 октября 2013 года). - Горловка: ФЛП Пантюх Ю.Ф., 2013. - С.40-44

  Чернетченко О.М. Щодо змісту контролю як гарантії законності адміністративної діяльності органів доходів і зборів / О. М. Чернетченко // Митна справа. - 2013. - № 6(2.2). - С. 155-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ms_2013_6(2.

  Бернадський Б.В. Забезпечення секретності при проведенні мобілізації в російсській імперії у 1914 році / Б.В. Бернадський // Безпека інформації. - 2012. - Т. 18, № 2. - С. 33-42

  Бернадський Б.В. Захист важливих відомостей в українських землях в архаїчний період / Б.В. Бернадський // Безпека інформації. - 2012. - Т. 17, № 1. - С. 55-63

  Бернадський Б.В. Контррозвідувальний аспект реорганізації органів політичного розшуку Російської імперії в Україні / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 13. - С. 14-26

  Бернадський Б.В. Національно-економічна безпека країни та роль уній органів державної безпеки / Б.В. Бернадський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 14. - С. 4-10

  Бернадський Б.В. Надзвичайний розвідник доби Першої світової війни (до 125-річчя Дмитра Вітовського) / Б.В. Бернадський // Воєнна історія. - 2012. - № 4-6. - С. 93-102

  Ворожко В.П. Нарис історії охорони державної таємниці в Україні: монографія / В.П. Ворожко, Б.В. Бернадський, О.В. Ботвінкін. - К.: Лазурит-Поліграф, 2012. - 188 с.

  Лотарєв А.Г. Оцінка ефективності заходів у сфері розміщення та використання капіталу підприємства / А. Г. Лотарєв, Т. В. Ганущак // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.7 : Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / С. М. Лаптєв [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.49-52

  Лотарєв А.Г. Управління фінансовими ризиками на підприємстві /А.Г. Лотарєв, Ю. І. Скулиш, О.І.Захаров [та ін.]// Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т.-Т.8: Економічна безпека держави на макро - та мікрорівнях: колективна монографія / В. І. Грушко [та ін.]; наук. ред. В. С. Сідак. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.157-179

  Лотарєв А.Г. Внутрішні загрози системи економічної безпеки суб'єктів господарювання/ А. Г. Лотарєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2012. - № 8. - С. 82-87

  Входження національної системи вищої освіти в Європейський простір вищої освіти та наукового дослідження: моніторингове дослідження: аналітичний звіт /А.Г. Лотарєв, О.І. Шаров [та інші]; кер. авт. кол. Т.В. Фініков. – К. : Таксон, 2012.-54 с.

  Лотарєв А.Г. Сучасний стан системи економічної безпеки м’ясопереробних підприємств / А. Г. Лотарєв // Вісник економіки транспорту і промисловості. - 2012. - Вип. 39(дод.). - С. 62-65

  Гіжевський В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник/ В.К. Гіжевський, М.О. Ліненко, І.І. Митрофанов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2012. - 708 с.

  Вітик І.Р. Боротьба українського народу за незалежність на початку ХХ ст.:історико-публіцистичний твір / І. Р. Вітик . -К., 2012. - 104 с.

  Вітик І.Р. Деякі аспекти застосування Службою безпеки України процедур, що обмежують права і свободи людини і громадянина / І. Р. Вітик, О. М. Ліненко //Держава і право. Юридичні і політичні науки.- 2012.- Вип. 54. - С. 375-383

  Копиленко О. Автономна Республіка Крим: питання правового статусу : монографія / О. Копиленко. - 2-е вид., перероб. і допов. - К.: Інститут законодавства ВРУ, 2012. - 910 с.

  Янчук О.Ю. Кроки судової реформи: залежність чи незалежність судової влади / О. Ю. Янчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 13. - С. 54-58

  Колосова О.О. Правове регулювання соціального забезпечення у Наддніпрянській Україні у 1917 - 1921 рр:дис.… канд. юрид. наук: 12.00.01 / О. О. Колосова. - Київ:Міжнародний гуманітарний університет, 2012

  Сокальская Е.В. Процедура scrutinium в судебном процессе Короны Польской и Великого княжества Литовского (сравнительный анализ) / Е.В. Сокальская // Гісторыя і сучаснасць: беларуская дзяржаўнасць ва ўсходнееўрапейскім цывілізацыйным кантэксце: зборнік навуковых прац, прысвечаных 90-годдзю з дня нараджэння прафесара І. А. Юхо. - Мінск, 2012. - С. 392-397

  Скоморовський В.Б. Правові основи військово-політичного договору радянських республік 1919 р. / В. Б. Скоморовський // Держава і право. - 2012. - N 3 (57). - С. 95-100

  Скоморовський В. Союзний договір радянських республік та його роль в історії розпаду СРСР / В. Скоморовський // Юридична Україна. - 2012. - № 11. - С. 19-23

  Скоморовський В.Б. Розробка Конституції СРСР 1924 року та її роль у правовому оформленні єдиної союзної держави / В.Б. Скоморовський // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Право". - 2012. - № 1000. - С. 86-89.

  Скоморовський В.Б. Трансформаційні процеси в органах державної влади РРФСР у 1917-1922 рр. (на прикладі діяльності рад) / В.Б. Скоморовський // Правничий часопис Донецького університету. - 2012. - № 1(27). - С. 127-132.

  Скоморовський В.Б. Політико-правові основи переговорних процесів у Ново-Огарьово та спроба відновлення СРСР / В.Б. Скоморовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2012. - Вип. 20., Ч. 1., Т. 1. - С. 95-98

  Скоморовський В.Б. Роль українсько-російського робітничо-селянського договору 1920 року в юридичному оформленні СРСР / В.Б. Скоморовський // Настоящи изследвания и развитие : материали за 8-а международна научна практична конференция, (17-25 януари 2012). - София: "Бял ГРАД-БГ" ООД., 2012. - Том 10. Закон. - С. 29-31

  Скоморовський В.Б. Особливості прийняття Конституції СРСР 1924 року / В.Б. Скоморовський // Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 лютого 2012 р.): у 3-х частинах. - Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2012. - Ч. 1. - С. 41-43

  Скоморовський В.Б. Державно-правові зв'язки радянських республік напередодні утворення СРСР / В.Б. Скоморовський // Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 2-3 березня 2012 р.): у 3-х частинах. - Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2012. - Ч. І. - С. 33-35

  Скоморовський В.Б. Створення СРСР як результат державотворчої політики радянської влади постреволюційної доби / В.Б. Скоморовський // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 26-27 квітня 2012 р.): у 2-х томах. - К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. - Т. 1. - С. 25-27.

  Скоморовський В.Б. Формування вищих органів влади СРСР / В.Б. Скоморовський // Теорія і практика сучасного права: перспективи та сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2012 р.): у 2-х частинах. Запоріжжя: Запорізька міська організація "Істина", 2012. - Ч. 1. - С. 22-24.

  Скоморовський В.Б. Військово-політична співпраця радянських республік напередодні створення СРСР / В.Б. Скоморовський // Право та суспільні відносини: умови та способи гармонізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22-23 червня 2012 р. ): у 2-х томах. Х.: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2012. - Т. 1. - С. 25-27

  Скоморовський В.Б. Історико-правові передумови створення СНД / В.Б. Скоморовський // Правова система України в умовах державних реформаційних процесів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26-27 жовтня 2012 р.). Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2012. - С. 35-37

  Скоморовський В.Б. Розробка нових форм співіснування радянських республік напередодні розпаду СРСР / В.Б. Скоморовський // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 р.): у 4-х ч.- Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2012. - Ч. 1. - С. 99-101

  Скоморовський В.Б. Конституційне оформлення СРСР / В.Б. Скоморовський // Наука і освіта ХХІ століття: матеріали звітної викладацької та студентської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 24 травня 2012 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2012. - С. 30-34

  Скоморовський В.Б. Вплив політики перебудови на розвиток виборчого законодавства в СРСР / В.Б. Скоморовський // Реалізація виборчих прав громадян: проблеми і шляхи вдосконалення: матеріали науково-практичної конференції "Вдосконалення виборчого законодавства в Україні: проблеми та перспективи" (м. Івано-Франківськ, 16 жовтня 2012 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2012. - С. 9-16

  Биков О.М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / О.М. Биков; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 407 с.

  Биков О.М. Конституційно-правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / О.М. Биков; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К., 2012. - 40 с.

  Чернетченко (Соломаха) О.М. Сутність принципу законності як засадничого принципу адміністративної діяльності органів державної податкової служби України/ О.М. Соломаха// Право та управління. - 2012. - №2. - С.861-869. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/prtup/2012_2/zmist.html

  Чернетченко (Соломаха) О.М. До питання про визначення поняття "рішення" в адміністративній діяльності органів ДПС України/ О.М. Соломаха// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Серія: Право та державне управління. - 2012. - №3 (7).- С.129-132

  Чернетченко (Соломаха) О.М. До питання про визначення поняття адміністративної діяльності органів державної податкової служби України// Тенденції та пріоритети реформування законодавства України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (30 червня 2012 р., м.Запоріжжя). - Запоріжжя: Запорізька міська організація "Істина", 2012. - С.99-101

  Панфьорова М.А. Інститут голови держави в українській конституційній традиції (XVII – початок ХХ ст.): матеріали ХІІІ всеукр. наук.-практ. конф. «Формування правової держави в Україні: проблеми і перспективи». – Тернопіль: «Вектор», 2011. – С. 82–86.

  Лотарєв А.Г. Економічна безпека суб'єктів малого підприємства: зовнішні чинники впливу/ А. Г. Лотарєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК".- 2011. - № 5. - С. 83-91

  Лотарєв А.Г. Деякі аспекти функціонування системи економічної безпеки суб'єктів малого підприємництва/ А.Г. Лотарєв // Національна і міжнародна безпека в сучасних трансформаційних процесах ( 29 грудня 2011 року): матеріали науково-практичної конференції. -К.: Вид. Ліпкан О.С., 2011 - С. 28-32

  Вітик І.Р. Науково - практичний комментар до Закону України «Про Службу безпеки України» / І. Р. Вітик .- К.: Видавець Карпенко В.М., 2011. - 352 с.

  Права осіб з інвалідністю в Україні : наук.-практ. посіб. / К.М. Біда, В.В. Бонтлаб, І.Р. Вітик [та ін.]; Всеукр. громад. орг. інвалідів "Ін-т реабілітації та соц. технологій" ; [за заг. ред. В. Костюка]. - К. : ПВГОІ "ІР СТ України", 2011 .-312 с.

  Олійник О.Б. Місце і роль юридичної риторики в реалізації демократичного принципу змагальності сторін у судовому процесі / О. Б. Олійник // Віче. - 2011. - № 2. - С. 30-32.

  Скоморовський В.Б. Державно-правовий статус радянських республік напередодні створення СРСР / В.Б. Скоморовський // Університетські наукові записки. - 2011. - Вип. 4. - С. 95-100.

  Скоморовський В.Б. Демократичні процеси в СРСР / В.Б. Скоморовський // Історія, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку демократичних процесів в Україні та світі : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (28 вересня 2011 р.). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2011. - С. 143-146.

  Луцький І. Історія українського права: навчальний посібник / І. Луцький, В. Скоморовський. - Львів: Край, 2011. - 369 c.

  Скоморовський В.Б. Політико-правові передумови створення СРСР / В.Б. Скоморовський // Науково-інформаційний вісник. Право. - 2011. - № 4. - С. 184-189

  Биков О.М. Правове регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні: конституційно-правовий аспект: монографія /О.М. Биков; Ін-т законодавства Верховної Ради України. - К. : Четверта хвиля, 2011. - 344 с.

  Биков О.М. Свобода совісті та свобода віросповідання: співвідношення понять / О. М. Биков // Право і суспільство. - 2011. - № 2. - С. 69-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pis_2011_2_15.

  Биков О.М. Проблеми взаємовідносин держави і церкви: концептуальні засади / О. М. Биков // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2011. - № 2. - С. 10-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2011_2_4.

  Биков О.М. Правове регулювання взаємовідносин держави і церкви у країнах із монорелігійним складом населення (на прикладі Ісламської Республіки Іран) / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2011. - № 3. - С. 15-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_3_5.

  Биков О.М. Поняття релігії та її значення в житті суспільства / О. М. Биков // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. - 2011. - Вип. 26. - С. 12-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apvchzu_2011_26_4.

  Биков О. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення законодавства у сфері реалізації права на свободу віросповідання в Україні / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 5. - С. 84-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_5_12.

  Биков О. Особливості правового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років XX століття / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 3. - С. 91-95. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_3_15.

  Биков О.М. Основні проблеми та перспективи розвитку права людини на зміну релігійних переконань в Україні / О. М. Биков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. - 2011. - Вип. 1. - С. 5-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2011_1_3.

  Биков О. Конституційні гарантії правового регулювання відносин у сфері реалізації права на свободу віросповідання / О. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 1. - С. 79-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2011_1_12.

  Биков О.М. Здійснення захисту та запобігання порушень права на свободу віросповідання в Україні: проблеми та перспективи / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2011. - № 1. - С. 19-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2011_1_6.

  Биков О.М. Особливості нормативно-правового регулювання релігійних відносин у період християнізації Київської Русі / О. М. Биков // Держава та регіони. Сер. Право. - 2011. - Вип. 1. - С. 5-8

  Биков О.М. Релігійні організації як суб’єкт права на свободу віросповідання в Україні / О. М. Биков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Право. - 2011. - Т. 157. - С. 51-58

  Биков О.М. Конституційно-правові основи державно-релігійних відносин у країнах із полірелігійним складом населення / О. М. Биков // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. - 2011. - Т. 165. - № 1. - С. 29-35

  Биков О.М. Конституційно-правові основи державно-релігійних відносин у країнах із полірелігійним складом населення / О. М. Биков // Науковий вісник НУБіП України. Серія: Право. - 2011. - Т. 165. - № 1. - С. 29-35

  Биков О.М. Основні проблеми реєстрації релігійних організацій та шляхи їх вирішення / О. М. Биков // Форум права. - 2011. - № 2. - С. 70-74.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2011_2_13

  Биков О.М. Особливості взаємовідносин держави і церкви на сучасному етапі суспільного розвитку / О. М. Биков // Вибори та демократія. - 2011. - № 4. - С. 30-35

  Биков О. М. Правові гарантії захисту релігійних та мовних прав національних меншин: концептуальні засади / О. М. Биков // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ПРАВО. - 2011. - № 15. - С. 91-95.

  Биков О.М. Нормативно-правове регулювання релігійних відносин: від часів християнізації Київської Русі до 1919 року / О. М. Биков // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Право". - 2011. - № 988. - С. 74-80. - https://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi45/0035162.pdf#page=74

  Биков О.М. Особливості страхового регулювання свободи віросповідання на території України від 40-х до 80-х років ХХ століття / О. М. Биков // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 3. - С. 91-96

  Панфьорова М.А. Місце Південно-Східної України в системі адміністративно-територіального устрою Російської імперії наприкінці XVIII – в першій половині ХІХ ст. // Правничий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2010. – Вип. 5, т. 1. – С. 82–95.

  Юринець Ю.Л. Засоби адміністративно-правового забезпечення культурних прав громадян: наукова стаття // Адвокат. – 2010. – № 3 (114). – С. 21–30.

  Юринець Ю.Л. Актуальні питання забезпечення культурних прав громадян в законах України: наукова стаття // Актуальні питання цивільного та господарського права. – 2010. – № 2 (21). – С. 4–33.

  Панфьорова М.А. Історія держави та права України: навчально-методичний комплекс дисципліни / М.А. Панфьорова. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010. – 72 с.

  Олійник О.Б. Наукові засади розвитку інституту юридичної риторики: в контексті теорії юридичної аргументації / О. Б. Олійник // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2010. - Вип. 49. - С. 33-41

  Олійник О.Б. Основи ораторської майстерності / О. Б. Олійник. - Київ: Кондор. - 2010. - 181 c.

  Олійник О.Б. Мистецтво судових дебатів: навчальний посібник / О. Б. Олійник. - Київ: Кондор, 2010. - 258 c..

  Олійник О.Б. Правова риторика: навчальний посібник / О. Б. Олійник. - Київ: Кондор. - 2010. - 165 c.

  Олійник О.Б. Становлення та розвиток судового красномовства як складової юридичної риторики в Античну епоху / О. Б. Олійник // Віче. - 2010. - № 17. - С. 25-27.

  Олійник О.Б. Реформування юридичної риторики в Україні: євроінтеграція та адаптація національного законодавства і права України до законодавства та права ЄС / О. Б. Олійник // Віче. - 2010. - № 18. - С. 27-29.

  Олійник О.Б. Особливості юридичної риторики прокурора як професійного учасника судового процесу / О. Б. Олійник // Університетські наукові записки. - 2010. - № 2. - С. 236-242.

  Олійник О.Б. Використання риторичних засобів під час підготовки і проголошення обвинувальної промови / О. Б. Олійник // Вісник Національної академії прокуратури України. - 2010. - № 3. - С. 62-68.

  Олійник О.Б. Ораторське мистецтво юриста. Теорія та практика: навчальний посібник/ О. Олійник. - К.: Кондор, 2010. - 210 с.

  Олійник О.Б. Сучасна ділова риторика: навчальний посібник/ О. Олійник. - К.: Кондор, 2010. - 166 с.

  Сокальська О.В. Генеза інстанційних відносин між судовими установами українських земель у XVI ст. / О.В. Сокальська // Південноукраїнський правничий часопис. - 2010. - №2 . - С. 251-2536

  Сокальська О.В. Нариси з історії українського судочинства (XVI - початок XVII ст.): монографія / О.В. Сокальська. - Одеса: Інтерпрінт, 2010. - 210 с.

  Скоморовський В. Внесок Івана Франка у розвиток українського краєзнавства кінці ХІХ - початку ХХ ст. / В. Скоморовський // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня - 1 жовтня 2006 р.). - Львів: ВЦ Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка, 2010. - Т. 2. - С. 1077 - 1086.

  Скоморовський В. Розвиток історичного краєзнавства в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. / В. Скоморовський // Вісник Прикарпатського університету. - 2010. - № 18. - С. 33 - 37.

  Скомороський В.Б. Значення творчості Івана Франка для розвитку краєзнавчої науки / В.Б. Скомороський // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. - 2010. - Вип. 19. - С. 203-209

  Скоморовський В.Б. Давньоруська доба історії України в історико-краєзнавчій спадщині Івана Франка / В.Б. Скоморовський // Схід. - 2010. - № 7 (107). - С. 123-126

  Скоморовський В.Б. Науково-дослідницька діяльність Костя Левицького / В.Б. Скоморовський // Матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Костя Левицького, громадсько-політичного діяча, адвоката, першого голови уряду ЗУНР (27 листопада 2009 р.). - Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, 2010. - С. 25-30.

  Скоморовський В.Б. Теоретичні основи розвитку історичного краєзнавства в Галичині / В.Б. Скоморовський // Aktualni vymozenosti vedy - 2010: materialy VI Mezinarodni vedecko-praktika konference (27 cervna - 05 cervencu 2010 roku). Dil 9. Historie. Psychologie a sociologie. - Praga: Publishing House "Education and Science" s.r.o., - 2010. - S. 52-54.

  Биков О.М. Соціальні функції релігії в житті суспільства / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2010. - № 4. - С. 345-350. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2010_4_57.

  Биков О.М. Методологічні підходи досліджень релігійних відносин / О. М. Биков // Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2010. - № 4. - С. 37-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npnau_2010_4_9.

  Биков О.М. Деякі особливості законодавчого регулювання свободи віросповідання в радянський період / О. М. Биков // Науковий вісник Чернівецького університету. - 2010. - № 538. - С. 43-47

  Галай В.О. Недержавні організації із захисту прав пацієнтів: призначення та класифікація // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – № 2. – С. 63–69.

  Галай В.О. Правова просвіта у галузі захисту прав пацієнтів як перспективний напрям реформи охорони здоров’я: досвід громадських організацій // Медичне право України: проблеми управління та фінансування охорони здоров’я: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з медичного права (II Міжнар. наук.-практ. конф. з медичного права), 23–24 квіт. 2009 р., Львів / Упор. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів: ЛОБФ «Медицина і право», 2009. – С. 51–55.

  Галай В.О. До питання класифікації прав громадян у сфері охорони здоров’я // Підприємництво, господарство і право. – № 10. – С. 46–49.

  Галай В.О. Аналіз основних напрямів діяльності юридичних клінік із захисту прав пацієнтів // Правоосвітницька діяльність юридичних клінік на базі вищих навчальних закладів: Матеріали I Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 24 квіт. 2009 р., Дніпропетровськ / за заг. ред. О.Л. Соколенка. – Дніпропетровськ, 2009. – С. 12–13.

  Галай В.А. Опыт деятельности украинских юридических клиник в области защиты прав пациентов // Актуальные вопросы теории и практики развития клинического юридического образования: материалы II Междунар. науч.-практ. конф., 12 апр. 2009 г., г. Иркутск / отв. ред. И.Г. Смирнова, Л.А. Тетерина. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – С. 57–64.

  Боровенко В.Н. Цель шпионажа в УК постсоветского государства // Категория "цель" в уголовном, уголовно-исполнительном праве и криминологии: материалы IV Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова (28-29 мая 2009 г.). / редкол. : В. С. Комиссаров (отв. ред.) [и др.]. - М.: Проспект, 2009. - С. 634–637

  Боровенко В.Н. Закрепление конституционных прав и свобод в УК Украины // Уголовно-правовая защита конституционных прав человека (к 15-летию Конституции России): сб. материалов междунар. науч.-практич. конф. – СПб.: БИЭПП-БИИЯМС, 2009. – С. 175–178.

  Вітик І.Р. Деякі питання правосуб'єктності Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України у контексті її реформування / І. Р. Вітик // Право України. - 2009. - №6.- С.175-179

  Вітик І.Р. Дотримання міжнародних стандартів прав людини, закріплених у Конституції і законах України / І. Р. Вітик // Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії і практики: Матеріали конф. - К.: Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ НЮА України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 101-118

  Вітик І.Р. Проблеми забезпечення цивільного контролю за СБУ як складова оптимізації її правосуб’єктності / І. Р. Вітик, В. Л. Костюк // Держава і право. Юридичні і політичні науки.- 2009.- Вип. 45. - С. 178-182

  Трудове право України (основи теорії трудового права):навчальний посібник/В. В. Бонтлаб, І.Р. Вітик [та ін.]; за ред. В. Л. Костюка.-К.: Промінь, 2010.-280 с.

  Галай В.О. Способи захисту прав пацієнтів в Україні: наук.-практ. посібник/ В.О. Галай. – К.: КНТ, 2009. – 72 с.

  Галай В.О. Юридичні клініки як суб’єкт захисту прав пацієнтів в Україні // Право України. – 2009.- № 9. – С. 101–105.

  Галай В.О. Практичне право: права пацієнтів (Інтерактивний курс медичного права): навч. посіб./В.О. Галай. – К.: КНТ, 2009. – 224 с.

  Панфьорова М.А. Витоки формування політико-правової думки в Україні/ М.А. Панфьорова // Підприємництво, господарство і право.-2009. – № 4. – С. 133–137.

  Панфьорова М.А. Міста Степової України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст.: аналіз історіографії // Історія Степової України у XVIII – на початку XX ст.:Матеріали всеукр. наук. конф. – Запоріжжя: Видавництво Запорізького національного університету, 2009. – С. 25–32.

  Панфьорова М.А. Особливості розвитку джерел права на Лівобережній Україні у XVIII ст. // П’яті юридичні читання: матеріали Міжнар. наук. конф.(23–24 квіт. 2009 р.). – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009.

  Панфьорова М.А. Адміністративні центри Південно-Східної України наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2009.- Вип. 3. – С. 24–37.

  Колосова О.О. Правове забезпечення соціального захисту безпритульних дітей і дітей-сиріт у політиці урядів УНР та Гетьманату 1917-1921 рр. / О. О. Колосова // Актуальні проблеми політики : зб. наук. пр. - 2009. - № 38. - С. 599-608.

  Олійник О.Б. Риторика: навчальний посібник/ О. Б. Олійник. - К.: Кондор, 2009. - 170 с

  Олійник О.Б. Застосування прокурором тактико-риторичних прийомів під час допиту обвинуваченого / О. Б. Олійник // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2009. - Вип. 46. - С. 450-458

  Олійник О.Б. Юридична риторика. Теорія та практика: навчальний посібник/ О. Олійник, В. Молдован. - К.: Кондор, 2009. - 214 с.

  Сокальская Е.В. Судебная власть маршала Волынской земли в период действия статута Великого Княжества Литовского 1529 г. / Е.В. Сокалькая // Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года – падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму (да 480-годдзя прыняцця)(Мінск, 10 чэрвеня 2009). - Минск: Беларус. дзярж. у-нт, 2009. - С. 141-145

  Сокальська О.В. Коронне «scrutinium» чи литовсько-руське «выведанье»: досудове слідство на українських землях у XVI столітті / О.В. Сокальська // Актуальні проблеми держави і права. - 2009. - № 49. - С. 110-116

  Скоморовський В.Б. Розвиток історико-краєзнавчих досліджень в західноукраїнських землях у ХІХ ст. / В. Б. Скоморовський // Питання історії України. - 2009. - Т. 12. - С. 201-205.

  Луцький І.М. Історія України: курс лекцій / І.М. Луцький, В.Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ. - 2009. - 327 с.

  Скоморовський В.Б. Особливості формування та організація діяльності органів державної влади й управління ЗУНР / В.Б. Скоморовський // Університетські наукові записки. - 2009. - Вип. 2. - С. 70-79

  Скоморовський В.Б. Wspolzaleznosc koscielnej i swjeckiej jurysdukcji v Rusi Kijowskiej / В.Б. Скоморовський // Nauka i Studia. Przemysl. - 2009. - № 8 (20). - S. 49-55

  Биков О.М. Забезпечення прав національних меншин у період УНР: історичний досвід та сучасні перспективи / О. М. Биков // Підприємництво, господарство і право. - 2009. - № 3. - С. 93-97

  Боровенко В.М. Міжнародно-правові підстави кримінальної відповідальності за порушення правил міжнародних польотів // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2008. - Вип. 3. - С. 182-196.

  Янчук О.Ю. Оптимізація структури місцевих державних адміністрацій / О. Ю. Янчук // Правничий вісник Університету "КРОК" . - 2008. - Вип 3. - С. 111-117

  Олійник О.Б. Прокурорська риторика: підручник/ О. Б. Олійник. - К.: Алерта, 2008. - 304 с

  Олійник О.Б. Культура мовлення: навчальний посібник / О. Б. Олійник. - Миколаїв : Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2008. - 296 c.

  Олійник О.Б. Сучасна українська мова: опорні конспекти/ О. Олійник. - К.: Кондор, 2008. - 232 с.

  Сокальська О.В. Інститут судового представництва у Великому князівстві Литовському / О.В. Сокальска // Південноукраїнський правничий часопис. - 2008. - №4. - С. 236-237

  Скоморовський В. Краєзнавчі дослідження Івана Франка / В. Скоморовський // На вівтар історії України: Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, проф. В.В. Грабовецького. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. - С. 418-428

  Луцький І.М. Методика підготовки та оформлення рефератів, курсових і дипломних робіт / В.Б. Скоморовський, І. М. Луцький. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. - 76 с.

  Скоморовський В.Б. Науково-дослідницька діяльність студентів як фактор покращення навчального процесу / В.Б. Скоморовський // Джерела. - 2008. - № 1-2 (53-54). - С. 43-47

  Биков О.М. Сучасний стан реалізації права національних меншин на національно-культурну автономію в Україні та перспективи розвитку її правових засад / О. М. Биков // Університетські наукові записки. - 2008. - № 4. - С. 71-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2008_4_14.

  Олійник О.Б. Судова документація: навчальний посібник/ О. Б. Олійник. - К.: Алерта, 2007. - 282 с

  Скоморовський В. Участь Івана Франка в суспільно-політичному русі Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст. / В. Скоморовський // Вісник Прикарпатського університету. - 2007. - Вип. ІІ-ІІІ. - С. 198-203

  Скоморовський В. Історія України. Навчально-методичний комплекс для студентів неісторичних факультетів / В. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 162 с.

  Скоморовський В.Б. Методичні рекомендації з курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" / В.Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва УАН, 2007. - 84 с.

  Скоморовський В.Б. Законодавча діяльність Центральної Ради / В.Б. Скоморовський // Інформаційний вісник Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва УАН. - 2007. - № 1. - С. 59-64

  Скоморовський В.Б. Внесок Івана Франка у розвиток української краєзнавчої науки / В.Б. Скоморовський // Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2007. - С. 78-86

  Олійник О.Б. Документування господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності: навчальний посібник/ О. Б. Олійник. - К.: Алерта, 2006. - 140 с.

  Сокальська О.В. Елементи інквізиційного (розшукового) процесу в судочинстві українських земель (Брацлавське, Волинське та Київське воєводства) XVI ст. / О.В. Сокальська // Південноукраїнський правничий часопис. - 22006. - №1. - С. 208-210

  Вуянко М.В. Прикарпатська історична школа академіка Володимира Грабовецького / М.В. Вуянко, В.Б. Скоморовський. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ, 2006. - 95 с.

  Скоморовський В. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка: монографія / В. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. - 235 с.

  Скоморовський В. Музейна кімната академіка Володимира Грабовецького у Печеніжині: путівник-довідник на допомогу викладачам історії України, студентам та краєзнавцям / В.Скоморовський. - Івано-Франківськ, 2006. - 128 с.

  Гіжевський В.К. Реалізація Концепції адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи / В.К. Гіжевський, О.Ю. Янчук // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Спеціальний випуск: у 2 ч. - Ч. 2: Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування: IV Національна науково-теоретична конференція (20-22 травня 2005 р.). - Сімферополь: Кримський юридичний інститут Харківського університету внутрішніх справ, 2005. - С. 31-36

  Скоморовський В. Іван Франко про взаємозв'язки Західної та Наддніпрянської України / В. Скоморовський // Україна Соборна. - 2005. - Вип. 2. - Ч. 3 . - С. 135-143

  Скоморовський В.Б. Історико-краєзнавча діяльність Івана Франка / В.Б. Скоморовський // Питання історії України: збірник наукових статей. - 2005. - Т. 8. - С. 275-279

  Скоморовський В.Б. Внесок Івана Франка у розвиток української краєзнавчої науки/ В.Б. Скоморовский // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 29 вересня 2005 р.): у 2-х томах. Т. 1: Історія України. Краєзнавство. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. - С. 443-447

  Скоморовський Віталій Богданович. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка: дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 "Історія України". - Івано-Франківськ, 2005. - 197 с.

  Янчук О.Ю. Структурні зв’язки у системі органів виконавчої влади (загальна характеристика) / О.Ю. Янчук, В.В. Гіжевський // Наукові записки. Серія "Право". - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2004. - С. 160-168

  Академік Володимир Грабовецький - учасник наукових конференцій 1954-2004: наук. покажчик / упоряд. В. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника, 2004. - 43 с.

  Погляди Івана Франка на історію українського народу періоду середньовіччя та нового часу / В.Б. Скоморовський // Івано-Франківськ: "Плай", 2004. - 60 с.

  Мирослав Кушніренко - учасник національно-визвольного руху ОУН-УПА / В. Скоморовський. - Івано-Франківськ, 2004. - 16 с.

  Скоморовський В. Опришківська тематика у творчості Івана Франка / В. Скоморовський // Галичина. - 2004. - №10. - С.248-251

  Скоморовський В.Б. Іван Франко як краєзнавець / В.Б. Скоморовський // Краєзнавець Прикарпаття. - 2004. - № 3. - С. 40-42

  Скоморовський В.Б. Іван Франко як краєзнавець / В.Б. Скоморовський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. - 2004. - Вип. 1. С. 68-74.

  Скоморовський В.Б. Стан розвитку історико-краєзнавчої літератури в Галичині ХІХ ст. у поглядах Івана Франка / В.Б. Скоморовський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. - 2004. - Вип. 10. - С. 3-8.

  Прикарпатська історична школа академіка Володимира Грабовецького / упоряд. М. Вуянко, В. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника, 2004. - 96 с.

  Скоморовський В.Б. Краєзнавчі студії Івана Франка / В. Скоморовський // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. - 2004. - Вип. VIII. -С. 129-137

  Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз: посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І Рощин. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 688 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання діяльності Державної митної служби України та митне оформлення руху товарів: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 148 с.

  Скоморовський В.Б. Краєзнавчі студії Івана Франка / В. Скоморовський // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва / гол. ред. кол. В. Грабовецький. - Івано-Франківськ: Типовіт, 2003. - С. 91-96

  Сокальська О.В. Становлення підкоморського суду в Україні (друга половина XVI ст.) / О.В. Сокальска // Держава і право. - 2002. - Вип. 15. - С. 78-85.

  Сокальська О.В. Історична генеза литовськог-українського права / О.В. Сокальська // Держава і право. - 2001. - Вип. 10. - С. 126-132

  Сокальська О.В. Рецепція польськогго права та судово-адміністративних установ Польщі на українських землях у XV-XVI століття / О.В. Сокальска // Острожська академія. Наукові записки. Серія «Право». - 2001. - С. 84-85

  Сокальська О.В. Реформи судоустрою на українських землях у XIV-XVI ст. / О.В. Сокальська // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. - 2001. - №1. - С. 5-12

  Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: дис... канд. юрид. наук: 12.00.02 / О.М. Биков; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. - К., 2001. - 225 с.

  Коземчук Я. Косів: сторінки історії / Я. Коземчук, В. Скоморовський // Вертикаль. Додаток до часопису "Обрії". - 2000. - №2(9). - С. 83-85

  Биков О.М. Внутрішньодержавні нормативно-правові гарантії забезпечення прав та свобод національних меншин в Україні / О. М. Биков // Право України. - 2000. - № 8. - С. 51-55

  Харитонов В. Нариси історії Лисця (1628-1998рр.) / В. Харитонов, Б. Гаврилів, В. Скоморовський. - Івано-Франківськ, 1999. - 45 с.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.