Скоморовський Віталій Богданович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Скоморовський Віталій Богданович

Напрями наукових досліджень

 • теоретичні та історичні аспекти вітчизняного державотворення
 
 

Скоморовський Віталій Богданович

 • професор (2021 р.)
 • доктор юридичних наук (2015 р.)

Освіта

 • Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького / магістр права
 • Прикарпатський університет імені Василя Стефаника / Історик, викладач

Професійна кар'єра

 • з 2019 р. – Університет «КРОК», професор кафедри теорії та історії держави і права;
 • 2017–2019 рр. – Університет «КРОК», професор секції конституційного, адміністративного та міжнародного права кафедри державно-правових дисциплін;
 • 2015–2017 рр. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, завідувач кафедри історії та теорії держави і права;
 • 2013–2015 рр. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, професор кафедри історії та теорії держави і права;
 • 2010–2013 рр. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, доцент кафедри історії та теорії держави і права;
 • 2009–2010 рр. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, проректор з наукової роботи;
 • 2008–2009 рр. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, доцент кафедри історії та теорії держави і права;
 • 2007–2008 рр. – Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва, проректор з методичної роботи з обов’язками голови науково-методичної Ради;
 • 2006–2007 рр. – Івано-Франківський інституту права, економіки та будівництва, в.о. завідувача кафедри історії та теорії держави і права;
 • 2005–2006 рр. – Прикарпатського університету імені Василя Стефаника на 0,5 ставки за сумісництвом, асистент кафедри історії України;
 • 2008–2009 рр. – Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, доцент кафедри історії та теорії держави і права;
 • 2007–2008 рр. – Івано-Франківський інституту права, економіки та будівництва, проректор з методичної роботи з обов’язками голови науково-методичної Ради;
 • 2006–2007 рр. – Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва, в.о. завідувача кафедри історії та теорії держави і права;
 • 2006–2007 рр. – Івано-Франківський інститут права, економіки та будівництва, в.о. завідувача кафедри історії та теорії держави і права;
 • 2005–2006 рр. – Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, асистент кафедри історії України.

Професійна діяльність

 • Член спеціалізованої вченої ради К 26.130.03 в Університеті «КРОК» (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень) та член спеціалізованої вченої ради Д.08.727.04 в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ МВС України (12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право).
 
 

Публікації

  Скоморовський В.Б. Організаційно-правові основи розбудови армії директорії УНР (1918-1920 рр.) / В. Б. Скоморовський, Я. В. Вікторська // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 22-27.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/395/339

  Биков О.М. Практика вирішення питань районного значення у місті Києві до та під час правового режиму воєнного стану / О. М. Биков, В. Б. Скоморовський // Legal Bulletin . - 2023. - № 3(9). - С. 36-39.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/397/341

  Биков О.М. Становлення та розвиток місцевого самоврядування у зарубіжних країнах / О. М. Биков, В. Б. Скоморовський // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 51-56.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/388/333

  Скоморовський В. Б. Трансформаційні процеси системи судочинства в українських землях після судової реформи 1864 року / В. Б. Скоморовський, В. Р. Сендецький // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 10-16.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/379/327

  Скоморовський В.Б. Інструменти здійснення місцевого самоврядування в умовах воєнного стану / В. Б. Скоморовський // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". - 2023. - № 4. - С. 11-14.
https://lj.journal.kspu.edu/index.php/lj/article/view/386/354

  Скоморовський В.Б. Нормативно-правове забезпечення розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки з комунальної у приватну власність / В. Б. Скоморовський, В. І. Рибченко // Legal Bulletin. - 2022. - № 5. - С. 66-73. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/306
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/306

  Скоморовський В.Б. Погляди Іллі Шрага на систему правосуддя в українських землях після Судової реформи 1864 р. / В.Б. Скоморовський, Т.В. Кінзерська // Legal Bulletin. - 2022. - № 3. - Рр. 18-23. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/350
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/350

  Скоморовський В.Б. Особливості реалізації місцевого самоврядування в умовах воєнного стану / В. Б. Скоморовський // Юридичний науковий електронний журнал. - 2022. - № 7. - С. 608-609.
http://www.lsej.org.ua/7_2022/147.pdf

  Скоморовський В.Б. Правовий статус союзних республік у зв'язку з утворенням СРСР / В. Б. Скоморовський // Правові реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16-17 квітня 2021 року). - Харків: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2021. - С. 6-9

  Скоморовський В.Б. Розпад СРСР: державно-правовий аспект / В. Б. Скоморовський // Пріоритети розвитку юридичних наук у ХХІ столітті: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 9-10 квітня 2021 р.). - Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2021. - С. 24-28

  Теоретичні основи конституційного закріплення принципів соціальної держави і права/ Р.П. Луцький, Р.В. Зварич, В.Б. Скоромовський, Л.Я. Коритко, О.Б. Олійник //Вісник НАПрНУ.-2021.- №4.-С.113-121.-URL:http://visnyk.kh.ua/uk/article/teoretichni-osnovi-konstitutsiynogo-zakriplennya-printsipiv-sotsialnoyi-derzhavi-i-prava
http://visnyk.kh.ua/uk/article/teoretichni-osnovi-konstitutsiynogo-zakriplennya-printsipiv-sotsialnoyi-derzhavi-i-prava

  Features of the Norms of the Constitutional Law of Ukraine / I. Shutak, V. Skomorovskyi, G. Muzychenko, T. Riabchenko, T. Kinzerska, T. Humeniuk // Estudios de Economia Aplicada. - 2021. - V. 39. - № 5.Special Issue: Innovation in the Economy and Society of the Digital Age. - Pp. 1-12. - https://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4846
https://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4846

  Скоморовський В.Б. Проблеми законотворчого процесу в Україні, удосконалення та підвищення правової культури учасників законотворчого процесу в Україні / В. Б. Скоморовський, С. О. Якименко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 13-22
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n39.pdf

  Скоморовський В.Б. Особливості вітчизняного державотворення в умовах СРСР / В. Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2020. - 168 c.

  Скоморовський В.Б. Правова неузгодженість дефініцій щодо визначення поняття зовнішньоекономічної діяльності з урахуванням сучасних методів ведення бізнесу / В.Б. Скоморовський, Т.В. Радомська // Legal Bulletin. - 2020. - Iss. 1. - Pp. 77-83

  Features of the subjective civil rights on patent / S. Iasechko, V. Skomorovskyi, I. Andronov, O. Zaitsev, O. Bortnik // Journal of critical reviews. - 2020. - Vol. 7. - Issue 13. - Pp. 297-299
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/14310/Iasechko%20S.%20Features%20of%20the%20Subjective%20Civil%20Rights%20on%20Patent.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Contractual Relations in the Information Sphere / S. Iasechko, V. Skomorovskyi, M. Haliantych, V. Zadorozhnyi, O. Obryvkina, O. Pohrebniak // Systematic Reviews in Pharmacy. - 2020. - Vol. 11. - Issue 8 (Aug-Sept). - Pp. 301-303
https://www.sysrevpharm.org/articles/contractual-relations-in-the-information-sphere.pdf

  Скоморовський В.Б. Загальнотеоретичний контекст поняття "правові парадигми"/ В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 30.- С. 50-55
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n30.pdf

  Скоморовський В.Б. Захист прав дітей як об'єкт координаційно-управлінської діяльності владних інституцій / К.О. Польовик, В.Б. Скоморовський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 670-671
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Скоморовський В.Б. Охоронна діяльність, її поняття та зміст, шляхи удосконалення / В.Б. Скоморовський, Ю.М. Хміляр // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018.-Вип. 32.- С. 117-122
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n32.pdf

  Скоморовський В.Б. Перетворення суб'єктивного змісту правосвідомості як складник правових парадигм на ціннісне правове явище у парадигмально- правовій концепції держави і права/ В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. -2018.- № 35 том 1.- С. 12-15
http://vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc35/part_1/5.pdf

  Скоморовський В.Б. Предметно-дисциплінарний характер емпірично-теоретичного компоненту правових парадигм у правотворчості /В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.- 2018 .-№ 6. Том 1. - С. 41-44
http://apnl.dnu.in.ua/6_2018/tom_1/10.pdf

  Скоромовський В.Б. Механізм реалізації прав і свобод людини та громадянина в Україні: досвід зарубіжних країн / В.Б. Скоромовський, О.В. Лисенко // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018.- Вип. 33. - С. 17-21

  Скоморовский В.Б. Правотворчество как практическое воплощение концепции правовых парадигм в теории государства и права / В.Б. Скоморовський, В.Б. Гдичинський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31.- С.42-48
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n31.pdf

  Скоморовський В.Б. Контрафакція і піратство як правова проблема: шляхи вирішення / В.Б. Скоморовський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 121-126

  Скоморовський В.Б. Правовий статус України у складі СРСР (на етапі становлення союзної держави) / В.Б. Скоморовський // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 11-12 березня 2016 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2016. - С. 63-68.

  Скоморовський В.Б. Давньоруська держава у творчій спадщині Івана Франка / В.Б. Скоморовський // Іван Франко в сучасних вимірах та осягах: науковий збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 160-річчя з дня народження) (Івано-Франківськ, 29-30 вересня 2016 р.). - Івано-Франківськ: ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", 2016. - С. 260-266

  Скоморовський В.Б. Унітаризм в радянській державницькій моделі СРСР / В.Б. Скоморовський // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2015. - Вип. 12. - С. 24-31

  Скоморовський В.Б. Науково-дослідницька діяльність студентів як фактор покращення навчального процесу / В.Б. Скоморовський // Edukacja wyzsza w kontekscie eurointegracji - stan, problemy, perspektywy doskonalenia. - Iwano-Frankowsk-Gdansk, 2015. - P. 127-133

  Skomorovskyi V.B. To the question of the danger of the restoration of the socialist Federation in the post-Soviet space / V.B. Skomorovskyi // Cooperation between Ukraine and Lithuania in conditions of the Russian threat: 2nd International Scientific Conference (september 29 - October 02, 2015, Vilnius (Republic of Lithuania). - Vilnius, 2015. - P. 58-65.

  Скоморовський В.Б. Історико-правова характеристика створення і ліквідації СРСР: монографія / В. Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2014. - 410 c.

  Скоморовский В.Б. Политико-правовые основы включения Украины в состав СССР / В.Б. Скоморовский // Вестник Саратовской государственной юридической академии. - 2014. - №2(97). - С. 86-89

  Скоморовський В.Б. Відновлення соціалістичної федерації: фантом чи реальна перспектива? / В.Б. Скоморовський // Університетські наукові записки. - 2014. - № 9. - С. 38-42

  Скоморовский В.Б. Государственно-правовые основы осуществления национальной политики в СССР (на этапе становления советского государства) / В.Б. Скоморовский // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. - 2014. - № 3. - С. 92-99.

  Скоморовський В.Б. Вплив партійних рішень і постанов на процеси становлення й функціонування радянської держави / В.Б. Скоморовський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2014. - Вип. 10. - С. 53-59
https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/02/10-11-14.pdf

  Скоморовський В.Б. Наростання кризи радянської партійно-державної системи (друга половина 1980-х років) / В.Б. Скоморовський // Митна справа. - 2014. - Спецвипуск. - С. 180-185

  Скоморовський В.Б. Суб'єктивний фактор в процесах створення і ліквідації СРСР / В.Б. Скоморовський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. - 2014. - Вип. 11. - С. 54-58

  Скоморовський В.Б. Значення Конституції 1924 р. в юридичному оформленні СРСР / В.Б. Скоморовський // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 6 березня 2014 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2014. - С. 106-110

  Скоморовський В.Б. Наслідки перебудовних процесів в СРСР: державно-правовий аспект / В. Б. Скоморовський // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 22-26

  Скоморовський В.Б. Основи радянської державності і права: навчальний посібник / В. Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2013. - 271 с.

  Скоморовський В.Б. Правові наслідки Біловезьких домовленостей 1991 року / В.Б. Скоморовський // Правова держава. - 2013. - № 1. - С. 251-255

  Скоморовський В.Б. Криза перебудовчих процесів у радянській державі (1985-1991 рр.) / В.Б. Скоморовський // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. - 2013. - Вип. 7. - С. 88-95.

  Скоморовский В.Б. Влияние политики перестройки на распад СССР / В. Б. Скоморовский // Закон и жизнь. - 2013. - № 8/3(260). - С. 203-207

  Скоморовський В.Б. Концепція розвитку радянської державності у поглядах вищого партійного керівництва (напередодні утворення СРСР) / В.Б. Скоморовський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. - 2013. - Вип. 6-1. Т. 1. - С. 72-75

  Скоромовський В.Б. Внутріпартійні протистояння в підходах до розвитку радянської держави на початковому етапі існування СРСР / В.Б. Скоромовський // Університетські наукові записки. - 2013. - № 3(47). - С. 49-54

  Скоромовский В.Б. Правовые механизмы взаимоотношений союзных республик в связи с ликвидацией СССР / В.Б. Скоморовский // Веснік Полацкага дзяржаунага універсітэта. Серыя D. Эканамічныя і юрыдычныя навукі. - 2013. - № 13. - С. 122-125.

  Skomorovskyi V.B. The 1922 Soviet treaty as a source of the USSR creation studies / V.B. Skomorovskyi // Nauka i studia. - 2013. - № 32 (100). - Р. 111-114.

  Скоморовский В.Б. Введение института президентства в СССР / В.Б. Скоморовский // Перспективы науки. - 2013. - № 10 (49). - С. 205-208

  Скоморовський В.Б. Правовий аспект Договору про утворення СРСР 1922 року / В.Б. Скоморовський // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. - 2013. - Т. 26(65). № 2-1 (Ч. 1). С. - 126-129

  Скоморовський В.Б. Демократичні перетворення в радянській державі (кінець 1980-х - початок 1990-х рр.) / В.Б. Скоморовський // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, (м. Херсон, 1-2 березня 2013 р.). - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 19-20

  Скоморовський В.Б. Утворення СНД: історико-правовий аспект / В.Б. Скоморовський // Особливості формування законодавства України на сучасному етапі державотворення: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 14 березня 2013 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2013. - С. 52-56.

  Скоморовський В.Б. Поглиблення централістичних принципів управління в СРСР (на етапі становлення союзної держави) / В.Б. Скоморовський // Направления усовершенствования правотворческой деятельности в Украине как основы создания согласованной системы эффективных нормативно-правовых актов: материалы Международной научно-практической конференции (г. Симферополь, 9-10 августа 2013 г.). - Симферополь: Научное объединение "Юридическая мысль", 2013. - С. 19-22

  Скоморовський В.Б. Державно-правові основи здійснення національної політики в СРСР (на етапі становлення радянської держави) / В.Б. Скоморовський // Наука і освіта ХХІ століття: матеріали звітної викладацької та студентської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 30 квітня 2013 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2013. - Ч. 1. - С. 77-83

  Скоморовський В.Б. Наслідки перебудовчих процесів в СРСР : державно-правовий аспект / В.Б. Скоморовський // Часопис Київського університету права. - 2013. - № 1. - С. 22-26

  Скоморовський В.Б. Правові основи військово-політичного договору радянських республік 1919 р. / В. Б. Скоморовський // Держава і право. - 2012. - N 3 (57). - С. 95-100

  Скоморовський В. Союзний договір радянських республік та його роль в історії розпаду СРСР / В. Скоморовський // Юридична Україна. - 2012. - № 11. - С. 19-23

  Скоморовський В.Б. Розробка Конституції СРСР 1924 року та її роль у правовому оформленні єдиної союзної держави / В.Б. Скоморовський // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія "Право". - 2012. - № 1000. - С. 86-89.

  Скоморовський В.Б. Трансформаційні процеси в органах державної влади РРФСР у 1917-1922 рр. (на прикладі діяльності рад) / В.Б. Скоморовський // Правничий часопис Донецького університету. - 2012. - № 1(27). - С. 127-132.

  Скоморовський В.Б. Політико-правові основи переговорних процесів у Ново-Огарьово та спроба відновлення СРСР / В.Б. Скоморовський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2012. - Вип. 20., Ч. 1., Т. 1. - С. 95-98

  Скоморовський В.Б. Роль українсько-російського робітничо-селянського договору 1920 року в юридичному оформленні СРСР / В.Б. Скоморовський // Настоящи изследвания и развитие : материали за 8-а международна научна практична конференция, (17-25 януари 2012). - София: "Бял ГРАД-БГ" ООД., 2012. - Том 10. Закон. - С. 29-31

  Скоморовський В.Б. Особливості прийняття Конституції СРСР 1924 року / В.Б. Скоморовський // Правова система України: сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10-11 лютого 2012 р.): у 3-х частинах. - Одеса: ГО "Причорноморська фундація права", 2012. - Ч. 1. - С. 41-43

  Скоморовський В.Б. Державно-правові зв'язки радянських республік напередодні утворення СРСР / В.Б. Скоморовський // Національне та міжнародно-правове забезпечення стабільного розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 2-3 березня 2012 р.): у 3-х частинах. - Львів: Західноукраїнська організація "Центр правничих ініціатив", 2012. - Ч. І. - С. 33-35

  Скоморовський В.Б. Створення СРСР як результат державотворчої політики радянської влади постреволюційної доби / В.Б. Скоморовський // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 26-27 квітня 2012 р.): у 2-х томах. - К.: Центр правових наукових досліджень, 2012. - Т. 1. - С. 25-27.

  Скоморовський В.Б. Формування вищих органів влади СРСР / В.Б. Скоморовський // Теорія і практика сучасного права: перспективи та сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 28-29 квітня 2012 р.): у 2-х частинах. Запоріжжя: Запорізька міська організація "Істина", 2012. - Ч. 1. - С. 22-24.

  Скоморовський В.Б. Військово-політична співпраця радянських республік напередодні створення СРСР / В.Б. Скоморовський // Право та суспільні відносини: умови та способи гармонізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 22-23 червня 2012 р. ): у 2-х томах. Х.: ГО "Асоціація аспірантів-юристів", 2012. - Т. 1. - С. 25-27

  Скоморовський В.Б. Історико-правові передумови створення СНД / В.Б. Скоморовський // Правова система України в умовах державних реформаційних процесів сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 26-27 жовтня 2012 р.). Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2012. - С. 35-37

  Скоморовський В.Б. Розробка нових форм співіснування радянських республік напередодні розпаду СРСР / В.Б. Скоморовський // Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 р.): у 4-х ч.- Хмельницький: Вид-во Хмельницького ун-ту управління та права, 2012. - Ч. 1. - С. 99-101

  Скоморовський В.Б. Конституційне оформлення СРСР / В.Б. Скоморовський // Наука і освіта ХХІ століття: матеріали звітної викладацької та студентської науково-практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 24 травня 2012 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2012. - С. 30-34

  Скоморовський В.Б. Вплив політики перебудови на розвиток виборчого законодавства в СРСР / В.Б. Скоморовський // Реалізація виборчих прав громадян: проблеми і шляхи вдосконалення: матеріали науково-практичної конференції "Вдосконалення виборчого законодавства в Україні: проблеми та перспективи" (м. Івано-Франківськ, 16 жовтня 2012 р.). - Івано-Франківськ: Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2012. - С. 9-16

  Скоморовський В.Б. Державно-правовий статус радянських республік напередодні створення СРСР / В.Б. Скоморовський // Університетські наукові записки. - 2011. - Вип. 4. - С. 95-100.

  Скоморовський В.Б. Демократичні процеси в СРСР / В.Б. Скоморовський // Історія, сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку демократичних процесів в Україні та світі : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (28 вересня 2011 р.). Івано-Франківськ: Редакційно-видавничий відділ Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького, 2011. - С. 143-146.

  Луцький І. Історія українського права: навчальний посібник / І. Луцький, В. Скоморовський. - Львів: Край, 2011. - 369 c.

  Скоморовський В.Б. Політико-правові передумови створення СРСР / В.Б. Скоморовський // Науково-інформаційний вісник. Право. - 2011. - № 4. - С. 184-189
https://visnyk.iful.edu.ua/wp-content/uploads/2019/10/%D0%9D%D0%86%D0%92_4_2011.pdf

  Скоморовський В. Внесок Івана Франка у розвиток українського краєзнавства кінці ХІХ - початку ХХ ст. / В. Скоморовський // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження І. Франка (Львів, 27 вересня - 1 жовтня 2006 р.). - Львів: ВЦ Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка, 2010. - Т. 2. - С. 1077 - 1086.

  Скоморовський В. Розвиток історичного краєзнавства в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ ст. / В. Скоморовський // Вісник Прикарпатського університету. - 2010. - № 18. - С. 33 - 37.

  Скомороський В.Б. Значення творчості Івана Франка для розвитку краєзнавчої науки / В.Б. Скомороський // Інтелігенція і влада. Серія: Історія. - 2010. - Вип. 19. - С. 203-209

  Скоморовський В.Б. Давньоруська доба історії України в історико-краєзнавчій спадщині Івана Франка / В.Б. Скоморовський // Схід. - 2010. - № 7 (107). - С. 123-126

  Скоморовський В.Б. Науково-дослідницька діяльність Костя Левицького / В.Б. Скоморовський // Матеріали міжвузівської наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Костя Левицького, громадсько-політичного діяча, адвоката, першого голови уряду ЗУНР (27 листопада 2009 р.). - Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, 2010. - С. 25-30.

  Скоморовський В.Б. Теоретичні основи розвитку історичного краєзнавства в Галичині / В.Б. Скоморовський // Aktualni vymozenosti vedy - 2010: materialy VI Mezinarodni vedecko-praktika konference (27 cervna - 05 cervencu 2010 roku). Dil 9. Historie. Psychologie a sociologie. - Praga: Publishing House "Education and Science" s.r.o., - 2010. - S. 52-54.

  Скоморовський В.Б. Розвиток історико-краєзнавчих досліджень в західноукраїнських землях у ХІХ ст. / В. Б. Скоморовський // Питання історії України. - 2009. - Т. 12. - С. 201-205.
file:///C:/Users/library/Downloads/Piu_2009_12_38.pdf

  Луцький І.М. Історія України: курс лекцій / І.М. Луцький, В.Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ. - 2009. - 327 с.

  Скоморовський В.Б. Особливості формування та організація діяльності органів державної влади й управління ЗУНР / В.Б. Скоморовський // Університетські наукові записки. - 2009. - Вип. 2. - С. 70-79

  Скоморовський В.Б. Wspolzaleznosc koscielnej i swjeckiej jurysdukcji v Rusi Kijowskiej / В.Б. Скоморовський // Nauka i Studia. Przemysl. - 2009. - № 8 (20). - S. 49-55

  Скоморовський В. Краєзнавчі дослідження Івана Франка / В. Скоморовський // На вівтар історії України: Ювілейний збірник на пошану академіка АН Вищої школи України, проф. В.В. Грабовецького. - Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. - С. 418-428

  Луцький І.М. Методика підготовки та оформлення рефератів, курсових і дипломних робіт / В.Б. Скоморовський, І. М. Луцький. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2008. - 76 с.

  Скоморовський В.Б. Науково-дослідницька діяльність студентів як фактор покращення навчального процесу / В.Б. Скоморовський // Джерела. - 2008. - № 1-2 (53-54). - С. 43-47

  Скоморовський В. Участь Івана Франка в суспільно-політичному русі Галичини кінця ХІХ - початку ХХ ст. / В. Скоморовський // Вісник Прикарпатського університету. - 2007. - Вип. ІІ-ІІІ. - С. 198-203

  Скоморовський В. Історія України. Навчально-методичний комплекс для студентів неісторичних факультетів / В. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. 162 с.

  Скоморовський В.Б. Методичні рекомендації з курсу "Історія держави і права зарубіжних країн" / В.Б. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва УАН, 2007. - 84 с.

  Скоморовський В.Б. Законодавча діяльність Центральної Ради / В.Б. Скоморовський // Інформаційний вісник Івано-Франківського інституту права, економіки та будівництва УАН. - 2007. - № 1. - С. 59-64

  Скоморовський В.Б. Внесок Івана Франка у розвиток української краєзнавчої науки / В.Б. Скоморовський // Збірник матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка. - Івано-Франківськ: ОІППО, 2007. - С. 78-86

  Вуянко М.В. Прикарпатська історична школа академіка Володимира Грабовецького / М.В. Вуянко, В.Б. Скоморовський. - 2-е вид., доп. - Івано-Франківськ, 2006. - 95 с.

  Скоморовський В. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка: монографія / В. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. - 235 с.

  Скоморовський В. Музейна кімната академіка Володимира Грабовецького у Печеніжині: путівник-довідник на допомогу викладачам історії України, студентам та краєзнавцям / В.Скоморовський. - Івано-Франківськ, 2006. - 128 с.

  Скоморовський В. Іван Франко про взаємозв'язки Західної та Наддніпрянської України / В. Скоморовський // Україна Соборна. - 2005. - Вип. 2. - Ч. 3 . - С. 135-143

  Скоморовський В.Б. Історико-краєзнавча діяльність Івана Франка / В.Б. Скоморовський // Питання історії України: збірник наукових статей. - 2005. - Т. 8. - С. 275-279

  Скоморовський В.Б. Внесок Івана Франка у розвиток української краєзнавчої науки/ В.Б. Скоморовский // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 29 вересня 2005 р.): у 2-х томах. Т. 1: Історія України. Краєзнавство. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. - С. 443-447

  Скоморовський Віталій Богданович. Історико-краєзнавчі погляди Івана Франка: дис. ... канд. іст. наук: спец. 07.00.01 "Історія України". - Івано-Франківськ, 2005. - 197 с.

  Академік Володимир Грабовецький - учасник наукових конференцій 1954-2004: наук. покажчик / упоряд. В. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника, 2004. - 43 с.

  Погляди Івана Франка на історію українського народу періоду середньовіччя та нового часу / В.Б. Скоморовський // Івано-Франківськ: "Плай", 2004. - 60 с.

  Мирослав Кушніренко - учасник національно-визвольного руху ОУН-УПА / В. Скоморовський. - Івано-Франківськ, 2004. - 16 с.

  Скоморовський В. Опришківська тематика у творчості Івана Франка / В. Скоморовський // Галичина. - 2004. - №10. - С.248-251

  Скоморовський В.Б. Іван Франко як краєзнавець / В.Б. Скоморовський // Краєзнавець Прикарпаття. - 2004. - № 3. - С. 40-42

  Скоморовський В.Б. Іван Франко як краєзнавець / В.Б. Скоморовський // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Історія. - 2004. - Вип. 1. С. 68-74.

  Скоморовський В.Б. Стан розвитку історико-краєзнавчої літератури в Галичині ХІХ ст. у поглядах Івана Франка / В.Б. Скоморовський // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. - 2004. - Вип. 10. - С. 3-8.

  Прикарпатська історична школа академіка Володимира Грабовецького / упоряд. М. Вуянко, В. Скоморовський. - Івано-Франківськ: Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника, 2004. - 96 с.

  Скоморовський В.Б. Краєзнавчі студії Івана Франка / В. Скоморовський // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія. - 2004. - Вип. VIII. -С. 129-137

  Скоморовський В.Б. Краєзнавчі студії Івана Франка / В. Скоморовський // Краєзнавчий збірник на пошану Богдана Гавриліва / гол. ред. кол. В. Грабовецький. - Івано-Франківськ: Типовіт, 2003. - С. 91-96

  Коземчук Я. Косів: сторінки історії / Я. Коземчук, В. Скоморовський // Вертикаль. Додаток до часопису "Обрії". - 2000. - №2(9). - С. 83-85

  Харитонов В. Нариси історії Лисця (1628-1998рр.) / В. Харитонов, Б. Гаврилів, В. Скоморовський. - Івано-Франківськ, 1999. - 45 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Скоморовський Віталій Богданович