Гуменюк Віталій Васильович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Гуменюк Віталій Васильович
 
 

Гуменюк Віталій Васильович

 • Кандидат юридичних наук (2013 р.)
 • Заслужений юрист України (2021 р.)

Освіта

 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова / магістр з права / 2010 р.
 • Інститут підготовки професійних суддів Національного університету
 • «Одеська юридична академія» / магістр з права / 2013 р.

Участь у комітетах, Вчених радах, дослідницьких групах, наукових організаціях

 • Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кримінального права»

Професійна кар’єра

 • з 2021 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри теорії та історії держави і права (за сумісництвом)
 • з 2018 р. – Національний університет «Одеська юридична академія», доцент кафедри «Кримінального права» (за сумісництвом)
 • 2012-2013 рр. – Міжнародний гуманітарний університет, викладач кафедри «Теорії та історії держави та права» (за сумісництвом)
 • з 2020 р. – Центральна виборча комісія, начальник відділу, головного консультанта
 • 2018-2019 рр. – адвокатська діяльність
 • 2018-2019 рр. – П’ятий апеляційний адміністративний суд на посаді помічника судді
 • 2016-2018 рр. – Одеський апеляційний адміністративний суд, головний спеціаліст та помічник судді
 • 2014-2016 рр. – Одеський апеляційний господарський суд, помічник голови суду та начальник відділу
 • 2012-2013 рр. – Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса), викладач кафедри теорії держави і права
 • 2010-2014 рр. – Одеський апеляційний адміністративний суд, секретар судового засідання, консультант та старший консультанта
 
 

Публікації

  Гуменюк В.В. Національні організації Української Далекосхідної Республіки / В. В. Гуменюк // Innovative Development in the Global Science: Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference(January 26-28, 2024, Boston, USA). -Scientific Collection «InterConf», 2024. - № 186. - Pp. 202-207.
https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/article/view/5244/5280

  Гуменюк В.В. Національна свідомість, релігійність та писемність українського населення Української Далекосхідної Республіки / В. В. Гуменюк // Legal Bulletin . - 2023. - № 2(8). - С. 30-39.
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/384

  Гуменюк В.В. Загальні умови функціонування українських організацій на Далекому Сході до утворення Зеленого Клину / В. В. Гуменюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1972

  Гуменюк В.В. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям / В. В. Гуменюк // Європейські орієнтири розвитку України в умовах війни та глобальних викликів ХХІ століття: синергія наукових, освітніх та технологічних рішень: у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 19 травня 2023 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. - Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. - Т. 2. - С. 197-201. - http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/26604
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/26604

  Гуменюк В.В. Державотворення Української далекосхідної республіки у 1917-1922 роках: конституція національно-культурної автономії українців на Далекому Сході / В.В. Гуменюк // Legal Bulletin. - 2022. - № 3. - Рр. 24-28. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/351
https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/351

  Гуменюк В.В. Населення та умови для рільництва Української Далекосхідної Республіки / В. В. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2022. - № 72(1). - С. 36-44. - https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/10/8.pdf
https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2022/10/8.pdf

  Гуменюк В.В. Природні багатства Української Далекосхідної Республіки / В. В. Гуменюк // Прикарпатський юридичний вісник. - 2022. - № 2. - С. 3-8. - http://pjv.nuoua.od.ua/v2_2022/1.pdf
http://pjv.nuoua.od.ua/v2_2022/1.pdf

  Гуменюк В.В. Загальні відомості про територію Української Далекосхідної Республіки / В. В. Гуменюк // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. Серія: Право. - 2022. - № 14. - С. 73-81. - DOI DOI: 10.33098/2078-6670.2022.14.26.73-81. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2022_14_9
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2022_14_9

  Гуменюк В.В. Правозастосування деяких положень у справах про звільнення від кримінальної відповідальності / В. В. Гуменюк // Соціальний калейдоскоп. - 2022. - Т. 2. - № 3/4. - С. 108-122. - https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/67
https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/67

  Бойченко І.І. Антропологізація та антропоцентризм в конституційному праві як основна тенденція розвитку та вдосконалення конституційно-правового статусу люди, особи та громадянина / І. І. Бойченко, В. В. Гуменюк, В. О. Боярський // Соціальний калейдоскоп. - 2022. - Т. 2. - № 1/2. - С. 75-93. - https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/57
https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/57

  Гуменюк В.В. Деякі питання у справах про відведення безоплатно у власність земельної ділянки / В. В. Гуменюк // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття» (до 25-річчя Національного університету «Одеська юридична академія» та 175-річчя Одеської школи права): у 2 т. : матеріали Міжнар.наук.-практ. конф. (м. Одеса, 17 червня 2022 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. – Т. 1. – С. 658-661.
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/19732

  Гуменюк В.В. Вдосконалення порядку доступу до професії судді / В. В. Гуменюк // Наука та суспільне життя України в епоху глобальних викликів людства у цифрову еру (з нагоди 30-річчя проголошення незалежності України та 25-річчя прийняття Конституції України) : у 2 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 21 трав. 2021 р.) / за загальною редакцією С. В. Ківалова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Т. 2. – С. 103-105.
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/15482

  Бойчук А.Ю. Правосуб’єктність політичних партій в Україні та державах-членах європейського союзу: порівняльно-правове дослідження / А. Ю. Бойчук, В. В. Гуменюк // Соціальний калейдоскоп. - 2020. - Т. 1. - № 3. - С. 16-24. - https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/21
https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/21

  Чорнолуцький Р.В. Досвід конституційної правотворчості / Р. В. Чорнолуцький, В. В. Гуменюк // Соціальний калейдоскоп. - 2020. - Т. 1. - № 4. - С. 37-56. - https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/31
https://socialcaleidoscope.org.ua/index.php/journal/article/view/31

  Гуменюк В.В. Запровадження інституту кримінальних проступків: вплив на свідомість та роль у житті сучасного суспільства / В. В. Гуменюк // Правове життя сучасної України: у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 3. – С. 115-118.
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/13233

  Гуменюк В.В. Україна та Європейський Союз: обговорення процесів зближення до єдиних норм та зведення до єдиних стандартів / В. В. Гуменюк // Правове життя сучасної України: у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. – Одеса : Гельветика, 2020. – Т. 2. – С. 68-72.
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/12722

  Predmestnikov O. Harmonization of economic and legal mechanisms for deepening Eu-Ukrainian relations / O. Predmestnikov, V. Gumenyuk // Baltic Journal of Economic Studies. - 2019. - Vol. 5. - № 1. - Pp. 174-181. - DOI https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-1-174-181. - http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/616/pdf
http://www.baltijapublishing.lv/index.php/issue/article/view/616/pdf

  Гуменюк В.В. Правова природа та види звільнення від кримінальної відповідальності в науці та законодавстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гуменюк Віталій Васильович; Міжнар. гуманіт. ун-т. - Одеса, 2013. - 16 с.

  Гуменюк В.В. Правова природа та види звільнення від кримінальної відповідальності в науці та законодавстві: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Гуменюк Віталій Васильович; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2013. - 214 с.

  Гуменюк В.В. Характеристика общих видов освобождения от уголовной ответственности по Уголовному кодексу Украины / В. В. Гуменюк // Вісник Одеського національного університету. Серія : Правознавство. - 2012. - Т. 17, Вип. 1-2. - С. 161-170. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2012_17_1-2_20.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_prav_2012_17_1-2_20.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Гуменюк Віталій Васильович