Кафедра міжнародного бізнесу — Університет «КРОК»

Кафедра міжнародного бізнесу

заснована у 1998 році

Ознакою сучасного життя є активні інтеграційні процеси. Економіка будь-якої країни сьогодні не може розвиватися відокремлено від світового співтовариства. Україна – не виняток, адже її географічне розташування та економічний потенціал, що постійно зростає, диктують нові умови для національного розвитку. А для забезпечення подальшого економічного поступу вітчизняним фахівцям потрібні якісні знання з міжнародної економіки та міжнародних відносин. Саме у відповідь на запити українського бізнес-середовища в січні – липні 1998 року було створено кафедру міжнародної економіки (на даний час – кафедра міжнародного бізнесу). Засновником є відома вчена, доктор економічних наук, професор Рокоча Віра Володимирівна.

Наукова робота

У 2020–2022 рр. кафедрою ведеться активна робота над науковою темою «Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України». Наукові дослідження за цією тематикою є предметом обговорень та апробацій в рамках програм щорічних різноманітних наукових заходів кафедри.

Практика проведення кафедральних наукових конференцій створила дієвий науковий майданчик для обміну і презентації викладацьким складом кафедри власних наукових досліджень, які в подальшому знайдуть своє узагальнення і стануть частиною колективної кафедральної монографії. Для здобувачів вищої освіти це стало чудовою нагодою апробувати результати своїх магістерських досліджень.

У 2022 році завершено роботу над колективною кафедральною монографією «Сучасні технології реалізації експортного потенціалу».

Аспірантура

Науковими керівниками аспірантів є досвідчені фахівці, доктори економічних наук, професори: Рокоча В.В. (професор кафедри міжнародного бізнесу), Терехов В.І. (професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою).

Випускники аспірантури, які здобули науковий ступінь кандидата економічних наук, нині плідно працюють у сфері міжнародної економіки та займаються науково-педагогічною діяльністю, передаючи свої знання і досвід студентам, в тому числі Університету «КРОК». Серед них кандидат економічних наук, доцент Сталінська Г.О., яка нині читає курс лекцій в університеті Оману, кандидати економічних наук, доценти Молчанова Е.Ю. та Ковтонюк К.В. які працюють на кафедрі міжжнародної економіки КНЕУ ім. В. Гетьмана.

У період з 2015 по 2021 рр. успішно захистили свої дисертаційні роботи викладачі кафедри Оласюк Г.П., Горбачук О.І., Дмитрієва Н.О., Маринович В.В. Одержавши науковий ступінь кандидата економічних наук, вони продовжують свою науково-педагогічну кар'єру в Університеті «КРОК» на кафедрі міжнародного бізнесу.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Бізнес-планування в зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (практикум) » Бізнес-стратегії європейських компаній » Глобальна економіка та європейський регіоналізм » Глобальні стратегії ТНК » Дипломатичне забезпечення міжнародної бізнес діяльності » Економічна дипломатія в європейському бізнесі » Європейська інтеграція » Європейське бізнес середовище » Європейське економічне середовище » Європейські інформаційно-аналітичні системи » Зовнішньоекономічна політика України » Керівництво та управління різноманітністю в Європейському бізнесі » Конкуренція у міжнародному бізнесі » Кон'юнктура та ціноутворення на світових товарних ринках » Міжнародна валютно-кредитна політика » Міжнародний торгівельний бізнес » Міжнародний бізнес та менеджмент змін » Міжнародний інвестиційний бізнес » Міжнародний фінансовий бізнес » Міжнародні економічні відносини » Міжнародні економічні організації » Міжнародні та регіональні фінансові структури в ЄС » Основи міжнародної торгівлі » Податкові системи ЄС » Проблеми адаптації українських компаній до європейського бізнес-середовища (практикум) » Ринки ЄС » Сучасний інструментарій зовнішньої торгівлі в ЄС » Сучасні міжнародні економічні процеси » Сучасні технології ведення міжнародного торгового бізнесу » Техніка та організація міжнародної торговельної діяльності » Технології ведення бізнесу в ЄС » Торгово-економічний простір ЄС » Управління міжнародними товарними та грошовими потоками в ЄС » Управління міжнародною бізнес-діяльністю » Управління міжнародною конкурентноспроможністю Європейського бізнесу » Управління транснаціональною бізнесовою діяльністю в ЄС

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра міжнародного бізнесу