Інша інформація:
Наумова Олена Олександрівна

кабінет 505

(+38 044) 455-56-90, вн. 254

(+38) 067-657-18-35

Напрями наукових досліджень

 • маркетинг / поведінка споживачів / HRM

Сфера наукових інтересів

 • маркетинг / управління персоналом

Викладає

 • маркетинг / маркетингова товарна політика / маркетингові дослідження / HRM
 
 

Наумова Олена Олександрівна

 • кандидат економічних наук (2010 р.)

Освіта

 • Університет «КРОК» / правознавство / магістр з права, диплом з відзнакою (2012 р.)
 • Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка / правознавство / спеціаліст з права (2010 р.)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / теоретична та прикладна економіка / навчання в аспірантурі (2007-2010 р.)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / економічна кібернетика / магістр з економічної кібернетики (2006 р.)

Професійна кар’єра

 • 2019 р. – Сертифікат про наукове міжнародне стажування №10052019/49 в West-Finland College, Huittinen, Finland (120 hours);
 • 2019 р. – Сертифікат про науково-педагогічне міжнародне стажування «Весняна Академічна Школа Буковель - 2019», організоване Україно-Американською асоціацією працівників вищої школи спільно з Тернопільським національним економічним університетом (250 годин).
 • 2019 р. – Сертифікат відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти: знання англійської мови на рівні В2
 • 2017 р. – Адвокат-керівник стажування
 • 2015 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки
 • 2012 р. – Індивідуальна адвокатська діяльність
 • 2011 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри менеджменту та маркетингу
 • 2009 р. – ТОВ «Залар», директор

Особисті досягнення

 • Викладання дисципліни «Marketing» на економічному факультеті Університету Фоджа (Італія) за програмою Erasmus + (березень 2019 р.)
 
 

Публікації

  Naumova O. Influence of external view of packaging goods on personal behavior of buyer / O. Naumova, A. Babenko // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.126-131

  Naumova O. Factors of imitation packaging of “Christian Dior” cosmetics / O. Naumova, E. Loiko // Social Sciences and Humanities Research and Innovative Educational Activities: Proceedings of the International Scientific Conference (Dnipro, Ukraine, May 24-25, 2019). – Дніпро: СПД "Охотнік". – P.340-341

  Греков А.Е. Розробка шляхів підвищення міжнародної конкурентоспроможності промислового підприємства / А.Е. Грекова, О.О. Наумова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 207-210

  Балуєв А.М. Маркетингові дослідження на ринку освітнього продукту / А.М. Балуєв, О.О. Наумова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 177-178

  Naumova O. Emotional value of the goods / O. Naumova // Development of modern technologies and scientific potential of the world: collection of scientific papers "Logos" with materials of the International scientific-practical conference (London, July 29, 2019.). - London: NGO "European Scientific Platform", 2019. - V.1. - P. 12-13

  Naumova O. Epistemic value of the goods / O. Naumova // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей науково-практичної конференції (м. Полтава, 02 серпня 2019 р.): у 2 ч. - Полтава: ЦФЕНД, 2019 - Ч. 2. - C. 12

  Плиска І.І. Аналіз та вдосконалення асортиментної політики підприємства на ринку / І.І. Плиска, О.О. Наумова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 321

  Naumova O. Luxury consumers’ behavior: a cross-cultural aspect/Olena Naumova, Svitlana Bilan and Mariia Naumova // Innovative Marketing.-2019.- V.15, Is.4.- P.1-13. doi:10.21511/im.15(4).2019.01

  Наумова О.О. Актуальні проблеми збирання та подання до суду електронних доказів / О.О. Наумова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.664-665

  Наумова О.О. Електронні засоби доказуванні: проблеми регулювання/ О. Наумова, С. Чекулаєв // Концептуальні проблеми розвитку сучасної гуманітарної та прикладної науки: матеріали ІІ Всеукраїнського науково- практичного симпозіуму (м. Івано-Франківськ, 20-21 квітня 2018 року). - Івано-Франківськ: Ред.-вид. відділ Університету Короля Данила, 2018. - С. 272-275

  Наумова О.О. Інноваційна товарна політика сервісного підприємства /Аскерова Е.С., Наумова О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 23 -24

  Наумова О.О. Актуальні проблеми маркетингу у соціальних медіа /Руліковська Н.В., Наумова О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.303-306

  Наумова О.О. Актуальні проблеми позиціонування бренду на споживчому ринку /Шрамко Д.О., Наумова О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 369

  Наумова О.О. Актуальні проблеми сприйняття споживчої вартості товарів/ В.В.Гриценко, А.А. Паскевич, Д.В. Ришко, О.О. Наумова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 103-104

  Наумова О.О. Регіональна політика держави та її реалізація в Україні/ Е.В. Голубєва, О.О. Наумова // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 93-97

  Наумова О.О. Сприйняття покупцями стратегії низьких цін /Некрутенко А., Наумова О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.251-252

  Naumova O. Teachers’ qualifications upgrading in the contemporary conditions /O.Naumova, M. Tsyple // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.-Вип.49 . - С.189-195

  Наумова О.О. Ведення адвокатського досьє в Україні / О. О. Наумова // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2017. - Вип. 28. - С. 131-138

  Наумова О.О. Сутність та сучасні методи просування продукції в системі маркетингу / О. О. Наумова, Є. О. Хрістов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 146-153

  Наумова О.О. Вплив функцій бренду на поведінку споживачів товарів розкоші / О. О. Наумова //Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2016.- 1(32).-С.102-108

  Naumova O. Non-functional benefits from the consumption of luxury goods / O. Naumova // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2016.-С.277-278

  Наумова О.О. Особливості споживання товарів розкоші / О. О. Наумова //From the Baltic to the Black Sea Region: the national models of economic system: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Рига, 25 марта 2016 р.).- Рига (Латвія), 2016. - С.196-197

  Наумова О.О. Поняття та значення інформації у маркетинговій діяльності підприємства / О. О. Наумова, С. В. Горобець // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44. - C.159-165

  Наумова О.О. Порівняльний аналіз товарів розкоші та їх підробок: намір споживача здійснити покупку иа бажання володіти розкішшю / О. О. Наумова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.156-165

  Наумова О.О. Порушення професійного права адвоката на адвокатський запит та їх гарантії в Україні / О. О. Наумова //Правничий вісник Університету «КРОК». - 2016.- Вип.24. - С.14-22

  Наумова О.О. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ / О. О. Наумова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. - 2016. - Вип. 4. - С. 32-36

  Наумова О.О. Маркетингові принципи споживання товарів розкоші / О. О. Наумова //Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29 січня 2016 р.).- Клайпеда (Литва),2016

  Наумова О.О. Управління грошовими потоками підприємства / О. О. Наумова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 113-119

  Наумова О.О. Фактори споживання товарів розкоші / О. О. Наумова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 133-139

  Ставицький А.В. Аналіз факторів впливу на ефективність виконання державних інвестиційних програм в Україні / А. В. Ставицький, О. О. Наумова // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С. 77-85

  Naumova O. Personnel management innovation strategy in the context of organizational changes / O. Naumova // Участь молоді в розвитку економіки та суспільства в Україні: тези доповідей ІІ Всеукраїн. наук.-практ. конф.(17–19 лют. 2011 р.).- НУХТ, 2011

  Наумова О.О. Тенденції інноваційної маркетингової діяльності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах / О. О. Наумова // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.( 07–10 квіт. 2010 р.).- Харків: НТУ «ХПІ», 2010

  Наумова О.О. Оцінка тенденцій маркетингової діяльності на вітчизняних фармацевтичних підприємствах / О. О. Наумова //Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія Економіка. - 2010.- Вип. 2 (6).-С.149-159

  Наумова О.О. Інноваційна активність персоналу як чинник конкурентоспроможності підприємства / О. О. Наумова // Шевченківська весна: Економіка: матеріали наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених.- К.: Сталь, 2009.- Вип. VІІ


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Наумова Олена Олександрівна