Кафедра маркетингу та поведінкової економіки | Факультет економіки та підприємництва — Університет «КРОК»

Кафедра маркетингу та поведінкової економіки

створена у 2002 році
 
 
Петрова Ірина Леонідівна (завідувач кафедри маркетингу та поведінкової економіки Університету «КРОК»)

Що таке маркетинг? Це – сучасний тренд ринкової економіки, центром якої є людина з її потребами.

Багато хто вважає, що маркетинг – це лише реклама і продажі. І це не дивно: щодня ми бачимо сотні рекламних роликів, оголошень і повідомлень про розпродажі. Однак, реклама і продажі – це не більше, ніж складові частини маркетингу. Вони існують як два його невід'ємних компоненти.

Сучасний маркетинг став справжнім рятувальним колом для пловців у морі жорстокої конкуренції брендів.

Мета сучасного маркетингу – не продаж товару або послуги будь-яким чином (включаючи обман покупця), а залучення нових клієнтів, пропонуючи їм вищу споживчу цінність, задоволення потреб клієнтів та зберігання старих клієнтів, постійно відповідаючи на їхні мінливі запити.

Основне завдання маркетингу – зрозуміти потреби споживачів кожного ринку і вибрати ті з них, які компанія може обслуговувати краще за інших. Це дозволить компанії виробляти товари більш високої якості і тим самим збільшувати обсяги продажів і підвищувати свої доходи шляхом кращого задоволення потреб цільових покупців.

Маркетинг починається ще задовго до того, як у компанії з'являється готовий продукт. Спочатку маркетологи виявляють потреби людей, обчислюють їх інтенсивність і обсяг, визначають можливості компанії щодо їх задоволення. Маркетологи продовжують працювати над товаром впродовж усього його життєвого циклу. Вони намагаються знайти нових споживачів і утримати вже існуючих, покращуючи споживчі властивості товару і використовуючи для цієї мети результати маркетингових досліджень, звіти про продаж і зворотний зв'язок. Якщо фахівець з маркетингу добре виконав свою справу – правильно зрозумів потреби клієнта, створив товар, який відповідає вимогам покупців, призначив розумну ціну, вірно розповсюдив товар і провів рекламну компанію, то продавати такий товар буде набагато легше.

В Університеті «КРОК» навчальний процес базується на поєднанні ґрунтовної теоретичної підготовки (викладачі приділяють значну увагу міждисциплінарним зв’язкам) та виконанні практичних завдань за матеріалами реальних підприємств, організацій. У процесі навчання студенти не лише отримують фахові знання, а й мають змогу розвинути навички ефективного спілкування, креативного маркетингового та менеджерського мислення.

Кафедра маркетингу та поведінкової економіки готує бакалаврів та магістрів, які повною мірою відповідають вимогам ринку праці за своїми професійними та особистісними характеристиками.

Особливостями підготовки студентів-маркетологів Університету «КРОК» є насичення освітньо-професійної програми унікальними предметами, що формують компетенції сучасного маркетолога. Це – маркетингові комунікації, креативний маркетинг, Інтернет-маркетинг, створення брендів, копірайтинг, PR-технології, маркетинг персоналу, поведінкова економіка та багато інших. Значна частина дисциплін щороку оновлюється. До викладання залучаються не лише досвідчені викладачі, науковці, а й успішні практики. Усі заняття проходять в інтерактивному режимі з використання сучасних технологій.

Маркетинг – це про Ваш особистий успіх!

Запрошуємо до навчання разом з нами!

Ступінь бакалавра

 
 
 
РАЦІОНАЛЬНІ ЗЕРНА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Маркетинг » Маркетинг інновацій »  Створення і просування брендів » Маркетинг персоналу »  Маркетинг послуг » Маркетинг продажів »  Маркетинг у бізнес-плануванні » Маркетингова політика комунікацій »  Маркетингова політика розподілу » Маркетингова товарна політика »  Маркетингове ціноутворення » Маркетинговий менеджмент »  Стратегічний маркетинг » Маркетингові дослідження »  Рекламний менеджмент » Поведінкова економіка в умовах інформаційного суспільства »  Електронна комерція » Інтернет-маркетинг »  Інфраструктура товарного ринку » Комерційна діяльність »  Копірайтинг»

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри організована відповідно до зареєстрованої в УкрІНТЕІ теми науково-дослідної роботи «Маркетингові стратегії розвитку підприємництва в інноваційній економіці».

Зазначена тема висвітлюється співробітниками кафедри в наукових статтях. Зокрема д.е.н., проф. Петрова І.Л. є автором таких робіт:

Опубліковані статті з маркетингу к.е..н., доц. Наумової О.О.:

  • Naumova O. Influence of external view of packaging goods on personal behavior of buyer / O. Naumova, A. Babenko // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.126-131
  • Наумова О.О. Сутність та сучасні методи просування продукції в системі маркетингу / О. О. Наумова, Є. О. Хрістов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 146-153
  • Наумова О.О. Вплив функцій бренду на поведінку споживачів товарів розкоші / О. О. Наумова //Теоретичні та прикладні питання економіки. - 2016.- 1(32).-С.102-108
  • Наумова О.О. Порівняльний аналіз товарів розкоші та їх підробок: намір споживача здійснити покупку та бажання володіти розкішшю / О. О. Наумова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.156-165
  • Naumova O. Luxury consumers’ behavior: a cross-cultural aspect/Olena Naumova, Svitlana Bilan and Mariia Naumova // Innovative Marketing.-2019.- V.15, Is.4.- P.1-13. doi:10.21511/im.15 (4).2019.01
  • Наумова О.О. Сутність та сучасні методи просування продукції в системі маркетингу / О. О. Наумова, Є. О. Хрістов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 146-153

Кафедра постійно працює над підвищенням кваліфікаційного рівня своїх викладачів. Співробітники кафедри беруть участь у науково-практичних конференціях, у тому числі міжнародних, відвідують міжнародні науково-методологічні семінари, проходять курси підвищення кваліфікації.

Відгуки студентів і випускників

 
 
Маркетинг // Про навчання та роботу за кордоном
 

Відгуки студентів і випускників

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра маркетингу та поведінкової економіки