Дьячук Ірина Віталіївна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Дьячук Ірина Віталіївна
 
 

Дьячук Ірина Віталіївна

  • кандидат економічних наук (2015 р.)

Освіта

  • Черкаський інститут управління, спеціальність «Маркетинг» / кваліфікація «Економіст-маркетолог» (1994–2000 рр.);
  • Київський національний торговельно-економічний університет / навчання в аспірантурі (2010–2014 рр.).

Професійна кар’єра

  • з 2021 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки за суміщенням, директор відділу інтернет-маркетингу (дистанційна освіта)
  • 2019 р. – Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування
  • 2015 р. – Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», завідувач кафедри маркетингу
  • 2015 р. – Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», доцент кафедри маркетингу
  • 2007 р. – Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», старший викладач кафедри маркетингу
 
 

Публікації

  Петрова І.Л. Контент-маркетинг: навчально-методичний посібник: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 075 "Маркетинг" освітнього ступеню "бакалавр" / І. Л. Петрова, І. В. Дьячук. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 30 c. -
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/petrova_0046.pdf

  Петрова І.Л. Маркетингові комунікації: навчально-методичний посібник: для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 075 "Маркетинг" освітнього ступеню "бакалавр" / І. Л. Петрова, І. В. Дьячук. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 35 c. -
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/petrova_0047.pdf

  Решетнік О.В. Маркетингова діяльність в енергетичних підприємствах / О. В. Решетнік, І. В. Дьячук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1642

  Чепурушкін М.С. Маркетингова політика в мережі Інтернет: тенденції та перспективи / М. С. Чепурушкін, І. В. Дьячук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1638

  Киричук В.В. Діджитал маркетинг: ключова роль у сучасній економіці / В. В. Киричук, І. В. Дьячук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1722

  Features of managing the creative development of the socio-economic system in the conditions of influence of Covid-19 pandemic / M. Kopytko, A. Zaverbnyj, I. Diachuk, U. Nikonenko, O. Khalina// Creativity Studies. - 2023. - Vol. 16. - No 1. - Pp. 343-354.
https://journals.vilniustech.lt/index.php/CS/article/view/16192

  Дьячук І.В. Цифровий маркетинг: новий інструмент для міжнародної освіти / І. В. Дьячук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1605
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1605

  Дьячук І.В. Запровадження цифрового маркетингу в освітніх установах / І. В. Дьячук // Ефективні механізми соціально-економічного розвитку країни та регіонів: сучасні виклики та рішення: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 листопада 2023 р.). - Львів-Торунь: Liha-Pres, 2023. - С. 102-105.
http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/237/6004/13460-1

  Дьячук І.В. Інтернет-маркетинг та digital-стратегії. Принципи ефективного використання / І. В. Дьячук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 106-113. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-106-113

  Diachuk I. Content marketing model for effective Web content management / I. Diachuk // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 82-91. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-82-91.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/407/434

  Дьячук І.В. Модель контент-маркетингу для ефективного управління WEB-контентом / І. В. Дьячук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 82-91. - http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/407/434
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/407/434

  Дьячук І.В. Огляд ринку платформ електронного навчання / І.В.Дьячук// Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 30-32. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/401
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/401

  Дьячук І.В. Вплив пандемії коронавірусу на маркетинг, електронну комерцію та рекламу / І.В. Дьячук // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 16-17 квітня 2020 року). - Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. - С. 347-375.
https://suem.edu.ua/sites/default/files/2021-01/suchasni-tekhnologii-menedzhmentu-informaciyne_v-umovakh-evrointegracii_2020_04_maket.pdf

  Formation of development strategies of transport and logistics companies under current conditions / I. S. Stetsiv, I. V. Diachuk, O.G. Vdovichena, A. Heidor, A.V. Chervinchuk // International Journal of Management (IJM). - 2020. - Volume 11, Issue 5. - Pp. 1103-1114
https://iaeme.com/MasterAdmin/Journal_uploads/IJM/VOLUME_11_ISSUE_5/IJM_11_05_101.pdf

  Дьячук І.В. Ефективність маркетингових комунікацій в діджитал-середовищі / І.В. Дьячук // Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 р.). - Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. - С. 80-81
https://suem.edu.ua/sites/default/files/2021-01/suchasni-tekhnologii-menedzhmentu-zabezpechennya-stalogo-rozvitku-ekonomiko-pravovikh-sistem-v-umovakh-evrointegracii_2019_04_maket.pdf

  Дьячук І.В. Формування концепції інноваційного маркетингу на підприємстві / І.В. Дьячук // Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 18-19 квітня 2018 р.). - Черкаси: СУЕМ, 2018. - С. 103-106

  Андрієнко М.В. Роль глобальних маркетингових стратегій у сучасному бізнесу / М.В. Андрієнко, І.В. Дьячук // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту: Серія «Економіка і менеджмент». - 2018. - №1(24). - С. 14-20

  Трипаїдзе С.М. Сутність маркетингових стратегій та процес їх формування на регіональному рівні / С.М. Трипаїдзе, І.В. Дьячук // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. - 2018. - №30. - Т.2. - С. 73-79

  Дьячук И.В. Концептуальные подходы к формированию и реализации маркетинговой стратегии развития ВУЗа в условиях интеграции в Европейское образовательное пространство / И.В. Дьячук // Science and Education a new Dimension. Humanities and Social Sciences. - 2018. - Vol. VI(26)/ - C. 60-64
https://seanewdim.com/wp-content/uploads/2021/04/hum_vi_156_26.pdf

  Дьячук І.В. Принципи побудови концепції інноваційного маркетингу в системі управління підприємством / І.В. Дьячук// Сучасні тенденції розвитку регіонів, галузей, підприємств та їх об’єднань: колективна монографія/ за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. -Дніпро: Пороги, 2018.

  Дьячук І.В. Методичні і практичні аспекти проведення маркетингових досліджень ринку транспортно-логістичних послуг/ І.В. Дьячук // Grundprinzipien zur Reform des Wirtschaftssystems unter den Bedingungen der europaischen Integration:kollektive Monographie/ Hrsg. von Yu. V. Pasichnyk. – Nurnberg: Verlag SWG imex GmbH, 2017. – Р. 269–278.

  Дьячук І.В. Підходи до формування маркетингової стратегії розвитку ВНЗ в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / І.В. Дьячук, Н.О. Луценко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2016. - № 2. - С. 98-107
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2016_2_12

  Дьячук І.В. Структурування показників оцінювання ефективності маркетингової стратегії ВНЗ згідно теорії життєздатності економічних систем// Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 20-21 квітня 2016 р.).– Черкаси : Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. – С.211–213.

  Дешевенко Л.П. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів / Л.П. Дешевенко, І.В. Дьячук // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2015. - № 2. - С. 120-127
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2015_2_14

  Дьячук І.В. Особливості промоційної діяльності підприємств виноробної галузі / І.В. Дьячук // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 23. - С. 92-96.

  Дьячук І.В. Оптимізаційна модель розподілу витрат на промоційну діяльність підприємства виноробної галузі / І.В. Дьячук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - 2014. - Вип. 9(3). - С. 95-98.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_9%283%29__23

  Дьячук І.В. Рефлексивне моделювання промоційної діяльності виноробних підприємств / І.В. Дьячук // Ефективна економіка. - 2014. - №12. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3666

  Дьячук І.В. Промоційна діяльність підприємств виноробної галузі: особливості та тенденції розвитку / І.В. Дьячук // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №23. - С. 92-96

  Дьячук И.В. Концептуальный подход к моделированию промоционной деятельности предприятий винодельческой отрасли / И.В. Дьячук // Уральский научный вестник. - 2014. - № 36(115). - С. 99-106

  Дьячук І.В. Розвиток рекламно-комунікаційного ринку України / І.В. Дьячук // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер.: Економіка і менеджмент. - 2012. - №2. - С. 133-140

  Дьячук І.В. Сучасна модель підготовки магістрів з маркетингу в системі професійної компетенції / І.В. Дьячук // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2010. - Т.4, № 421. - С. 28-34

  Дьячук І.В. Підвищення ефективності управління системою промоційних засобів торговельних підприємств / І.В. Дьячук // Наука - 2009: теоретичні та прикладні дослідження: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 23-24 квітня 2009 р.). - Черкаси: СУЕМ, 2009. - С. 28

  Дьячук І.В. Оцінка ефективності промоційної діяльності власної торговельної мережі виноробного підприємства / І.В. Дьячук // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту: Серія «Економіка і менеджмент». - 2009. - № 2(6). - С. 199-206

  Дьячук І.В. Дослідження поведінки українських споживачів винопродукції / І.В. Дьячук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №3. - С. 68-70


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Дьячук Ірина Віталіївна