Дьячук Ірина Віталіївна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Дьячук Ірина Віталіївна

Сфера наукових інтересів

 • цифровий маркетинг / цифрова економіка / діджитал-стратегія / діджитал-управління / маркетингові комуніації

Напрями наукових досліджень

 • діджиталізація як інноваційний розвиток підприємств

Викладає

 • маркетингові комунікації / контент-маркетинг / SMM-маркетинг / електронна комерція / маркетингові дослідження
 
 

Дьячук Ірина Віталіївна

 • кандидат економічних наук (2015 р.)

Освіта

 • Черкаський інститут управління, спеціальність «Маркетинг» / кваліфікація «Економіст-маркетолог» (1994–2000 рр.);
 • Київський національний торговельно-економічний університет / навчання в аспірантурі (2010–2014 рр.).

Професійна кар’єра

 • з 2021 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки за суміщенням, директор відділу інтернет-маркетингу (дистанційна освіта)
 • 2019 р. – Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», доцент кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування
 • 2015 р. – Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», завідувач кафедри маркетингу
 • 2015 р. – Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», доцент кафедри маркетингу
 • 2007 р. – Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і менеджменту», старший викладач кафедри маркетингу

Підвищення кваліфікації

 • 01.10-12.11.2021 р. – пройшла стажування у «Foundation “IIASC”», «West Finland College», (загальний обсяг стажування 180 hours/6 ECTS), тема стажування: «Soft skills development in teaching professional training». Сертифікат № 081321-063 (Huittinen, Фінляндія)
 • 17.02.-10.03.2021 рр. – підвищення кваліфікації за програмою «Діджитилізація наукових досліджень» у Навчально-науковому інституті менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (загальний обсяг – 3 кредити ЄКТС). Свідоцтво, КР 04635922/000531-21 від 19.03.2021 р.
 • 02.12-16.12.2020 рр. – підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах використання інтенсивного використання цифрових технологій» у Навчально-науковому інституті менеджменту та освіти дорослих ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (загальний обсяг – 2 кредити ЄКТС). Свідоцтво, КР 04635922/000378-20 від 24.12.2020 р.

 
 

Публікації

  Дьячук І.В. Інтернет-маркетинг та digital-стратегії. Принципи ефективного використання / І. В. Дьячук // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 106-113. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-106-113

  Diachuk I. Content marketing model for effective Web content management / I. Diachuk // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 82-91. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-82-91.

  Дьячук І.В. Вплив пандемії коронавірусу на маркетинг, електронну комерцію та рекламу / І.В. Дьячук // Сучасні технології менеджменту, інформаційне, фінансове та облікове забезпечення розвитку економіки в умовах євроінтеграції : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Черкаси, 16-17 квітня 2020 року). - Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2020. - С. 347-375.

  Formation of development strategies of transport and logistics companies under current conditions / I. S. Stetsiv, I. V. Diachuk, O.G. Vdovichena, A. Heidor, A.V. Chervinchuk // International Journal of Management (IJM). - 2020. - Volume 11, Issue 5. - Pp. 1103-1114

  Дьячук І.В. Ефективність маркетингових комунікацій в діджитал-середовищі / І.В. Дьячук // Сучасні технології менеджменту забезпечення сталого розвитку економіко-правових систем в умовах євроінтеграції: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції, (м. Черкаси, 18-19 квітня 2019 р.). - Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2019. - С. 80-81

  Дьячук І.В. Формування концепції інноваційного маркетингу на підприємстві / І.В. Дьячук // Емерджентність економічних систем у сфері управління суспільним розвитком: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 18-19 квітня 2018 р.). - Черкаси: СУЕМ, 2018. - С. 103-106

  Андрієнко М.В. Роль глобальних маркетингових стратегій у сучасному бізнесу / М.В. Андрієнко, І.В. Дьячук // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту: Серія «Економіка і менеджмент». - 2018. - №1(24). - С. 14-20

  Трипаїдзе С.М. Сутність маркетингових стратегій та процес їх формування на регіональному рівні / С.М. Трипаїдзе, І.В. Дьячук // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. - 2018. - №30. - Т.2. - С. 73-79

  Дьячук И.В. Концептуальные подходы к формированию и реализации маркетинговой стратегии развития ВУЗа в условиях интеграции в Европейское образовательное пространство / И.В. Дьячук // Science and Education a new Dimension. Humanities and Social Sciences. - 2018. - Vol. VI(26)/ - C. 60-64

  Дьячук І.В. Підходи до формування маркетингової стратегії розвитку ВНЗ в умовах інтеграції до європейського освітнього простору / І.В. Дьячук, Н.О. Луценко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2016. - № 2. - С. 98-107

  Дешевенко Л.П. Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів / Л.П. Дешевенко, І.В. Дьячук // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія : Економіка і менеджмент. - 2015. - № 2. - С. 120-127

  Дьячук І.В. Особливості промоційної діяльності підприємств виноробної галузі / І.В. Дьячук // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 23. - С. 92-96.

  Дьячук І.В. Оптимізаційна модель розподілу витрат на промоційну діяльність підприємства виноробної галузі / І.В. Дьячук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - 2014. - Вип. 9(3). - С. 95-98.

  Дьячук І.В. Рефлексивне моделювання промоційної діяльності виноробних підприємств / І.В. Дьячук // Ефективна економіка. - 2014. - №12. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3666

  Дьячук І.В. Промоційна діяльність підприємств виноробної галузі: особливості та тенденції розвитку / І.В. Дьячук // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - №23. - С. 92-96

  Дьячук И.В. Концептуальный подход к моделированию промоционной деятельности предприятий винодельческой отрасли / И.В. Дьячук // Уральский научный вестник. - 2014. - № 36(115). - С. 99-106

  Дьячук І.В. Розвиток рекламно-комунікаційного ринку України / І.В. Дьячук // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Сер.: Економіка і менеджмент. - 2012. - №2. - С. 133-140

  Дьячук І.В. Сучасна модель підготовки магістрів з маркетингу в системі професійної компетенції / І.В. Дьячук // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2010. - Т.4, № 421. - С. 28-34

  Дьячук І.В. Підвищення ефективності управління системою промоційних засобів торговельних підприємств / І.В. Дьячук // Наука - 2009: теоретичні та прикладні дослідження: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 23-24 квітня 2009 р.). - Черкаси: СУЕМ, 2009. - С. 28

  Дьячук І.В. Оцінка ефективності промоційної діяльності власної торговельної мережі виноробного підприємства / І.В. Дьячук // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту: Серія «Економіка і менеджмент». - 2009. - № 2(6). - С. 199-206

  Дьячук І.В. Дослідження поведінки українських споживачів винопродукції / І.В. Дьячук // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - №3. - С. 68-70


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Дьячук Ірина Віталіївна