Інша інформація:
Мала Ірина Борисівна

Напрями наукових досліджень

 • актуальні механізми оцінки трудового потенціалу підприємства

Сфера наукових інтересів

 • менеджмент / маркетинг / маркетинговий менеджмент / адміністративний менеджмент / менеджмент персоналу

Викладає

 • менеджмент / адміністративний менеджмент / оцінка ефективності ЗЕД підприємства

Профілі

 
 

Мала Ірина Борисівна


Освіта

 • Приватний вищий навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування» / Менеджмент ЗЕД / спеціаліст з менеджменту ЗЕД- диплом з відзнакою (2009 р.)
 • Криворізький державний педагогічний університет / Біологія і хімія/ вчитель біології і хімії (1999 р.)

Професійна кар'єра

 • з 2019 р. – Регіональний менеджер Університету «КРОК» в Дніпропетровській області, старший викладач кафедри управлінських технологій (за внутрішнім сумісництвом)
 • 2017–2019 рр. – реалізація програми «КРОК-регіони» Університет економіки та права «КРОК»
 • 2017–2019 рр. – декан факультету економіки та менеджменту, Приватний вищий навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг
 • 2013–2017 рр. – відповідальний секретар приймальної комісії, Приватний вищий навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг
 • 2009–2019 рр. – старший викладач кафедри менеджменту та маркетингу, Приватний вищий навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг
 • 2005–2009 рр. – викладач кафедри менеджменту та маркетингу Приватний вищий навчальний заклад «Інститут ділового адміністрування», м. Кривий Ріг
 • 1998–2005рр. – вчитель біології середньо загальноосвітня школа № 87, м. Кривий Ріг

Професійна діяльність

 • Міжнародний сертифікат №1501/15 липня 2021року, який засвідчує отримання Міжнародного освітнього гранту № G/U/2021/03/12 від International Historical Biographical Institute (Dubai-NewYork-Rome-Jerusalem-Beijing), та активну участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти, педагогічних та науково-педагогічних працівників « Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для Формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу» (10 червня-10 липня 2021 року, 120 годин або 4 кредити ECTS (з них 15 годин інклюзивної освіти/0,5 кредиту ECTS), кваліфікація Міжнародний вчитель)
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації КР № 04635922/000717-21 «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів», Університет «КРОК» Навчально-науковий інститут менеджменту і освіти дорослих (з 25 травня 2021-по 31.05.2021, 1 кредит ЄКТС, Реєстраційний № 12938/21 від 18.06.2021)
 • Сертифікат про підвищення кваліфікації № 59268165 від 08.06.2021 р., «Мистецтво викладання», КНП «Освітня агенція міста Києва, Освітній Хаб міста Києва, (1 кредит ЄКТС, 30 годин)
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000543-21, «Діджиталізація наукових досліджень», Реєстраційний № 12734/21 від 19.03.2021р, Університет «КРОК» Навчально-науковий інститут менеджменту і освіти дорослих, (з 17 лютого 2021року по 10 березня 2021 року, 3 кредити ЄКТС)
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000406-20 «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій», Реєстраційний № 12592/20 від 24.12.2020р., Університет «КРОК» Навчально-науковий інститут менеджменту і освіти дорослих (з 2 грудня 2020 року по 16 грудня 2020 року, 2 кредити ЄКТС)
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000543-21 від 19.03.2021 р., Університет «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту і освіти дорослих, «Діджиталізація наукових досліджень»
 • Свідоцтво про підвищення кваліфікації № КР 04635922/000406-20 від 24.12.2020 р., Університет «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту і освіти дорослих, «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій»

Особисті досягнення

 • Реалізувала на практиці модель дистанційного навчання в проекті «КРОК-регіони» (Дніпропетровська область)
 • Підготувала переможницю неформальної конференції у форматі «Печа-куча» на тему: «Об'єднуємося. Залучаймося. Надихаймося», студентку 4 курсу спеціальності «Менеджмент» Байкалова Катерина Вікторівна (1 місце), 2018 р.
 • Член жюрі міського конкурсу – захисту науково-дослідних робіт «Юний економіст» (м. Кривий Ріг)
 • Організовувала і проводила міську соціально-ділову гру «БІЗНЕС ДАЙДЖЕСТ – 2016», «БІЗНЕС ДАЙДЖЕСТ – 2017»,«БІЗНЕС ДАЙДЖЕСТ – 2018» (м. Кривий Ріг)
 
 

Публікації

  Мала І.Б. Інноваційна праця як стратегічний вектор становлення нової економіки / І.Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/518

  Мала І.Б. Оптимізація витрат, як шлях до ефективності підприємств металургійної галузі / І.Б. Мала, О.В. Мостіпан // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК, - 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/519

  Онопченко О.С. Розвиток персоналу, як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / О.С. Онопченко, І.Б. Мала // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/521

  Мала І.Б. Напрямки підвищення ефективності гірничозбагачувального комбінату / І.Б. Мала, С.А. Богайчук // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/547

  Мала І.Б. Співпраця та взаємодія загальнодошкільних навчальних закладів з ВНЗ / І.Б. Мала, Т.В. Короленко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/548

  Мала І.Б. Навчання та розвиток персоналу, як механізм підвищення конкурентоспроможності підприємства / І. Б. Мала // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 54-56. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/396

  Мала І.Б. Шляхи розвитку експортного потенціалу металургійного підприємства ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг" / І. Б. Мала // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 27-34. - DOI 0.31732/2663-2209-2021-62-27-34

  Mala I. Improving the efficiency of the management of the metallurgical enterprise / I. Mala // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/278

  Кравець О.М. Управління персоналом в умовах інноваційного розвитку / О. М. Кравець, І. Б. Мала // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2020. - С. 305-306. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/247

  Мала І.Б. Ефективність малобюджетних маркетингових комунікаціях в сучасних умовах розвитку України / ADVANCES OF SCIENCE: Proceedings of articles the international scientific conference (Czech Republic, Karlovy Vary - Ukraine, Kyiv, 28 September 2018) / Editors prof. L.N. Katjuhin, I.A. Salov, I.S. Danilova, N.S. Burina.- Karlovy Vary: Skleneny Mystek - Ukraine, Kyiv: MCNIP, 2018.-Pp.876-880

  Мала І.Б. Інновації у практиці управління персоналом на сучасних підприємствах /І.Б. Мала // Соціально-економічні аспекти розвитку України в контексті євроінтеграції: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 19-21 квітня, 2017 р.) - Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2017

  Мала І.Б. Сучасні аспекти конкуренції в умовах промислового підприємства/ І.Б. Мала // Соціально-економічні аспекти розвитку України в контексті євроінтеграції: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 23-27 квітня, 2016 р.) - Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2016

  Мала І.Б. Хедхантинг в Україні та захист від нього / І.Б. Мала // Соціально-економічні аспекти розвитку України в контексті євроінтеграції: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 17-18 квітня 2015 р.) - Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2015

  Мала І.Б. Інноваційність як необхідна умова конкурентоспроможності та основа сучасного економічного розвитку/ І.Б. Мала// Соціально-економічні аспекти розвитку України в контексті євроінтеграції: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 21-22 квітня 2014 р.) - Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2014

  Мала І.Б. Рекламний ринок України: сучасні тенденції/ І.Б. Мала // Дослідження і розвиток: Матеріали 9 міжнародної науково - практичної конференції. Т. 4. Економіка. - Софія: Бял ГРАД-БГ ООД, 2013

  Мала І.Б. Роль імітаційно -ігрової моделі при викладанні бізнес дисциплін. І.Б. Мала // Соціальні технології: Актуальні проблеми теорії та практики. -2012. -№ 53.- С.182-188

  Мала І.Б. Перспективи розвитку аутсорсингу в Україні/ І.Б. Мала // Економіка. Менеджмент і маркетинг невиробничої сфери: теорія, практика, перспектива: матеріали ІІІ міжнародної науково- практичної конференції студентів і молодих науковців (м. Ялта 15-17 квітня 2010 рік).- Ялта: РВНЗ КГУ, 2010

  Мала І.Б. Використання імітаційних моделей при викладанні бізнес-дисциплін / І.Б. Мала //Наука-2009: зб. наук. праць за матеріалами науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 28-29 квітня 2009 р.).- Кривий Ріг: РВВ ПНЗ "ІДА", 2009


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Мала Ірина Борисівна