Кафедра управлінських технологій

Кафедра управлінських технологій є правоприємницею кафедри менеджменту освіти, яка була створена у вересні 2000 року. На кафедрі спочатку здійснювалась підготовка фахівців за двома магістерськими програмами «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи» напряму «специфічні категорії», згодом було розпочато підготовку фахівців за магістерськими програмами «Управління інноваційною діяльністю» і «Якість, стандартизація та сертифікація». З 2017 року кафедра Управлінських технологій, після передачі низки освітніх програм кафедри економіки та менеджменту підприємств, розпочала провадження: магістерської програми «Управління логістичною діяльністю», для здобуття ступеня бакалавра з менеджменту за освітньою програмою «Менеджмент» і освітньою програмою «Комерційна логістика». З грудня 2018 року кафедра розпочала реалізацію нової магістерської програми «Управління закладами охорони здоров'я».

Викладачі кафедри мають належний спектр науково-професійних компетентностей у сфері новітніх технологій управління та адміністрування в різних галузях та сферах економічної діяльності. На кафедрі працюють сім докторів наук професорів, які є провідними науковцями у своїй галузі і входять до складу робочих комісій з розробки Національних проектів та програм. Основним принципом реалізації магістерських програм кафедри є гармонійне поєднання теорії та практики. Тому до викладання професійно-орієнтованих курсів на цих програмах залучаються висококваліфіковані спеціалісти практики. Кафедра входить до складу Навчально-наукового інституту менеджменту та освіти дорослих Університету «КРОК».

Наукова діяльність

Викладачі кафедри управлінських технологій здійснюють науковий пошук у сфері розробки та впровадження організаційних інновацій у різних галузях економіки. Науково-експертна діяльність кафедри полягає в розробці методик оцінки ефективності інноваційних проектів різного рівня та імплементації міжнародного досвіду розробки та впровадження технічних регламентів Європейського Союзу.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра управлінських технологій