Кафедра управлінських технологій — Університет «КРОК»

Кафедра управлінських технологій

Кафедра управлінських технологій є правонаступницею кафедри менеджменту освіти, яка була створена у вересні 2000 року. Після ребрендингу з 2012 року кафедра веде підготовку фахівців зі спеціальності 073 «Менеджмент» за першим, другим та третім рівнями вищої освіти та очною, заочною та дистанційною формами навчання. Метою колективу кафедри є підготовка компетентних фахівців з управління суб’єктами господарювання різних сфер та видів економічної діяльності. Випускники кафедри здатні до управлінської діяльності на комерційних та виробничих підприємствах, сервісних організаціях та установах, логістичних компаніях, закладах охорони здоров’я та закладах освіти. Випускники освітньо-наукової програми здатні до науково-дослідної діяльності у сфері управління організаціями та викладацької діяльності у сфері вищої освіти. Для якісної підготовки фахівців з менеджменту колектив кафедри має вагомий науково-педагогічний потенціал, значний досвід науково-методичної та педагогічної діяльності та відповідну матеріально-технічну базу і комфортне, безпечне освітнє середовище. Виходячи з стратегії розвитку університету «КРОК» кафедрою сформовано місію яка полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців в галузі менеджменту, які володіють компетенціями в управлінні і адмініструванні, технологіями системного мислення, лідерськими якостями, здатних комплексно розв’язувати складні, спеціалізовані, функціональні задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями та їх підрозділами, в умовах невизначеності, нестабільного середовища, інтеграції та глобалізації. Кафедра здійснює підготовку за низкою освітніх програм зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»: освітні програма «Менеджмент» бакалаврського рівня підготовки; освітні програми «Менеджмент організацій», «Управління логістичною діяльністю», «Управління закладом охорони здоров’я», «Управління закладом освіти» та «Якість стандартизація та сертифікація». На освітньо-науковому рівні вищої освіти здійснює підготовку докторів філософії з менеджменту.

Графік роботи викладачів кафедри Управлінських технологій під час вступної компанії у 2023 році.

№ п/п ПІБ викладача Дати роботи Години роботи Контактний телефон Місце роботи
1 Пазєєва Ганна Михайлівна 19.07.2023 – 31.07.2023 09:00 до 17:00 у робочі дні
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
097-409-35-75 Університет «КРОК»
2 Кириченко Оксана Сергіївна 19.07.2023– 31.07.2023 09:00 до 17:00 у робочі дні,
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
067-872-54-12 он-лайн
3 Алькема Віктор Григорович 01.08.2023 - 31.08.2023 09:00 до 17:00 у робочі дні,
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
063-327-37-47 он-лайн
Університет «КРОК»
4 Мала Ірина Борисівна 01.08.2023 - 31.08.2023 09:00 до 17:00 у робочі дні
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
097-309-24-65 Університет «КРОК»
Електронний ресурс для спілкування з абітурієнтами
5 Алькема Віктор Григорович
Пазєєва Ганна Михайлівна
Кириченко Оксана Сергіївна
Мала Ірина Борисівна
19.07.2022- 31.08.2023 09:00 до 20:00 у робочі дні,
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
Telegram он-лайн

На кафедрі працюють десять докторів наук професорів та четверо кандидатів наук, доцентів, які є провідними науковцями у своїй галузі і входять до складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, робочих комісій з розробки Національних проектів та програм. Викладачі кафедри мають належний спектр науково-професійних компетентностей у сфері новітніх технологій управління та адміністрування в різних галузях та сферах економічної діяльності. Постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування та участі в освітніх і наукових проєктах. Є членами міжнародних та всеукраїнських професійних та бізнес – асоціацій. Основним принципом реалізації магістерських програм кафедри є гармонійне поєднання теорії та практики. Тому до викладання професійно-орієнтованих курсів на цих програмах залучаються висококваліфіковані спеціалісти практики, що є визнаними експертами галузі.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри управлінських технологій здійснюють науковий пошук у сфері розробки та впровадження організаційних інновацій у різних галузях економіки. Науково-експертна діяльність кафедри полягає в розробці методик оцінки ефективності інноваційних проектів різного рівня та імплементації міжнародного досвіду розробки та впровадження технічних регламентів Європейського Союзу.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра управлінських технологій