Кафедра управлінських технологій — Університет «КРОК»

Кафедра управлінських технологій

Кафедра управлінських технологій є правонаступницею кафедри менеджменту освіти, яка була створена у вересні 2000 року. Метою кафедри є підготовка компетентних фахівців освітніх програм зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Розвиток кафедри обумовлений диверсифікацією освітніх програм. На кафедрі спочатку здійснювалась підготовка фахівців за двома освітніми програмами магістерського рівня підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи». Згодом було розпочато підготовку фахівців за магістерськими програмами «Управління інноваційною діяльністю» і «Якість, стандартизація та сертифікація». З 2017 року кафедра Управлінських технологій, після передачі низки освітніх програм управлінського спрямування з інших кафедр, розпочала підготовку здобувачів магістерських програм «Управління логістичною діяльністю» та «Адміністративний менеджмент». На бакалаврському рівні кафедра реалізує підготовку здобувачів за освітньою програмою «Менеджмент». З грудня 2018 року кафедра розпочала реалізацію магістерської програми «Управління закладами охорони здоров'я». В 2022 році кафедра розпочала провадження нової освітньої програми «Менеджмент організацій» на магістерському рівні підготовки.

Графік роботи викладачів кафедри Управлінських технологій під час вступної компанії у 2022 році.

№ п/п ПІБ викладача Години роботи Контактний телефон Місце роботи
1 Пазєєва Ганна Михайлівна 09:00 до 17:00 у робочі дні 097-409-35-75 Університет «КРОК»
2 Кириченко Оксана Сергіївна 09:00 до 17:00 у робочі дні, з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях 067-872-54-12 он-лайн
3 Алькема Віктор Григорович 09:00 до 17:00 у робочі дні, з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях 050-355-68-54 он-лайн
4 Мала Ірина Борисівна 09:00 до 17:00 у робочі дні 097-309-24-65 Університет «КРОК»
Електронний ресурс для спілкування з абітурієнтами
5 Генчевська Вікторія Олегівна
Алькема Віктор Григорович
Пазєєва Ганна Михайлівна
Кириченко Оксана Сергіївна
Мала Ірина Борисівна
09:00 до 20:00 у робочі дні, з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях Telegram он-лайн

Викладачі кафедри мають належний спектр науково-професійних компетентностей у сфері новітніх технологій управління та адміністрування в різних галузях та сферах економічної діяльності. На кафедрі працюють вісім докторів наук професорів, які є провідними науковцями у своїй галузі і входять до складу робочих комісій з розробки Національних проектів та програм. Основним принципом реалізації магістерських програм кафедри є гармонійне поєднання теорії та практики. Тому до викладання професійно-орієнтованих курсів на цих програмах залучаються висококваліфіковані спеціалісти практики.

Секція управління проєктами і процесами

 

Наукова діяльність

Викладачі кафедри управлінських технологій здійснюють науковий пошук у сфері розробки та впровадження організаційних інновацій у різних галузях економіки. Науково-експертна діяльність кафедри полягає в розробці методик оцінки ефективності інноваційних проектів різного рівня та імплементації міжнародного досвіду розробки та впровадження технічних регламентів Європейського Союзу.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра управлінських технологій