Кафедра управлінських технологій — Університет «КРОК»

Кафедра управлінських технологій

Кафедра управлінських технологій є правонаступницею кафедри менеджменту освіти, яка була створена у вересні 2000 року. Метою кафедри є підготовка компетентних фахівців освітніх програм зі спеціальності 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». Розвиток кафедри обумовлений диверсифікацією освітніх програм. На кафедрі спочатку здійснювалась підготовка фахівців за двома освітніми програмами магістерського рівня підготовки «Управління навчальним закладом» та «Педагогіка вищої школи». Згодом було розпочато підготовку фахівців за магістерськими програмами «Управління інноваційною діяльністю» і «Якість, стандартизація та сертифікація». З 2017 року кафедра Управлінських технологій, після передачі низки освітніх програм управлінського спрямування з інших кафедр, розпочала підготовку здобувачів магістерських програм «Управління логістичною діяльністю» та «Адміністративний менеджмент». На бакалаврському рівні кафедра реалізує підготовку здобувачів за освітньою програмою «Менеджмент». З грудня 2018 року кафедра розпочала реалізацію магістерської програми «Управління закладами охорони здоров'я». В 2022 році кафедра розпочала провадження нової освітньої програми «Менеджмент організацій» на магістерському рівні підготовки.

Графік роботи викладачів кафедри Управлінських технологій під час вступної компанії у 2023 році.

№ п/п ПІБ викладача Дати роботи Години роботи Контактний телефон Місце роботи
1 Пазєєва Ганна Михайлівна 19.07.2023 – 31.07.2023 09:00 до 17:00 у робочі дні
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
097-409-35-75 Університет «КРОК»
2 Кириченко Оксана Сергіївна 19.07.2023– 31.07.2023 09:00 до 17:00 у робочі дні,
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
067-872-54-12 он-лайн
3 Алькема Віктор Григорович 01.08.2023 - 31.08.2023 09:00 до 17:00 у робочі дні,
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
063-327-37-47 он-лайн
Університет «КРОК»
4 Мала Ірина Борисівна 01.08.2023 - 31.08.2023 09:00 до 17:00 у робочі дні
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
097-309-24-65 Університет «КРОК»
Електронний ресурс для спілкування з абітурієнтами
5 Алькема Віктор Григорович
Пазєєва Ганна Михайлівна
Кириченко Оксана Сергіївна
Мала Ірина Борисівна
19.07.2022- 31.08.2023 09:00 до 20:00 у робочі дні,
з 10:00 до 15:00 по суботах та неділях
Telegram он-лайн

Викладачі кафедри мають належний спектр науково-професійних компетентностей у сфері новітніх технологій управління та адміністрування в різних галузях та сферах економічної діяльності. На кафедрі працюють вісім докторів наук професорів, які є провідними науковцями у своїй галузі і входять до складу робочих комісій з розробки Національних проектів та програм. Основним принципом реалізації магістерських програм кафедри є гармонійне поєднання теорії та практики. Тому до викладання професійно-орієнтованих курсів на цих програмах залучаються висококваліфіковані спеціалісти практики.

Наукова діяльність

Викладачі кафедри управлінських технологій здійснюють науковий пошук у сфері розробки та впровадження організаційних інновацій у різних галузях економіки. Науково-експертна діяльність кафедри полягає в розробці методик оцінки ефективності інноваційних проектів різного рівня та імплементації міжнародного досвіду розробки та впровадження технічних регламентів Європейського Союзу.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра управлінських технологій