Кириченко Оксана Сергіївна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Кириченко Оксана Сергіївна

кабінет 238

(+38 044) 455-69-79, вн. 233

Напрями наукових досліджень

  • управління системою економічної безпеки інноваційно-активних підприємств
 
 

Кириченко Оксана Сергіївна

  • доктор економічних наук (2021р), доцент

Освіта

  • Київський національний університет будівництва і архітектури / Управління проєктами / керівник проєктів та програм (2004 р.)
  • Черкаський інститут Управління / Маркетинг / економіст-маркетолог (1999 р.)

Професійна кар'єра

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації:

  • з 2014 р. – Університет «КРОК»
  • з 2014 р. – доцент кафедри управлінських технологій навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти

Професійна діяльність

  • З 2020 доцент кафедри управлінських технологій Університет «КРОК»
  • Науковець-практик. З 2000 р. по 2020р. працювала заступником директора з економіки виробничого підприємства (м. Київ)

Особисті досягнення

  • У науковому доробку автора понад 100 наукових праць тому числі авторська монографія, 8 навчальних посібників (співавтор)

Підручники та навчальні посібники

Логістичний консалтинг: навчальний посібник/ В.Г. Алькема, О.С. Кириченко, А.С. Філатов. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2020, - 340с.
Діагностика економічної безпеки підприємства (на матеріалах транспортно-експедиційних підприємств України): монографія / В.Г. Алькема, О.С. Кириченко, Г.М. Пазєєва. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2019, - 300с.
Економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності: навчальний посібник/ В.Г. Алькема, О.С. Кириченко. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2016, - 350с.
Економічна безпека інноваційного підприємства: навчальний посібник/ В.Г. Алькема, Н.М. Літвін, О.С. Кириченко. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2015, - 320с.
 
 

Публікації

  Кириченко О. Розбудова ефективної системи менеджменту як основа забезпечення зростання якості управління та міжнародної конкурентоспроможності підприємства / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 86-93. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-86-93
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-86-93

  Бапля О.А. Сутність інновацій, інноваційного розвитку підприємств / О. А. Бапля, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1436
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1436

  Кобільник М.М. Сутність побудови та функціонування системи економічної безпеки підприємства / М. М. Кобільник, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1435
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1435

  Діденко В.В. Теоретичні засади стратегічного планування в управлінні підприємствами / В. В. Діденко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1437
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1437

  Железняк Л.О. Аутсорсинг як інструмент підвищення економічної ефективності суб'єкта господарювання / Л. О. Железняк, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1438
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1438

  Кравчук Д.Ю. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Д. Ю. Кравчук, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1440
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1440

  Волошин Е.О. Моніторинг показників фінансово-економічної діяльності підприємства / Е. О. Волошин, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1441
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1441

  Кириченко О.С. Пріоритетні напрями управління в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств / О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1442
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1442

  Кириченко О.С. Управління ризиками інноваційної діяльності підприємств / О. С. Кириченко, В. А. Федчишин // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1443
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1443

  Кириченко О.С. Оцінка цінності в управлінні інноваційними проектами / О. С. Кириченко, А. В. Ретинський // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1444
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1444

  Кириченко О.С. Ключові фактори системи управління якістю в забезпеченні міжнародної конкурентоспроможності підприємства / О.С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 93-99. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-93-99

  Кириченко О. Зростання ефективності управління персоналом як основа конкурентоспроможності та якості діяльності організації, її функціональних підрозділів / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 46-53.
Ключові слова: правління персоналом організації, управління закупівлями, управління продажами, конкурентоспроможність, якість, управління якістю, управління операційною діяльністю
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/609/642

  Алькема В.Г. Менеджмент закладу охорони здоров’я: навчальний посібник. Кн.3. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 254 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0038.pdf

  Алькема В.Г. Менеджмент закладу охорони здоров'я: навчальний посібник. Кн.1. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 244 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0036.pdf

  Алькема В.Г. Менеджмент закладу охорони здоров'я: навчальний посібник. Кн.2. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 255 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0037.pdf

  Русакова О.Е. Сучасний стан та основні напрямки планування діяльності організації / О. Е. Русакова, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1659

  Васюк А.Г. Формування позитивного іміджу підприємства / А. Г. Васюк, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - К.: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1660

  Ізморіна В.В. Принципи, методи та моделі прийняття управлінських рішень / В. В. Ізморіна, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1662

  Алєксєєнко С.Ю. Сучасні системи та форми стимулювання праці / С. Ю. Алєксєєнко, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1689

  Зозуля І.А. Сучасний стан та основні напрямки удосконалення планування діяльності організації / І. А. Зозуля, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1690

  Козицька В.В. Соціально-психологічні аспекти контролю у менеджменті / В. В. Козицька, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1691

  Зуєва Д.Д. Лідерство в управлінні організаціями / Д. Д. Зуєва, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1693

  Водич К.С. Формування позитивного іміджу підприємства / К. С. Водич, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1692

  Демченко А.О. Проблеми та перспективи інформаційного забезпечення підприємств / А. О. Демченко, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1694

  Проц С.С. Проблеми управління роботою колективу в сучасних організаціях / С. С. Проц, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1695

  Максимчук Т.В. Впровадження технології управління конфліктами в організації / Т. В. Максимчук, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1725

  Мінін О.В. Використання системи методів управління / О. В. Мінін, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1726

  Кириченко О. Управління інвестиційно-інноваційним забезпеченням впровадження адаптивних стратегій розвитку підприємств, малого та середнього бізнесу в умовах цифрової трансформації / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 4(72). - С. 94-101. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2023-72-94-101.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/645/673

  Алькема В.Г. Менеджмент організацій: навчальний посібник. Кн.1. / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 276 c.. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0035.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0035.pdf

  Strategic planning of trade development within the framework of ensuring economic security / L. Bondarenko, H. Leskiv, O. Kyrychenko, P. Skotnyy, V. Harbusiuk/ Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2023. - Vol. 4. - № 51. - Pp. 328-367. - DOI https://doi.org/10.55643/fcaptp.4.51.2023.4125. - https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4125/3902
https://fkd.net.ua/index.php/fkd/article/view/4125/3902

  Kyrychenko O. Fundamental principles of planning and management of organizations' activities / O. Kyrychenko // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/571

  Kyrychenko O. Systematic approach to planning and management of organizations' activities / O. Kyrychenko // 3rd International Conference on economics, accounting and finance (December 15, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2023/paper/view/570

  Архіпчук І.Ю. Сучасні інструменти підвищення ефективності роботи підприємств / І. Ю. Архіпчук, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1058
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1058

  Кириченко О.С. Актуальні питання впровадження сучасних технологій управління / О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1059
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1059

  Волкова О.Р. Впровадження планування діяльності промислового підприємства / О. Р. Волкова, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1060
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1060

  Бойко Б.П. Стратегія розвитку підприємства з орієнтацією на експорт продукції / Б. П. Бойко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.): . - Київ: Університет "КРОК". - 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1061
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1061

  Семеляк О.А. Аспекти управління тарифною політикою підприємства / О. А. Семеляк, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1062
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1062

  Сергієнко Є.В. Актуальні питання стратегії та тактики управління сучасними підприємствами / Є. В. Сергієнко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1063
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1063

  Черновалов А.А. Удосконалення процесів управління матеріально-технологічними ресурсами підприємства / А. А. Черновалов, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1064
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1064

  Дорогі Д.Р. Впровадження функцій управління сучасними підприємствами / Д. Р. Дорогі // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1065
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1065

  Дроздовський В.В. Підходи та методи діагностики ефективності міжнародних поставок / В. В. Дроздовський, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.): . - Київ: Університет "КРОК". - 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1066
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1066

  Федоріненко В.В. Концептуальні засади здійснення експортно-імпортних операцій в роботі підприємств / В. В. Федоріненко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1067
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1067

  Фесан Н.В. Управління процесами планування закупівель ресурсів підприємства / Н. В. Фесан, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1068
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1068

  Галько М.П. Шляхи вдосконалення організаційних схем управління на сучасному етапі / М. П. Галько, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1070
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1070

  Горбачик О.В. Теоретичні аспекти організації зустрічної торгівлі виробничим підприємством / О. В. Горбачик, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1071
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1071

  Голембйовська В.Р. Дослідження системоутворюючих чинників які здійснюють вплив на організацію та впровадження експортно-імпортної діяльності підприємств / В. Р. Голембйовська, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1072
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1072

  Гонець Д.О. Впровадження стратегії інформаційного забезпечення маркетингової політики підприємства / Д. О. Гонець, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1073
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1073

  Хміль А.І. Особливості формування ефективної системи закупок матеріально-технічних ресурсів / А. І. Хміль, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1074
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1074

  Кудіна А.С. Дослідження механізму реалізації експортної стратегії підприємства / А. С. Кудіна, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1075
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1075

  Кузьмич А.О. Планування напрямів удосконалення якості роботи поліграфічного підприємства / А. О. Кузьмич, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1076
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1076

  Лазарук Н.І. Планування закупівельно-збутової діяльності на підприємствах харчової промисловості / Н. І. Лазарук // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1077
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1077

  Лазаренко Я.О. Теоретичні засади впровадження зовнішньоекономічної діяльності підприємства / Я. О. Лазаренко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1078
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1078

  Миненко В.С. Актуальні питання управління системами транспортування в роботі сучасних підприємств / В. С. Миненко, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1079
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1079

  Новохатня А.О. Впровадження сучасних технологій управління підприємством / А. О Новохатня, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1080
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1080

  Синеволнова А.В. Перспективи планування та організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства / А. В. Синеволнова, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1081
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1081

  Недбайло М.О. Мотивація персоналу як об'єкт управління в організації / М. О. Недбайло, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1082
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1082

  Шугалей Л.М. Управління якістю роботи закладу охорони здоров'я / Л. М. Шугалей, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1087
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1087

  Виговський В.С. Організація роботи закладу охорони здоров'я в сучасних умовах / В. С. Виговський, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1088
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1088

  Завалецький В.В. Управління кадровими ресурсами закладу охорони здоров'я / В. В. Завалецький, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1089
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1089

  Якімов Д.Ю. Актуальні аспекти контролю якості надання медичної допомоги в закладі охорони здоров'я / Д. Ю. Якімов, О. С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1090
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1090

  Kyrychenko O. Strategic planning and implementation of program approach to the development of modern enterprises / O. Kyrychenko // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022) - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/340
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/340

  Demydov S. Innovation management: features and trends / S. Demydov, O. Kyrychenko // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/344
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/344

  Retynskyi A. Business strategies implementation into the enterprise management of the information technology sector / A. Retynskyi, O. Kyrychenko // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/345
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/345

  Economic justification for strategic decisions to improve the competitiveness of the enter / O. Vahonova, O. Tryfonova, O. Bondar, N. Petrukha, O. Kyrychenko, O. Akimov // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2022. - № 12/01-XXVII. - Pp. 198-202. - http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/A_36.pdf
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120127/papers/A_36.pdf

  Кириченко О.С. Відновлювальна енергетика. Особливості проектних ризиків / О. С. Кириченко, В. В. Лазарєв, П. О. Тесленко // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей XIХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2022 р). Тема конференції: "Управління проєктами в очікуванні глобальної кризи" / відпов. за випуск С.Д.Бушуєв. - Київ: КНУБА. - 2022. - С. 117-121

  Кириченко О.С. Особливості управління проектними та операційними ризиками в організації / О. С. Кириченко, В. А. Федчишен // Управління проектами у розвитку суспільства: тези доповідей XIХ-ої Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2022 р). Тема конференції: "Управління проєктами в очікуванні глобальної кризи" / відпов. за випуск С.Д.Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2022. - С. 121-125

  Кириченко О.С. Сучасні аспекти та технології управління розвитком підприємств / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 107-115. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-107-115

  Кириченко О. Концептуалізація актуальних напрямів економічного відновлення та розвитку промислових підприємств / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 26-33. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-26-33

  Железняк Л.О. Аутсорсинг як інструмент підвищення економічної ефективності суб'єкта господарювання / Л. О. Железняк, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1394
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1394

  Кириченко О.С. Концептуальні засади науково-технічного оновлення та інноваційного розвитку підприємств / О. С. Кириченко, О. А. Баля // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1185
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1185

  Кириченко О.С. Програмний підхід до інноваційного розвитку підприємств в умовах євроінтеграції / О. С. Кириченко, С. І. Демидов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1186
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1186

  Кириченко О.С. Наукові підходи до обгрунтування стратегії розвитку підприємств / О. С. Кириченко, В. В. Діденко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1191
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1191

  Кириченко О.С. Концептульні засади забезпечення економічної безпеки підприємства / О. С. Кириченко, М. М. Кобільник // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1184
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1184

  Кириченко О.С. Перспективи впровадження проектного підходу до забезпечення інноваційного розвитку підприємств / О. С. Кириченко, А. В. Ретинський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1187
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1187

  Мельніченко М.І. Управління персоналом банківської установи / М. І. Мельніченко, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1231
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1231

  Фролов В.В. Напрямки підвищення конкурентоспроможності послуг приватних медичних закладів / В. В. Фролов, О. С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1188
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1188

  Kyrychenko O. Actual directions of regulation and stimulation of innovative development of industrial enterprise / O. Kyrychenko // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 3(11). - Pp. 4-12. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-3-4

  Галіч О.В. Впровадження методів управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / О. В. Галіч, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1069
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1069

  Кириченко О. Концептуальні засади технологічного менеджменту та його значення в управлінні сучасними підприємствами / О. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 4(68). - С. 75-83. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-75-83.
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-68-75-83

  Кириченко О.С. Конфлікти в адміністративному менеджменті і шляхи розв'язання / О.С. Кириченко, Т.В. Короленко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/551
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/551

  Андрушко Н.А. Розбудова організації в сучасних умовах / Н.А. Андрушко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/559
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/559

  Артюхова С.В. Значення управлінських рішень в діяльності підприємства / С.В. Артюхова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК",- 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/561
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/561

  Слобожанюк Д.С. Роль бізнесу в суспільстві / Д.С. Слобожанюк, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/594
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/594

  Рождественська К.П. Питання формування та розвитку сучасних організацій / К.П Рождественська, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/593
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/593

  Редько І.О. Удосконалення комунікаційної політики сучасного управління / І.О. Редько, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/592
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/592

  Марієнко Я.Є. Застосування сучасних важелів управління підприємством / Я.Є. Марієнко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК. - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/591
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/591

  Вербещук С.М. Удосконалення процесів контролювання роботи працівників / С.М. Вербещук, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/579
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/579

  Лисяк С.О. Побудова організації шляхом організаційного проектування / С.О. Лисяк, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/566
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/566

  Подерня А.О. Концептуальні засади еволюційного розвитку організації / А.О. Подерня, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/572
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/572

  Нагайнікова К.О. Сучасні аспекти розбудови організаційної структури управління підприємством / К.О. Нагайнікова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/569
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/569

  Лісова В.А. Значення контролювання в системі управління / В.А. Лісова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/586
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/586

  Проценко А.О. Формування організаційної структури управління та показники їх оцінки / А.О. Проценко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/576
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/576

  Сергієнко Є.В. Проблеми централізації та децентралізації в діяльності підприємств в сучасних умовах / Є.В. Сергієнко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/578
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/578

  Бікбаєв Д.О. Закони та закономірності менеджменту в діяльності сучасного підприємства / Д.О. Бікбаєв, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/562
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/562

  Пецух Л.О. Фактори впливу на розбудову організаційної структури підприємства / Л.О. Пецух, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/571
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/571

  Івасюк О.П. Менеджмент як специфічна сфера професійної діяльності / О.П. Івасюк, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК. - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/564
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/564

  Кравчук Д.Ю. Впровадження стратегічного планування розвитку підприємства / Д.Ю. Кравчук, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/580
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/580

  Мокрякова Р.О. Значення функції регулювання в сучасній системі управління / Р.О. Мокрякова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/582
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/582

  Бугрик М.І. Значення прийняття управлінських рішень в сучасному менеджменті / М.І. Бугрик, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/583
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/583

  Малофієнко А.В. Інформація, її види та роль у менеджменті / А.В. Малофієнко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/585
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/585

  Горяшник Ю.Ю. Основні принципи результативного та ефективного управління орієнтацією / Ю.Ю. Горяшник, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/584
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/584

  Орел Я.О. Вимоги, які пред'являються до інформації, їх значення в сучасному управлінні / Я.О. Орел, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/584
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/584

  Діденко О.М. Регламентування управлінської діяльності як ефективний інструмент сучасного управління / О.М. Діденко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/587
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/587

  Кострюкова Е.А. Сучасні аспекти теорії процесів мотивування / Е.А. Кострюкова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/589
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/589

  Рудніцька Д.Р. Механізми делегування обов'язків та відповідальності в сучасному управлінні / Д.Р. Рудніцька, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/590
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/590

  Реснянський О.В. Стратегічні засади розбудови організаційної структури підприємства / О.В. Реснянський, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університете "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/604
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/604

  Рог О.О. Сучасна комунікаційна політика / О.О. Рог, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/596
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/596

  Білик В.А. Проблеми та перспективи розбудови організаційної структури підприємства / В.А. Білик, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/598
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/598

  Яцентюк А.С. Процеси прийняття рішень в сучасному менеджменті / А.С. Яцентюк, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/599
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/599

  Чорнобрива Ю.М. Ключові сфери сучасного менеджменту / Ю.М. Чорнобрива, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/597
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/597

  Сербіна А.В. Задачі багаторівневого управління в менеджменті сучасних підприємств / А.В. Сербіна, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/600
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/600

  Буга В.В. Концептуальні засади формування закономірностей та принципів менеджменту / В.В. Буга, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) /Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/601
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/601

  Литвищенко Д.М. Значення функції контролювання в діяльності вітчизняних підприємств / Д.М. Литвищенко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/603
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/603

  Кириченко О.С. Впровадження проектування та організації системи CROSS-DOCKING в логістичному центрі / О.С. Кириченко, О.А. Лобик // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК" . - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/550
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/550

  Кириченко О.С. Вплив транснаціоналізації на розвиток світової економіки / О.С. Кириченко, О.Д. Зінченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/552
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/552

  Расказов О.В. Історичний огляд розвитку особливостей застосування інформаційно-комунікаційних технологій в логістичному забезпеченні міжнародної торгівлі / О.В. Расказов, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/553
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/553

  Рибак Є.Г. Концептуальні засади поняття стандартизації міжнародної логістичної торгівлі / Є.Г. Рибак, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/554
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/554

  Сторожук Я.І. Міжнародний транспортний коридор - елемент транспортно-логістичної системи міжнародної торгівлі / Я.І. Сторожук, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/557
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/557

  Лисенко Б.С. Місце і роль логістичної системи в забезпеченні ефективності діяльності ТНК / Б.С. Лисенко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/558
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/558

  Лопатіна О.М. Місце українських компаній з прямими іноземними інвестиціями в експортній структурі національної економіки / О.М. Лопатіна, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/607
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/607

  Жукотський М.Л. Експортна діяльність суб'єктів малого та середнього бізнесу в Україні / М.Л. Жукотський, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/602
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/602

  Іваненко Ф.В. Особливості механізму розвитку потенціалу підприємства та комунікаційні бар'єри їх подолання / Ф.В. Іваненко, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/563
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/563

  Лісова А.О. Розвиток інструментів страхування вантажів та транспортних засобів / А.О. Лісова, О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/555
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/555

  Кириченко О.С. Інвестиційно-інноваційне забезпечення промисловості України в умовах Четвертої промислової революції: монографія / О.С. Кириченко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 368 c. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/21/49/334-1
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/21/49/334-1

  Кириченко О.С. Аспекти впровадження стратегічного планування в управлінні логістичною діяльністю / О.С. Кириченко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С.194-196 https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/530
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/530

  Kyrychenko O. Implementation of venture financing tools for innovative industrial development projects / O. Kyrychenko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/280
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/280

  Кириченко О.С. Підходи до розбудови сучасних систем управління підприємством / О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/682
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/682

  Кириченко О.С. Напрями вдосконалення операційної діяльності підприємства / О.С. Кириченко, К.С. Грищенко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/684
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/684

  Кириченко О.С. Управління соціальним середовищем організації / О.С. Кириченко, М.П. Галько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/686
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/686

  Кириченко О.С. Вдосконалення маркетингової стратегії організації / О.С. Кириченко, О.В. Жубржицький // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/687
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/687

  Кириченко О.С. Управління фінансовою підсистемою організації / О.С. Кириченко, В.В. Федоріненко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/688
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/688

  Кириченко О.С. Управління інформаційним середовищем організації / О.С. Кириченко, А.В. Линок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/689
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/689

  Кириченко О.С. Особливості впровадження систем контролю та моніторингу діяльності персоналу організації / О.С. Кириченко, А.О. Грінченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/690
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/690

  Кириченко О.С. Сучасні методи діагностики фінансового стану підприємства в менеджменті організації / О.С. Кириченко, Д.А. Невгад // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/691
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/691

  Кириченко О.С. Вплив принципів організації на процес її функціонування / О.С. Кириченко, Н.В. Клименко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/692
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/692

  Кириченко О.С. Організація управління персоналом підприємства / О.С. Кириченко, Є.В. Франко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/693
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/693

  Кириченко О.С. Управління матеріально-технічною базою організації / О.С. Кириченко, К.Р. Іванченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/694
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/694

  Кириченко О.С. Сучасні форми та шляхи розвитку менеджменту організації / О.С. Кириченко, М.В. Стрільчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/696
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/696

  Кириченко О.С. Технології управління транспортним забезпеченням виробництва / О.С. Кириченко, М.К Забродський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/697
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/697

  Кириченко О.С. Особливості процесу управління організацією / О.С. Кириченко, Є.В. Осколок // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/698
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/698

  Кириченко О.С. Сучасні форми та методи менеджменту у кризових ситуаціях / О.С. Кириченко, Д.В. Кутова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/695
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/695

  Кириченко О.С. Напрями вдосконалення адміністративної структури управління організацією / О.С. Кириченко, А.І. Хміль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/699
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/699

  Миненко В.С. Управління системами доставки вантажів при виконанні міжнародних контрактів купівлі-продажу / В.С. Миненко, О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/780
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/780

  Кириченко О.С. Впровадження програмного-проектного підходу до управління розвитком підприємств в сучасних умовах / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 120-128. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-120-128

  Алькема В.Г. Прикладні аспекти оцінювання рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 150-158. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-150-158.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/417/445

  Алькема В.Г. Впровадження публічно-приватного партнерства в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку промисловості / В.Г. Алькема, О.С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 219-227.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-219-227
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-219-227

  Development of the financial and economic security of the company based on the superintendence of its business activity / V. Kupriichuk, L. Pershko, O. Kyrychenko, H. Nesterenko, K. Danylyuk, I. Kveliashvili // AD ALTA: Journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol. 11. - Issue 1, Special Issue XV. - Pp. 63-67.-http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_15.pdf
http://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110115/papers/A_15.pdf

  Kyrychenko O. Practical aspects of implementation of venture financing tools for innovative industry development / O. Kyrychenko // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 4. - Pp. 35-41. - https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/169/110
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/169/110

  Кириченко О.С. Визначальні тенденції та засади четвертої промислової революції та їх проекція на формування інвестиційно-інноваційного забезпечення промислового розвитку / О. С. Кириченко // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - С. 71-901.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Кириченко О.С. Перспективи впровадження механізму венчурного фінансування інноваційної діяльності та інноваційно-інвестиційних проектів / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 52-59.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/293/315

  Kyrychenko O. Investment support of innovative industrial development / O. Kyrychenko // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 71
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Кириченко О.С. Практичні аспекти впровадження модернізації промисловості на засадах індустрії 4.0. в України / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-210-218.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/363

  Кириченко О.С. Концептуальні засади управління логістичною діяльністю підприємств промисловості / О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 181-184. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/63
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SR

  Кириченко О.С. Конфлікти в адміністративному менеджменті і шлях їх розв’язання / О.С. Кириченко, Т.В. Короленко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 202-203. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/203
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/203

  Алькема В.Г. Логістичний консалтинг: навчальний посібник / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко, С. А. Філатов. - К.: Університет "КРОК". - 2020. - 344 c.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0027.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0027.pdf

  Кириченко О.С. Реалізація структурної політики держави та її промислового розвитку в контексті забезпечення економічної безпеки / О.С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54) . - С. 102-109
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Недавній В.В. Особливості проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю логістичної компанії / В.В. Недавній, О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 588-591
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кириченко О.С. Концептуальні засади та функціональні характеристики модернізації промисловості України / О. С. Кириченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2019. - № 23. - С. 75-83

  Кириченко О.С. Світовий досвід державної політики регулювання інвестиційно- інноваційного забезпечення на різних етапах промислового розвитку / О. С. Кириченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство . - 2019. - № 25. - С. 108-112

  Кириченко О.С. Етапи промислового розвитку та загальні тенденції їх еволюції / О. С. Кириченко // Причорноморські економічні студії. - 2019. - № 40. - С. 30-35

  Кириченко О.С. Промислові революції та теоретичне узагальнення тенденцій розвитку / О. С. Кириченко // Вісник Одеського Національного університету. Серія "Економіка". - 2019. - № 3(76), т.24. - С. 37-41

  Кириченко О.С. Концептуальні засади інвестиційно-інноваційного забезпечення процесів розвитку промисловості / О. С. Кириченко // Науковий погляд: економіка та управління /Університет митної справи та фінансів. - 2019. - № 2(64). - С. 28-35

  Кириченко О.С. Теоретико-методичні основи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості в умовах переходу до Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Причорноморські економічні студії. - 2019. - № 41. - С. 53-58

  Кириченко О.С. Досвід провідних країн світу в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку / О. С. Кириченко // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. - 2019. - № 30(69), Вип.3. - С. 36-41

  Кириченко О.С. Формування системи механізмів та інструментів державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості: теоретико-методичний аспект. / О. С. Кириченко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2019. - № 3(71). - С. 54-61

  Кириченко О.С. Програмно-цільовий підхід до реалізації державної політики інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції та Індустрії 4.0. / О. С. Кириченко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2019. - № 4(72) Ч.1. - С. 55-60

  Кириченко О.С. Аналіз стану інноваційного забезпечення розвитку промисловості України в сучасних умовах / О. С. Кириченко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2019. - № 3(108). - С. 28-32

  Кириченко О.С. Визначальні тенденції та засади Четвертої промислової революції , їх сутність та вплив на промисловий розвиток / О. С. Кириченко // Бізнес-навігатор. - 2019. - № 3-1(52). - С. 39-43

  Кириченко О.С. Планування державних цільових програм модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислових революції / О. С. Кириченко // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. - 2019. - № 30(69), Вип.4. - С. 45-50

  Кириченко О.С. Теоретичні засади та провідні ознаки промислового розвитку / О. С. Кириченко // Фінансова система та інформаційні технології: сучасний стан, ефективність, перспективи: зб. матеріалів Міжнародної наук-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених ( 27 квітня 2019 р.)- К.: Аналітичний центр "Нова Економіка", 2019. - С. 22-26

  Кириченко О.С. Концепція Четвертої промислової революції та її історичні аспекти / О. С. Кириченко // Перспективи розвитку міжнародних відносин: економічні та політичні аспекти: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (21 травня 2019 року) / За заг. ред.: М. М. Палінчак, В. П. Приходько, A. Krynski. - Ужгород: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 43-46

  Кириченко О.С. Аспекти інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості в умовах переходу до четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Методичні підходи до формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіонів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (22 червня 2019 р.). - Дніпро: НО "Перспектива", 2019. - С. 18-20

  Кириченко О.С. Механізм інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняної промисловості / О. С. Кириченко // Методи та форми управління соціально-економічним розвитком держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23 серпня 2019 р.). - Дніпро: НО Перспектива, 2019. - С. 31-34

  Кириченко О.С. Програмно цільовий підхід до планування модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (23 серпня 2019 р.). -Запоріжжя: ГО СІЕУ, 2019. - С. 6-10

  Кириченко О.С. Концептуальні засади модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Економічна система країни в контексті міжнародного співробітництва: стан та перспективи розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31 серпня 2019 року).- Львів: Львівська економічна фундація, 2019. - С. 56-59

  Кириченко О.С. Основні принципи концепції модернізації промисловості країни на засадах «Індустрії 4.0» / О.С. Кириченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 672-674
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кириченко О.С. Промислові революції та їх вплив на техніко-технологічний розвиток / О. С. Кириченко // Теоретичні та практичні аспекти антикризового регулювання економіки країни: зб. матеріалів Всеукраїнської наук-практ. конф. (4 травня 2019 р.). Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова,2019. - С. 28-30

  Кириченко О.С. Сутність інвестицій та інвестиційного забезпечення промислового розвитку / О. С. Кириченко // Розвиток економічної системи країни в контексті міжнародного співробітництва: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (18 травня 2019 р.). Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2019. - С. 18-21

  Кириченко О.С. Сутність інновацій та інноваційне забезпечення промислового розвитку / О. С. Кириченко // Фінанси, бухгалтерський облік та підприємництво: національні особливості та світові тенденції: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 18 травня 2019 р.). - Київ: ГО Київський економічний науковий центр, 2019. - С. 25-27

  Кириченко О.С. Світовий досвід інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості / О. С. Кириченко // Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (15 червня 2019 р.).- Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку,- 2019. - С. 14-17

  Кириченко О.С. Теоретичні засади інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості / О. С. Кириченко // Реформування економіки держави та регіонів: технологічні та економічні аспекти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково практичної конференції (15 червня 2019 р.).- Київ: Київський економічний науковий центр, 2019. - С. 19-22

  Кириченко О.С. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку в контексті безпеки промислових підприємств / О. С. Кириченко // Тенденції та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України в умовах глобальних викликів і загроз. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції викладачів, аспірантів та студентів (20 травня 2019 р.).- Львів: Львівська економічна фундація, 2019. - С. 23-26

  Кириченко О.С. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку: актуальний досвід / О. С. Кириченко // Наука та інновації як основні шляхи вдосконалення економічного потенціалу країни: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (29 червня 2019 р.).- Львів: Львівська економічна фундація, 2019. - С. 31-33

  Кириченко О.С. Впровадження державної інвестиційної політики в забезпеченні інноваційного розвитку та технологічної модернізації промисловості країни / О. С. Кириченко // Сучасні міжнародні економічні відносини: становлення та особливості розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 17 серпня 2019 р.). - Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2019. - С. 26-29

  Кириченко О.С. Галузеві особливості інноваційно-технологічного розвитку / О. С. Кириченко // Перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях. Матеріали науково-практичної конференції ( 27-28 вересня 2019 р.). - Херсон: Молодий вчений, 2019. - С. 20-23

  Кириченко О.С. Державна інноваційна політика в забезпеченні модернізації промисловості країни на засадах технологій Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Наука та інтелектуальний капітал у системі факторів трансформації економіки: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 17 серпня 2019 р.). - Київ: Київський економічний науковий центр, 2019. - С. 22-26

  Пазєєва Г.М. Ризики контейнерних перевезень / Г.М. Пазєєва, А.П. Хорошенюк, О.С. Кириченко // Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society: proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. Part 1. (3-14, 4-11 May, 2019) / by M.M.Iermoshenko, I.Y.Shtuler, Z.B.Zhyvko etc. – Kyiv: IAIS-NAM, 2019. - P. 38-41

  Кириченко О.С. Удосконалення інноваційно-інвестиційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій Четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 185-192
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/252/284

  Кириченко О.С. Дослідження стану інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України в умовах четвертої промислової революції / О. С. Кириченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство . - 2019. - № 23. Ч.1. - С. 75-78.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/27582?mode=full

  Васильців Т.Г. Наукові підходи до дослідження модернізації промисловості та її інвестиційно-інноваційного забезпечення / Т. Г. Васильців, О. С. Кириченко, В. В. Зайченко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. - 2019. - № 8. - С. 7-14. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_8_3.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2019_8_3.

  Васильців Т.Г. Сутність та складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промислового сектора держави / Т. Г. Васильців, О. С. Кириченко, В. В. Зайченко // Бізнес Інформ. - 2019. - № 6. - С. 140-145. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_6_20.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_6_20.

  Алькема В.Г. Діагностика економічної безпеки підприємства (На матеріалах транспортно-експедиційних підприємств України): монографія / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко, Г. М. Пазєєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. - 328 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/855-diahnostyka-ekonomichnoi-bezpeky-pidpryiemstva

  Кириченко О.С. Концептуальні засади формування системи забезпечення інформаційної безпеки держави/ О. С. Кириченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2018. - Вип. 49. - С. 19-26
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/33

  Кириченко О.С. Класифікація загроз економічної безпеки української промисловості / О. С. Кириченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 48. - С.38-47
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n48.pdf

  Кириченко О.С. Концептуальні засади функціонування інноваційних промислових кластерів як основа економічного розвитку і забезпечення економічної безпеки держави / О. С. Кириченко // Ефективна економіка. - 2017. - № 12. - http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6033
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6033

  Кириченко О.С. Інноваційна складова системи економічної безпеки виробничих підприємств в Україні / О.С. Кириченко, А.М. Щербатюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 125-130

  Кириченко О.С. Економічна безпека інноваційного розвитку виробничих підприємств в Україні / О.С. Кириченко, І.А. Дарага // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 108-114

  Алькема В.Г. Економічна безпека суб'єктів логістичної діяльності: навчально-методичний і практичний посібник / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2016. - 350 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/506-ekonomichna-bezpeka-subiektiv-lohistychnoi-diialnosti

  Віткін Л.М. Наукові засади побудови системи технічного регулювання України в умовах членства в СОТ та інтеграції до ЄС / Л. М. Віткін, О. С. Кириченко, В. Г. Алькема, Н. М. Ушакова.- К.: ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 192 с.

  Алькема В.Г. Економічна безпека інноваційного підприємства: навчальний посібник / В. Г. Алькема, Н. М. Літвін, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - 320 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/509-ekonomichna-bezpeka-innovatsiinoho-pidpryiemstva

  Алькема В.Г. Управління змінами в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ В. Г. Алькема, О. С. Кириченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2014. - Вип. 38. - С. 112-118
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2014_38_17.pdf


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Кириченко Оксана Сергіївна