Менеджмент — Університет «КРОК»

ОСВІТНЬО-НАУКОВА ПРОГРАМА «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

МЕТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

полягає у підготовці висококваліфікованих, конкурентоспроможних, інтегрованих у європейський та світовий науково-освітній простір професіоналів, здатних до створення нових або удосконаленні наявних знань, з врахуванням викликів сьогодення, шляхом проведення самостійної науково-дослідницької, науково-організаційної, педагогічної та практичної діяльності у сфері у менеджменту

ОСОБЛИВОСТІ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Обов’язкова частина освітньої програми спрямована на формування у аспірантів здатності демонструвати інноваційність, самостійність, академічну та професійну доброчесність, послідовність розвитку та реалізації нових ідей в процесі професійної та наукової діяльності. Результатом навчання стане здатність випускників до безперервного саморозвитку та самовдосконалення.

Вибіркова частина дає можливість поглибити знання і навики у царині власних наукових інтересів здобувача, отримати компетентності, важливі для забезпечення їх конкурентоспроможності на ринку праці та успішного завершення написання і захисту дисертації.

Специфічною рисою освітньо-наукової програми є її орієнтація на вирішення науково-методичного або прикладного завдання у галузі управління проектами та бізнес-процесами з позицій економічної безпеки, що передбачає встановлення акценту на здатності приймати ефективні управлінські рішення, орієнтовані на досягнення стратегічних цілей розвитку підприємств, установ та організацій.

НАУКОВІ КЕРІВНИКИ АСПІРАНТІВ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ «МЕНЕДЖМЕНТ»

ЗАПРОШЕНІ ЛЕКТОРИ

  • Москаленко Наталія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент
  • Мосьпан Наталія Вячеславівна, кандидат філологічних наук, доцент, University of Economy in Bydgoszcz (Poland)
  • Аулін Олександр Анатолійович, кандидат філософських наук, старший науковий співробітник, відділ обслуговування інформаційними ресурсами, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського
  • Токар Володимир Володимирович, доктор економічних наук, професор
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.