Інша інформація:
Шарова Олена Степанівна

кабінет 113

(+38 044) 455-57-13, вн. 154

Напрями наукових досліджень

 • Waterfall vs Agile: особливості використання на практиці / практика управління проектами

Сфери наукових інтересів

 • мікс управлінських технологій / управління ризиками в проектах / розвиток організацій через проектне управління / управління портфелями проектів

Викладає

 • управління ІТ-проектами / інформаційні технології управління проектами / управління ризиками проектів / проектно-орієнтована організація та проектний офіс / управління проектами державно-приватного партнерства
 
 

Шарова Олена Степанівна

 • кандидат технічних наук (2009 р.), доцент (2015 р.)

Освіта

 • Київський університет ім. Тараса Шевченка / Математика / математик, викладач (1992 р.)
 • Університет «КРОК» / Управління проектами / керівник проектів і програм (2001 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2012 р – ТОВ «Технології Управління Спайдер Україна», консультант (за сумісництвом)
 • з 2011 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами
 • 2004–2011 рр. – ТОВ «Слав-Інвест Консалтинг та Управління проектами», керівник проектів та програм
 • 2003–2004 рр. – ТОВ «КВІЗА-ТРЕЙД» (ТМ «Велика кишеня»), керівник проектів та програм
 • 1992–2003 рр. – УПТЦ «Агропромсистема», інженер-програміст

Особисті досягнення

 • На Всеукраїнській студентській олімпіаді 2015–2016 навчального року зі спеціальності «Управління проектами» підготовлений доцентом Шаровою О.С. студент магістратури спеціальності 05.13.22 Москов О. здобув друге місце.
 • На Всеукраїнській студентській олімпіаді 2014–2015 навчального року зі спеціальності «Управління проектами» підготовлені доцентом Шаровою О.С. студенти магістратури спеціальності 05.13.22 Каравезер К.В. та Кириленко О.Г. здобули перше та третє місце відповідно.
 • На Всеукраїнській студентській олімпіаді 2013–2014 навчального року зі спеціальності «Управління проектами» підготовлений доцентом Шаровою О.С. студент магістратури спеціальності 05.13.22 Спічка М.О. виборов перше місце за виконання творчого завдання
 
 

Публікації

  Шарова О.С. Організаційні кроки переходу компаній від проектного до портфельного управління/ О.С.Шарова// Project, Program, Portfolio Management. P3M: Тези доповідей ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (м. Одеса, 8-9 грудня 2017 р.): [у 2т.]. / Відпов. за випуск П.О. Тесленко. - Том 2. - Одеса : Балан В. О., 2017.- С. 152-155.

  Шарова О.С. Критерії визначення проектної та операційної діяльності/ О.С. Шарова // ХIV Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства". Тема: «Розвиток компетенцій проектного управління в умовах кризи» (м.Київ, 19-20-травня 2017 р.): Тези доповідей / відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - К.: КНУБА, 2017. - С. 207 -209.

  Шарова О.С. Теорія та практика управління проектами девелопменту: аналіз в ретроспективі десятиріччя / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк). - 2017. - №3 (63). - С. 96-103

  Шарова О.С. Практичні аспекти здійснення моніторингу та контролю в інвестиційно-будівельних проектах / О.С. Шарова // XIII Міжнародна конференція "Управління проектами у розвитку суспільства". Тема: «Проекти в умовах глобальних загроз, ризиків і викликів» (м.Київ, 20-травня 2016 р.): Тези доповідей. - К.: КНУБА, 2016. - С. 270-271

  Шарова О.С. Управління проектами державно-приватного партнерства / О.С. Шарова // Державно-приватне партнерство: навчальний посібник. - К.: Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2016. - С. 109-146

  Рач В.А. Критерії визначення появи фази формалізації продукту проекту в проектах розвитку нерухомості / В. А. Рач, О. С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2006.-№3(19). - С.114-124

  Шарова О.С. Особливості організаційної структури управління проектами державно-приватного партнерства / О.С. Шарова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С.161-169

  Шарова О.С. Про проекти державно-приватного партнерства: особливості планування / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - №2(54). - С. 47-54.

  Шарова О.С. Про проекти державно-приватного партнерства. Основні визначення / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - № 1(53). - С. 91-95.

  Шарова О.С. Проекти державно-приватного партнерства: особливості розподілу відповідальності / О.С. Шарова // Вісник Черкаського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки.- 2015.-№3.-С.58-64

  Шарова О.С. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни" Управління допоміжними компонентами проектів ": ОКР "магістр", галузь знань 1801 "специфічні категорії", спеціальність 8.18010013 Управління проектами" / О. С. Шарова, А. М. Чередніченко, О. В. Кальніченко . - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 109 с.

  Шарова О.С. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Основи системного аналізу та методи прийняття рішень": ОКР "магістр" за спеціальністю 8.18010011 "Інтелектуальна власність" / О. С. Шарова, Ю. В. Кравченко. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 48 с.

  Шарова О.С. Модель життєвого циклу проекту розробки тиражного програмного продукту та виведення його на ринок / І. І. Онищенко, О. С. Шарова// Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2013.-№3(47) . -С.115-122

  Шарова О.С. Дослідження критерію закінчення стадії формування бачення продукту проекту девелопменту / О. С. Шарова // Розвиток інформаційного суспільства : в 10-ти т.- Т.3 : Управління проектами, програмами та проектно- орієнтованим бізнесом : колективна монографія / В. В. Морозов [та ін.]; наук. ред. В. В. Морозов. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.96-129

  Шарова О.С. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Управління ІТ-проектами": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.050101 "Комп'ютерні науки" / О. С. Шарова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 63 с.

  Шарова О.С. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Системний аналіз": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.050101 "Комп'ютерні науки" / О. С. Шарова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 55 с.

  Шарова О.С. Формування бачення продукту проекту девелопменту як інструмент зниження невизначеності учасників проекту стосовно конфігурації продукту проекту / О. С. Шарова // Розвиток інформаційного суспільства : в 10-ти т.- Т.3 : Управління проектами, програмами та проектно- орієнтованим бізнесом : колективна монографія / В. В. Морозов [та ін.]; наук. ред. В. В. Морозов. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012 . - С.70-96

  Шарова О.С. Розвиток проектно орієнтованих підприємств будівельної галузі в умовах кризи/ О. С. Шарова //Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2011. - Том 2, Вип. 27. - С. 126-131

  Рач В.А. Категорійний апарат проектів девелопменту нерухомості / В. А. Рач, О. С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2008.-№2(26). - С.40-50

  Шарова О.С. Система моделей та критерій закінчення стадії формування бачення продукту проекту девелопменту на фазі проектування / О. С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2008.-№3(27). - С.10-27

  Шарова О.С. Критерій закінчення фази формалізації продукту інвестиційно-будівельного бізнес-проекту / О. С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2007.-№4(24). - С.93-101

  Шарова О.С. Системна модель управління фазою формалізації продукту проекту девелопменту / О. С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2007.-№2(22). - С.168-172

  Шарова О.С. Критерій закінчення процесу декомпозиції робіт проекту / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2005.-№4(16). - С.98-104

  Шарова О.С. Про деякі питання планування графіків виконання робіт / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2005.-№3(15). - С.52-57

  Шарова О.С. Про деякі питання формування вартості послуг з управління проектом / О.С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2004.-№4(12). - С.60-65


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Шарова Олена Степанівна