Інша інформація:
Румик Ігор Іванович

Напрями наукових досліджень

 • продовольча безпека, фінансове забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єктів господарювання на мікро- та макрорівнях

Сфера наукових інтересів

 • грошово-кредитна політика, інтеграційні об’єднання, державне регулювання продовольчих ринків

Викладає

 • фінанси, фінанси підприємств, гроші та кредит, фінансове посередництво, бюджетна система
 
 

Румик Ігор Іванович

 • кандидат економічних наук (2005 р.), доцент (2008 р.)
 • відмінник освіти України (2009 р.)
 • нагороджений Відзнакою Університету «КРОК» (2012 р.)
 • нагороджений «Зіркою КРОКу» (2012 р.)

Освіта

 • менеджер-економіст, Уманський державний аграрний інститут (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • 2005 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри фінансів
 • 2004 р. – ННЦ «Інститут аграрної економіки», науковий співробітник відділу інвестицій
 • 2004 р. – ТОВ «Вікар», економіст
 • 2003 р. – Апарат Верховної Ради України, помічник-консультант народного депутата України
 • 2000 р. – Верхняцька дослідно-селекційна станція, економіст

Особисті досягнення

 • Почесна грамота, Університет «КРОК», 2009 р., 2014 р., 2015 р.
 • Сертифікат, «Піраньї КРОКу для викладачів», Університет «КРОК», 2014 р.
 • Грамота, ФЕП Університету «КРОК», 2010 р., 2011 р., 2012 р., 2015 р.
 • Грамота, газета «Все про бухгалтерський облік», 2010 р.
 • Грамота, Український гуманітарний інститут, 2010 р.
 • Грамота, Головне управління освіти і науки КМДА, 2007 р.
 • Грамота, ФЕП Університету «КРОК», 2006 р.
 • Почесна грамота, Університет «КРОК», 2006 р.
 
 

Публікації

  Румик І.І. Застосування когнітивного інструментарію у дослідженнях економічних моделей продовольчого забезпечення / І. І. Румик // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. - 2020. - № 1

  Румик І.І. Методи оцінювання моделей довгострокового прогнозування діяльності агровиробників / І. І. Румик // Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 31 березня 2020 р.): . - Полтава: кафедра економіки та міжнародних економічних відносин ПДАА. - 2020. - С. 108-112

  Васильчук В.Д. Фінансові ресурси підприємства: поняття та джерела формування / В.Д. Васильчук, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 9-11

  Давиденко А.В. Необхідність еквайрингу в сучасних умовах / А.В. Давиденко, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 214-216

  Денисенко Є.С. Особливості управління оборотними та необоротними активами підприємства / Є.С. Денисенко, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 220-222

  Дороніна Н.В. Фінанси підприємства: планування та управління / Н.В. Дороніна, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 223-225

  Мусієнко М.В. Розвиток платіжних систем в Україні / М.В. Мусієнко, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 27-29

  Кизима С.П. Детінізація доходів населення країни / С.П. Кизима, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 250-252

  Петрусевич М.С. Удосконалення механізму управління фінансовою санацією підприємства / М.С. Петрусевич, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 315-317

  Румик І.І. Забезпечення прав споживачів фінансових послуг / І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 333-335

  Шуневич А.С. Оптимізація системи адміністрування та справляння митних платежів / А.С. Шуневич, І.І. Румик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 3382-385

  Пенсійна система: підручник / В.І. Грушко, Ю.І. Скулиш, С.М. Лаптєв, В.Г. Фатхутдінов, А.Й. Француз, І.І. Румик, О.О. Пилипенко, Л.Д. Тулуш; За ред. В.І Грушка, Ю.І. Скулиш; Університет "КРОК". - 4-те вид., доп. і перероб. - К. : Майстер книг, 2019. - 512 с.

  Economic and mathematical modeling of loan risks for credit unions / M. Garbowski, O. Lubenchenko, N. Perederii, N. Moskalenko, I. Rumyk // Journal of Management Information and Decision Sciences. - 2019. - Volume 22, Issue 4. - P. 495-500

  Румик І.І. Соціально-економічні умови регіонального розвитку в умовах бюджетно-фінансової децентралізації / І. І. Румик // Фінансова політика регіонального розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 25-річчя заснування кафедри фінансів і кредиту (10-11 жовт. 2019 р.). - Житомир, 2019. - С. 120-123

  Румик І.І. Стратегія фінансової підтримки продовольчого виробництва / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 64-73

  Румик І.І. Особливості системи оподаткування в період відновлення економіки України / С.Ю. Бєглова, І.І. Румик // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 13-17

  Румик І.І. Аналіз фінансової проблеми підвищення рівня зайнятості в Україні/ Ю.М. Бухтяк, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.67-69

  Румик І.І. Банківське кредитування підприємств: стан та перспективи розвитку/ А.А. Гирич, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.82-84

  Румик І.І. Регіональна децентралізація як основа покращення фінансового стану місцевих громад/Е.В. Голубєва, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.90-93

  Румик І.І. Активізація процесів кредитування в Україні/ В.В. Гриценко, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.104-107

  Румик І.І. Фінансово-кредитна система України/ А.Давиденко, І.І. Румик // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 111-113

  Румик І.І. Фінансове регулювання доходів населення/ Кизима С.П., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.164-167

  Румик І.І. Оцінка інфляційних процесів на початку 1990-х років в Україні/ Кутова Д.В., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.198-201

  Румик І.І. Державний борг України: аналіз та шляхи покращення/ / Нечай А.В., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.252-254

  Румик І.І. Фінансова санація як засіб відновлення платоспроможності комерційних банків/ Лаптєва Т.С., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.207-209

  Румик І.І. Управління витратами підприємства /Самійленко Т.М., Румик І.І.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 311-313

  Румик І.І. Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва / Тєльний О.М., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.333-336

  Румик І.І. Оптимізація системи адміністрування податку на додану вартість / А.С. Шуневич, І.І. Румик // Економічне майбутнє України очима молодих дослідників: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (30 листопада 2018 р., м. Київ) / Відпов. за вип. С. Остапчук. - К.: ТОВ "ВІПО", 2018. - С. 124-127

  Румик І.І. Оптимізація системи непрямого оподаткування в Україні /Шуневич А.С., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.373-375

  Румик І.І. Антиінфляційна політика держави на сучасному етапі розвитку економіки /Товкач К.В., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.341-343

  Румик І.І. Антиінфляційна політика як основа фінансової стабільності держави/ Кияниця Д.В., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.167-169

  Румик І.І. Вдосконалення елементів грошової системи України/ Попова Ю.О., Румик І.І. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.289-291

  Румик І.І. Вдосконалення структурних елементів фінансового механізму держави / Крапівін Є.П., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 187-190

  Румик І.І. Інфляційні процеси на сучасному етапі розвитку України/ Лебедєв П.О., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 209-211

  Румик І.І. Напрями розвитку фондового ринку в Україні/Ришко Д.В., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.298-300

  Румик І.І. Покращення якісної структури грошової маси / Паскевич А.А., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 273-275

  Румик І.І. Формування інвестиційного клімату в Україні/Земляна А.О., Румик І.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.153-155

  Румик І.І. Вдосконалення бюджетного процесу в Україні/ І.І. Румик //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.306-309

  Румык И.И. Развитие Китайско-Украинского сотрудничества в решении продовольственной проблемы / И.И. Румык // Китайсько-Українське гуманітарне співробітництво в рамках концепції "Один пояс - Один шлях". - КНР, Тяньцзинь, 2016/17. - С. 66-70.

  Румик І.І. Фінансова підтримка інноваційно-інвестиційного розвитку АПК / І.І. Румик // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції. - К.: "Інформаційно-аналітичне агентство", 2017. - С. 218-221.

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Румик І. І. Розвиток виробництва та споживання продовольства в світовій економіці / І. І. Румик ; Наука й економіка.- м. Хмельницький, 2016.- 1 (41). - С. 99-106

  Румик І.І. Територіальні особливості формування системи продовольчого забезпечення [Електронний ресурс] / І.І. Румик // Економіка та суспільство. - 2016. - № 2. - Режим доступу до журналу: htpp//economyandsociety.in.ua

  Румик І. І. Напрями реформування системи оподаткування / І. І. Румик ; Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК".- м. Київ, 2015. - С. 161-163

  Румик І. І. Методи економічного дослідження продовольчого забезпечення / І. І. Румик ; Журнал "Агросвіт".- Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет , 2015.- 12. - С. 23-29

  Rumyk I. I. World features of forming of the food security system use / I. I. Rumyk // Zbior raportow naukowych „Projekty naukowe„ (27.02.2015 - 28.02.2015) - Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2015. - Str. 66-68

  Румик І. І. Методичні підходи до оцінки ресурсного потенціалу продовольчого виробництва / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 19-28

  Румик І. І. Системний підхід до забезпечення продовольчої безпеки / І. І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 39. -С. 31-40

  Румик І. В. Продовольча безпека як категорія економічної теорії / І. В. Румик // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.175-179

  Румык И.И. Инновационные пути обеспечения продовольственной безопасности / И.И. Румык // 4rd International Conference "Application of New Technologies in Management and Economy" ANTiM 2014 (24-26 April 2014) - Belgrade, Serbia, - рр. 866-874.

  Румик І.І. Оцінка кредитоспроможності підприємства в умовах євроінтеграції банківської системи України / І.І. Румик, А.О. Мельник // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 14 листоп. 2014 р.) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 190-192.

  Румик І.І. Управління проблемними кредитами банку в сучасних умовах / І.І. Румик, А.О. Каленюк // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 19 жовт. 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - С. 128-131.

  Румик І.І. Ефективність використання прибутку підприємства / І.І. Румик, І.О. Загоруйко // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 19 жовт. 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - С. 126-128.

  Румик І.І. Ризики в банківській діяльності: оцінка й управління в сучасних умовах / І.І. Румик, Н.С. Бойчас // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 19 жовт. 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - С. 123-126.

  Румик І.І. Аналіз споживчого кредитування фізичних осіб / І.І. Румик, Г.В. Багалій // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 19 жовт. 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - С. 121-123.

  Румик І.І. Фінансова стійкість банків / І.І. Румик, І.А. Іщук // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 19 жовт. 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - С. 119-121.

  Румик І.І. Активні і пасивні операції комерційних банків / І.І. Румик, Т.Ю. Конєва // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали V Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 19 жовт. 2014 р. - К.: Міленіум, 2014. - С. 111-114.

  Румик І.І. Фінансове забезпечення продовольчої безпеки на регіональному рівні / І.І. Румик // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали першої наук.-практ. конф. - К.: Бізнес Медіа Консалтинг, 2014. - С. 45-46.

  Румык И.И. Влияние климатических изменений на продовольственную безопасность Украины и других стран мира / И.И. Румык, Г.В. Богуш // Предпринимательство в Беларуси: опыт становления и перспективы развития: материалы / Междунар. науч.-практич. конф. (Минск, 10 апр. 2014 г.) / под общей редакцией В.Л. Цыбовского. - Минск: Ковчег, 2014. - С. 148-150.

  Румик І.І. Демографічний аспект продовольчої безпеки / І.І. Румик // Матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Аспекти стабільного розвитку економіки в умовах ринкових відносин", 24-25 квіт. 2014 р. - Умань: ВПЦ "Візаві", 2014. - Ч. 2. - С. 71-73.

  Румик І.І. Ресурсне забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 37-44

  Румик І.І. Понятійні аспекти продовольчої безпеки як складової національної безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 35. - С. 22-32.

  Румик І.І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І.І. Румик // Вчені записки Інституту економіки та права "КРОК": зб. наук. пр. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - Вип. 33. - С. 63-70.

  Rumyk I.I. Food security in today's climate changes / I.I. Rumyk // Zbi?r raport?w naukowych "Nauka dzi?: teoria, metodologia, praktyka" (28.09.2013 - 30.09.2013) - Wroc?aw: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. - Str. 58-61.

  Румик І.І. Індикатори продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Університету "КРОК": зб. наук. пр. - К., 2013. - Вип. 34. - С. 85-92.

  Rumyk I.I. Food security and sustainable resource use / I.I. Rumyk // Zbi?r raport?w naukowych "Naukowe prace, praktyka, opracowania, innowacje 2013 roku" (30.12.2013 - 31.12.2013) - Zakopane: Wydawca: Sp. z o.o. "Diamond trading tour", 2013. - Str. 127-130.

  Румик І.І. Формування внутрішнього ринку зернових і технічних культур в умовах продовольчої кризи / І.І. Румик // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. - Вінниця, 2013. - Вип. 4. - Т. 1. - С. 196-207. - (Серія "Економічні науки").

  Румик І.І. Системна оцінка забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали ІV Міжвуз. наук.-практ. конф., Буча, 27 жовт. 2013 р. - К.: Міленіум, 2013. - С. 23-26.

  Румик І.І. Стратегія економічного та продовольчого розвитку України / І.І. Румик // Бізнес та умови його розвитку: національна та міжнародна практика: зб. матеріалів між нар. наук.-практ. конф. (Сімферополь, 27-28 верес. 2013 р.) / Наукове об'єднання "Economics". - Сімферополь: НО "Economics", 2013. - С. 39-42.

  Румик І.І. Концепції формування еколого-продовольчої безпеки / І.І. Румик // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ - Буча, квіт. 2013 р.). - К.: Міленіум, 2013. - С. 46-48.

  Румик І.І. Інвестиційна діяльність в умовах продовольчої та фінансової кризи / І.І. Румик / Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. - К.: АМУ, 2012. - Вип. 12. - С. 141-148. - (Серія "Економіка").

  Румик І.І. Оцінка загроз продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Вчені записки Інституту економіки та права "КРОК": зб. наук. пр. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - Вип. 32. - Т. 2. - С. 137-143.

  Румик І.І. Особливості реформування агропродовольчого сектора національної економіки / І.І. Румик // Зовнішня торгівля. Економічна безпека / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"". - К., 2012. - Вип. 9. - С. 78-84.

  Румик І.І. Продовольча безпека, її місце та роль у системі суспільного відтворення / І.І. Румик // Кримський економічний вісник: наук. журн. - Сімферополь, 2012. - 1 (01) грудень 2012. - Ч. ІІ. - С. 181-184.

  Румик І.І. Банківське кредитування: стан та тенденції розвитку / І.І. Румик // Виклики та потреби бізнесу ХХІ століття / ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2012 р. - К., Університет економіки та права "КРОК", 2012.

  Румик І.І. Фінансово-економічні умови забезпечення продовольчої безпеки / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / ІІІ Міжвуз. наук.-практ. конф., 21 жовт. 2012 р. - Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - С. 7-8.

  Румик І.І. Механізм забезпечення продовольчої безпеки в ринковій економіці / І.І. Румик // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування / Щорічна наук.-практ. конф. за міжнародною участю. - К.: Академія муніципального управління, 2012.

  Румик І.І. Продовольча безпека України в регіональному вимірі / І.І. Румик // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації / ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 квіт. 2012 р. - Буча: Український гуманітарний інститут, 2012. - С. 32-33.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія у 10-ти т.: т. 8. Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.І. Пилипченко, В.С. Сідак, І.І. Румик та ін.; за ред. проф. Сідака В.С. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 309 с. (в т. ч. автора - с. 27-36, 68-81).

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія у 10-ти т.: т. 6. Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.І. Пилипченко, В.С. Сідак, І.І. Румик та ін.; за ред. проф. Грушка В.І. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с. (в т. ч. автора - с. 43-58, 94-104).

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія у 10-ти т.: т. 7. Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, О.І. Пилипченко, В.С. Сідак, І.І. Румик та ін.; за ред. проф. Лаптєва С.М. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 288 с. (в т. ч. автора - с. 53-73).

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.

  Румик І.І. Покращення фінансово-економічного стану підприємств для забезпечення продовольчої безпеки держави / І.І. Румик // Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту / ІІ Міжвуз. наук.-практ. конф., 16 жовт. 2011 р. - Буча: Український гуманітарний інститут, 2011. - С. 33-34.

  Румик І.І. Забезпечення продовольчої безпеки України / І.І. Румик // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування / Щорічна наук.-практ. конференція за міжнародною участю, 8 квіт. 2011 р. - К.: Академія муніципального управління, 2011.

  Румик І.І., Пилипенко О.О. Фінанси підприємства: навч.-метод. посібник для студентів коледжу. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 236 с. (в т. ч. автора - с. 4-113, 139-160).

  Румик І.І. Вплив банківського кредитування на економіку України / Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. пр. - К.: АМУ, 2011. - Вип. 9. - С. 113-120. - (Серія "Економіка").

  Румик І.І. Продовольча безпека України: стан, проблеми, тенденції / І.І. Румик // Менеджмент ХХІ століття: проблеми та перспективи: колективна монографія до 35-річчя створення економічного факультету Уманського НУС. - Умань: Редакційно-видавничий відділ УНУС, 2011. - С. 352-355.

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу / В.Я. Голюк, Т.В. Іваненко, О.Г. Коптюх, І.І. Румик та ін.; за заг. ред. проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - Ч. 1. - 94 с. (в т. ч. автора - с. 2-3, 34-62).

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 1./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д. Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред.проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 2./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред. проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 108 с.

  Румик І.І. Вдосконалення системи грошового обігу в Україні // Вчені записки Інституту економіки та права "КРОК": зб. наук. пр. - К., 2010. - Вип. 22. - С. 66-74.

  Румик І.І. Інвестиційні моделі пожвавлення економічного розвитку країни / І.І. Румик // Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку / Міжнар. наук.-практ. конф., 9 квіт. 2010 р. - К.: Академія муніципального управління, 2010.

  Румик І.І. Управління дебіторською заборгованістю як основа економічної безпеки підприємства // Вчені записки Інституту економіки та права "КРОК": зб. наук. пр. - К., 2009. - Вип. 20. - Т. 1. - С. 151-160.

  Румик І.І. Кредитування як джерело фінансування інноваційної діяльності підприємства // Вчені записки Інституту економіки та права "КРОК": зб. наук. пр. - К., 2008. - Вип. 18. - Т. 3. - С. 101-109.

  Румик І.І. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності в українській економіці // Вчені записки Інституту економіки та права "КРОК": зб. наук. пр. - К., 2007. - Вип. 16. - С. 89-95.

  Цукробурякове виробництво України: проблеми відродження, перспективи розвитку: монографія / П.Т. Саблук, М.Ю. Коденська, В.І. Власов, І.І. Румик та ін.; за ред. акад. П.Т. Саблука, проф. М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2007. - 390 с. (в т. ч. автора - с. 250-315).

  Грушко В.І. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення бакалаврських робіт для студентів спеціальності 6.050100 "Банківська справа" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, Т.В. Іваненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 28 с.

  Грушко В.І. Методичні вказівки щодо виконання та оформлення дипломних робіт для студентів спеціальності 7.050105 "Банківська справа" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, Т.В. Іваненко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 27 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-виробничої практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" всіх форм навчання / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 15 с.

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" / В.І. Грушко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с.

  Методичні рекомендації до проходження науково-педагогічної практики для студентів спеціальності 8.050105 "Банківська справа"/ В.І. Грушко, Т.В. Іваненко, І.І. Румик, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 16 с

  Пенсійна система України / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик та ін.; за заг. ред. В.І. Грушка. - К.: Кондор, 2006. - 336 с. (в т. ч. автора - с. 20-26, 86-97, 180-185).

  Пенсійна система України: навчальний посібник/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: Кондор, 2006. - 336 с

  Пенсійна система / В.І. Грушко, К.В. Павлюк, І.І. Румик та ін.; за ред. В.І. Грушка. - К.: Дорадо, 2005. - 496 с. (в т. ч. автора - с. 14-23, 104-111).

  Інвестиційна привабливість аграрно-промислового виробництва регіонів України / П.Т. Саблук, М.І. Кісіль, М.Ю. Коденська, І.І. Румик та ін.; за ред. М.І. Кісіля, М.Ю. Коденської. - К.: ННЦ ІАЕ, 2005. - 478 с. (в т. ч. автора - с. 422-434).

  Пенсійна система: навчальний посібник/ В. І. Грушко, С.М. Лаптєв, І.І. Румик [та інші.]; за ред. В. І. Грушка. - К.: ЗАТ "Дорадо", 2005. - 496 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Румик Ігор Іванович