Інша інформація:
Пазєєва Ганна Михайлівна

кабінет 015

(+38 044) 455-56-90 вн. 259

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека на прикладі транспортно-експедиційних підприємств

Сфера наукових інтересів

 • комерційна діяльність / економічна безпека / товарознавство / логістика

Викладає

 • вступ до фаху / менеджмент / комерційне товарознавство / комерційна діяльність / інфраструктура товарного ринку
 
 

Пазєєва Ганна Михайлівна

 • кандидат економічних наук (2017 р.)
 • нагороджена Відзнакою Університету «КРОК» (2013 р.) та «Зірка КРОКу»

Освіта

 • Київський державний педагогічний інститут ім. М.П. Драгоманова / Загальнотехнічні дисципліни і праця (1992 р.)
 • Київський міський педагогічний університет імені Б.Д. Грінченка / Менеджмент організацій (2004 р.)
 • Університет економіки та права «КРОК» / Педагогіка вищої школи / викладач університетів та вищих навчальних закладів (2007 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2004 р. – Університет «КРОК»:
  • 2004–2007 рр. – провідний методист
  • 2005–2015 рр. – асистент, старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД та логістики
  • 2008 р. – голова циклової комісії комерційної діяльності та маркетингу КЕПІТ
  • 2013 р. – відповідальний секретар міжнародного фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК»
  • 2015 р. – старший викладач кафедри економіки та менеджменту підприємства
 • 2001–2004 рр. – МНВК, заступника директора з навчально-методичної роботи
 • 1996–2001 рр. – Спеціалізована школа № 304, вчитель вищої категорії, завідуюча кафедрою трудового навчання
 • 1992–1996 рр. – Спеціалізована школа № 262, вчитель

Особисті досягнення

 • Почесні грамоти Університету «КРОК» (2006, 2009, 2011, 2013 рр.)
 • Диплом лауреата Ректорської премії ІІІ ступеня за високу студентську оцінку роботи викладача, 2013 р.
 • Грамота Університету «КРОК», КЕПІТ за впровадження новітніх освітніх технологій, високу професійну майстерність
 • Подяка Університету «КРОК», КЕПІТ за напружену, титанічну працю, бездоганне виконання педагогічної місії, поважне ставлення та мудрі поради, 2013 р.
 • Подяка департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), 2013 р.
 • Нагорода за кращий проект «З Україною в серці – єдині назавжди», 2015 р.
 • Диплом учасника Конкурсу на здобуття Премії ректора Університету за найкраще навчальне видання року, 2014 р.
 • Подяка Університету «КРОК», КЕПІТ, факультету економіки та підприємництва, Ради директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації міста Києва за вагомий особистий внесок в організацію та проведення Міжвузівської студентської конференції, 2015 р.

Професійна діяльність

 • Член Вченої ради факультету економіки та підприємництва
 • Відповідальний секретар міжнародного фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК»
 
 

Публікації

  Пазєєва Г.М. Управління фінансовою поведінкою домогосподарств /Лойко Є.М., Пазєєва Г.М. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.217-220

  Пазєєва Г. М. Тенденції управління в сфері туризму //Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наукових праць. - Вип. 2:Тематичний випуск "Практико-орієнтована підготовка фахівців з туризму як запорука відповідального бізнесу": матеріали науково-практичного круглого столу (Київ, 8 лютого 2018 року) / Університет економіки та права "КРОК". - К., Університет "КРОК", 2018. - С. 5-7

  Пазєєва Г. М. Комплексна діагностика в забезпеченні економічної безпеки підприємств (на матеріалах транспортно-експедиційних підприємств України). – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності (економічні науки) – ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Київ, 2017. - 291 с.

  Пазєєва Г. М. Управління процесами логістичного обслуговування клієнтів торговельного підприємства / Г.М. Пазєєва, К.І. Самчинська // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 47. - С.138-146

  Пазєєва Г. М. Комплекса діагностика в забезпеченні економічної безпеки підприємств (на прикладі транспортно-експедиційних підприємств України) / Г. М. Пазєєва.- Університет економіки та права "КРОК", м.Київ, 2016

  Пазєєва Г. М. Інноваційно-інвестиційний механізм розвитку некомерційних організацій / Г. М. Пазєєва.- Університет економіки та права "КРОК, "м.Київ, 2016

  Пазєєва Г. М. Аутсорсинг- ефективний інструмент розвитку бізнес – середовища в Україні / Г. М. Пазєєва ; V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України : пошук молодих”.- м.Вінниця, 2016

  Алькема В.Г. Діагностика рівня економічної безпеки транспортно-експедиційних підприємств із застосуванням потоково-функціональної моделі / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: збірник тез VI Всеукраїнської наук.-практ. конф.(Харків, 17.11.2016)[електроне видання] /Національна академія Національної гвардії України.-Харків,2016 . - С. 21-24

  Пазєєва Г.М. Сутність і значення діагностики економічної безпеки в діяльності підприємств / Г.М. Пазєєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 119

  Пазєєва Г.М. Декомпозиція потенціалу економічної безпеки підприємства / Г.М. Пазєєва // // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 158-167

  Алькема В.Г. Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. - 2014. - Т. 18. - № 2. - С. 71-80

  Алькема В.Г. Ресурний потенціал системи економічної безпеки суб'єкта логістичної діяльності/ Г.М. Пазєєва, В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" . - 2013. - Вип. 33. - С. 197-205

  Алькема В.Г. Формування професійної компетентності молодого спеціаліста під час виробничої практики/ В.Г Алькема, Г. М. Пазєєва // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - N 18, т.1.- С. 33-42

  Алькема В.Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фахових дисциплін для студентів спеціальності «Комерційна діяльність» / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 40 с.

  Алькема В.Г. Методичні вказівки до виробничої практики для студентів спеціальності 5.050113 «Комерційна діяльність» / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 14 с.

  Запит = (1568557968.5245 | 1568557968.5302 | 0.005713939666748 )


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Пазєєва Ганна Михайлівна