Алькема Віктор Григорович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Алькема Віктор Григорович
 • Завідувач кафедри управлінських технологій
 • Член Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти, член комітетів з етики та стандартів вищої освіти
 • Заступник Голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.130.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»

кабінет 234-5

(+38 044) 455-57-13, вн. 274
(+38) 050-355-68-54

Напрями наукових досліджень

 • економічна безпека суб’єктів логістичної діяльності
 
 

Алькема Віктор Григорович

 • доктор економічних наук зі спеціальності «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» (2011 р.)
 • кандидат технічних наук зі спеціальності 05.16.01 «Металознавство та термічна обробка металів» (1994 р.)
 • професор (2012 р.)
 • відмінник освіти України (2001 р., 2007 р.)
 • удостоєний відзнаки «За наукові досягнення» (2007 р.)
 • удостоєний почесної відзнаки МОНУ «За наукові досягнення» (2007 р.)
 • Кавалер Знаку «Шани» Університету «КРОК» (2009 р)

Освіта

 • Нікопольський інститут управління, бізнесу та права / Маркетинг / економіст з маркетингу (1998 р.)
 • Дніпропетровський металургійний інститут / Механічне устаткування заводів чорної металургії / інженер-механік (1985 р.)

Професійна кар'єра

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації:

 • З 2003 р. – Університет «КРОК»:
  • з 2013 р. – завідувач кафедри управлінських технологій
  • 2010–2013 рр. – професор кафедри управління фінансово-економічною безпекою
  • 2004–2010 рр. – декан факультету економіки та підприємництва, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
  • 2003–2004 рр. – заступник декана факультету міжнародних відносин, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
 • 2003 р. – Український гуманітарний інститут, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри маркетингу
 • 1997–2003 рр. – Нікопольський економічний університет, проректор з наукової роботи, завідувач кафедри менеджменту
 • 1996–2001 рр. – Нікопольський інститут управління бізнесу та права, завідувач кафедри менеджменту

Особисті досягнення

 • Створив концепцію «Бізнес-центр малого міста» та реалізував в місті Нікополі Дніпропетровської області у 1998–2002 роках за рахунок отриманого гранту міжнародного фонду «Євразія»
 • Сформував концепцію та реалізував перший етап національного проекту «Міжкорпоративний Університет» в Україні у 2010–2012 роках
 • Здійснив підготовку та наукове керівництво студентами спеціальності «Логістика», які стали переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (Бадер Ірена – 2 місце, Зиков Дмитро – 2 місце, Спірін Антон – 3 місце)
 • Створив та реалізував моделі підготовки фахівця зі спеціальностей: «Менеджмент організацій» (спеціалізація «Інформаційні системи та технології в менеджменті»), «Маркетинг» (спеціалізація «Рекламний бізнес»), «Логістика» (спеціалізація «Міжнародна логістика»), «Комерційна діяльність», «Адміністративний менеджмент», «Міжнародна інформація», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» та «Фінанси»
 • Провідний спеціаліст з логістики, 10 років пропрацював в секції «Логістика» науково-методичної комісії з менеджменту та адміністрування МОНУ. Зробив суттєвий внесок у формування структури та змісту підготовки фахівців з логістики в Україні. У науковому доробку автора понад 130 наукових праць та 50 науково-методичних рекомендацій. Учасник різних міжнародних програм в сфері менеджменту та підприємницької діяльності
 • Член наукової комісії МОНУ з управління, бізнесу та права (підкомісія з менеджменту),співавтор стандарту вищої освіти бакалавра та магістра з менеджменту

Здобуті гранти

 • 1996–2002 рр. – грант міжнародного фонду «Євразія». Керівник проекту «Розвиток малого та середнього бізнесу в малих містах України». Пріоритет – створення міського бізнес-центру та організація його діяльності

Професійна діяльність

 • Голова підсекції «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» секції «Економічна безпека» Науково-методичної комісії МОН України з галузі знань «Специфічні категорії»
 • Голова Спеціалізованої вченої ради Д 26.130.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 21.04.01 «Економічна безпека держави» та 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»
 • Заступник Голови Спеціалізованої вченої ради Д 26.130.01 із захисту докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальностей 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності»
 • Член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, член комітетів з етики та стандартів вищої освіти.
 
 

Публікації

  Алькема В. Планування стратегічного управління організаціями, закладами охорони здоров'я в сучасних умовах / В. Алькема, В. Діденко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 139-146. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-139-146.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/682/704

  Алькема В.Г. Особливості наукових досліджень у сфері сучасного менеджменту організацій / В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2039

  Діденко В.В. Планування стратегічного управління діяльністю організацій / В. В. Діденко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2106

  Качков С.О. Управління ризиками цінності стейкхолдерів проєктів компаніЇ / С. О. Качков, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2034

  Синицин Є.О. Управління змінами в діяльності аудиторських компаній / Є. О. Синицин, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2084

  Яворська А.О. Сучасний менеджмент як система управління організацією у ринкових умовах / А. О. Яворська, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2052

  Жубржицький О.В. Теоретико-методичні аспекти управління товарними запасами підприємства / О. В. Жубржицький, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2055

  Глижін В.С. Теоретичні основи клієнтоорієнтованого управління в сучасній організації / В. С. Глижін, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2073

  Коваленко В.Е. Розвиток логістичної системи підприємства -дистрибутора фармацевтичної продукції в ланцюгу поставок / В. Е. Коваленко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2080

  Гаман В.М. Сутність інформації та її місце і роль в менеджменті організації / В. М. Гаман, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
. https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2142

  Managing Weak Signals In The Foreign Economic Activity of a Modern Enterprise: Preventing a Decrease in the Financial and Economic Security with a Strategic Approach to Solving the Problem / Viktor Alkema, Pavlo Hryhoruk, Halyna Skhidnytska, Sviatoslav Senyk, Oleh Mykytyn // International Journal of Religion. - 2024. - Vol. 5. - № 9. - Pp. 1062-1071. - DOI https://doi.org/10.61707/rzgvw470.
https://ijor.co.uk/ijor/article/view/5067

  Алькема В. Особливості адаптивного управління малими підприємствами з позиції впливу на національну безпеку / В. Алькема, В. Кінарьов // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 2(74). - С. 125-130. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-74-125-130.
https://dspace.krok.edu.ua/handle/krok/2144

  Поліщук Б.Т. Управління операційною діяльністю фармацевтичного підприємства / Б. Т. Поліщук, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1459
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1459

  Алькема В.Г. Сучасний менеджмент: Сутність, риси та тенденції змін / В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1445
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1445

  Корж Н.О. Управління освітнім процесом центрів дитячої творчості в умовах загострення конкуренції / Н. О. Корж, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1456
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1456

  Жубржицький О.В. Планування матеріально-технічного забезпечення підприємства / О. В. Жубржицький, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1464
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1464

  Голота С.К. Управління міжнародними автомобільними перевезеннями медичного обладнання / С. К. Голота, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1470
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1470

  Шаров Я.О. Алгоритм реалізації системи ефективної мотивації персоналу агентства з нерухомості / Я. О. Шаров, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1473
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1473

  Діденко В.В. Базові принципи розбудови процесу стратегічного управління діяльністю підприємства / В. В. Діденко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1471
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1471

  Греков К.В. Стратегії антикризового управління суб'єктів ринку туристичних послуг / К. В. Греков, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1496
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1496

  Генчевська В.О. Підходи до прийняття управлінських рішень в процесі функціонування агроформувань / В. О. Генчевська, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1528
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1528

  Орел Г.О. Зовнішній аудит якості освітньої діяльності у закладі дошкільної освіти / Г. О. Орел, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1542
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1542

  Єргіна О.О. Управління маркетинговою діяльністю закладу дошкільної освіти / О. О. Єргіна, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1551
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1551

  Коваль В.В. Система мотивації адміністративно-управлінського персоналу підприємства-імпортера алкогольної продукції в умовах воєнного стану в Україні / В. В. Коваль, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1552
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1552

  Татарін Р.С. Імідж як чинник забезпечення конкурентоспроможності закладу дошкільної освіти / Р. С. Татарін, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1555
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1555

  Климович Р.В. Аналіз моделі організації ланцюгів поставок в системі крос-докінгу на прикладі мережі ритейлу / Р. В. Климович, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1475
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1475

  Кочелаєв С.Г. Проблеми і перспективи розвитку логістики в Україні / С. Г. Кочелаєв, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1553
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1553

  Чирва В.Г. Планування та організація закупівель торговими компаніями / В. Г. Чирва, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1447
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1447

  Крикуненко К.А. Тендер як метод реалізації закупівель / К. А. Крикуненко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1448
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1448

  Замогильна-Грушевська В.В. Принципи та алгоритми здійснення публічних закупівель / В. В. Замогильна-Грушевська, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1449
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1449

  Заїка В.Г. Закупівля лікарських засобів та її особливості / В. Г. Заїка, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1453
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1453

  Жеребець С.В. Публічні закупівлі в Україні та їх здійснення / С. В. Жеребець, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1452
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1452

  Алькема В.Г. Управління якістю продукції як стратегічний вектор забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичної компанії на міжнародному ринку / В.Г. Алькема, О.М. Сумець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 83-92. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-83-92
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/594/621

  Сумець О.М. Соціально-економічні аспекти використання технології блокчейн у менеджменті даних клінічних досліджень / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 115-122. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-115-122
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/595/625

  Алькема В.Г. Управління забезпеченням економічної безпеки логістичної компанії / В. Г. Алькема, Є. М. Троян // Information systems and technologies for managing socio-economic processes in sectors of the economy: сollective monograph. - Riga: Baltija Publishing, 2023. - Pp. 1-22. - DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-351-4-1

  Алькема В.Г. Менеджмент закладу охорони здоров’я: навчальний посібник. Кн.3. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 254 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0038.pdf

  Алькема В.Г. Менеджмент закладу охорони здоров'я: навчальний посібник. Кн.1. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 244 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0036.pdf

  Алькема В.Г. Менеджмент закладу охорони здоров'я: навчальний посібник. Кн.2. / В. Г. Алькема, О. М. Сумець, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 255 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0037.pdf

  Алькема В.Г. Логістичний механізм управління закладом охорони здоров'я / В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1622

  Білик В.А. Інноваційні підходи до контролінгу в сучасних умовах глобалізації / В. А. Білик, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1673

  Беконіна Є.М. Використання цифрових технологій в контролінгу: сучасні підходи та перспективи розвитку / Є. М. Беконіна, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1787

  Шаров Я.О. Алгоритм реалізації маркетингової стратегії агентства з нерухомості / Я. О. Шаров, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1717

  Коваленко В.Е. Розвиток логістичної системи підприємства-дистрибутора фармацевтичної продукції в ланцюгу поставок / В. Е. Коваленко, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1746

  Реснянський О.В. Основні об'єкти контролінгу / О. В. Реснянський, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1785

  Діденко В.В. Концептуальні аспекти стратегічного управління діяльністю підприємства / В. В. Діденко, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1616

  Генчев Т.О. Проблеми та методи удосконалення дистанційної освіти в Україні / Т. О. Генчев, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1601

  Алькема В.Г. Економічне зростання через підвищення ефективності управління якістю в умовах міжнародної конкурентоспроможності підприємства / В. Г. Алькема, М. І. Щадило // Актуальні питання у сучасній науці. Серія: Педагогіка, Право, Економіка, Державне управління, Техніка, Історія та археологія. - 2023. - № 4(10). - С. 11-19. https://doi.org/10.52058/2786-6300-2023-4(10)-11-19
file:///C:/Users/library/Downloads/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%204(10).pdf

  Сумець О.М. Забезпечення конкурентоспроможності фармацевтичних компаній через функціонал менеджменту клінічних досліджень / О. М. Сумець, В. Г. Алькема // Актуальні питання у сучасній науці. - 2023. - № 5(11). - С. 63-74.
http://perspectives.pp.ua/index.php/sn/article/view/4665/4689

  Алькема В.Г. Менеджмент організацій: навчальний посібник. Кн.1. / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 276 c.. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0035.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0035.pdf

  Алькема В.Г. Логістика під час воєнного стану: як зробити її ефективною / В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1144
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1144

  Дятко Р.І. Зарубіжний досвід оцінки ефективності державних службовців / Р. І. Дятко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1146
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1146

  Коваленко О.В. Управління розвитком соціальних і комунікативних здібностей педагогів для забезпечення якісної взаємодії зі шкільною аудиторією / О. В. Коваленко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1150
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1150

  Маков А.В. Удосконалення методичних основ оцінки діяльності державних службовців / А. В. Маков, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1152
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1152

  Яценко С.П. Заклад освіти як об'єкт управління / С. П. Яценко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК",2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1149
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1149

  Кутова І.Г. Управління конкурентоспроможністю логістичної фірми в умовах пандемії Covid-19 / І. Г. Кутова, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1151
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1151

  Осколок Є.В. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу сучасних організацій / Є. В. Осколок, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1154
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1154

  Троян Є.М. Інформаційно - аналітичне забезпечення як дієвий інструмент управління економічною безпекою логістичної компанії / Є. М. Троян, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1155
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1155

  Троян Є.М. Ризик - менеджмент як інструмент управління в мережевій організації / Є. М. Троян, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1156
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1156

  Горіна Х.В. Методи активізації продажу товарів торговельними підприємствами / Х. В. Горіна, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1148
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1148

  Марченко М.Б. Особливості реформи державних закупівель в Україні / М. Б. Марченко, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - К.: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1153
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1153

  Юсіна Л.Б. Удосконалення ланцюгів постачання в умовах воєнного стану в Україні / Л. Б. Юсіна, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1164
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1164

  Фролов В.В. Фактори конкурентоспроможності приватних медичних установ / В. В. Фролов, В. Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1147
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1147

  Alkema V. Logistics activity in the regional market of tourist services / V. Alkema // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 2(10). - Pp. 43-55. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-43

  Алькема В.Г. Парадигма управління логістичною діяльністю сучасних організацій / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 73-86. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-73-86

  Алькема В.Г. Управління процесами забезпечення якості в системі вищої освіти України / В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1218
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1218

  Алькема В.Г. Управління маркетинговою діяльністю закладу дошкільної освіти / В. Г. Алькема, О. О. Єргіна // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1400
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1400

  Алькема В.Г. Концептуальні підходи до формування стратегій та стратегічного розвитку підприємств / В. Г. Алькема, В. В. Діденко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1179
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1179

  Алькема В.Г. Особливості створення веб-ресурсу агентства з нерухомості / В. Г. Алькема, Я. О. Шаров // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1227
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1227

  Дятко Р.І. Зарубіжний досвіт оцінки ефективності державних службовців / Р. І. Дятко, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1387
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1387

  Маков А.В. Удосконалення методичних основ оцінки діяльності державних службовців / А. В. Маков, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1388
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1388

  Алькема В.Г. Логістична діяльність на регіональному ринку туристичних послуг: сутнісні характеристики, якість та ефективність / В. Г. Алькема // Регіональний туризм: сучасні виклики та перспективи розвитку: колективна монографія/ В. Г. Алькема [та ін.]; ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК". - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 6-53.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/melko_0032.pdf

  Alkema V. Logistics ensuring the performance of security and defense tasks in conditions of hybrid warfare / V. Alkema, V. Melenchuk // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 3(11). - Pp. 71-81. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-3-71

  Алькема В.Г. Навчально-методичний посібник до написання курсової роботи для здобувачів освітньої програми "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" спеціальності 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва. - Київ: Університет "КРОК", 2022. - 59 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/alkema_0034.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/alkema_0034.pdf

  Алькема В.Г. Економічна безпека зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств / В.Г. Алькема, Т.О. Солдатова // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/524
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/524

  Алькема В.Г. Перспективи розвитку експортного потенціалу металургійної компанії ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" / В.Г. Алькема, Ю.В. Шкапер // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/533
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/533

  Нечай О.І. Теоретичні засади організації міжнародних автомобільних перевезень пасажирів / О.І. Нечай, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/549
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/549

  Алькема В.Г. Аутсорсинг - як форма реалізації логістичної діяльності та інструмент забезпечення ефективності бізнесу / В.Г. Алькема, С.В. Арестенко // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/528
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/528

  Кочмарук В.В. Алгоритми персонального продажу та їх удосконалення / В.В. Кочмарук, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/606
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/606

  Пономаренко А.Т. Аналіз способів активного пошуку та залучення покупців / А.Т. Пономаренко, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/608
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/608

  Рахімова А.С. Тендер як метод реалізації закупівель / А.С. Рахімова, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/609
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/609

  Васеченкова Н.М. Сучасна практика компаній замовників щодо вибору постачальників товарів / Н.М. Васеченкова, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/610
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/610

  Волчанська В.В. Методи активізації продажу товарів на підприємствах роздрібної торгівлі / В.В. Волчанська, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/611
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/611

  Стрельцова А.Р. Аналіз алгоритму реалізації закупівлі / А.Р. Стрельцова, В.Г. Алькема // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/612
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/612

  Алькема В.Г. Управлінські інструменти для профілактики хвороб та покращення стану здоров'я населення / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/525
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/525

  Алькема В.Г. Управління безпекою громадського здоров'я як важливе завдання сфери національної безпеки / В. Г. Алькема // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю) приуроченої 15-річчю до дня створення кафедри менеджменту (м. Львів, 12 травня 2021 р.) / упоряд. Г. З. Леськів. - Львів: ЛьвДУВС, 2021. - С. 26-28

  Alkema V. Peculiarities of application of management analysis in diagnosis of supply chain functioning / V. Alkema // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/328
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/328

  Алькема В.Г. Підготовка менеджера з логістики для середовища невизначеності та обмежень / В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/677
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/677

  Троян Є.М. Роль і місце ризик - менеджменту в мережевій організації / Є.М. Троян, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/681
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/681

  Сумець О.М. Стан мотивації управлінського персоналу комунальних некомерційних закладів другого і третього рівнів медичної допомоги / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 131-139. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-131-139
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Алькема В.Г. Прикладні аспекти оцінювання рівня інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку промисловості України / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 150-158. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-150-158.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/417/445

  Алькема В.Г. Управлінський аналіз кадрових ризиків системи управління персоналом в банківських установах / В. Г. Алькема, В. А. Денис // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 85-95. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-85-95

  Алькема В.Г. Впровадження публічно-приватного партнерства в інвестиційному забезпеченні інноваційного розвитку промисловості / В.Г. Алькема, О.С. Кириченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 219-227.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-219-227
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-219-227

  Alkema V. Management analysis of supply chain performance and efficiency / V. Alkema // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 4 (8). - Pp. 76-82. - https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/172/114
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/172/114

  Алькема В.Г. Логістичний підхід як базис підготовки менеджерів з логістики для вітчизняних агроформувань / В.Г. Алькема, В.О. Воробйова // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 14-15. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/386
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/386

  Алькема В.Г. Шляхи підвищення ефективності логістичного управління розвитком вітчизняних агроформувань / В.Г. Алькема, В.О. Воробйова // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/527
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/527

  Transnational corporations as entities of international entrepreneurship / H. Andrushchenko, V. Alkema, P. Hrynko, O.Portna, T. Koliesnik // Journal of Entrepreneurship Education. - 2020. - № 23(1). - https://www.abacademies.org/articles/transnational-corporations-as-entities-of-international-entrepreneurship-8966.html
https://www.abacademies.org/articles/transnational-corporations-as-entities-of-international-entrepreneurship-8966.html

  Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес процесів постачання в каналах поставок медичного обладнання / В. Г. Алькема, Т. Гричик // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-132-139
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/281

  Алькема В.Г. Моніторинг якості при сертифікації колісних транспортних засобів / В. Г. Алькема, Л. А. Кібиш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 88-96. - DOI 10.31732/2663-2209-2020-58-88-96
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/298/320

  Алькема В.Г. Аналіз сучасних підходів до оцінки стану економічної безпеки торговельних підприємств / В. Г. Алькема, О. М. Кучмєєв // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 187-194. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-187-194.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/360

  Wheel working system in a team: relationship between different personnel in a marine project / S. O. Kramskyі, V. D. Danchuk, V. G. Alkema, A.V. Sevostianova, O.O. Bakulich // Financial and credit activities: problems of theory and practice. - 2020. - № 4(35). - Pp. 277-286. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.222093

  Алькема В.Г. Розробка стратегії розвитку комунального закладу охорони здоров'я / В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 211-213. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/140
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/140

  Алькема В.Г. Особливості підготовки ДП "УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ" до проведення обов'язкового технічного контролю транспортних засобів / В.Г. Алькема, М.А. Кібиш // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). - Харків: Монограф, 2020. - С. 334-335
https://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7_2020_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%B2-%D

  Theoretical aspects of human capital formation through human potential migration redistribution and investment process / Olha Podra, Liliia Kurii, Victor Alkema, Halyna Levkiv, Oleh Dorosh // Business: Theory and Practice. - 2020. - № 1. - P. 71-82.-URL:https://journals.vilniustech.lt/index.php/BTP/article/view/11197/9698
https://journals.vilniustech.lt/index.php/BTP/article/view/11197/9698

  Алькема В.Г. Котрактні аспекти сучасного логістичного консалтингу / В.Г. Алькема // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). - Харків: Монограф, 2020. - С. 406-410.
https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/1917/1/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%83%D0%BD%20%D0%AE%D0%BB%D1%96%D1%8F_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0%20%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7

  Алькема В.Г. Логістичний консалтинг: навчальний посібник / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко, С. А. Філатов. - К.: Університет "КРОК". - 2020. - 344 c.-URL:https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0027.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/navchalni-posibniki/alkema_0027.pdf

  Вплив фінансової кризи в Україні 2014-2015 років на рівень фінансової безпеки банків / В. Г. Алькема, А. С. Завербний, Н. М. Грабар [та ін.] // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - № 32, Т.1. - С. 4-12. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200138
http://fkd.org.ua/article/view/200138

  Theoretical Base of Modeling the Project Team with a Service Technical Systems by Simulatio / Victor G. Alkema, Oleksandr V. Darushyn, Tetiana A. Vorkut, Okcana Ye. Bilonog and Yuriy O. Tretinichenko // International Journal of Management. - 2020. - № 11(4). - С. 453-465. - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3601568
https://iaeme.com/ijm/issues.asp?JType=IJM&VType=11&IType=4

  Сумець О.М. Управлінська проблема вибору закладу для проведення клінічних досліджень / О.М. Сумець, В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 3 (59). - С. 157-166.-http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/329
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/13/53

  Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів логістичного комплексу компанії / В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 126-136
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Алькема В.Г. Українська проблематика в розвитку міжнародних мультимодальних перевезень / В.Г. Алькема, Л.Б. Юсіна // Логистика: проблемы и решения. - 2019. - № 3. - С. 13-17

  Алькема В.Г. Сутність категорії "логістична діяльність" в межах системно- діяльнісного підходу/ В.Г. Алькема //Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). - Х. : Монограф. - 2019. - С. 272-274.
http://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7_2019.pdf

  Гричик Т.М. Застосування реінжинірингу логістичних бізнес процесів на підприємствах / Т.М. Гричик, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 524-526
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Гузир В.І. Управління логістичними ризиками підприємства / В.І. Гузир, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 527-530
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Захарчук С.О. Метрологічне забезпечення теплолічильників відповідно до вимог нового закону "Про метрологію та метрологічну діяльність" / С.О. Захарчук, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 237-239
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Карпенко З.М. Шкільна автономія як державне право юридичної особи / З.М. Карпенко, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 543-564
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Кібиш Л.А. Планування процедур забезпечення якості в проектах сертифікації колісних транспортних засобів / Л.А. Кібиш, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 547-549
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Костіна Л.О. Антикризове управління закладом освіти / Л.О. Костіна, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 555-557
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Микитюк В.В. Управління реалізацією інноваційного проекту комунального підприємства / В.В. Микитюк, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 580-583
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  П’ятничанська Л.М. Теоретичні основи управління загальноосвітніми навчальними закладами / Л.М. П’ятничанська, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 594-596
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Пігуляк Х.В. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності підприємств / Х.В. Пігуляк, В.Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 613-615
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти / С.Є. Гребень, І.П. Мігус, Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2019. - № 31, Т.4. - С. 466-476. - https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.

  Алькема В.Г. Сучасні підходи до управління командою проектів у творчій сфері /В.Г. Алькема, І.В. Рибалко // Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). - Х. : Монограф. - 2019.- С.230-232
http://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D0%B5%D0%B7_2019.pdf

  Демчук А.І. Формування та економічне обґрунтування інноваційної політики промислового підприємства / А. І. Демчук, В. Г. Алькема // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 534-536
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2019-11-22-21_2_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Проблеми та потенційні можливості інноваційного розвитку енергетичного диверсифікування в Україні в умовах євроінтеграції з метою підвищення рівня енергетичної безпеки / В.Г. Алькема, А.С. Завербний, Г.М. Пазєєва // Сучасні проблеми інформатики в управлінні, економіці, освіті та подоланні наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали XVIІІ міжнародного наукового семінару / за наук. ред. д.е.н., проф. М.М. Єрмошенка. - К.: Національна академія управління, 2019. - С. 41-43

  Алькема В.Г. Діагностика економічної безпеки підприємства (На матеріалах транспортно-експедиційних підприємств України): монографія / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко, Г. М. Пазєєва. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2019. - 328 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/855-diahnostyka-ekonomichnoi-bezpeky-pidpryiemstva

  Strategic priorities of intellectual capital management in the enterprise /Rashid Khakimov, Abduaziz Abduvasikov, Serhii Danyliuk, Yurii Parshyn, Viktor Alkema // Academy of Strategic Management Journal.-2019.- Vol 18, Special Issue. 1. Pp.1-5. URL: https://www.abacademies.org/articles/Strategic-priorities-of-intellectual-capital-management-in-the-enterprise-1939-6104-18-SI-1-441.pdf
https://www.abacademies.org/articles/Strategic-priorities-of-intellectual-capital-management-in-the-enterprise-1939-6104-18-SI-1-441.pdf

  Алькема В.Г. Цифрова трансформація логістичної діяльності в Україні /Головченко Л.М., Алькема В.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.410-413
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Оптимізація складових міжнародних транспортних коридорів /Єрусланов А.А., Алькема В.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.417-421
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Розвиток та функціонування інтермодальних перевезень /Захаренкова Л.О., Алькема В.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.425-427
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Модернізація як шлях до забезпечення конкурентоспроможності економіки/ Капустянська О.О., Алькема В.Г.// Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.427-429
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Автономія закладів загальної середньої освіти - як основний принцип впровадження системних інновацій /Карпенко З.М., Алькема В.Г.//Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.429-433
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Прогнозування результативності та ефективності логістичної системи вантажних автотранспортних перевезень в міжнародному сполученні /Юсіна Л.Б., Алькема В.Г. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.484-487
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Алькема В.Г. Інструментарій вдосконалення механізму управління ризиками в логістичних системах торгівельних підприємств / В.Г. Алькема, О.О. Кучмєєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - №4 (52). - С. 148-155
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/127

  Алькема В.Г. Управління процесом формування контингенту учнів початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу / В.Г. Алькема, О.А. Фенканін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 161-169
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/50

  Міжнародна та зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / В.Г. Алькема, О.Б. Бурова, В.В. Зінченко [та ін.]; кер. авт. кол. і наук. ред. В.В. Зінченко. - Львів: Магнолія-2006, 2018. - 466 с

  Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесів логістичного комплексу компанії/ В.Г. Алькема // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 25-27.10.2018) .- Л.: НУ "Львівська політехніка", 2018. - С. 5-6
https://drive.google.com/file/d/11Ni70bN_OjSkrSKbXbGpIAE6YolsFcZy/view

  Алькема В.Г. Управління партнерською взаємодією в ланцюгах поставок продукції виробничо-технічного та побутового призначення/ В.Г. Алькема // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики: матер. VІ міжнарод. наук.-практ. конференції з міжнар. участю (25-26 жовтня 2018 р.) / ред. кол.: О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Я.Г. Онищенко. - Х.: Вид-во НФаУ, 2018. - 268 с.

  Алькема В.Г. Стратегія інноваційного розвитку підприємств деревообробної галузі/ В.Г. Алькема //Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: матеріали доповідей VIІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2018 р.). - Х.: Монограф. - 2018. - С.87-90
http://adm.nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_1.pdf

  Алькема В.Г. Оптимізація інфраструктури міжнародних транспортних коридорів/ В.Г. Алькема, А.А. Єрусланов // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: збірник тез доповідей VIII наук.-практ. конф.(Харків, 29.11.2018)[електроне видання].-Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2018 . - С. 14-16
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8025/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D0%B5%D0%B7_%2B29.11.18.pdf

  Алькема В.Г. Підвищення кваліфікації вчителів шляхом стажування/ В.Г. Алькема // Взаємодія духовного і фізичного виховання у формуванні гармонійно-розвинутої особистості: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Буча, 22 листопада 2018 р.): Тези доповідей / ред. В. І. Терещенко [та ін.]. - Буча. : Міленіум, 2018. - С.2-5

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/pidruchniki/723-mizhnarodna-torhovelna-diialnist

  Алькема В.Г. Аналіз ефективності діяльності кафедри вищого навчального закладу/ В.Г. Алькема, О.О. Кучмєєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 113-125
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n46.pdf

  Алькема В.Г. Логістична діяльність сфери туристичного бізнесу та її специфіка / В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47.- С.147-156

  Алькема В.Г. Логістична стратегія підприємства та алгоритм її реалізації/ В.Г. Алькема, О.Л. Качур // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 46. - С. 101-112
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n46.pdf

  Алькема В.Г. Логістичне забезпечення міжнародної торгівлі / В.Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С.82-92
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n46.pdf

  Алькема В.Г. Моніторинг загроз фінансово-економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності/ В. Г. Алькема, С. В. Кузуб //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 48. - С. 101-112
file:///C:/Users/library/Downloads/10-Текст%20статті-19-1-10-20180905.pdf

  Алькема В.Г. Обеспечение национальной экономической безопасности в рамках концепции экономики благосостояния / Алькема В. Г., Заря И. В. // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" .- 2017. - Т.23. - C. 329-339
http://www.nua.kharkov.ua/images/stories/Nauka/Uchen_zapiski/Volume%2023.pdf

  Алькема В.Г. Система управління якістю наземного обслуговування повітряних суден в умовах міжнародного аеропорту/ В.Г. Алькема //Логістичні концепції розвитку аеропортів: монографія /за наук.ред. М.Ю. Григорак та Л.В. Савченко. - К.: Сік Груп Україна, 2017. - С. 269-287
http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/32373

  Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія / С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема, В.С. Сідак, М.І. Копитк.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 508 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/484-kompleksne-zabezpechennia-ekonomichnoi-bezpeky-pidpryiemstv

  Алькема В.Г. Логістична система підприємства як організаційний базис його економічної безпеки / В.Г. Алькема, М.В. Куркін, В.А. Тимошенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 45. - С.86-93
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n45.pdf

  Алькема В.Г. Декомпозиція складових потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В. Г. Алькема // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 05.11.2016) .- Л.: НУ "Львівська політехніка", 2016. - С. 24-28

  Алькема В.Г. Анализ образовательных сайтов Украины / В.Г. Алькема // Человек и общество в системе религиозного и социально-гуманитарного знания. Випуск 2: Сборник научных трудов /ЗХГЭИ.- 2016.- С. 147-154

  Алькема В.Г. Інноваційний розвиток держави: стан та напрямки активізації / В. Г. Алькема // Фінанси, облік і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: сучасні проблеми та перспективи розвитку теорії і практики: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Харків, 28.10.2016)/ редкол. : О. І. Черевко [та ін.] ; Харківський держ. ун-т харч. та торг.- Харків:ХДУХТ, 2016 . - С. 323-325

  Алькема В.Г. Конфлікт цінностей та інтересів як деструктивний чинник інноваційного розвитку національної економіки / В, Г. Алькема // Глобалізація напрямів формування промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф.з міжнародною участю (Київ, 19.04.2016) /НТУ "Київський Політехнічний Інститут". - К. : НТУУ "КПІ", 2016 - http://ktpe-conf.kpi.ua/ktpe-conf/paper/view/3084
http://ktpe-conf.kpi.ua/ktpe-conf/paper/view/3084

  Алькема В.Г. Корпоративна соціальна відповідальність як інструмент забезпечення економічної безпеки міжнародних компаній / В. Г. Алькема // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: матеріали VI Міжнародної наукової конференції (Київ-Буча, 04.2016 р.) / Український гуманітарний інститут.-К.: Міленіум, 2016 - С. 21-23

  Алькема В.Г. Логістична діяльність в сервісній економіці / В. Г. Алькема // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку: Матеріали доповідей V науково-практичної конференції з міжнародною участю (Харків, 1 листопада 2016 р.)/ Національний фармацевтичний університет. -Харків: Монограф, 2016 .- С. 341-344

  Алькема В.Г. Логістичний консалтинг як інструмент забезпечення конкурентоздатності підприємств агропромислового комплексу / В. Г. Алькема // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки.- 2016.- № 171. - С. 9-20
file:///C:/Users/library/Downloads/84003-176840-1-SM%20(1).pdf

  Алькема В.Г. Оптимизация территориального размещения объектов региональной логистической инфраструктуры / В. Г. Алькема //Логистика – евразийский мост: материалы 11-й Международной научно – практической конференции (г. Красноярск, 30.04.2016).- Красноярск: КГАУ.-2016. - С. 10-15

  Алькема В.Г. Порівняльний аналіз моделей управління якістю освітньої діяльності / В.Г. Алькема, О.О. Кучмєєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.138-149
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n43.pdf

  Алькема В.Г. Развитие национальной экономической безопасности в рамках концепции экономики благосостояния / В. Г. Алькема //Ученые записки Харьковського гуманитарного университета "Народная Украинская Академия".- 2016.- №23. - С. 42-46

  Алькема В.Г. Роль автоматизованих систем управління в забезпеченні результативності та ефективності логістичної системи комерційного посередника / В. Г. Алькема // Інформаційні технології як інноваційний шлях розвитку: матеріали ІІ Науково-практичної конференції (Київ-Буча, 03.03.2016)/Український гуманітарний інститут.- К.:Міленіум, 2016. - С. 7-10

  Алькема В.Г. Стандарт як інструмент гарантування якості підготовки здобувачів вищої освіти / В. Г. Алькема // Ліцензування та акредитація в системі вищої освіти: нові підходи, процедури, методики: VІ Всеукраїнський семінар (Київ, 25.05.2016) .- К.: Київський національний університет технологій та дизайну, 2016 . - С. 27-31

  Алькема В.Г. Функціонально-фазові та аксіологічні аспекти логістичної діяльності організацій / В.Г. Алькема // Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. - Серія "Регіональна економіка". - Випуск 13 (51). -2016. -С. 20-35

  Алькема В.Г. Економічна безпека суб'єктів логістичної діяльності: навчально-методичний і практичний посібник / В. Г. Алькема, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2016. - 350 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/506-ekonomichna-bezpeka-subiektiv-lohistychnoi-diialnosti

  Алькема В.Г. Діагностика рівня економічної безпеки транспортно-експедиційних підприємств із застосуванням потоково-функціональної моделі / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: збірник тез VI Всеукраїнської наук.-практ. конф.(Харків, 17.11.2016)[електроне видання] /Національна академія Національної гвардії України. - Харків , 2016. - С. 21-24
http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/10200/1/%D0%97%D0%A2_28.11.19-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F-1%20%281%29.pdf

  Віткін Л.М. Наукові засади побудови системи технічного регулювання України в умовах членства в СОТ та інтеграції до ЄС / Л. М. Віткін, О. С. Кириченко, В. Г. Алькема, Н. М. Ушакова.- К.: ВНЗ Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 192 с.

  Алькема В.Г. Методологічний підхід мінімізації негативного впливу дестабілізуючих чинників зовнішнього середовища на діяльність підприємств транспортного машинобудування / В.Г. Алькема, М.І. Копитко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 102-110
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/518-vcheni-zapiski-universitetu-krok-44

  Економічна безпека підприємств з виробництва транспортних засобів : монографія / М. І. Копитко; наук. ред. В.Г. Алькема. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 555 с.

  Алькема В.Г. Моніторинг якості освіти як засіб удосконалення навчального процесу / В.Г. Алькема // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. -2015. - Вип. 80, ч. 2. - С.3-8

  Алькема В.Г. Оцінювання якості логістичних послуг з міжнародних автомобільних перевезень негабаритних вантажів/ В. Г. Алькема, О. В. Романюк //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 39. - С. 116-124
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n39.pdf

  Алькема В.Г. Потенціал економічної безпеки транспортно-експедиційних підприємств // Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення : монографія / Алькема В. Г. та ін. ; за заг. ред. З. Б. Живко, І. Г. Бабець. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - С. 201 - 219

  Алькема В.Г. Потенціал системи економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В.Г. Алькема // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць/ Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля.-2015. - №3(55).- С.43- 60
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/55/4.pdf

  Алькема В.Г. Структурно-функціональний аналіз логістичних систем комерційних посередницьких підприємств/ В. Г. Алькема, І. Є. Іванова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 42. - С. 91-100
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n42.pdf

  Алькема В.Г. Теоретичні аспекти формування механізму управління інноваційною діяльністю підприємств з виробництва будівельних матеріалів/ В. Г. Алькема, С. Б. Дем'янів //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 42. - С. 130-137
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n42.pdf

  Алькема В.Г. Управління розвитком компетентності майбутнього керівника навчального закладу/ В. Г. Алькема, Т. В. Шахматова //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 40. - С. 120-127
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n40.pdf

  Алькема В.Г. Управління якістю сервісу служби наземного обслуговування повітряних суден в умовах міжнародного аеропорту / В.Г. Алькема, Є.С. Виходцев // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 119-129
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n41.pdf

  Алькема В.Г. Економічна ефективність логістичних систем як теоретична проблема / В. Г. Алькема // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.76-80
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Алькема В.Г. Реструктуризація вищого навчального закладу як інструмент формування освітнього простору академічної свободи / В.Г. Алькема, Н.С. Чаюн // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 42. - С. 137-146
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n42.pdf

  Менеджмент безпеки держави, регіону, підприємства: проблеми і виклики сьогодення : монографія / В.Г. Алькема [та ін.]; за заг. ред. З. Б. Живко, І. Г. Бабець. - Львів : Ліга-Прес, 2015. - 345 с.

  Алькема В.Г. Формування стратегії економічної безпеки суб'єкта логістичної діяльності та механізму її реалізації // Логістика: генезис, гносеологія, адаптація: колективна монографія / за заг. ред. В.П. Волкова, Л.А. Горошкової. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015.- С.77-94.

  Алькема В.Г. Інтегральна оцінка рівня економічної безпеки автомобілебудівних підприємств/ В. Г. Алькема, М. І. Копитко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 39. - С. 75-88
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n39.pdf

  Алькема В.Г. Економічна безпека інноваційного підприємства: навчальний посібник / В. Г. Алькема, Н. М. Літвін, О. С. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2015. - 320 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/navchalni-posibniki/509-ekonomichna-bezpeka-innovatsiinoho-pidpryiemstva

  Алькема В.Г. Брендингові стратегії в забезпеченні ефективності інноваційного підприємства/ В. Г. Алькема, К. А. Коченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2014. - Вип. 36. - С. 196-204
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2014_36_27.pdf

  Алькема В.Г. Інноваційна стратегія клієнтоорієнтованого логістичного сервісу/ В. Г. Алькема, Ю. В. Арцюх //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2014. - Вип. 35. - С. 159-167
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2014_35_24.pdf

  Алькема В.Г. Логістична діяльність організацій та її системна декомпозиція / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 148-156
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2014_37_23.pdf

  Алькема В.Г. Науково-практичні аспекти фінансового менеджменту інновацій / В. Г. Алькема, О. В. Коробенко // Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, MIPU-2014 (22-23 травня 2014 р., Львів). - Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. - С. 67-68
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/28327/1/36-67-68.pdf

  Алькема В.Г. Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. - 2014. - Т. 18. - № 2. - С. 71-80
file:///C:/Users/library/Downloads/ecan_2014_18(2)__11.pdf

  Алькема В.Г. Теоретичні аспекти визначення поняття маркетингової інноваційної товарної політики / В. Г. Алькема, І. М. Бережна // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка/ Український гуманітарний інститут. - 2014. - Т. 5, Вип. 3. - С. 107-115

  Алькема В.Г. Територіальна організація регіональної логістичної інфраструктури / В.Г. Алькема, О. С. Кудренко//Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць .- 2014.- №1(49). - С.157-172
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/49/18.pdf

  Алькема В.Г. Управління змінами в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ В. Г. Алькема, О. С. Кириченко //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2014. - Вип. 38. - С. 112-118
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2014_38_17.pdf

  Алькема В.Г. Аграрная логистика (материалы блиц-опроса экспертов)/ В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения.- 2013. - № 4. - С. 16-18

  Алькема В.Г. Аналіз інноваційного розвитку промислових підприємств/ В. Г. Алькема, М. М. Третьяк //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". -2013. - Вип. 34. - С. 223-231
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2013_34_31.pdf

  Алькема В.Г. Механізм організації ефективного постачання на підприємстві / В.Г. Алькема, А.В. Вельбой // Наукові студії - ХХІ (культура, освіта -антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка/ Український гуманітарний ін-т. -2013.- Вип. 2.- С. 496-509

  Алькема В.Г. Обеспечение логистической деятельности субъектов хозяйствования (материалы блиц-опроса экспертов)/ В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения.- 2013. - № 5. - С. 22-23

  Алькема В.Г. Ресурний потенціал системи економічної безпеки суб'єкта логістичної діяльності/ Г.М. Пазєєва, В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" . - 2013. - Вип. 33. - С. 197-205
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2013_33_31.pdf

  Алькема В.Г. Роль стратегічного потенціалу підприємства в забезпеченні належного рівня його економічної безпеки / В.Г. Алькема, Т.І. Усик // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка / Український гуманітарний ін-т. - 2013. - Вип. 2. - С. 116-121

  Алькема В.Г. Соціальний вимір вищої освіти України / В.Г. Алькема // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. - 2013 . - Вип. 74, ч. 1. - С. 27-32

  Алькема В.Г. Стратегія економічної безпеки суб'єктів логістичної діяльності та механізм її реалізації / В.Г.Алькема// Економічна безпека суб'єктів реального сектору економіки: колективна монографія [за ред. проф. В. П. Волкова]. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. - С. 129-157

  Алькема В.Г. Формування науково-педагогічного складу випускних кафедр економічного профілю / В.Г. Алькема // Проблеми освіти: наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. -2013. - Вип. 77, ч. 1. -С. 125-130

  Алькема В.Г. Сучасні наукові підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб'єктів господарювання/ В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2013. - Вип. 33. - С. 161-169
file:///C:/Users/library/Downloads/Vzuk_2013_33_26.pdf

  Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з дисципліни "Економіка підприємства" для студентів Ш курсу галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування" напрямів підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030507 "Маркетинг", 6.030601 "Менеджмент" денної та заочної форм навчання /Алькема В.Г., Кампен Л.В., Кудрявцева Н.П., Нестерова О.О., Удовицька Є.А., Штанько Л.О.- Буча: УГІ, 2012. - 31 с.

  Кігель В.Р. Методичні вказівки до виконання курсових робіт з професійно-орієнтованих дисциплін для студентів Ш-ІУ курсів галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" / Алькема В.Г., Бєліков М.І., Кампен Л.В., Лебедєв В.С., Нестерова О.О., Сторожук О.В., Удовицька Є.А., Штанько Л.О. - Буча: УГІ, 2012. - 34 с.

  Алькема В.Г. Генезис структури транспортного потенціалу в умовах сталого розвитку / В.Г. Алькема // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2012. - № 2. -С. 172-180
file:///C:/Users/library/Downloads/Mimi_2012_2_21.pdf

  Алькема В.Г. Аналіз інституціональної структури середовища функціонування суб'єктів логістичної діяльності / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. пр. / Тернопільський національний економічний університет. - 2012. - Вип. 10, ч. 2. - С. 13-19
file:///C:/Users/library/Downloads/ecan_2012_10(2)__4.pdf

  Алькема В.Г. Змістовно-декомпозиційна характеристика інтерфейсної складової економічної безпеки держави/ В. Г. Алькема //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 3-8

  Алькема В.Г. Інтерфейсна складова економічної безпеки суб'єкта господарської діяльності / В.Г. Алькема, М.М. Третяк // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка / Український гуманітарний ін-т .- 2012. - Вип. 1. -С. 489-496

  Алькема В.Г. Ключові напрямки розвитку системи економічної безпеки автотранспортних підприємств / В.Г. Алькема // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук.-практ. ст./ Укр-ДУЗТ.- 2012. - Вип. 38 (Додаток). - С. 8-13.

  Алькема В.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Логістика": 5.03050702 "Комерційна діяльність", 5.03050701 "Маркетингова діяльність"/ В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 74 с.

  Алькема В.Г. Комплексна діагностика розвитку системи економічної безпеки суб'єкта логістичної діяльності/ В. Г. Алькема //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2012. - № 8. - С. 30-36

  Алькема В.Г. Концептуалізація оцінювання розвитку мікрологістичних систем / В.Г. Алькема // Бізнес-інформ. - 2012. - № 8. - 290 с. - С. 177-181
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2012-8_0-pages-177_181.pdf

  Алькема В.Г. Логистика в государственных закупках: Материалы блиц-опроса экспертов / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения .-2012.- № 1. - С.10

  Алькема В.Г. Оптимальне розміщення логістичного об'єкту з урахуванням чинників економічної безпеки / В. Г. Алькема, О. С. Демиденко//Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2012.- № 30 . - С.165-174

  Алькема В.Г. Організаційна реструктуризація як складова удосконалення системи економічної безпеки суб'єктів логістичної діяльності / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". - 2012.- № 29.- С.127-136

  Алькема В.Г. Оцінка ефективності системи економічної безпеки суб'єктів господарської логістичної діяльності / В.Г. Алькема // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. -2012. - № 11 (182), ч. II. - С. 15-23

  Алькема В.Г. Региональные логистические кластеры: Материалы блиц-опроса экспертов/ В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения .-2012. - № 2. - С. 12

  Алькема В.Г. Реінжиніринг бізнес-процесу організації постачання як засіб зміцнення економічної безпеки компанії / В. Г. Алькема, О. С. Демиденко //Вчені записки Університету "КРОК". - 2012.-т.2.- № 32 . - С.28-36

  Алькема В.Г. Ресурсний потенціал економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія - Філологія - Педагогіка - Економіка / Український гуманітарний ін-т .- 2012. - Вип. 1. -С. 475-488

  Алькема В.Г. Ринок суб'єктів логістичної діяльності в системі національної економічної безпеки / В.Г. Алькема // Управління проектами, системний аналіз і логістика/ НТУ.- 2012. - Вип. 9. - С. 242-246
file:///C:/Users/library/Downloads/Upsal_2012_9_58.pdf

  Алькема В.Г. Розвиток мікрологістичних систем та методика його оцінювання/ В.Г. Алькема //Логістика: теорія та практика/ЛНТУ.- 2012. - №1(2). -С.5-11

  Алькема В.Г. Транспортний потенціал України в умовах сталого розвитку / В.Г. Алькема // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2012. - № 6 (177). - Ч. 1. - С. 92-97

  Алькема В.Г. Управління економічною безпекою 3PL оператора в умовах посилення конкуренції / В.Г. Алькема, О.С. Демиденко // Управління проектами, системний аналіз і логістика/ НТУ.- 2012. - Вип. 10. - С. 346-352
file:///C:/Users/library/Downloads/Upsal_2012_10_62.pdf

  Алькема В.Г. Управління економічною безпекою транспортного підприємства / В.Г. Алькема // Економічний форум. - 2012. - № 4. - С. 269-274

  Алькема В.Г. Формування механізму ефективного розвитку логістичного персоналу / В.Г. Алькема // Вісник КПНУ ім. І. Огієнка: Економічні науки. - 2012. - Вип. 6. - С. 9-13
file:///C:/Users/library/Downloads/vkpnuen_2012_6_3.pdf

  Алькема В.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Управління ланцюгами поставок": ОКР "магістр" з спеціальності 8.03060107 "Логістика"/ В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 78 с.

  Алькема В.Г. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Фінансові потоки в логістичних системах": ОКР "магістр" з спеціальності 8.03060107 "Логістика"/ В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 68 с.

  Алькема В.Г. Ендогенний та екзогенний підходи в дослідженнях системи економічної безпеки суб'єктів господарювання / В. Г. Алькема// Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.8 : Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко [та ін.] ; наук. ред. В. С. Сідак. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.9-16
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/514-ekonomichna-bezpeka-derzhavy-na-makro-ta-mikrorivniakh

  Розвиток інформаційного суспільства:колективна монографія: В 10-ти т. Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/514-ekonomichna-bezpeka-derzhavy-na-makro-ta-mikrorivniakh

  Алькема В.Г. Бізнес-розвідка як сучасний інструмент економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Антикризовий розвиток соціальних та економічних процесів в умовах глобалізації: збірник матеріалів Міжвузівської науково-практичної конференції Українського гуманітарного інституту (20-21 квітня 2011 р.). -Буча: УГІ, 2011. - С. 17-19
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/alkema_0009.pdf

  Алькема В.Г. Вплив глобальної економічної кризи на фінансово-економічну безпеку суб’єктів господарювання в Україні / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2011.- № 27 Т.1. - С. 4–11

  Алькема В.Г. Вплив системи планування запасів на показники фінансових потоків підприємства / В. Г. Алькема, Д.С. Щуренко// Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: матеріали другої міжвузівської науково-практичної конференції (м.Буча, 16 жовтня 2011 року) / Український гуманітарний інститут. - Буча: УГІ , 2011. - С.18-19

  Алькема В.Г. Генезис і розвиток системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності: автореф. дис…. д. е. н.: 21.04.02 / В. Г. Алькема.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 40 с.

  Алькема В.Г. Генезис і розвиток системи економічної безпеки суб’єктів логістичної діяльності: дис…. д-ра економ. наук: 21.04.02 / В. Г. Алькема.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2011. - 529 с

  Алькема В.Г. Логистические формирования в глобальной экономике / В.Г. Алькема // Логистика - евразийский мост: материалы VІ Междунар.науч.-практ.конф. (2-3 марта 2011, г.Красноярск) / Краснояр.гос.аграр.ун-т. В 2 ч. - Красноярск. - 2011. - Ч.1. - С. 143-149
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/alkema_0007.pdf

  Алькема В.Г. Логістична концепція в розвитку економічної безпеки сучасних мікроекономічних систем // Логістика: теорія та практика: наук. журн. Луцького національного технічного університету. -2011. - № 1. - С. 4-11

  Алькема В.Г. Маршрутизації доставки вантажів автомобільним транспортом / В.Г. Алькема // Вісник Національного транспортного університету: в 2-х частинах: ч. 2. -2011. - Вип. 24. -С. 108-113
file:///C:/Users/library/Downloads/Vntu_2011_24(2)__27.pdf

  Алькема В.Г. Механізм управління витратами як важливий елемент ресурсної складової економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки. -2011.- №1.- С. 5-12
http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1081

  Алькема В.Г. Модель системи економічної безпеки логістичних утворень/ В. Г. Алькема //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2011. - Том 1.- № 28. - С. 12-21

  Алькема В.Г. Операційна стратегія як чинник економічної безпеки розвитку виробничого підприємства/ В.Г.Алькема // Формування ринкової економіки. -2011.- № 25.- С.62-72
https://core.ac.uk/download/pdf/14713823.pdf

  Алькема В.Г. Параметри фінансових потоків як чинники вибору місця розміщення логістичної інфраструктури / В. Г. Алькема, О.С. Демиденко// Актуальні питання теорії та практики фінансового менеджменту: друга міжвузівська науково-практична конференція (м.Буча, 16 жовтня 2011 року) / Український гуманітарний інститут. - Буча : УГІ, 2011. - С.17-18

  Алькема В.Г. Применение метода анализа иерархии при выборе города размещения регионального распределительного центра / В. Г. Алькема, Е. С. Демиденко //Логистика: проблемы и решения. - 2011.- № 1. - С. 52–59

  Алькема В.Г. Розвиток системи економічної безпеки логістичних компаній у сфері зовнішньоторговельної діяльності/ В. Г. Алькема //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць. - 2011. - № 5. - С. 110-119

  Алькема В.Г. Роль інноваційної стратегії в забезпеченні економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Інноваційна економіка.- 2011. - Вип. 1 (20). -С.137-146

  Алькема В.Г. Функціональні складові економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Вісник Східноукраїнського університету ім. В. Даля .-2011. - Вип. 4 (146). - Ч. 2. - С. 208-217

  Кириченко О.А. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки логістичних утворень/ О. А. Кириченко, В. Г. Алькема //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2011. - № 25. - С. 45-53

  Алькема В.Г. Аналіз системи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема // Фінансова система України: зб. наук. пр. Національного університету "Острозька академія".- 2011. - Вип. 16. - С. 99-107
https://eprints.oa.edu.ua/7015/1/16.pdf

  Алькема В.Г. Використання механізму контролінгу в системі економічної безпеки автотранспортних підприємств / В.Г. Алькема // Управління проектами, системний аналіз і логістика/ НТУ.- 2011. - Вип. 8. -С. 7-14
file:///C:/Users/library/Downloads/Vntu_2011_24(1)__36.pdf

  Алькема В.Г. Загрози середовища функціонування суб’єктів логістичної діяльності / В. Г. Алькема // Зовнішня торгівля. Економічна безпека: зб. наук. пр. - 2011.- № 7. - С.3–11

  Алькема В.Г. Оптимізація виробництва машинобудівного підприємства на підставі критеріїв економічної безпеки / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. пр. кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. -2011. - Вип. 8. - С. 28-35
http://dspace.tneu.edu.ua/jspui/bitstream/316497/272/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%202011%20-%208-2.pdf#page=28

  Алькема В.Г. Система економічної безпеки логістичних утворень: монографія / В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 378 c.

  Алькема В.Г. Концептуальні засади формування системи економічної безпеки в умовах глобалізації / О. А. Кириченко, В. Г. Алькема //Актуальні проблеми економіки. - 2010.- № 12. - С. 6–18

  Алькема В.Г. Аналіз аспектів економічної безпеки інформаційно-логістичних систем суб'єктів господарської діяльності / В.Г. Алькема // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Економіка". - 2010. - № 30. - С. 137-142

  Алькема В.Г. Аналіз діяльності складу в системі економічної безпеки комерційного підприємства / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. пр. кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету. -2010. - Вип. 5. - С. 48-53
http://www.econa.at.ua/Vypusk_5/alkema.pdf

  Алькема В.Г. Аналіз логістичних утворень як суб'єктів економічної безпеки / В.Г. Алькема // Економічний аналіз: зб. наук. пр. кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету 2010. - Вип. 7. - С. 234-238
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/269/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%202010%20-%207.pdf#page=234

  Алькема В.Г. Економічна безпека морських портів як територіальних логістичних утворень / В.Г. Алькема // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: зб. наук. праць / ОНМУ.- 2010. - Вип. 32. -С. 119-134

  Алькема В.Г. Економічна безпека підприємства в ланцюгу поставок молочної продукції / В.Г. Алькема // Європейський вектор економічного розвитку: зб. наук. пр. /Університет ім.Альфреда Нобеля.- 2010. - Вип. 1 (8). -С. 3-13

  Алькема В.Г. Запаси готової продукції як чинник економічної безпеки виробничого підприємства /В. Г. Алькема, Ю. В. Ревенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія Логістика.- 2010. - № 690. - С. 182-188.
http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/11358/1/32.pdf

  Алькема В.Г. Інформаційні логістичні системи як інструмент економічної безпеки вітчизняних підприємств роздрібної торгівлі /В.Г. Алькема //Сучасні інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та проектами: тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції (Алушта, 20-26 вересня 2010р). - Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. Спецвипуск .- Харків: Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2010. - С. 196-198

  Алькема В.Г. Компетенції фахівців як важливий чинник економічної безпеки корпоративного бізнесу / В.Г. Алькема // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут": зб. наук. пр. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. -2010. - № 6. -С. 3-13
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23804/1/vestnik_KhPI_2010_6_Alkema_Kompetentsii.pdf

  Алькема В.Г. Логистика рециклинга в Украине: состояние и проблемы системы управления отходами (результаты блиц-опроса экспертов) / В. Г. Алькема, С. А. Филатов // Логистика: проблемы и решения. - 2010.- № 4. - С. 18

  Алькема В.Г. Логістична інфраструктура як чинник системи економічної безпеки підприємств / В. Г. Алькема // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2010.- № 21. - С. 81–89

  Алькема В.Г. Логістичний механізм системи економічної безпеки підприємства з виробництва продукції сезонного попиту / В. Г. Алькема // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія.- 2010.-№7.-С.6-13

  Алькема В.Г. Логістичні утворення як суб'єкти розвитку економічної безпеки / В.Г. Алькема // Вісник Донецького національного університету. Серія "Економіка і право". - 2010. - Вип. 2, Т. 1. - С. 7-17
http://donnu.ru/public/journals/econom/archive/files/2010_tom1.pdf

  Алькема В.Г. Оптимальне розміщення логістичного об'єкту як чинник зміцнення його економічної безпеки / В.Г. Алькема // Вісник Національного технічного університету "ХПІ".Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. -2010. - № 62. - С. 91-97
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/29028/1/vestnik_KhPI_2010_62_Alkema_Optymalne.pdf

  Алькема В.Г. Організаційна культура як чинник економічної безпеки логістичних утворень / В. Г. Алькема // Культура безпеки, екології та здоров’я. - 2010.- № 5. - С.13–18

  Алькема В.Г. Оцінка фінансової безпеки інтеграційних логістичних утворень / В.Г. Алькема // Фінансова система України: зб. наук. пр. - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2010. - Вип. 15. -С. 126-134
https://eprints.oa.edu.ua/6947/1/17.pdf

  Алькема В.Г. Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи / В.Г. Алькема // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2010): Тези доповідей ІІІ Міжнародної НПК .- Системи обробки інформації / Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба. - 2010. - Вип. 3 (84). -С. 98-99
file:///C:/Users/library/Downloads/soi_2010_3_29.pdf

  Алькема В.Г. Региональные логистические кластеры (результаты блиц-опроса экспертов) /В.Г.Алькема // Логистика: проблемы и решения.-2010.-№6.-С.11-12

  Алькема В.Г. Роль інноваційної стратегії в забезпеченні економічної безпеки логістичних утворень/ В.Г.Алькема //Інноваційна економіка.-2010.-№1.- С.137-145

  Алькема В.Г. Роль логістичного сервісу як чинника економічної безпеки виробничого підприємства / В. Г. Алькема, Ю. В. Ревенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2010.- № 24. - С. 114–122

  Алькема В.Г. Ступінь задоволення попиту як індикатор економічної безпеки логістичних утворень / В.Г. Алькема // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2010. - Вип. 18. - Ч. 1. - С. 84-94
file:///C:/Users/library/Downloads/Npkntu_e_2010_18(1)__15.pdf

  Алькема В.Г. Управління економічною безпекою машинобудівного підприємства в умовах значної варіації параметрів замовлення / В.Г. Алькема // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. /Харківський авіаційний ін-т.- 2010. - Вип. 1 (9). - С. 78-94
file:///C:/Users/library/Downloads/eupmg_2010_1_10%20(1).pdf

  Алькема В.Г. Фінансова безпека логістичних утворень / В.Г. Алькема // Фінансова система України: зб. наук. пр. - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2010. - Вип. 14. -С. 77-94
https://eprints.oa.edu.ua/6744/1/11.pdf

  Алькема В.Г. Экономическая безопасность логистических образований / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения. - 2010.- № 5. - С. 34–42

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь / В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Алькема В.Г. Теоретико-методологічні засади розвитку системи економічної безпеки логістичних утворень: наукова доповідь / В. Г. Алькема; НДІ проблем національної безпеки України Ун-ту економіки та права «КРОК».- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2010. - 50 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/304-teoretyko-metodolohichni-zasady-rozvytku-systemy-ekonomichnoi-bezpeky-lohistychnykh-utvoren

  Алькема В.Г. Логістична підтримка інноваційної діяльності глобальних виробничих кластерів / В. Г. Алькема//Проблеми управління у сфері підприємництва : матеріали II Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції (24 квітня 2008 року). Книга 1. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2009. - С.5-15

  Алькема В.Г. Образовательно-адаптационная программа подготовки специалистов по логистике к первичной должности /В.Г.Алькема //Проблемы подготовки профессиональных кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среды: сборник докладов VІ МНПК (29-30 октября 2009 г.) / Отв. ред. М.Ю. Григорак, Л.В. Савченко. - К.: НАУ, 2009.- С.7-13
http://dspace.nau.edu.ua/bitstream/NAU/17865/1/%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-2009.pdf#page=7

  Алькема В.Г. Контрактные аспекты логистического консалтинга / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения. - 2009.- № 2. - С. 36–44

  Алькема В.Г. Логистический консалтинг в управлении цепями поставок / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения. - 2009.- № 5. - С. 47–58

  Алькема В.Г. Організаційна структура служби логістики та оцінка її ефективності / В. Г. Алькема //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009.- № 19. - С. 160–169

  Алькема В.Г. Сравнительная характеристика логистической инфраструктуры (на примере ГП «Одесский морской торговый порт» и Malta freeport corporation limited) / В. Г. Алькема, О. Н. Костюковская // Логистика: проблемы и решения. - 2009.- № 4. - С. 61–70

  Алькема В.Г. Формування відносин партнерства в ланцюгу поставок як складова системи економічної безпеки суб’єктів господарювання / В. Г. Алькема // Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права «КРОК».- 2009.- № 20 Т.2. - С. 4–13

  Алькема В.Г. Удосконалення логістичної системи доставки товарів промислової групи / В. Г. Алькема // Вісник Донецької академії автомобільного транспорту. - 2009. - № 1. - С. 26-32

  Алькема В.Г. Економічна безпека морських портів та гаваней/ В. Г. Алькема, О. М. Костюквська //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2009. - Вип. 20 т.1. - С. 4-13

  Алькема В.Г. Аутсорсинг як організаційна форма інноваційного розвитку підприємств залізничного транспорту/ В. Г. Алькема, Т. С. Тарасова // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р).- Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2008. - Вип. 18, т.3. - С. 4-12

  Алькема В.Г. Управління ефективністю бізнесу в умовах значної варіації параметрів замовлення/ В. Г. Алькема // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.).- Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - N 18 т.2. - С. 10-19

  Алькема В.Г. Оптимізація логістичного ланцюга молочної продукції / В.Г. Алькема // Логістика: Вісник Національного університету "Львівська політехніка". -2008. - Вип. 633. -С. 13-22
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/7499/1/02.pdf

  Сумець О.М. Економічна безпека підприємства та її концепція/ О. М. Сумець, В. Г. Алькема //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - N 17. - С. 185-193

  Алькема В.Г. Логистический консалтинг и подготовка задания на его проведение / В. Г. Алькема // Логистика: проблемы и решения. - 2008.- № 6. - С. 39–46

  Алькема В.Г. Процедура обоснования варианта формирования инфраструктуры для диверсификации логистического сервиса / В. Г. Алькема // Логистика: проблемы и решения. - 2008.- № 5. - С. 40–44

  Алькема В.Г. Эффективная организационная структура служб логистики: видение и реалии / В. Г. Алькема, Н. А. Наниева //Логистика: проблемы и решения. - 2008.- № 3. - С. 46–54

  Алькема В.Г. Формування професійної компетентності молодого спеціаліста під час виробничої практики/ В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки Університету "КРОК". - 2008. - N 18, т.1.- С. 33-42

  Алькема В.Г. Логістика. Теорія та практика: навчальний посібник / В. Г. Алькема, О. М. Сумець. - Київ: ВД «Професіонал». - 2008. - 272 c.

  Алькема В.Г. Міжнародні перевезення: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В. Г. Алькема. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - 314 c.

  Алькема В.Г. Основи наукових досліджень: навч. посіб. для студентів спеціальності 8050108 «Маркетинг» / В. Г. Алькема.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2008. - 128 с.

  Алькема В.Г. Положення про державну атестацію студентів Університету «КРОК» / В. Г. Алькема, В. О. Кузнєцов, Т. І. Шпильова.- Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2008. - 38 с

  Алькема В.Г. Організація та проектування логістичних систем складування / В. Г. Алькема, В. С. Маруни //Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції у 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.61-66

  Алькема В.Г. Підвищення ефективності транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності / В. Г. Алькема, В. Г. Костюк //Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали науково-практичної конференції у 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.56-61

  Алькема В.Г. Проблеми управління витратами промислових підприємств гірничо-металургійного комплексу України / В. Г. Алькема //Проблеми управління у сфері підприємництва: Матеріали науково-практичної конференції у 2-х книгах. Книга I. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.12-17

  Алькема В.Г. Логістичний підхід до оцінки ефективності діяльності складу / В.Г. Алькема // Логістика: Вісник національного університету "Львівська політехніка": зб. наук. пр. -2007. - № 580. -С. 368-396
http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/34251/1/60_386-395.pdf

  Терехов В.І. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт студентами рівня «спеціаліст» напряму підготовки 0502 «Менеджмент» спеціальності 7.050208 «Логістика» / В. І. Терехов, В. Г. Алькема.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 74 с.

  Алькема В.Г. Методичні рекомендації до виконання завдань програми комплексної практики з фаху для студентів спеціальності «Логістика» / В. Г. Алькема.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 56 с.

  Алькема В.Г. Методичні рекомендації щодо організації, написання, оформлення та захисту звітів з практики для студентів спеціальності «Логістика» / В. Г. Алькема.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 36 с.

  Алькема В.Г. Организация оперативной доставки продукции потребителям / В. Г. Алькема // Логистика: проблемы и решения. - 2007.- № 1. - С. 36–42

  Алькема В.Г. Особенности заполнения таможенной декларации для международных перевозок / В. Г. Алькема, Ж. В. Власова-Станкевич //Логистика: проблемы и решения. - 2007.- № 5. - С. 64-–80

  Алькема В.Г. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фахових дисциплін для студентів спеціальності «Комерційна діяльність» / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 40 с.

  Алькема В.Г. Нормативна складова правової підготовки бакалаврів з економіки і підприємництва / В.Г. Алькема, Т.В. Фініков //Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Київ, 16 лютого 2006 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.19-25

  Алькема В.Г. Вдосконалення логістичних ланцюгів товаропросування молочної продукції / В. Г. Алькема // Логистика: проблемы и решения. - 2006.- № 2. - С. 48–53

  Алькема В.Г. Логістичний підхід до розвитку операційних систем трубопресового виробництва / В. Г. Алькема //Логистика: проблемы и решения. - 2006.- № 1. - С.78–82

  Алькема В.Г. Методичні вказівки до вивчення курсу «Реклама і стимулювання продажу для студентів спеціальності 5.050113 «Комерційна діяльність» / В. Г. Алькема; Коледж економіки, права та інформаційних технологій.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 26 с.

  Алькема В.Г. Методичні рекомендації до виконання завдань програми переддипломної практики для студентів рівня «спеціаліст» / В. Г. Алькема.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 60 с.

  Алькема В.Г. Оцінка купівельної поведінки споживачів у маркетинговому дослідженні / В. Г. Алькема //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права «КРОК».- 2006.- № 15. - С. 60–67

  Алькема В.Г. Розробка маркетингової стратегії комерційного підприємства на місцевому ринку продуктів харчування / В. Г. Алькема, Т. Є. Філатова // Наукові праці Національного ун-ту харч. технологій. - 2006. - № 19, ч. 1. - С. 5-8

  Алькема В.Г. Методичні вказівки до виробничої практики для студентів спеціальності 5.050113 «Комерційна діяльність» / В. Г. Алькема, Г. М. Пазєєва.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 14 с.

  Алькема В.Г. Особливості планування та організації НДР студентів економічного профілю підготовки / В. Г. Алькема // Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету: Матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників (м. Київ, 3 лютого 2005 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - С.19-25

  Алькема В.Г. Логістичний підхід до забезпечення ефективності функціонування операційних систем трубопресового виробництва / В. Г. Алькема //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права «КРОК».-2005.- № 13. - С.59-66

  Алькема В.Г. Розробка маркетингової стратегії комерційного підприємства на місцевому ринку товарів / В. Г. Алькема //Вчені записки. Серія "Економіка" /Університет економіки та права «КРОК».- 2005.- № 14. - С. 124-131

  Алькема В.Г. Цінова політика підприємств АПК на етапі адаптації до ринкових умов господарювання / В. Г. Алькема // Наукові праці Національного ун-ту харч. технологій. - 2005. - № 17. - С. 157-160

  Алькема В.Г. Еволюція українських програм МВА: реальність та сподівання / В. Г. Алькема //Менеджмент та бізнес-освіта України в глобальному конкурентному середовищі: матеріали VI Щоріч. міжнар. конф. «Розбудова менеджмент-освіти в Україні»(м.Дніпропетровськ, 17-19 лютого 2005 року)/ Орг. комітет конференції Н.М. Ушакова, О.І. Шаров.- К.:Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. - С.133–143

  Алькема В.Г. Концептуальні засади підготовки фахівців з логістики зовнішньоекономічних операцій / В. Г. Алькема // Вчені записки. Серія "Економіка" /Ун-т економіки та права "КРОК". - 2004.- № 11. - С. 313-321

  Алькема В.Г. Логистика: учебно-методическое пособие для студентов департамента подготовки иностранных студентов / В. Г. Алькема.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2004. - 164 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Алькема Віктор Григорович