Захаров Олександр Іванович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Захаров Олександр Іванович

кабінет 230

(+38 044) 455-57-13, вн. 275
(+38) 067-752-81-51
(+38) 063-434-84-76
(+38) 050-257-56-47

[email protected]

 
 

Захаров Олександр Іванович

 • кандидат економічних наук (2001 р.), професор (2012 р.)
 • відмінник освіти України (1998 р.)

Освіта

 • Київський міжнародний університет інженерів цивільної авіації / Маркетинг у виробничій сфері / інженер-економіст (1999 р.)
 • Вищий військовий навчальний заклад (1976 р.)

Професійна кар’єра

 • 2007 р. – Інститут менеджменту безпеки Університету «КРОК»
 • 2003–2007 р. – Європейський університет, завідувач кафедри менеджменту безпеки
 • 1991–2003 р. – служба у Збройних силах України (у системі військової освіти)
 • 1976–1991 р. – служба у Збройних силах Радянського Союзу (з 1980 р. – у системі військової освіти)

Загальний педагогічний стаж – близько 35 років


Особисті досягнення

Участь у розробці:

 • галузевого стандарту вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», кваліфікації 2414.2 «Професіонал з фінансово-економічної безпеки», «Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки»
 • паспорта спеціальності 21.04.02 «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» (економічні науки)
 • відкритті та навчально-методичному забезпеченні підготовки магістрів за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою»

Професійна діяльність

 • Член Ради з корпоративної безпеки Українського союзу промисловців та підприємців (УСПП)
 
 

Публікації

  Вінічук М. Особливості та проблеми антикризового управління підприємством в умовах невизначеності та посилення впливу вимушеної трудової міграції населення, спричиненої війною російської федерації проти України та процесами євроінтеграції / М. Вінічук, О. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 83-92. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-83-92.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/687/697

  Шевченко Н. Роль міжнародної співпраці державних органів у сфері зниження та управління рівнем корупції в Україні / Н. Шевченко, М. Копитко, О. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 38-45.
Ключові слова: орупція, антикорупційні заходи, міжнародна співпраця, антикорупційна програма, війна, антикорупційні органи, відмивання грошей
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/624/641

  Pravdyvets O. Enhancing digital skills in business for the digital economy / O. Pravdyvets, O. Zakharov // Business model innovation in the digital economy: monograph. - Pussi: OU Scientific Center of Innovative Research, 2023. - Pp. 54-72.
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/33/93/659

  Influence of corporate governance ratings on assessment of non-financial threats to economic security of joint stock companies / I. Mihus, L. Akimova, O. Akimov, S. Laptev, O. Zakharov, N. Gaman // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 6(41). - С. 223-237. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251442.
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3622/3413

  Захаров О.І. Сутність, зміст та основні складові економічної безпеки закладів вищої освіти / О.І. Захаров, М.С. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 9-21.- https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-9-21
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Laptiev M. Experience of leading countries of the world regarding the organization of education institutions security / M. Laptiev, O. Zakharov // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 1(5). - Pp. 81-90. - DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1

  Захаров О.І. Технології приватної детективної діяльності як інструмент інноваційного розвитку систем економічної безпеки / О.І. Захаров // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 356-370
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Zakharov O. Interaction between the security service and the quality service of educational services to ensure the economic security of higher education institutions / O. Zakharov, M. Laptiev // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy. Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 57-58
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Laptiev M. Methodical approach to assessing the state pf comprihensive economic security of higher education institutions / M. Laptiev, O. Zakharov // Public Administration in the Digital Economy: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 122-131
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/3/25/173-1

  Захаров О.І. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітні програми «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління приватною детективною діяльністю», «Управління безпекою судових органів України» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 49 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1298-metodychni-rekomendatsii-do-vykonannia-dyplomnykh-robit-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-stupenia-mahistr-za-spetsialnistiu-073-menedzhment

  Захаров О.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління приватною детективною діяльністю» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 34 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1300-metodychni-rekomendatsii-shchodo-vykonannia-ta-zakhystu-kursovykh-robit-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-druhoho-mahisterskoho-rivnia-spetsialnosti-073-menedzhment-osvitnoi-prohramy-upravl

  Захаров О.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 34 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1301-metodychni-rekomendatsii-shchodo-vykonannia-ta-zakhystu-kursovykh-robit-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-druhoho-mahisterskoho-rivnia-spetsialnosti-073-menedzhment-osvitnoi-prohramy-upravl

  Захаров О.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління безпекою судових органів України» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 34 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1299-metodychni-rekomendatsii-shchodo-vykonannia-ta-zakhystu-kursovykh-robit-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-druhoho-mahisterskoho-rivnia-spetsialnosti-073-menedzhment

  Захаров О.І. Методичні рекомендації до виконання завдань програми виробничої-переддипломної практики для студентів ступеня магістр освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент»: методичні рекомендації / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 49 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1304-metodychni-rekomendatsii-do-vykonannia-zavdan-prohramy-vyrobnychoipereddyplomnoi-praktyky-dlia-studentiv-stupenia-mahistr-osvitnoi-prohramy-upravlinnia-finansovoekonomichnoiu-bezpekoiu-spe

  Захаров О.І. Методичні рекомендації з написання магістерських робіт для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”, освітні програми "Управління фінансово-економічною безпекою", "Управління приватною детективною діяльністю", "Управління безпекою судових органів" / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 51 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1305-metodychni-rekomendatsii-z-napysannia-mahisterskykh-robit-dlia-studentiv-spetsialnosti-073-menedzhment-osvitni-prohramy-upravlinnia-finansovoekonomichnoiu-bezpekoiu-upravlinnia-pryvatnoiu-

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки учасників судових процесів / О.І. Захаров // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 233-236
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки підприємства / О.І. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.96-104
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/84

  Захаров О.І. Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров// Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.- Вип.49 . - С.128-134
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/46

  Лаптєв М.С. Механізм протидії загрозам економічної безпеки закладу вищої освіти /Лаптєв М.С., Захаров О.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.203-207
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Захаров О.І. Вплив чинників внутрішнього середовища на систему економічної безпеки підприємства / О.І.Захаров // Вісник Черкаського Університету, Серія: Економічні науки. - 2017. - № 1. С -31-38. - Бібліогр.: 14 назв.

  Захаров О.І. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / О.І.Захаров // Вісник Черкаського Університету, Серія: Економічні науки. - 2017. - №2. - С. 23-29. - Бібліогр.: 7 назв.

  Захаров О.І. Стратегія інноваційного ровитку економічної безпеки підприємства/ О.І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали міжнародного форуму з безпеки (INFOS-2017)(Черкаси, 25-27 травня 2017 р.).– Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С.73-74
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf

  Захаров О.І. Глобалізація та її вплив на економічну безпеку/ О. І. Захаров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016. - Вип. 43. - С. 4-13
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n43.pdf

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації / О. І. Захаров // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. -С.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Захаров О.І. Механізм стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А.- С.22-24
https://cdu.edu.ua/anons-podiy/

  Захаров О.І. Синергетичний ефект в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров //Вісник Черкаського університету. -2016.- № 1.-С.38 - 44
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/628/642

  Захаров О.І. Концептуальні основи системи економічної безпеки / О.І. Захаров // Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері: монографія / За ред. О.В Черевка., І.П. Мігус., Л.В. Гнилицької. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - С. 55-74
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/437-kontseptualni-osnovy-systemy-ekonomichnoi-bezpeky

  Захаров О.І. Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки / О.І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. -2016. - № 43. Ч. 1- С. 49-58
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/438-mekhanizm-vzaiemodii-v-systemi-upravlinnia-kompleksnym-zabezpechenniam-ekonomichnoi-bezpeky

  Захаров О.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.) .- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 32-35
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf

  Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки/ О.І. Захаров // Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: колективна монографія / О. І. Захаров [та інші]; за ред. І.П. Мігус, О.В. Черевка. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. - 198 с.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/140-innovatsii-v-systemi-ekonomichnoi-bezpeky

  Захаров О.І. Узгодження функцій суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства / О.І. Захаров // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. - 2015. - Вип. 12. - С. 30-34
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/390

  Захаров О.І. Взаємодія влади та бізнесу в системі економічної безпеки / О. І. Захаров // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.61-63
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Захаров О.І. Механізм взаємодії влади та бізнесу в системі економічної безпеки / О. І. Захаров // Вісник Черкаського Університету. Серія: Економічні науки. - 2015. - № 33. - С. 63-68.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/zakharov_0008.pdf

  Захаров О.І. Аналіз загроз економічній безпеці туристичних підприємств / О. І. Захаров, А. В. Снігир // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Економічна.- 2014.- Вип. 2. - С.297-305
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2014/14zoibtp.pdf

  Захаров О.І. Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- Вип.39.ч.4. - 156 с.

  Захаров О.І. Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- Вип.39.ч.3. - С.26-32

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки туристичної діяльності/ О. І. Захаров //Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2013. - Вып. 1. - С.32-38

  Захаров О.І. Інноваційний менеджмент у сфері економічної безпеки/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 39-45

  Кириченко О.А. Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки в умовах світової фінансово-економічної кризи/ О. А. Кириченко, П. Я. Пригунов, О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 8. - С.10-25

  Захаров О.І. Стратегія економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 2. - С.272-282
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2012/12zoiebp.pdf

  Захаров О.І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств/ О. І. Захаров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 80-87

  Захаров О.І. Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 1. - С.39-47
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2012/12zoiebs.pdf

  Захаров О.І. Комплексність економічної безпеки підприємства та впливи зовнішнього середовища / І.О. Захаров // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: колективна монографія / наук. ред. проф., д.е.н. І.Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 313-353
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/513-efektyvnist-upravlinnia-v-protsesi-reformuvannia-makro-ta-mikroekonomichnyi-aspekty

  Розвиток інформаційного суспільства:колективна монографія: В 10-ти т. Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/514-ekonomichna-bezpeka-derzhavy-na-makro-ta-mikrorivniakh

  Захаров А.И. Образование как составляющая системы национальной безопасности: проблемы и пути их решения (украинский опыт)/ Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Пригунов // Известия Академии педагогических и социальных наук.- 2011.- №15.ч. І

  Захаров А.И. Модель обеспечения безопасности образовательных заведений / Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Пригунов // Известия Академии педагогических и социальных наук.- 2011.-№15.-ч.2

  Гнилицкая Л.В. Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности: монография/ Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Прыгунов. - К.: Дорадо-друк, 2011. - 289 с.

  Гнилицкая Л.В. Теоретические основы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности/ Л. В. Гнилицкая, П. Я. Прыгунов, А. И. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 7. - С. 15-22

  Захаров А.И. Экономическая безопасность в глобализированной экономике/ А. И. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 5. - С. 49-57

  Экономическая безопасность. Новая парадигма формирования и обеспечения: монография / И. А. Белоусова, А. И. Захаров, А. А. Кириченко, П. Я. Прыгунов [и др.].- Одесса: Институт креативних технологий, 2011. - 544 с.

  Захаров О.І. Вдосконалення технологій діяльності конкурентної розвідки/ О. І. Захаров, Д.М. Квашук //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 6. - С.109-114

  Захаров О.І. Взаємодія авіапідприємств на основі цінностного управління як основа стійкого розвитку та економічної безпеки / О. І. Захаров, О. Й. Косарев, В. М. Парій // Вісник Донецького національного Університету. Серія В. Економіка і право.- 2011.- Т. 1

  Захаров О.І. Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010026 «Охоронна діяльність та безпека» за кваліфікацією «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки / О.І. Захаров.- К.: Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2011

  Захаров О.І. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу авіакомпанії / О. І. Захаров, О. М. Горбачова // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки.- 2011.- № 20. - 310 с.

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників "Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації": Видання офіційне/ Л. В. Гнилицька, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та ін.].; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Український союз промисловців і підприємців, 2011. - 56 с.

  Модернізація банківської системи в контексті її економічної безпеки: експертно-аналітична доповідь/О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та інші];під. ред. д.е.н. О.А. Кириченка; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2011. - 68 с.

  Захаров О.І. Планування діяльності системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2011.- Вип. 1. - С. 163-170
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2011/11_1_tytul.pdf

  Захаров О.І. Погодження інтересів зацікавлених сторін у системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. - 2011.- Вип.28.ч.3. - 147 с.

  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / Г. В. Козаченко, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов, Л. В. Гнилицька.- Луганск: Видавництво Східноукраїнського національного університету, 2011. - 284 с.

  Захаров О.І. Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств / О. І. Захаров, В. І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна.- 2011.- Вип. 2.-С.314-320
file:///C:/Users/library/Downloads/Nvldu_e_2011_2_37.pdf

  Гнилицька Л.В. Методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ Л. В. Гнилицька, О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С.19-25

  Гнилицька Л.В. Методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ Л. В. Гнилицька, О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С.19-25

  Захаров О.І. Аналіз стану та особливості підготовки фахівців з фінансово-економічної безпеки в Україні / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Економічна. - 2010.- Вип. 1. - С. 16-22
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2010/ppjbvu.pdf

  Захаров О.І. Зарубіжний досвід організації охоронної діяльності в системі недержавної безпеки/ О. І. Захаров, О. С. Бірсан //Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2010. - Вип. 21. - С. 172-182

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 3. - С. 95-100

  Захаров О.І. Методи активізації творчості та творчого вирішення управлінських проблем / О. І. Захаров, С. Л. Марков // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2010.- Вип.6.т.2. - С. 38-45

  Захаров О.І. Механізм взаємодії служби безпеки із суб'єктами системи економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 4. - С. 63-68

  Модернізація системи житлово-комунального господарства: економіко-організаційний аспект: науково-аналітична доповідь / О. І. Захаров, В. С. Нотевський, О. А. Кириченко, А. В. Ігнатенко.- К: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 59 с.

  Захаров О.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності за напрямом «Національна безпека» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 47 с.

  Захаров О.І. Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО – 2012» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко [та інші].- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 42 с.

  Модернізація освіти як умова національної безпеки України: науково-аналітична доповідь/ О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; наук. ред. О. А. Кириченка, Л. Паращенко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 16 с. - (Соціально-гуманітарна сфера)

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Казначейство банку: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, О.І. Захаров, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченко, М.П. Денисенко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 464 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь / В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Система підготовки фахівців для забезпечення безпеки проведення "ЄВРО-2012" в Україні: експертно-аналітична доповідь/ О. А. Кириченко [та інші]; за наук. ред. В. С. Сідака, О. А. Кириченка. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 12 с

  Захаров О.І. Інформація в управлінні системою економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". -2009. - Вип. 19. - С. 177-178

  Захаров О.І. Механізм залучення суб'єктів недержавного сектору безпеки до системи моніторингу загроз національній безпеці держави/ О. І. Захаров, П. Я. Пригунов //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2009. - Вип. 20 т.1. - С. 144-151

  Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія /С. М. Лаптєв, Л.І. Паращенко, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. А. Денисенка. - К.: ТОВ "Дорадо-друк", 2009. - 719 с

  Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України: науково-аналітична доповідь/ Лаптєв С.М., Кириченко О.А., Сідак В.С., Захаров О.І. [та ін.] - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 64 с

  Основи ціноутворення: підручник/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. Д. І. Олійника, О. А. Кириченка, М. П. Денисенка. - К.: ВД "Професіонал", 2009. - 384 с

  Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів: монографія/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, І. М. Грищенка, М. П. Денисенка. - Хмельницький: ХНУ, 2009. - 547 с

  Ринок фінансових послуг: підручник/ Л. І. Паращенко, С.М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. П. Денисенка, А. В. Чупіса. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 352 с

  Захаров О.І. Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Виклики та потреби бізнесу XXI століття: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 28 листопада 2008 р.).- Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 т.4. - С. 44-53

  Косарєв О.Й. Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства/ О. Й. Косарєв, О. І. Захаров, О. М. Рибак //Актуальні Проблеми Економіки .- 2008. - № 9. - С. 104-114

  Інвестиційний бізнес в Україні: навчальний посібник/ О. І. Захаров, В.С. Сідак, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М.П. Денисенка. - К.: ЗАТ "Дорадо"; К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 248 с

  Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: монографія / О. А. Кириченко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; під ред. О. А. Кириченка, В. С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 403 с.

  Захаров О.І. Безпека підприємств в інформаційній економіці / О.І. Захаров // Безпекотворення питання теорії і практики та правові аспекти. Збірник. Т-1.- К.: Видавництво Європейського університету, 2007

  Захаров О.І. Рейдерство як загроза економічній безпеці держави та суб'єктів господарської діяльності / О.І. Захаров // Безпекотворення питання теорії і практики та правові аспекти. Збірник. Т-1.- К.: Видавництво Європейського університету, 2007

  Економіка безпеки життєдіяльності: метод. вказ. та контрольні завдання для студ. спец. 7.100111 "Безпека життєдіяльності авіапідприємств" / Національний авіаційний ун-т ; уклад. Л. О. Городецька, О. І. Захаров. - К. : НАУ, 2003. - 52 с.

  Захаров О.І. Інформаційна безпека в системі стратегічного керування підприємством / О.І. Захаров // Проблеми інформатизації та управління. - 2003. - №8. - С 80-85

  Захаров О.І. Економічна безпека авіакомпаній в умовах нестабільної економіки / О.І. Захаров // Проблеми інформатизації та управління. - 2003. - №7

  Захаров О.І. Забезпечення економічної безпеки підприємств в процесі стратегічного управління // Проблеми інформатизації та управління. - 2002. - №6

  Захаров А.И. Экономическая сущность функционирования службы авиационной безопасности аэропорта / А.И. Захаров, С.В. Карпенко // Проблеми інформатизації та управління. - 2002. - № 5


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Захаров Олександр Іванович