Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки — Університет «КРОК»

Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки

Засновано у вересні 2007 року

Основні завдання Інституту – безпека підприємств, установ, організацій, розвиток недержавної системи безпеки, підвищення якості підготовки фахівців із безпеки державного сектора.

Інститут пропонує підготовку магістрів за денною, заочною та дистанційною формами навчання за спеціальністю «Менеджмент» спеціалізації:

Інститут менеджменту безпеки перший серед вищих навчальних закладів в Україні розпочав здійснювати підготовку магістрів у галузі економічної безпеки з 2007 року.

Економічна безпека підприємства потребує дедалі більшої уваги. Політична нестабільність, законодавча недосконалість, економічні кризи, що змінюють одна одну, постійні загрози з боку нечесних конкурентів та шахраїв, злочинні схеми яких стають все вигадливішими, – усе це робить професію фахівця з фінансово-економічної безпеки вкрай актуальною. Проте без сучасних знань, без постійного підвищення кваліфікації він не зможе бути конкурентоздатним на ринку праці і якісно виконувати свої обов’язки, не зможе мінімізувати ризики для своїх роботодавців, відвернути серйозні загрози для підприємства, перешкодити витоку інформації та ін. Із цієї причини зацікавленість у Навчально-науковому інституті менеджменту безпеки стабільно висока, а його авторитет серед спеціалістів подібного профілю не викликає сумнівів.

Для проведення навчальних занять залучаються відомі вчені та фахівці в галузі (економічної) безпеки. Студентам усіх форм навчання надаються в електронному та паперовому вигляді навчальні матеріали (підручники, посібники, монографії, конспекти лекцій) і в разі необхідності проводяться додаткові консультації та встановлюється індивідуальний графік навчання.

Випускник Інституту отримує диплом магістра державного зразка, що дозволяє працювати в державних та комерційних установах і організаціях та за бажанням продовжити навчання в аспірантурі з метою підготовки і захисту в Спеціалізованій вченій раді Університету «КРОК» кандидатської, а у подальшому і докторської дисертації за науковими спеціальностями:

  • 21.04.01 – економічна безпека держави
  • 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності

Серед випускників Навчально-наукового Інституту менеджменту безпеки є керівники та провідні фахівці дирекцій, департаментів, управлінь, служб економічної безпеки та інших структурних підрозділів відомих корпорацій, компаній, банків; власники (керівники) підприємств, що надають послуги у сфері безпеки бізнесу (охоронна та детективна діяльність, інформаційно-аналітичне забезпечення, консалтингова діяльність, технічне забезпечення), а також викладачі вищих навчальних закладів та працівники державних установ, правоохоронних органів і Збройних сил України.

Поряд із навчанням за магістерською програмою в Навчально-науковому інституті менеджменту безпеки організовуються тренінги, круглі столи, конференції, наукову роботу ведуть як студенти, так і викладачі кафедри управління фінансово-економічною безпекою.

Згідно з рішенням МФСА з 2010 року Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки Університету економіки та права «КРОК» бере участь у проекті «Україна – Норвегія» – забезпечує професійну перепідготовку звільнених у запас кадрових військовослужбовців Збройних Сил України та інших силових структур, членів їхніх сімей.

Курси підвищення кваліфікації  «Мобілізаційна підготовка підприємств, організацій та установ в Україні
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Навчально-науковий інститут менеджменту безпеки