Кафедра управління фінансово-економічною безпекою — Університет «КРОК»

Кафедра управління фінансово-економічною безпекою

Кафедра управління фінансово-економічною безпекою є випусковою і здійснює підготовку магістрів спеціальності «Менеджмент» за освітніми програмами:

Головною метою кафедри є випуск фахівців, які повною мірою відповідають вимогам ринку праці за своїми професійними та особистісними характеристиками.

Наукова робота

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри управління фінансово-економічною безпекою проводиться відповідно до затвердженої в УкрІНТЕІ кафедральної наукової теми «Забезпечення економічної безпеки держави та суб’єктів господарської діяльності в умовах євроінтеграції України»

Головною метою науково-дослідної роботи є дослідження сучасних загроз економічній безпеці держави, суб’єктів господарської діяльності та пошук ефективних шляхів із протидії їм.

У 2014 році за результатами дослідження опубліковано близько 30 наукових робіт, включаючи наукової статті, монографії, підручники. Результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

» Інтелектуальна власність » Інформаційно-аналітичне забезпечення економічної безпеки » Комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки » Наукове та методичне забезпечення діяльності фахівців з фінансово-економічної безпеки » Організація безпеки персональнх даних і комп`ютерна криміналістика » Правове забезпечення безпеки суб’єктів господарської діяльності в Україні » Професійна психологія » Теоретичні основи управління фінансово-економічною безпекою » Управління знаннями в системі економічної безпеки

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Кафедра управління фінансово-економічною безпекою