Наукові публікації — Університет «КРОК»


Наукові публікації кафедри управління фінансово-економічною безпекою

  Правдивець О.М. Військовий облік на підприємстві: навчальний посібник / О. М. Правдивець, О. В. Дудка. - Київ: Куприянова О.О., 2024. - 332 c.

  Вінічук М. Особливості та проблеми антикризового управління підприємством в умовах невизначеності та посилення впливу вимушеної трудової міграції населення, спричиненої війною російської федерації проти України та процесами євроінтеграції / М. Вінічук, О. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 83-92. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-83-92.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/687/697

  Правдивець О. Підвищення кваліфікації фахівців з мобілізаційної роботи державних органів з питань організації та ведення військового обліку громадян України / О. Правдивець, О. Дудка // Вчені записки Університету "КРОК". - 2024. - № 1(73). - С. 115-121. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2024-73-115-121.
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/697/700

  Правдивець О.М. Аналіз напрямів цифрової трансформації системи економічної безпеки підприємства / О. М. Правдивець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей IV Наукової конференції (18 квітня 2024 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2024.
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2024/paper/view/2130

  Медвідь В.Ю. Теоретико-методичні засади формування системи управління інформаційною безпекою підприємства /В. Ю. Медвідь, О. М. Правдивець, Р. Ю. Кривчун // Агросвіт.- 2023.- №1.- С.24-30.- DOI: 10.32702/2306-6792.2023.1.24
https://www.nayka.com.ua/index.php/agrosvit/article/view/963/972

  Правдивець О. Аналіз результатів вітчизняних наукових досліджень у напрямку інноваційного розвитку системи економічної безпеки підприємства на основі цифрових технологій / О. Правдивець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 15-28. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-15-28
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-15-28

  Mihus I. Overview of the methodology of universities` international rankings for meeting the challenges of open science / I. Mihus // Pedagogy and Education Management Review. - 2023. - № 1. - Pp. 13-21. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2023-1-13

  Мігус І. Основні тенденції розвитку індустрії 4.0 та її вплив на економічну безпеку держави: міжнародний аспект / І. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 1(69). - С. 52-59. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-52-59
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-69-52-59

  Шевченко Н. Напрями зниження рівня корупції в Україні в умовах кризових явищ та підвищення необхідності легалізації доходів / Н. Шевченко, М.І. Копитко, І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 21-28. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-21-28
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/597/614

  Мігус І.П. Стратегічне управління людськими ресурсами підприємств на основі цифрових компетенцій / І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 2(70). - С. 131-138. - DOI 10.31732/2663-2209-2022-70-131-138
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/554/627

  Shevchenko N. The main directions of reducing the level of corruption in Ukraine / N. Shevchenko, M. Kopytko, I. Mihus // 3rd International Conference on Corporation Management-2023 (29 June 2023, Estonia). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/542/31
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2023/paper/view/542/31

  Mihus I. The main trends of the development of the digital economy in the EU countries / I. Mihus, S. G. Gupta // The development of innovations and financial technology in the digital economy: monograph / Editor-in-Chief. M. Denysenko. - Scientific Center of Innovative Researches OU, 2023. - P. 23-41. - https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/29/67/588
Ключові слова: digitalization of society, industry 4.0, economic security of the state, threats
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/29/67/588

  Правдивець О. Науково-практичний інструментарій оцінювання рівня цифрової трансформаціїї, інноваційного розвитку системи економічної безпеки підприємств сфери інформаційних технологій / О. Правдивець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 92-102.
Ключові слова: система економічної безпеки, інноваційний розвиток, інновації, цифровізація, когнітивний підхід
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/639/647

  Шевченко Н. Роль міжнародної співпраці державних органів у сфері зниження та управління рівнем корупції в Україні / Н. Шевченко, М. Копитко, О. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 38-45.
Ключові слова: орупція, антикорупційні заходи, міжнародна співпраця, антикорупційна програма, війна, антикорупційні органи, відмивання грошей
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/624/641

  Mihus I. Implementation of international experience of legal regulation and state management of ensuring the economic security of the state in Ukraine / I. Mihus, S. Greben // Public Administration and Law Review. - 2023. - № 3. - С. 49-59.
https://public.scnchub.com/palr/index.php/palr/article/view/196

  Правдивець О.М. Концептуальні засади економічної безпеки, формування парадигми безпекології / О. М. Правдивець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1600

  Pravdyvets O. Enhancing digital skills in business for the digital economy / O. Pravdyvets, O. Zakharov // Business model innovation in the digital economy: monograph. - Pussi: OU Scientific Center of Innovative Research, 2023. - Pp. 54-72.
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/33/93/659

  Mihus I. Exploring the foundations of the digital economy: an in-depth overview / I. Mihus, S. G. Gupta // Business model innovation in the digital economy: monograph. - Pussi: OU Scientific Center of Innovative Research, 2023. - Pp. 6-37.
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/33/93/659

  Salii B. Aspects of managing the restoration of Ukraine's education system in the postwar period / B. Salii, I. Mihus // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches,2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/583

  Organization of the fight against corruption in Ukraine: economic and legal aspects / Z. Zhyvko, I. Mihus, F. Alazzam, H. Shakhatreh // Relationship between public administration and business entities management-2023: collection of theses 3nd International online Conference (November 24, 2023, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2023.
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2023/paper/view/656

  Правдивець О.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення функціонування системи економічної безпеки підприємств / О. М. Правдивець // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1168
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1168

  Mihus I. Evolution of practical use of blockchain technologies by companies / I. Mihus // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 1(9). - Pp. 42-50. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-1-42.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/177/121

  Sumbaieva L. Development of a methodical approach to rating to assess the economic security of institutions of professional pre-higher education / L. Sumbaieva // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 1(9). - Pp. 82-94. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-1-82.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/181/122

  Правдивець О.М. Стандартизація як фактор формування науково-методичного базису забезпечення економічної безпеки підприємств / О. М. Правдивець, Д. В. Дячков, Є. І. Ситнік // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 105-110. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-105-110.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/487/514

  Сумбаєва Л.П. Ідентифікація загроз економічній безпеці закладів фахової передвищої освіти / Л. П. Сумбаєва // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 118-135. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-118-135.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/489/522

  Koval Ya. Application of modern information systems and technologies in scientific activity / Ya. Koval // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 1. - Pp. 11-18. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-5-11.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/80/74

  Koval Ya. International experience of improving the public governance system / Ya. Koval // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/367
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/367

  Sumbayeva L. Cooperation of professional primary education institutions with employers as an important component of the organization of qualitative educational process / L. Sumbayeva // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/387
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/387

  Mihus I. Practical use of blockchane technologies by companies / I. Mihus // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/376
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/376

  Mihus I. Corporate management evaluation tools in joint stock companies under economic uncertainty conditions / I. Mihus // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - Pp. 99-112. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-99-112

  Koval Ya. Comparative analysis of methods for counteracting the legalization (laundering) of income obtained by criminal means / Ya. Koval // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU,2022. - Pp. 113-128. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-113-128

  Military "face" of unconditional basic income /S. Petrukha, N. Petrukha, A. Sviridovska, A. Mazur, O. Hudenko // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 2(10). - С. 4-10. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-2-4

  Pravdyvets O. Current trends and strategic guidelines for innovative development of the economic security system of enterprises based on digital technologies / O. Pravdyvets // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/370
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/370

  Mihus I. Possibilities of using blockchain technologies to protect fraud / I. Mihus // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 84-94. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-84-94. - http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/476/521
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/476/521

  Правдивець О.М. Економічна безпека, як найвища функція держави / О. М. Правдивець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 2(66). - С. 40-43. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-66-40-43

  Правдивець О. Про сутність поняття система економічної безпеки держави / О. Правдивець // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 3(67). - С. 34-38. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-34-38

  Mihus I. Comparative characteristics of the training of doctors of philosophy in economics in the leading countries of the world / I. Mihus, N. Nakonechna // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 3(9). - Pp. 4-12. - file:///C:/Users/library/Downloads/PEMR-2022-3-9-4-12.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/PEMR-2022-3-9-4-12.pdf

  Financial and Economic Security in the Field of Financial Markets at the Stage of European Integration / A. Novak, O. Pravdyvets, O. Chornyi, L. Sumbaieva, L. Akimova, O. Akimov // International Journal of Professional Business Review. - 2022. - V. 7. - № 5. - e0835. - DOI https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e835.
https://www.openaccessojs.com/JBReview/article/view/835/323

  Петруха С.В. Цілі сталого розвитку та тригери модернізації державних фінансів / С. В. Петруха, Н. М. Петруха, О. Л. Крупельницька // The Russian-Ukrainian war (2014–2022): historical, political, cultural-educational, religious, economic, and legal aspects : Scientific monograph. - Riga: Baltija Publishing, 2022. - Pp. 252-263. - DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-223-4-33.
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/237

  Mihus I. Impact of corporate governance on business reputation of companies / I. Mihus // Relationship between public administration and business entities management: proceedings 2nd International Conference (November 12, 2022 in Tallinn, Estonia). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2022. - https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/486
https://conf.scnchub.com/index.php/RPABM/RPABM-2022/paper/view/486

  Mihus I. Business reputation of enterprises: definitions, structure and reputation risk management / I. Mihus, I. Korzhevskyi // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 3(11). - Pp. 89-99. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-3-89

  Mihus I. Economic security system management of travel industry: making management decisions in crisis conditions / I. Mihus, L. Melko // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 4(12). - Pp. 96-102. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-4-96

  Mihus I. The role of communicative competence in the structure of social intelligence of teachers of higher education institutions / I. Mihus, N. Nakonechna // Public Administration and Law Review. - 2022. - № 4(12). - Pp. 75-86. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-4-75

  Stryzhak O. Taxonomic principles of financial management / O. Stryzhak, H. Potapov, O. Pravdyvets // Фінанси України. - 2022. - № 11. - C. 95-112.

  Mihus I. Acquisition of academic integrity competencies by postgraduate students and their impact on their scientific activity / I. Mihus, N. Nakonechna // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 4(10). - Pp. 4-12. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-4-4.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/107

  Druhova Y. Institutional Mechanism of Functioning of the Labor Market in the Conditions of the Market Economy of Ukraine / Y. Druhova, Ya. Koval // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) ( Kyiv, 10-11 March 2021). - K.: Atlantis press, 2021. - Vol. 170. - Pp. 58-63
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954408

  Петруха С.В. Теоретизація просторової трансформації аграрно-будівельних кластерів / С. В. Петруха // Advanced discoveries of modern science: experience, approaches and innovations: I International Scientific and Practical Conference (09.04.2021.Wien, AU). - Wien-Vinnytsia: European Scientific Platform "LOGOS", 2021. - Pp. 16-19. - DOI https://doi.org/10.36074/logos-09.04.2021.v1.03

  Mihus O. The main types of tourism in Estonia / O. Mihus, I. Mihus // Регіональний туризм: сучасний стан та шляхи оптимізації: матеріали I-ї Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 2 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК" . - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 48-50. - https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/477
https://conf.krok.edu.ua/RT/RT/paper/view/477

  Мігус І.П. Взаємозв’язок між науковими профілями та публікаціями з відкритим доступом / І.П. Мігус // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 125-127. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/417
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/417

  Petrukha S. Agro-food clusters: theory, practice and methodology problems / S. Petrukha // The driving force of science and trends in its development: I International Scientific and Theoretical Conference (29 January 2021, Coventry, United Kingdom) / Збірник наукових праць SCIENTIA. - 2021. - Vol. 1. - Pp. 7-9
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/8179

  Мельников О.В. Економічне відновлення сільських територій: співвідношення фундаментального та прикладного аспектів наукового дослідження / О.В. Мельников, С.В. Петруха, Н.М. Петруха // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 176-193. - ISSN 2307-6968. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/15/65

  Koval Y. Ways of effective implementation of public-private partnership / Y. Koval // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/332
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/332

  Financial support and forecasting of food production using economic description modeling methods / I. Rumyk, S. Laptev, S. Seheda, L. Akimova, O. Akimov, M. Karpa // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т. 5. № 40. - С. 248-262. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.245098.
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3549/3365

  Petrukha S. Rural economy: directions of new theorization and implementation of best European financial regulation practices / S. Petrukha // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - Т. 5. № 40. - С. 454-464. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i35.24519.
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3562/3383

  Коваль Я.С. Ефективне оцінювання діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід / Я.С. Коваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/744
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/744

  Мігус І.П. Роль рейтингів в корпоративному управлінні акціонерних товариств / І.П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/701
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/701

  Матко Ю. Енотуризм Грузії: чинники та перспективи розвитку / Ю. Матко, О.І. Міхо // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/883
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/883

  Petrukha S. Agrarian-construction clusters: scholasticity of economic policy factors and impact of corona-crisis / S. Petrukha // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/307
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/307

  Сумбаєва Л.П. Акредитація освітніх програм як один із механізмів управління процесом в закладах фахової передвищої освіти / Л.П. Сумбаєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/605
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/605

  Koval Y. Modern conditions for the effective implementation of the principles of academic integrity / Y. Koval // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/260
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/260

  Mihus I. The role of blockchain technology in educational management / I. Mihus // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/262
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/262

  Sumbayeva L. Impact of ratings on college competitiveness / L. Sumbayeva // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/265
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/265

  Вартісно-інжинірингові компоненти попередження економічних деструкцій в діяльності учасників проєктів будівельного девелопменту / Б.Є. Бінд, О.І. Кучеренко, Х.М. Чуприна, М.В. Горбач, С.В. Петруха// Управління розвитком складних систем. - 2021. - № 45. - С. 121-130.
http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-45/19.pdf

  Influence of corporate governance ratings on assessment of non-financial threats to economic security of joint stock companies / I. Mihus, L. Akimova, O. Akimov, S. Laptev, O. Zakharov, N. Gaman // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - № 6(41). - С. 223-237. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v6i41.251442.
https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd/article/view/3622/3413

  Мігус І.П. Історичні аспекти становлення рейтингової оцінки цінних паперів України / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 9-20. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-9-20

  Reforming a pension security system for rural population / S. Petrukha, N. Petrukha, O. Hudenko, A. Mazur, I. Demydonok // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 47-58. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-47-58

  Pravdyvets O. Opportunities to use innovations to ensure economic security of the enterprise / O. Pravdyvets // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 4(8). - Pp. 83-89. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-4-83.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/173/115

  Захаров О.І. Сутність, зміст та основні складові економічної безпеки закладів вищої освіти / О.І. Захаров, М.С. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 9-21.- https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-9-21
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Коваль Я.С. Форми реалізації партнерських відносин бізнесу і влади в умовах розвитку ринкової економіки / Я.С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 80-87. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-80-87
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Мігус І.П. Інноваційний підхід до кадрового забезпечення дистанційного навчання у закладах вищої освіти / І.П. Мігус, Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 169-177. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-169-177
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Сумбаєва Л.П. Аналіз тенденцій розвитку закладів фахової передвищої освіти та їх економічної безпеки / Л.П. Сумбаєва // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 201-208.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-201-208
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-201-208

  Мігус І.П. Інноваційний розвиток підприємств в умовах діджиталізації економіки / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 159-165. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-159-165.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/418/447

  Informational and Methodological Approach to Ensuring the Economic Security of the State in the Banking Sphere / L. Shemayeva, D. Hladkykh, I. Mihus, A. Onofriichuk, V. Onofriichuk // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. - 2021. - V. 21. - No.12. - DOI https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.66
http://paper.ijcsns.org/07_book/202112/20211266.pdf

  Laptiev M. Experience of leading countries of the world regarding the organization of education institutions security / M. Laptiev, O. Zakharov // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 1(5). - Pp. 81-90. - DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1
https://doi.org/10.36690/2674-5208-2021-1

  Implementation of the model of innovative tourist product in Ukraine: financial and economic aspects / S. Havryliuk, L. Melko, G. Uvarova, V.Karyuk, I. Mihus // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2021. - №1(36). - С. 219-232. URL:file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/227769-Article%20Text-518384-1-10-20210327.pdf

  Methodology of corporate financial diagnostics in the period of a crisis / I. Mihus, M. Denysenko, I. Rumyk, S.Pletenetska, M. Laptiev, V. Kupriichuk // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - Vol.11. - Iss.1, Spesial Issue XV. - Pp. 52-55.-URL: http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/19746/1/Mihus_Iryna___Methodology_of_corporate_financial...zax.pdf

  Mihus I. Methodical Approach to assessing Food Safety of Ukraine / I. Mihus, M. Denisenko // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) Kyiv, 10-11 March 2021. - Advances in Economics, Business and Management Research. - 2021. - Vol. 170. - Pp. 1-7.- URL:https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954415
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954415

  The impact of the Covid-19 pandemic on the loyalty of employees / I. Mihus, S. Laptev, L. Parashchenko, Y. Koval, K. Odarchyk, O. Panchenko // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 38-41.- URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20398/1/MIHUS_I_THE_IMPACT_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC...zax.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/20398/1/MIHUS_I_THE_IMPACT_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC...zax.pdf

  Стратегічні перспективи підприємств в умовах економіки невизначеності / І.П. Мігус, О.М. Герасименко, Н.М. Літвін, Д.Є. Ткач // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В. І. Грушка. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 41-71.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Мігус І.П. Інструментарій оцінювання корпоративного управління в акціонерних товариствах за умов економічної невизначеності / І.П. Мігус // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 122-149.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Коваль Я.С. Компаративний аналіз методів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / Я.С. Коваль // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І. Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 150-168.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Mihys I. The need to use blockchain technologies in the activities of depository institutions to reduce the impact of threats to the economic security of joint stock companies and itsshareholdersin Ukraine / I. Mihys // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 4 (8). - Pp. 67-75. - https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/170/113
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/170/113

  Pravdyvets O. ENG Recommendations for Improvement of Regulatory and Legal Support of Automation and Digital Transformation of Business Processes of the Military Accounting of Conscripts / O. Pravdyvets // Civitas et lex. - 2021. - V. 30. - № 2. - Pp. 9-16. - DOI 10.31648/cetl.6388

  Правдивець О.М. Цифровізація суспільства та організаційно-правові механізми функціонування єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів / О. М. Правдивець // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. - 2021. - Т. 42. - № 3. - С. 79-84. - DOI 10.33099/2311-7249/2021-42-3-79-84.
http://sit.nuou.org.ua/article/view/246501

  Неустроєв Ю.Г. Інноваційний розвиток як інструмент економічної безпеки / Ю. Г. Неустроєв, О. М. Правдивець // Український журнал прикладної економіки та техніки. - 2021. - Т. 6. - № 4. - С. 223-229. - DOI https://doi.org/10.36887/2415-8453-2021-4-27.
http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/ujae_2021_r04_a27.pdf

  Pravdyvets O. Professional competencies of military registration specialists as a factor for ensuring business security / O. Pravdyvets // Economics, Finance and Management Review. - 2021. - № 1(5). - Pp. 75-80. - DOI 10.36690/2674-5208-2021-1-75
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/124/72

  Mihus I.P. The role of scientific profiles of university professors in ensuring academic integrity / I. P. Mihus // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI).( March 26). - Kyiv-Tallin, 2020. - P. 47-49

  Mihus I.P. The influence of professor`s scientific profiles on the position of universities in international rankings / I. P. Mihus // Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020 : material 7th International Conference. (Belgrade (Serbia), 23-25, April, 2020). - Belgrade (Serbia), 2020. - P. 163-166

  Мігус І.П. Взаємозв'язок між транспарентністю та рейдерством з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції. (Львів, 12 травня 2020). - Львів, 2020. - С. 134-136

  Koval Ya. Ways to improve innovative technologies in the banking services of Ukraine / Ya. Koval // Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020 : material 7th International Conference. (Belgrade (Serbia), 23-25, April, 2020). - Belgrade (Serbia), 2020. - P. 131-134

  Коваль Я.С. Роль та значення державної економічної безпеки для функціонування вітчизняних суб'єктів господарювання / Я. С. Коваль // Сталий розвиток соціально-економічних систем в умовах глобалізаційних процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 30 березня 2020). - Київ, 2020. - С. 10-15

  Коваль Я.С. Система забезпечення економічної безпеки банківських установ України / Я. С. Коваль // Теорія та практика менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Луцьк, 13 травня 2020). - Луцьк. - 2020.-(у друці)

  Коваль Я.С. Формування трьохрівневої системи економічної безпеки банківських уcтанов України / Я. С. Коваль // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції. (Львів, 12 травня 2020). - Львів, 2020. - С. 236-238

  Стахов Б.В. Імперативи та детермінанти сталого розвитку аграрного сектору економіки в умовах модернізації системи управління державними фінансами / Б. В. Стахов, С. В. Петруха // Причорноморські економічні студії. - 2020. - № 52. - С. 13-20

  Стахов Б.В. Сучасні виклики сталому розвитку аграрного сектору економіки України: теоретико-концептуальні аспекти / Б. В. Стахов, С. В. Петруха // Агросвіт. - 2020. - № 8. - С. 49-71. - DOI 10.32702/2306-6792.2020.8.49

  Оцінка фіскального балансу України за міжнародними стандартами ESA 2010 ТА GFSM 2014 / А. О. Свиридовська, І. В. Богдан, Д. В. Коноваленко, С.В. Петруха // Наукові праці НДФІ. - 2020. - № 1(90). - С. 20-34
http://npndfi.org.ua/?page_id=775&lang=ru&aid=1011

  Петруха Н.М. Форсайт COVID-19 на розвиток інтегрованих корпоративних об'єднань агроіндустріальних підприємств / Н. М. Петруха, С. В. Петруха // Сучасні тренди в економіці та управлінні персоналом : матеріали круглого столу. - Луцьк: НТУ, 2020. - С. 125-127

  Korolenko M.V. Providing security for the institutional environment of the financial system of sustainable use of natural resources and conservation of biodiversity / M. V. Korolenko, S. V. Petrukha // Теоретичні та практичні аспекти розвитку європейського наукового простору: колективна монографія. - Riga: Baltija Publishing, 2020. - С. 94-132

  Коваль Я.С. Механізми державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України : монографія / Я. С. Коваль. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - 200 c.. - ISBN 978-966-170-038-2

  Зубок М.І. Інформатизація сьогодні та завтра / М.І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 1. - С. 2-4

  Зубок М.І. Кібербезпека за горизонтом подій / М.І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 2. - С. 35-38

  Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - 443 c.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Мігус І.П. Інформаційно-аналітичне забезпечення протидії рейдерському захопленню акціонерних товариств / І. П. Мігус // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 389-408
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Коваль Я.С. Функціональне призначення та класифікація фінансових посередників в Україні / Я.С. Коваль // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 55-70.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Петруха С.В. Продовольчий суверенітет та продовольча безпеки України в контексті світової пандемії COVID-19 / С. В. Петруха // Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в будівництві: матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 27 берез. 2020 р). - К.: КНУБА, 2020. - С. 113-116

  Stakhov B. The agrarian sector of economy: problems of sustainable development in the context of global economic dynamics slowdown, increasing the uncertainty and institutional contradiction / B. Stakhov, S. Petrukha // Innovative scientific researches: European development trends and regional aspect . - 2nd ed. - Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2020. - С. 174-220.

  Гребень С.Є. Стан та перспективи розвитку ІТ-аудиту в Україні / С. Є. Гребень, І. П. Мігус, К. М. Одарчук // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 60-66.
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/294/316

  Захаров О.І. Технології приватної детективної діяльності як інструмент інноваційного розвитку систем економічної безпеки / О.І. Захаров // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 356-370
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Zakharov O. Interaction between the security service and the quality service of educational services to ensure the economic security of higher education institutions / O. Zakharov, M. Laptiev // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy. Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 57-58
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Koval Ya. Factors of influence on innovative activity of enterprises in the Ukrainian market / Ya. Koval // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 40-41
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Mihus I. Features of raiding in Ukraine and methods for their implementation / I. Mihus // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 53
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Olievska M. Financing education, health care, and nutrition for sustainable development of human capital / M. Olievska, S. Petrukha // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 72-73
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Зубок М. І. Управління безпекою підприємства, банку / М.І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 3. - С. 2-6

  Лаптєв М.С. Оптимізація інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти / М.С. Лаптєв // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 290-304.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Koval Ya. Development of a conceptual approach to providing economic security of banking institutions at the state level / Ya. Koval // Public administration and law review (PALR). - 2020. - № 1. - Pp. 55-66. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-1-55-66.

  Koval Ya. The state policy in the field of providing financial security as a component of national security: the experience of the European Union countries / Ya. Koval, N. Yurkiv // Public Administration and Law Review. - 2020. - № 2. - Pp. 10-18. - DOI DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-2-10

  Mihus I. Use of scientific profiles to present the results of scientific research of universities / I. Mihus // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - № 3. - Pp. 89-94

  Koval Ya. Regulatory provision of academic integrity and the risk of non-expert application of legislation, regulatory documents and official recommendations / Ya. Koval // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Pp.15-17
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Sidak V. Islamic concept of financing as project and safe for the development of social super-system / V. Sidak, T. Yegorova-Gudkova, M. Bojko, A. Krygin,O. Zvirkov // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - №1. - Pp. 44-55. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-1-44-55

  Liashenko O. Worldview imperatives for academic integrity / O. Liashenko // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Р. 41-43
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Money laundering: macroeconomic assessment methods and current trend in Ukraine / O. Y. Korystin, I. P. Mihus, N. P. Svyrydiuk, Ya. O. Likhovitskyy, О. M. Mitina// Financial credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - № 1(32). - Р. 341-350
http://fkd.org.ua/article/view/200865

  Mihus I. Problems of introduction of academic integrity in a school educational environment / I. Mihus // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Р. 47-49
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Mihus I. The main areas of the blockchain technology using in educational management / Iryna Mihus // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - № 4. - P. 84-88.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/111/60

  Innovative technology for management tools of commercial real estate in construction / D. Chernyshev, D. Ryzhakov, O. Dikiy, O. Khomenko, S. Petrukha // International Journal of Emerging Trends in Engineering Research. - 2020. - Vol.8. - № 9. - С. 4967-4973.
http://www.warse.org/IJETER/static/pdf/file/ijeter13892020.pdf

  Коваль Я.С. Концептуальні аспекти оцінювання економічної безпеки бізнесу в організації / Я.С. Коваль // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту (Київ, 10 грудня 2020 р.). - Київ: КНЕУ, 2020. - С. 552-554
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/35178/Oaao_20_12_308.pdf?sequence=1

  Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state / L. Akimova, O. Akimov, I. Mihus, Ya. Koval, V. Dmitrenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - № 4(35). - С. 180-190
http://ep3.nuwm.edu.ua/19478/1/%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9C.%20Improvement%20of%20the%20methodological%20...%20zax.pdf

  Petrukha S. State fiscal support for security environment of activities of spatially localized systems in natural-and-resource and agrarian sectors of national economy / S. Petrukha, O. Kushneruk, O. Volynets // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - № 4. - Pp. 26-42.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/issue/view/6/19

  Palichuk T.V. Financial equalization in the conditions of reform of the public finance management system / T. V. Palichuk, S. V. Petrukha, N. M. Alekseienko // Accounting and Finance. - 2020. - № 2. - Pp. 81-92.
http://www.afj.org.ua/ua/article/751/

  Олієвська М.Г. Передумови сталого розвитку людського капіталу: якісна освіта, доступна медицина та продовольча безпека / М. Г. Олієвська, С. В. Петруха, Д. В. Бондаренко // Наукові праці НДФІ. - 2020. - № 2. - С. 91-109.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2020_2_7.

  Ревунов О.М. Концептуально-методичні основи оновлення системи діагностування якості менеджменту будівельних підприємств / О.М. Ревунов, Ю.С. Максим'юк, С.В. Петруха [та ін.] // Управління розвитком складних систем. - 2020. - Вип. 44. - С. 143-151
http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/229394/228319

  Koval Ya. Forms of realization of partnerships between business and government in the conditions of market economy development / Ya. Koval // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/141
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/141

  Mihus I. Corporate fraudsters: who are they? / I. Mihus // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/142
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/142

  Petrukha S. Modeling of economic safety of sustainable nature management financial support / S. Petrukha, M. Korolenko // Technology transfer: innovative solutions in Social Sciences and Humanities: Proceedings of the 3d Annual Conference (30.04.2020). - Tallin, 2020. - Pp. 10-12. - DOI https://doi.org/10.21303/2613-5647.2020.001292

  Monitoring the state anti-crisis management of economic security of the Ukraine banking institutions / I. Mihus, Y. Koval, S. Laptev, O. Bala, M. Kopytko // Business: Theory and Practice. - 2020. - № 21(2) - Pp. 804-812.
https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/12985/10240

  Mihus I. The role of corporate governance in ensuring economic security of enterprises in the constructional industry / I. Mihus, V. Dmitrenko // Corporate Management: from Creation to Success: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 2-22
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/2/13/113-1

  Greben S. Modern approaches to theessence and forms of public administration / S. Greben, I. Mihus // Public Administration in the Digital Economy: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 6-16
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/3/25/173-1

  Koval Ya. The problem and possibilities of information technologies introduction in public administration / Ya. Koval // Public Administration in the Digital Economy: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 105-121
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/3/25/173-1

  Laptiev M. Methodical approach to assessing the state pf comprihensive economic security of higher education institutions / M. Laptiev, O. Zakharov // Public Administration in the Digital Economy: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 122-131
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/3/25/173-1

  Olievska M. Public development of education for human capital development: case of Europe and Ukraine / M. Olievska, S. Petrunha // Public Administration in the Digital Economy: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 34-48
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/3/25/173-1

  Коваль Я.С. Функціональні особливості моніторингу в системі державного антикризового управління / Я. С. Коваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 306-309. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/260
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/260

  Oladedgi M. Managerial skills for effective internati8onal communication / M. Oladedgi, O.I. Bielova, Ya.S. Koval // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 269-270. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/183
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/183

  Кашуба С.О. Використання інструментів бізнес-розвідки при здійсненні маркетингових досліджень підприємства / С.О. Кашуба, І.П. Мігус // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 279-283. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/41
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/41

  Мігус І.П. Теоретичні основи державного управління діяльністю закладів вищої освіти / І.П. Мігус, С.Є. Гребень // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 340-341. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/1
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/1

  Horielov D.O. The role of negotiation in building a positive company's reputation and image / D.O. Horielov, O.I. Bielova, Ya.S. Koval // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 259-260. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/173
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/173

  Abdalqhadr A. Educational institutions and the development of the concept of social responsibility / A. Abdalqhadr, I. Mihus // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 1(57). - С. 94-104. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-57-94-104
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/277

  Петруха Н.М. Державне регулювання інтегрованих корпоративних об'єднань в умовах структурно-інституціональної та функціональної трансформації сільської економіки: проблеми методології, теорії, соціально-економічної та секторальної політики: монографія / Н. М. Петруха, С. В. Петруха. - Київ: ТОВ Видавничий дім "Професіонал", 2020. - 496 c. - ISBN 978-966-370-404-3

  Захаров О.І. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітні програми «Управління фінансово-економічною безпекою», «Управління приватною детективною діяльністю», «Управління безпекою судових органів України» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 49 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1298-metodychni-rekomendatsii-do-vykonannia-dyplomnykh-robit-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-stupenia-mahistr-za-spetsialnistiu-073-menedzhment

  Захаров О.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління приватною детективною діяльністю» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 34 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1300-metodychni-rekomendatsii-shchodo-vykonannia-ta-zakhystu-kursovykh-robit-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-druhoho-mahisterskoho-rivnia-spetsialnosti-073-menedzhment-osvitnoi-prohramy-upravl

  Захаров О.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 34 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1301-metodychni-rekomendatsii-shchodo-vykonannia-ta-zakhystu-kursovykh-robit-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-druhoho-mahisterskoho-rivnia-spetsialnosti-073-menedzhment-osvitnoi-prohramy-upravl

  Захаров О.І. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту курсових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 073 «Менеджмент», освітньої програми «Управління безпекою судових органів України» / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 34 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1299-metodychni-rekomendatsii-shchodo-vykonannia-ta-zakhystu-kursovykh-robit-dlia-zdobuvachiv-vyshchoi-osvity-druhoho-mahisterskoho-rivnia-spetsialnosti-073-menedzhment

  Захаров О.І. Методичні рекомендації до виконання завдань програми виробничої-переддипломної практики для студентів ступеня магістр освітньої програми «Управління фінансово-економічною безпекою» спеціальності 073 «Менеджмент»: методичні рекомендації / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 49 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1304-metodychni-rekomendatsii-do-vykonannia-zavdan-prohramy-vyrobnychoipereddyplomnoi-praktyky-dlia-studentiv-stupenia-mahistr-osvitnoi-prohramy-upravlinnia-finansovoekonomichnoiu-bezpekoiu-spe

  Захаров О.І. Методичні рекомендації з написання магістерських робіт для студентів спеціальності 073 „Менеджмент”, освітні програми "Управління фінансово-економічною безпекою", "Управління приватною детективною діяльністю", "Управління безпекою судових органів" / О.І. Захаров. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 51 c.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/metodichni-vkazivki/1305-metodychni-rekomendatsii-z-napysannia-mahisterskykh-robit-dlia-studentiv-spetsialnosti-073-menedzhment-osvitni-prohramy-upravlinnia-finansovoekonomichnoiu-bezpekoiu-upravlinnia-pryvatnoiu-

  Sumbaieva L. School rankings: the US experience and opportunities for Ukraine / L. Sumbaieva // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - №1. - Pp. 86-92. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-1-86-92
https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2527766

  Правдивець О.М. Фахові компетентності адміністраторів органів адміністрування єдиного державного реєстру військовозобов'язаних / О. М. Правдивець, В. М. Холін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 4(60). - С. 77-82. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-60-77-82.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/14

  Правдивець О.М. Методика визначення кількості комплектів клієнтської частини Єдиного державного реєстру військовозобовязаних / О. М. Правдивець, В. В. Козлов // Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence. - 2020. - Т. 37. - № 1. - С. 133-138. - DOI 10.33099/2311-7249/2020-37-1-133-138 .
file:///C:/Users/library/Downloads/203302-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-456171-1-10-20200519.pdf

  Правдивець О.М. Мобілізаційна підготовка, як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства / О. М. Правдивець // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали ІІ Міжнародної конференції (20 листопада 2020 р.). Частина 1. - Київ: Університет "КРОК", 2020. - С. 299-301. - https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/17/44/201-1
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/view/17/44/201-1

  Денисенко М.П. Сучасний стан розвитку туристичної сфери у контексті управління готельним бізнесом / М.П. Денисенко, С.В. Бреус // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 3 (59). - С. 105-110.-http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/319
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/319

  Правдивець О.М. Методика підготовки адміністраторів органів адміністрування єдиного державного реєстру військовозобов'язаних / О. М. Правдивець, В. М. Холін // Вчені записки Університету "КРОК". - 2020. - № 3 (59). - С. 143-154. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2020-59-143-154. - http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/13
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/13

  Застосування моделі наскрізної оптимізації фінансових і матеріальних потоків у механізмі забезпечення фінансової безпеки на підприємствах оборонної промисловості / Л.Г Шемаєва, І.П. Мігус, В.М. Шемаєв, В.В. Шемаєв, Л.М. Мельник // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2020. - Т.2 №33. - С. 400-410.
http://fkd.org.ua/article/view/207078/207531

  Зубок М.І. Протидія загрозам тероризму і сепаратизму у банківській діяльності / М.І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2019. - № 2. - С. 5-8

  Мігус І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.184-190
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Коваль Я.С. Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державному рівні / Я. С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.212-221
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Белоусова І.А. Пріоритетні напрямки удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення фінансової складової системи економічної безпеки підприємств / І. А. Белоусова, Т. О. Сугак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.199-204
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Коваль Я.С. Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи / Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.65-75
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Мігус І.П. Механізм захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії на фондових біржах / І. П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.139-144
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Белоусова І.А. Методологічні засади посилення економічної безпеки України в контексті формування продовольчої безпеки / І. А. Белоусова // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.145-150
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки учасників судових процесів / О.І. Захаров // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 233-236
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level / Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2019. - Vol. 2. - P. 216-224.
file:///C:/Users/library/Downloads/Coll_mon_ISMA_2019_Vol_2_print_-_copyZ1.pdf

  Мігус І.П. IT-аудит як інструмент оцінювання результатів наукової діяльності ЗВО / І.П. Мігус, С.Є. Гребень // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 575-576
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Коваль Я.С. Комплексна система управління державною економічною безпекою банківських установ України / Я.С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". - 2019. - №3 (55). - С. 62-72

  Коваль Я.С. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування державного механізму / Я.С. Коваль // Мистецтво наукової думки. - 2019. - DOI 10.36074/2617-7064.06.00.003. - http://doi.org/10.36074/2617-7064.06.00.003
http://doi.org/10.36074/2617-7064.06.00.003

  Механізм фінансового контролю за розподілом бюджетних коштів залежно від результатів наукової діяльності закладу вищої освіти / С.Є. Гребень, І.П. Мігус, Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2019. - № 31, Т.4. - С. 466-476. - https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.
https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190998.

  Артемов В.Ю. Нові педагогічні напрями професійної підготовки оперативних співробітників Служби безпеки України / В. Ю. Артемов, В. С. Сідак // Науковий вісник НА СБ України. - 2019. - № 73. - С. 274-281

  Лаптєв М.С. Забезпечення безпеки навчальних закладів у зарубіжних країнах / М.С. Лаптєв // Економіка та держава. -2019.- № 6.- С. 69–73
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4352&i=13

  Лаптєв М.С. Вплив трансформаційних змін у міжнародному освітньому просторі на діяльність закладів вищої освіти України / М.С. Лаптєв // Ефективна економіка.- 2019.- № 6.- (Електронний ресурс)
http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2019/160.pdf

  Лаптєв М.С. Механізм взаємодії в системі економічної безпеки закладу вищої освіти / М. С. Лаптєв // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І. О. Ревак. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - С. 89-92

  Лаптєв С.М. Фінансовий моніторинг як система державного регулювання економічною безпекою України / С. М. Лаптєв // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І.О. Ревак. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. -С. 92-95

  The state of economic security of Ukrainian banking institutions and the effect of economic reforms on formation of anti-crisis measures / I. P. Mihus, I. M. Haman, M. V. Andriyenko, Y. S. Koval // Financial credit activity: problems of theory and practice. - 2019. - № 2(29). - С. 32-43. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171997
http://fkd.org.ua/article/view/171997

  Мігус І.П. Вплив лояльності персоналу на економічну безпеку підприємства / І. П. Мігус // Економіка та управління в XXI ст.: виклики та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 30-31 травня 2019): . - Умань. - 2019. - С. 200-203

  Мігус І.П. Вплив лобіювання на національну безпеку держави / І. П. Мігус // INFOS-2019: збірник тез доповідей учасників міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій (Харків, 24-27 квітня 2019). - Харків, 2019. - С. 57-58

  Мігус І.П. Зарубіжний та вітчизняний досвід у забезпеченні економічної безпеки акціонерного товариства: роль корпоративного секретаря / І. П. Мігус // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р.) / упорядник І. О. Ревак. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - С. 124-127

  Коваль Я.С. Державний механізм управління ризиками банку в системі первинного фінансового моніторингу / Я. С. Коваль // Die relevanz und die neuheit der modernen wissenschaftlichen studien : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Відень, 23 серпня 2019). Т.2 . - Відень, 2019. - С. 7-13

  Коваль Я.С. Формування комплексної системи державного управління економічної безпеки банків / Я. С. Коваль // Економіка та управління в XXI ст.: виклики та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 30-31 травня 2019). - Умань, 2019. - С. 223-225

  Коваль Я.С. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки, як складової національної безпеки / Я. С. Коваль // INFOS-2019: збірник тез доповідей учасників міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій (Харків, 24-27 квітня 2019). - Харків, 2019. - С. 36-39

  Коваль Я.С. Передумови створення мегарегулятора державного антикризового регулювання діяльністю банківських установ України / Я. С. Коваль // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 19 квітня 2019). - Львів, 2019. - С. 70-73

  Мігус І.П. Державне управління економічною безпекою підприємства. Конкурентна розвідка та протидія промисловому шпигунству / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва : монографія / за ред. М.П. Денисенка. - Київ: КНУТД, 2019. - С. 220-238
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15155/2/STRSP_mono_2019_Titul_Zmist_Vstup.pdf

  The Innovative Technology for Modeling Management Business Process of the Enterprise / G. Ryzhakova, D. Ryzhakov, S. Petrukha, T. Ishchenko, T. Honcharenko // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE). - 2019. - V.8, Is.4. - С. 4024-4033.
https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i4/D8356118419.pdf

  Лаптєв М.С. Планування забезпечення економічної безпеки закладу вищої освіти / М.С. Лаптєв // INFOS-2019: збірник тез доповідей учасників міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій (24–27 квітня 2019 р.). -Харків: Харківський технологічний університет «ШАГ», 2019.- С. 50–52

  Петруха С.В. Аграрна реформа в умовах модернізації системи управління державними фінансами / С. В. Петруха // Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами: матеріали IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. (Луцьк, 6 грудня 2019 року). - Луцьк, 2019. - С. 159-161

  Петруха С.В. Методико-прикладні засади застосування ризик-орієнтованого аудиту до оцінки ефективності функціонування відкритих економічних систем / С. В. Петруха // Будівельне право: проблеми теорії і практики: матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (4 грудня 2019 р.). : збірник наук. праць. Ч.2. - Київ–Тернопіль : Економічна думка, 2019. - С. 143-146.

  Петруха С.В. Економіко-аналітична та прикладна модернізація систем моніторингу рівноваги характеристик циклу девелоперського проекту / С. В. Петруха, Ю. С. Максим'юк // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (10-11 жовтня 2019 р.). - К.: ДКС Центр, 2019. - С. 159-161
https://iino.knuba.edu.ua/images/Vadim/Zbirnyk-2019.pdf

  Petrukha S. Tax decentralization: theory, methodology and practice / S. Petrukha, T. Paliichuk // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. V.1 / ISMA University . - Riga: Landmark SIA, 2019. - С. 288-304.
http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/19989.pdf

  Петруха С.В. Міжнародне фінансування для вирішення глобальних екологічних проблем у проектах сталого розвитку / С. В. Петруха, М. Дяченко, С. Нігородова // Світове господарство та міжнародні економічні відносини: сучасні трансформації та перспективи розвитку: монографія / за ред. С. Г. Мізюк. - Київ: ВД Кондор, 2019. - С. 228-244

  Laptiev M. Interaction mechanism in the economic security system of higher education institution / М. Laptiev // Development of modern technologies and scientific potential of the world: coll. of scientific papers «LOГОS» with materials of the international scientific-practical conf., (July 29, 2019). -London: NGO «European scientific platform», 2019. - P. 15–17.
file:///C:/Users/library/Downloads/4-17-PB.pdf

  Innovative method of risk assessment of the company's economic processes / Alexander Bradul, Sergey Laptev, Vira Shepeluk, Marian Yunatskyi // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - V. 18, Issue 1. - P. 1-7
https://www.abacademies.org/articles/Innovative-method-of-risk-assessment-of-the-companys-economic-processes-1939-6104-18-1-323.pdf

  Коваль Я.С. Формулювання комплексної системи державної економічної безпеки банків та стратегічне управління нею / Я.С. Коваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 263-265
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / S. Laptіev, V. Sidak, I. Mihus , Ya. Koval // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 1. - P. 186-195
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23986/Coll_mon_WSSG_2019_print_PL_Vol_1_-_copy-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1-8%2C140-148.pdf?sequence=3&isAllowed=y

  Формування методичного підгрунтя інвестиційного контролінгу на платформі ВІМ-технологій: сучасна практика містобудівних інновацій / Д.О. Чернишев, М.А. Дружинін, О.М. Малихіна, К.М. Предун, С.В. Петруха // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. - 2019. - Вип. 55. - С. 243-260
http://212.111.196.173:8080/bitstream/handle/987654321/5828/201955-243-260.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Сумбаєва Л.П. Коледжі в системі національної освіти - шлях становлення та реформ / Л.П. Сумбаєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 1(53). - С. 132-138
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Сумбаєва Л.П. Сучасний стан розвитку коледжів в Україні та їх фінансування / Л.П. Сумбаєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 153-158
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Сумбаєва Л.П. Управлінсько-правовий аспект закону «Про фахову передвищу освіту» / Л.П. Сумбаєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 631-632
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  The Role of Investment Strategy in the Strategic Management System of Service Companies / V. Panchenko, A. Ilyina, I. Mihus, M. Vavrin, Y. Karpenko // Academy of Strategic Management Journal. - 2019. - Volume 18, Special Issue 1. URL: https://www.abacademies.org/abstract/the-role-of-investment-strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-companies-8922.html
https://www.abacademies.org/abstract/the-role-of-investment-strategy-in-the-strategic-management-system-of-service-companies-8922.html

  Методологія наукових досліджень : навчальний посібник / О. Г. Чирва, П. І. Гаман, І. П. Мігус, Я.С. Коваль, Н.О. Гаман. - Умань, 2019. - 180 c.

  Дворська С.В. Надійність персоналу в системі економічної безпеки / С. В. Дворська // Економіка та управління в XXI ст.: виклики та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 листопада 2019). - Київ, 2019. - С. 217-219

  Коваль Я.С. Економічні нормативи діяльності банківських установ України та їх вплив на державне регулювання // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 174-176
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки підприємства / О.І. Захаров // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С.96-104
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/84

  Коваль Я.С. Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України / Я.С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - №4(52). - С. 176-190
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/131

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195
http://www.academia.edu/38311290/Economic_diagnostics_in_ensuring_of_competitiveness_the_economic_entities_Bezpartochnyi_M._Britchenko_I._Jarosz_P._Conceptual_aspects_management_of_competitiveness_the_economic_entities_collective_monograph_edited_by_M._Be

  Коваль Я.С. Стан банківського сектору України з точки зору виникнення кризових явищ у державі/ Я.С. Коваль // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018). - Умань, 2018. - С. 163-167
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25734/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%2019.04.18.pdf

  Мігус І.П. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств в Україні / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: колектив. монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. О.А. Біловодської. - Суми: Триторія, 2018. - С. 10-29
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/26386/1/sndtd37b_8.pdf

  Мігус І.П. Роль та значення транспарентності в діяльності вищих навчальних закладів України /І.П. Мігус // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018).- Умань, 2018.- С. 92-97
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25734/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%2019.04.18.pdf

  Laptіev S. Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets /Serhii Laptіev, Iryna Mihus // European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018.- № 2.- P. 39-47
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/40/28

  Laptiev S. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine /Sergey Laptiev, Iryna Mihus, Yana Koval // Kosice security revue : journal (Poland)/- 2018. -№2. -P. 30-40
http://kbr.vsbm.sk/2018/n2/laptiev.pdf

  Mihus I.P. Diagnostics of the state of financial security of Ukraine/Mihus I.P., Akimova L.M., Harnyk O.A. // Науковий вісник Полісся.-2018. -№3(15). -С. 12-18
https://nvp.stu.cn.ua/ru/component/k2/item/1048-mihus-i-p-akimova-l-m-harnyk-o-a-diagnostics-of-the-state-of-financial-security-of-ukraine.html

  Koval Y.S. Stress-testing of complex risks in the banking system, as an instrument of state anti-crisis management //Public management: collection.- Kyiv: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2018.- № 2(12).- P. 138-148
http://vadnd.org.ua/app/uploads/2018/06/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2-12_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-1.pdf

  Sidak V. Anti-crisis management economic safety of banking Institutions on the state level: problems and ways of their Solution / Volodymyr Sidak ,Yana Koval //European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018. -№ 2.- P.20-29
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/38/26

  Захаров О.І. Приватна детективна діяльність в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров// Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.- Вип.49 . - С.128-134
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/46

  Зубок М.І. Забезпечення економічноїї безпеки банків: навчальний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 260 с.

  Зубок М.І. Безпека бізнесу в умовах керованого хаосу/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - 2018. - № 2. - С. 26-28

  Копитко М.І. Економічна компонента економічної безпеки України в умовах євроінтеграції: проблеми фінансового забезпечення / М.І. Копитко, А.С. Завербний, Г.Я. Левків // Соціально-правові студії. -2018. -Випуск 2. - С. 116-122
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/123456789/2319/1/2-1018-16.pdf

  Копитко М.І. Специфіка використання технологій управління в процесі діяльності приватних охоронних структур / М. І. Копитко, С. М. Прихідько // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2018.-Вип.49 . - С.179-189
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/52

  Корпоративне управління в системі економічної безпеки: навчальний посібник / З.Б. Живко, О.Р. Сватюк, М.І. Копитко; за заг. ред. З.Б. Живко. - Львів: ЛьвДУВС, 2018. - 456 с

  Копитко М.І. Проблеми ринку праці в Україні як фактор впливу на рівень кадрової безпеки підприємств / М.І. Копитко, З.Б. Живко, А.А.Брезіцький // Соціально-правові студії. - 2018. - Випуск 1. - С. 114-120.
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/123456789/1630/1/18%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%2c%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%BE--.pdf

  Копитко М.І. Вплив новітніх технологій на рівень національної безпеки України / М.І. Копитко // Трансформація міжнародної безпеки: сучасні виклики та загрози: Матеріали міжнародної наукової конференції ( Львів, 22-23 березня 2018 р.) / Упорядники: М. Мальський, Р. Вовк, О. Кучик, П. Байор. - Львів: Факультет міжнародних відносин ЛНУ імені Івана Франка, 2018.- С.22-25
http://www.ispc.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Conf_-22-03-18.pdf

  Kopytko M.I. Macroeconomic Security of Ukraine: Problematic Aspect of Research and Prospects of Strengthening /Marta I. Kopytko, Galina Ya. Levkiv, Mariya V. Vinichuk // Journal of Automation and Information Sciences.-2018.-V.50.-P.62-70
http://www.dl.begellhouse.com/journals/2b6239406278e43e,6b9950f52004c79b,2754c94652327b98.html?sgstd=1

  Копитко М.І. Використання методу таксономії для оцінки рівня фінансової безпеки комерційного банку / О.І.Барановський О. І. , М.І. Копитко, М.-М.Р. Багрилюк// Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.-2018.- Т.1, № 24.-С. 4-14
http://fkd.org.ua/article/view/127799/124446

  Сідак В.С. Технології блокчейн в економіці: теорія та практика впровадження /Москов В.А., Сідак В.С. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.240-242
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Мігус І.П. Забезпечення інформаційної безпеки банківських установ / І.П. Мігус // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матер. ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 12 квітня 2018). -Київ, 2018.- С. 217-220
http://biblio.knutd.edu.ua/conference/2018/SDR2018.pdf

  Koval Y.S. Mechanism of public anti-crisis management based on risk-management in banking activity / Koval Y.S. // XIV International research and practical conference "Cutting-edge science" (Sheffield, 30 April - 07 May 2018).- Sheffield, 2018.- P. 95-98.

  Денисенко М.П. Сучасний стан розвитку вищої освіти в Україні та взаємозв'язок з економічною безпекою закладів вищої освіти / М.П. Денисенко, С.В. Бреус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 157-167
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/83

  Мігус І.П. Створення системи управління кадровою безпекою на підприємстві / І.П. Мігус // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" - 2018. - №4 (52). - С. 213-221
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/135

  Лаптєв М.С. Механізм протидії загрозам економічної безпеки закладу вищої освіти /Лаптєв М.С., Захаров О.І. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.203-207
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Лаптєв М.С. Вплив факторів внутрішнього середовища на економічну безпеку приватного закладу вищої освіти / М.С. Лаптєв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». -2018. -№ 3 (51). -С. 181–186
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/86

  Лаптєв М.С. Служба безпеки як компонент системи економічної безпеки вищого навчального закладу / М.С. Лаптєв // Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції (17–19 травня 2018 р.). -Львів: Раст-7, 2018. - С. 29–31

  Вітомський Ю.Л. Психологічні особливості та професійно значущі якості працівників об’єктивної та особистісної охорони / Ю.Л. Вітомський, В.С. Сідак // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 155-162

  Петруха С.В. Інституціональна архітектоніка державного антикризового регулювання аграрного сектору економіки України / С. В. Петруха // Accounting and Finance. - 2018. - № 1(79). - С. 161-175.
https://ideas.repec.org/a/iaf/journl/y2018i1p161-175.html

  Голян В.А. Державне регулювання інституціональних змін у лісовому секторі економіки України: теоретико-методологічний контекст / В. А. Голян, С. В. Петруха, В. Ф. Рошкевич // Економіка та держава. - 2018. - № 11. - С. 8-14

  Олієвська М.Г. Фінансування освітньо-наукової діяльності в країнах з низьким рівнем доходів на душу населення / М. Г. Олієвська, С. В. Петруха // Бизнес Информ. - 2018. - № 6 (485). - С. 103-109
file:///C:/Users/library/Downloads/business-inform-2018-6_0-pages-103_109.pdf

  Коваль Я.С. Механізми державного управління системою банківського нагляду та регулювання в Україні / Я.С. Коваль // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 12 квітня 2018). - Київ: КНУТД, 2018. - С.304-307
http://biblio.knutd.edu.ua/conference/2018/SDR2018.pdf

  Методика прогнозування банкрутства та рейдерства як інструмент державного моніторингу стану фінансової безпеки України/ І.П. Мігус, В.М. Андрієнко, С.С. Молодецький, М.М. Бліхар // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- 2018.- №24,Т1.- С. 267-274
http://fkd.org.ua/article/view/128545/125198

  Копытко М.И. Макроэкономическая безопасность Украины: проблемные аспекты исследования и перспективы укрепления /М.И. Копытко, Г.Я. Левкив, М.В. Виничук //Проблемы управления и информатики.-2018.-№1.-С.137-145 http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/180546/11-Kopytko.pdf?sequence=1
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/180546/11-Kopytko.pdf?sequence=1

  Копитко М.І. Systemy i ?rodki transportu samochodowego.Wybrane zagadnienia.Monografia nr 8. Seria / Кпитко М.І.; Pod redakcj? naukow? Kazimierza Lejdy - Rzesz?w (Poland), 2017. - 290 р. - 47-54 pp.; 75-83 pp

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку/ І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 125-131

  Сідак В.С. Спеціальні служби України від найдавніших часів і до сьогодення: У 5-ти томах.- Т. 2 Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 р.р. -К.:Прометей, 2017. – 472 С.
http://historyua.xyz/sidak-v-s-specialni-sluzhbi-ukra%D1%97ni-vid-najdavnishix-chasiv-i-do-sogodennya-t-2-ukra%D1%97nski-specsluzhbi-dobi-nacionalno-vizvolnix-zmagan-1917-1921-pp-2017/

  Сідак В.С. Конкурентна розвідка в системі економічної безпеки суб’єктів господарювання / В.С. Сідак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". – 2017. – С. 93-103

  Мігус І.П. Стратегія залучення споживачів освітніх послуг з позицій економічної безпеки/ І.П. Мігус //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С.178-181
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf

  Коваль Я.С. Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України / Коваль Я.С., Мігус І.П. // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С. 261-236
ttp://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf

  Копитко М.І. Протидія рейдерсту як вагома складова діяльності товариств з метою забезпечення високого рівня економічної безпеки /З.Б. Живко, М.І. Копитко //Інноваційні підходи до забезпечення фінансової безпеки України: мікро- та макро- рівні: монографія / За ред. Черевка О.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2017. - С.86-110

  Мігус І.П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. -№16. - С. 80-88
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5652&i=13

  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. / Інвестиції: практика та досвід .- 2017. - №17.- С.82-90
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5677&i=13

  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. №18. -С. 54-60
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5698&i=9

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку/ І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 125-131
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/547-vcheni-zapiski-universitetu-krok-46

  Коваль Я.С. Механізм державного регулювання банківських установ України в сучасних умовах / Я.С. Коваль //Право та державне управління.- 2017. -№4. Т.2. -С. 74-82
http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2017/tom_2/14.pdf

  Мігус І.П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. //Державне управління: удосконалення та розвиток: електор. наук. фах. вид. - 2017. -№8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108

  Андрієнко В.М. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки / Андрієнко В.М., Мігус І.П., Коваль Я.С. // Демократичне врядування : наук. вісник .- 2017.- Вип. 20.- URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html
http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/fail/Andrijenko,Migus,Koval.pdf

  Коваль Я.С. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій в державному управлінні / Я.С. Коваль // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали V Міжнародної заочної наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 24 лист. 2017).- Запоріжжя: КПУ, 2017.- С. 869-872.
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%2024%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-ilovepdf-compressed%20(1).pdf

  Коваль Я.С. Формування системного підходу до реалізації антикризової стратегії в державному управлінні банківських установ / Я.С. Коваль // Теорія та практика державної служби: матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 8 грудня 2017). - Дніпропетровськ:ДРІДУ НАДУ , 2017. - С. 161 - 163
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2017_12_08_material_dums.pdf

  Коваль Я.С. Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління / Я.С. Коваль // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: Матеріали XI Регіональної наук.-практ. конф. за міжн. уч. (Дніпро, 01 грудня 2017).-Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017.- С. 83-86
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2017%20Material_Social_develop.pdf

  Мігус І.П. Взаємозв'язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доп. уч. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 26 травня 2017).-Львів: ЛьвДУВС, 2017. - С. 153-157.
https://econom.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Zbirnyk-Konferentsiji.pdf#page=95

  Мігус І.П. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання: мат. IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси, 14 квітня 2017). - Черкаси, 2017.- С. 298-302

  Мигус И.П. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ / Мигус И.П., Коваль Я.С.// Securitatea informationala 2017: conferinta internationala (Chisinau, 4-5 aprilie 2017).- Chisinau, 2017. -С. 22-25

  Захаров О.І. Вплив чинників внутрішнього середовища на систему економічної безпеки підприємства / О.І.Захаров // Вісник Черкаського Університету, Серія: Економічні науки. - 2017. - № 1. С -31-38. - Бібліогр.: 14 назв.

  Захаров О.І. Концептуальні засади організації приватної детективної діяльності в Україні / О.І.Захаров // Вісник Черкаського Університету, Серія: Економічні науки. - 2017. - №2. - С. 23-29. - Бібліогр.: 7 назв.

  Сідак В.С. Механізм рефлексивного управління в інформаційно-психологічних операціях спецслужб (історичний аспект) / В. С. Сідак // Збірник наукових праць Національної академії СБУ. -2017. - №62 - С. 260-269.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/535-mekhanizm-refleksyvnoho-upravlinnia-v-informatsiinopsykholohichnykh-operatsiiakh-spetssluzhb-istorychnyi-aspekt

  Kopytko M. State anti-corruption bodies of Ukraine /Marta Kopytko //Integration of Business Structures: Strategies and Technologies International scientific-practical conference, Part 1, (February 24, 2017. Tbilisi, Georgia).-Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing,2017.-P.67-69

  Копытко М.И.Человеческий фактор в модели функционирования системы экономической безопасности предприятий / М.И. Копытко, З.Б. Живко, О.Й. Хомин //Современные достижения науки и пути инновационного восхождения экономики региона, страны: материалы Международной научно-практической конференции (Комрат, 18 мая 2017).-Комрат: Комратский государственный университет (Tipogr. "Centrografic"), 2017.-С.83-90

  Мігус І.П. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів / І.П. Мігус, В.М. Андрієнко, Н.В. Зачосова // Proceedings of the 7th International Academic Congress "Science, Education and Culture in Eurasia and Africa" (France, Paris, 23-25 April, 2017)

  Захаров О.І. Стратегія інноваційного ровитку економічної безпеки підприємства/ О.І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали міжнародного форуму з безпеки (INFOS-2017)(Черкаси, 25-27 травня 2017 р.).– Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С.73-74
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf

  Лаптєв М.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки ВНЗ/ М.С. Лаптєв // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали міжнародного форуму з безпеки (INFOS-2017)(Черкаси, 25-27 травня 2017 р.).– Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.- С.224-226
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf

  Лаптєв М.С. Ідентифікація сучасних загроз економічній безпеці українських вишів / М.С. Лаптєв // Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». -2017.-Вип. 45. -С. 64–70 (0,46 др. арк.).
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/519-vcheni-zapiski-universitetu-krok-45

  Лаптєв М.С. Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки вищого навчального закладу / М.С. Лаптєв// Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки».- 2017. -Ч 2. ,№ 2.- С. 75–81
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/1974

  Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств: монографія / С.М. Лаптєв, В.Г. Алькема, В.С. Сідак, М.І. Копитк.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 508 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/484-kompleksne-zabezpechennia-ekonomichnoi-bezpeky-pidpryiemstv

  Копитко М.І. Проблеми та перспективи діяльності приватних детективних підприємств в Україні/ М. І. Копитко, С. М. Прихідько //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017. - Вип. 47. - С. 90-101

  Черевко О.В. Фінансовий стан банківського сектору України з точки зору виникнення кризових явищ / О.В. Черевко, Я.С. Коваль // Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кошице, 21-23 лютого 2017 р.) - Кошице: КНУКіМ, 2017. - С. 55-60
http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/2499/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.%2021-23.02.2017-55-60.pdf

  Коваль Я.С. Сучасні інформаційні системи та технології в державному управлінні банківських установ / Я.С. Коваль // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія та практика: V Міжнародна заочна науково-практична конференція (Запоріжжя, 24 листопада 2017 р.). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. - С.869-874
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%2024%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-ilovepdf-compressed%20(1).pdf

  Мігус І.П. Комплаєнс-ризики в антикризовому управлінні у банківських установах України / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2017. - С. 95-98
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8119

  Мігус І.П. Державне регулювання економічної безпеки суб'єктів готельно-ресторанного комплексу / І.П. Мігус, А.В. Бієвець // Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі: ІІ Міжнародна науково-практична конференція (Кошице, 21-23лютого 2017 р.). - Кошице: КНУКіМ, 2017. - С. 38-42
http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/2495/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.%2021-23.02.2017-38-42.pdf

  Надточій Я.М. Роль кадрової безпеки банківських установ у системі державного регулювання фінансової безпеки в Україні / Я.М. Надточій, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017. - С. 25-27
http://eprints.cdu.edu.ua/2686/1/forym2017-25-27.pdf

  Петруха С.В. Порівняльний аналіз регулювання аграрного сектору в умовах загострення конкуренції на світових продовольчих ринках / С.В. Петруха // Ефективна економіка. - 2017. - №11
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5880

  Петруха С.В. Структурно-інституційні перетворення в аграрному секторі економіки України / С.В. Петруха // Облік і фінанси. - 2017. - №2(76). - С. 141-152
http://www.afj.org.ua/ua/article/483/

  Забловский А.В. Сельское хозяйство в системе усточивого развития мировой экономики / А.В. Забловский, С.В. Петруха, Н.Н. Петруха // Розвиток економіки України: трансформації та інновації: колективна монографія / За ред. О.Л. Гальцової. У 2-х т. - Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2017. - Т.1. - С. 49-67.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/28191/1/53722756.pdf#page=321

  Петруха С.В. Розвиток базового інструментарію державного регулювання аграрного сектору економіки в контексті економічної циклічності / С.В. Петруха // Фінансове забезпечення аграрного сектору: вітчизняний та зарубіжний досвід: монографія / За ред. Н.М. Давиденко. - К. НУБіП України, 2017. - С. 98-161
http://dglib.nubip.edu.ua:8080/handle/123456789/4618

  Олієвська М.Г. Основні детермінанти відтворення людського капіталу в контексті Глобальних Цілей Сталого Розвитку / М.Г. Олієвська, Д.Л. Кумков, С.В. Петруха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 11. - С. 127-136
http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_11_23

  Олієвська М.Г. Основні детермінанти відтворення людського капіталу в контексті Глобальних Цілей Сталого Розвитку / М.Г. Олієвська, Д.Л. Кумков, С.В. Петруха // Формування ринкових відносин в Україні. - 2017. - № 11. - С. 127-136
http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2017_11_23

  Олієвська М.Г. Нові компетенції фахівців у сфері економіки та менеджменту: роль держави та завдання агробізнесу / М.Г. Олієвська, С.В. Петруха // Економіка і підприємництво. - 2017. - Вип. 38. - С. 31-41
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/22738/31-41.pdf?sequence=1&isAllowed=y

  Голян В. Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення / В. Голян, С. Петруха, А. Забловський // Економіст. - 2017. - № 8. - С. 8-17
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_8_6

  Петруха С.В. Гармонізація системи технічного регулювання для аграрного сектору України в контексті локалізації кризових викликів та забезпечення сталого сільського розвитку / С.В. Петруха // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2017. - Т.2, №45 . - С. 53-63
http://nv.knutkt.edu.ua/index.php/2306-4420/article/view/128731

  Петруха С.В. Ринкова трансформація аграрного сектору економіки України: від аграрної кризи до формування підвалин реалізації глобальних цілей сталого розвитку // Агросвіт . - 2017. - № 18. - С. 3-46
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2476&i=0

  Петруха С.В. Еволюція методологічних підходів до дослідження аграрних криз / С.В. Петруха // Агросвіт. - 2017. - № 4. - С. 16-34
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=2344&i=2

  Голян В. Земельна реформа в Україні: пріоритети та інституційні передумови поглиблення / В. Голян, С. Петруха, А. Забловський // Економіст. - 2017. - № 8. - С. 8-17
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2017_8_6

  Копитко М.І. Взаємозв'язок процесів формування корпоративної культури підприємств та рівня лояльності працівників з позиції забезпечення економічної безпеки /М.І. Копитко //Актуальні проблеми забезпечення економічної безпеки в Україні: монографія /за ред. Я.Я. Пушака та Я.С. Піцура. - Львів: Ліга-Прес, 2017. - С. 175-186.
http://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/123456789/495/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%20-%20%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B8%20%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D

  Грушко В.І. Пенсійна система. Навч. посібник / В.І. Грушко, та ін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 475 с.

  Данченко О.Б. Методичні вказівки до написання магістерських дипломних робіт / О.Б. Данченко, Ю.А. Поскрипко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 35с.

  Кахута Н.Д. Вища математика. Практикум / Н.Д. Кахута. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 92с.

  Тарнавський Ю.А. Криптографія. Навч.-метод. і практичний посібник / Ю.А. Тарнавський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 140 с.

  Віткін Л.М. Формування методичних і нормативних засад для впровадження інтегрованих систем управління на базі стандартів ISО. Монографія / Л.М. Віткін, О.Р. Ролько. К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 175 с.

  Грушко В.І. Національні фінанси. Підручник / В.І. Грушко, О.С. Наконечна, О.Г. Чумаченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 416 с.

  Данченко О.Б. Методичні вказівки до написання бакалаврських робіт / О.Б. Данченко, О.С. Шарова. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 32с.

  Сідак В.С. Українські спецслужби доби національно-визвольних змагань 1917-1921 рр/ В. С. Сідак //Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2016. - Вип. 25. - С. 31-39

  Захаров О.І. Глобалізація та її вплив на економічну безпеку/ О. І. Захаров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016. - Вип. 43. - С. 4-13
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n43.pdf

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення економічної безпеки в умовах глобалізації / О. І. Захаров // Українські перспективи у світовому розвитку : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. -С.
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Захаров О.І. Механізм стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А.- С.22-24
https://cdu.edu.ua/anons-podiy/

  Захаров О.І. Синергетичний ефект в системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров //Вісник Черкаського університету. -2016.- № 1.-С.38 - 44
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/628/642

  Лаптєв С.М. Загрози економічній безпеці підприємств в сучасних умовах/ С. М. Лаптєв //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016. - Вип. 44. - С. 111-117
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n44.pdf

  Коваль Я.С. Загрози інформаційної безпеки у банківських установах / Коваль Я.С., Мігус І.П. //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: мат. ІV Міжн. науково-практ. конф. (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2016.- С. 174-177
file:///C:/Users/library/Downloads/Соловйов%20(1).pdf

  Мігус І.П. Банківські кризи, як передумова виникнення економічних злочинів у банківській сфері/ Мігус І.П., Коваль Я.С. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері :монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. -Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.106-133
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Коваль Я.С. Заходи антикризового управління в банку/ Коваль Я.С., Жежерун Ю.В. // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХІV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 3-4 червня 2016).- Переяслав-Хмельницький, 2016.- С. 67-71

  Коваль Я.С. Діагностика і моніторинг фінансової стійкості в антикризовому управлінні банківської діяльності / Коваль Я.С. //Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 25 листопада 2016).- Харків: ХНАДУ, 2016. -Т2.- С. 186-188
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18592/4/Tom_2.pdf#page=186

  Галиця І.О. Банк ідей - шлях до інноваційного прориву / І. О. Галиця, С. М. Лаптєв.-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/galitsya-laptev-0001.pdf
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/galitsya-laptev-0001.pdf

  Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - 466 с.
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Мігус І.П. Злочини у економічній сфері, що становлять загрозуекономічній безпеці фінансових установ, та напрямипротидії їм / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.9-28
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Мігус І.П. Рейдерство як один із видів економічних злочинів/ Мігус І..П., Молодецький С.С. // Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.29-54
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Мігус І.П. Механізм забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств/ Мігус І.П., Міненко М.В. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері : монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.171-198
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Мігус І.П. Маркетинговий підхід до вдосконалення інтерфейсної безпеки вищих навчальних закладів / О. Черевко, І. Мігус, Ю. Радзіховська // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 43(1). - С. 96-103
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2016_43%281%29__14

  Мігус І.П. Характеристика тенденцій розвитку вітчизняного фінансового ринку як середовища функціонування фінансових установ та джерела зовнішніх загроз їх економічній безпеці / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова // Ефективна економіка.- 2016.- №2. -[Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4771.

  Мігус І.П. Міжнародні стандарти якості послуг суб'єктів готельно-ресторанного бізнесу / І. Мігус, А. Бієвець // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2016. - Вип. 43(1). - С. 29-34.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2016_43%281%29__6

  Лаптєв М.С. Розробка концепції безпеки вищого навчального закладу / М. С. Лаптєв // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.208-211
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2016-11-04_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Лаптєв М.С. Загрози економічній безпеці підприємств в сучасних умовах /М.С. Лаптєв// Вчені записки Університету «КРОК». Серія «Економіка». -2016.- Вип 44.-С. -111–116
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/518-vcheni-zapiski-universitetu-krok-44

  Захаров О.І. Концептуальні основи системи економічної безпеки / О.І. Захаров // Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері: монографія / За ред. О.В Черевка., І.П. Мігус., Л.В. Гнилицької. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2016. - С. 55-74
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/437-kontseptualni-osnovy-systemy-ekonomichnoi-bezpeky

  Захаров О.І. Механізм взаємодії в системі управління комплексним забезпеченням економічної безпеки / О.І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. -2016. - № 43. Ч. 1- С. 49-58
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/438-mekhanizm-vzaiemodii-v-systemi-upravlinnia-kompleksnym-zabezpechenniam-ekonomichnoi-bezpeky

  Mihys I. The impact of the financial monitoring on the bank's economic security / I.Mihys // Role of investments in the development of digital economy in the context of financial globalization", (December 22-23, 2016): Theses of the International Scientific Conference dedicated to the 25th anniversary since the founding of AESM - Antetit.: Academia de Studii Economice a Moldovei, 2016. - Pp. 196-197
http://irek.ase.md:8080/xmlui/handle/123456789/386?show=full

  Горячківська І.В. Класифікація загроз економічній безпеці підприємств / І.В. Горячківська, І.П. Мігус // Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки: Збірник наукових праць V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Черкаси, 26-28 квітня 2016 р.). - Черкаси: Брама, видавець О.Ю. Вовчок, 2016. - С. 44-49
https://m3e2.ccjournals.eu/2019/m3e2-2016.pdf#page=44

  Занора В.О. Концепція стратегічного управління економічним потенціалом суб'єктів господарювання в умовах ризику В.О. Занора, І.П. Мігус // Фінансові інструменти просторово-територіального розвитку: Міжнародна науково-практична конференція (Черкаси, 22-23 березня 2016 р.). - Черкаси: ЧДТУ, 2016

  Мігус І.П. Управління системою економічної безпеки суб'єктів туристичної галузі: прийняття управлінських рішень в кризових умовах / І. П. Мігус, В. О. Занора, Т. В. Второва // Інноваційна економіка. - 2016. - № 11-12. - С. 167-172
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2016_11-12_28

  Петруха С.В. Теоретико-методологічні засади антикризового регулювання аграрного сектору економіки / С.В. Петруха // Соціально-економічний розвиток системи фінансів і управління в інноваційному середовищі: проблеми, ефективність, перспективи: Тези доповідей ІХ симпозіуму (Харків 25 листопада 2016 року). - Харків, 2016. - С. 337-339

  Правдивець О.М. Аналіз чинників, які впливають на функціонування системи військового обліку громадян України / О. М. Правдивець // Збірник наукових праць Національної академії прикордонної служби України. - 2016. - Т. 1. - № 67. - С. 223-229

  Правдивець О.М. Проблеми та рекомендації зі створення автоматизованих систем управління військами (силами) для збройних сил / О. М. Правдивець // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони. - 2016. - № 2.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?

  Лаптєв С.М. Освіта в економіко-теоретичних дослідженнях / С. М. Лаптєв // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.31-34
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Зубок М.І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності: підручник / М. І. Зубок.- К.: ГНОЗІС, 2015. - 216 с.

  Зубок Н.И. Личная безопасность/ Н. И. Зубок //Бизнес и безопасность. - 2015. - № 2. - С. 13-16

  Зубок Н.И. Личная безопасность/ Н. И. Зубок //Бизнес и безопасность. - 2015. - № 1. - С. 17-19

  Управління системою економічної безпеки суб'єктів господарювання : обліково-аналітичне забезпечення: монографія / За ред. Черевка О.В., Гнилицької Л.В., Мігус І.П. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2015. - 198 с.

  Мігус І.П. Особливості виявлення та протидії шахрайству: зарубіжний досвід / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна .- 2015. - Вип. 1. - С. 145-152
http://www2.lvduvs.edu.ua/seriia-ekonomichna/486-vipusk-1-2015-seriya-ekonomichna

  Мігус І.П. Основні фактори, що зумовлюють потребу створення системи економічної безпеки суб'єктів господарювання / І. П. Мігус, В. М. Лукошков // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. - С. 48 - 51.

  Мігус І.П. Забезпечення економічної безпеки підприємства шляхом розвитку лояльності персоналу / І. П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю. А., 2015. -С. 190 - 192

  Мігус І.П. Розробка механізму забезпечення економічної безпеки службами безпеки охоронних підприємств / І.П. Мігус, М.В. Міненко // Бізнес-інформ. - 2015. - №6. - С. 54 -59.
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2015&abstract=2015_06_0&lang=ua&stqa=8

  Захаров О.І. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Перспективи управлінської діяльності суб’єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Збірник тез доповідей учасників III Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.) .- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 32-35
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf

  Захаров О.І. Інновації в системі економічної безпеки/ О.І. Захаров // Управління системою економічної безпеки суб’єктів господарювання: колективна монографія / О. І. Захаров [та інші]; за ред. І.П. Мігус, О.В. Черевка. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А., 2015. - 198 с.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/140-innovatsii-v-systemi-ekonomichnoi-bezpeky

  Захаров О.І. Узгодження функцій суб’єктів системи забезпечення економічної безпеки підприємства / О.І. Захаров // Вісник Черкаського університету. Серія: Економічні науки. - 2015. - Вип. 12. - С. 30-34
http://econom-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/390

  Захаров О.І. Взаємодія влади та бізнесу в системі економічної безпеки / О. І. Захаров // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.61-63
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Захаров О.І. Механізм взаємодії влади та бізнесу в системі економічної безпеки / О. І. Захаров // Вісник Черкаського Університету. Серія: Економічні науки. - 2015. - № 33. - С. 63-68.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/zakharov_0008.pdf

  Мігус І.П. Вплив чуток на розвиток бізнесу та забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання / І.П. Мігус, В.В. Таран // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. - 2015. - Вип. 12. - С. 91-96
http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuE_2015_12_18

  Mihys I. Management of the Insiders in Corporate Security / I. Mihys, S. Kavyn, V. Andrienko // Application of Information and Communication Technology and Statistics and Economy and Education (ICAICTSEE): Proceedings of International Conference (Sofia Bulgaria, 13-14 November 2015). - Sofia: University of National and World Economy, 2015. - Рр. 178-179
https://search.proquest.com/openview/a699f3376cb5b0a4e68777ac61c42d33/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032294

  Мігус І.П. Вплив державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств на економічну безпеку емітента / І.П. Мігус // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2015. - №3(55). - С. 34-42
https://cyberleninka.ru/article/n/vpliv-derzhavnogo-regulyuvannya-emisiynoyi-diyalnosti-aktsionernih-tovaristv-na-ekonomichnu-bezpeku-emitenta

  Поляков А.Є. Проблеми рейдерства в Україні / А.Є. Поляков, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 66-68
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Таран В.В. Шляхи мінімізації впливу крадіжок та шахрайства на економічну безпеку підприємств / В.В. Таран, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 73-76
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Чорногор О.Ю. Організація комплексного забезпечення безпеки діяльності підприємства / О.Ю. Чорногор, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 82-84
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Шевченко І.П. Психологічні аспекти інформаційної безпеки організації / І.П. Шевченко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 84-86
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Міненко М.В. Особливості прийняття управлінських рішень з попередження загроз економічної безпеки / М.В. Міненко , І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 103-108
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Напора І.Ю. Роль інформаційної безпеки банківських установ в системі економічної безпеки / І.Ю. Напора, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 351-354
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=6

  Цікало О.Ю. Кадрова безпека як складова економічної безпеки підприємства / О.Ю. Цікало, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 202-204
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Павлова Н.Ю. Особливості підготовки фахівців з економічною безпеки / Н.Ю. Павлова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: збірник тез доповідей учасників ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 27-28 березня 2015 р.). - Черкаси: вид-во ПП. Чабаненко Ю.А., 2015. - С. 225-229
http://eprints.cdu.edu.ua/451/1/conf27-28-03-2015.pdf#page=66

  Петруха С.В. Метаморфози базових інструментів державної аграрної політики / С.В. Петруха, Н.М. Петруха, К.С. Куницький // Бізнес Інформ. - 2015. - № 3. - С. 158-169
http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2015_3_26.

  Петруха С.В. Гармонізація українського аграрного законодавства із законодавством Європейського Союзу / С.В. Петруха, Н.М. Петруха, К.С. Куницький // Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення: Міжнародна науково-практична конференція (м. Ужгород, 6-7 березня 215 р.). - Ужгород: Ужгородський національний університет, 2015. - С. 89-92

  Забловський А.В. Сучасний стан і перспективні напрями державної підтримки молочного господарства України / А.В. Забловський, С.В. Петруха, Н.М. Назукова // Бізнес Інформ. - 2015. - № 8. - С. 153-165
http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2015-8_0-pages-153_165.pdf

  Gasanov S. National framework program of minimization of food losses and waste in the context of global food security / S. Gasanov, S. Petruha, N. Petruha // AUSPICIA. - 2015. - № 5. - Рр. 35-43
https://elibrary.ru/item.asp?id=25690611

  Петруха Н.М. Державно-приватне партнерство в українській аграрній освіті / Н.М. Петруха, С.В. Петруха // Забезпечення якості вищої економічної освіти: сучасний стан та перспективи: Матеріали навчально-методичної конференції (м. Харків 5 лютого 2015 р.). - Харків, 2015. - С. 56-58

  Petruha S. Sectoral objectives and development priorities of agricultural sector of the national economy / S. Petruha, N.Petruha // Принципи нової економіки України та формування її фінансово-інвестиційної основи (м. Дніпропетровськ, 10-11 квітня 2015 р.). - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет. - 2015. - С. 40-43

  Петруха Н.М. Антикризове регулювання спиртової промисловості України / Н.М. Петруха, С.В. Петруха // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 травня 215 р.). - Одеса: Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2015. - С. 66-68

  Назукова Н. Генезис та еволюція податкової детермінанти в типологізованих моделях інвестиційної повеінки / Н. Назукова, А. Забловський, С. Петруха // Black Sea Scientific Journal of Academic Research. - 2015. - № 5(23). - С. 20-25
https://elibrary.ru/item.asp?id=24209244

  Назукова Н. Генезис та еволюція податкової детермінанти в типологізованих моделях інвестиційної повеінки / Н. Назукова, А. Забловський, С. Петруха // Black Sea Scientific Journal of Academic Research. - 2015. - № 5(23). - С. 20-25
https://elibrary.ru/item.asp?id=24209244

  Куницький К.С. Будівництво комфортного житла як важлива умова сталого розвитку сільських територій / К.С. Куницький, Н.М. Петруха, С.В. Петруха // Актуальні проблеми сучасної економіки: реалії сьогодення: Міжнародна науково-практична конференція (6-7 березня 2015 року, м. Ужгород). - Ужгород: Інститут державного управління та регіонального розвитку, 2015. - С. 89-92

  Петруха Н.М. Передумови залучення інвестицій в аграрний сектор економіки України / Н.М. Петруха, С.В. Петруха // Модернізація фінансово-кредитної стратегії розвитку регіону та громади: науковий погляд: Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Ужгород, 29 жовтня 2015 р.). - Ужгород: ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2015. - С. 55-62

  Забловський А. Актуальні проблеми розвитку сільського господарства та сільських територій у контексті реформування системи оцінки ефективності державної підтримки / А. Забловський, С. Петруха // Економіст. - 2015. - № 5. - С. 1-5
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_5_2

  Петруха С. Ефективні середні податкові ставки як критерій інвестування в аграрний сектор національної економіки / С. Петруха, Н. Назукова // Економіст. - 2015. - № 5. - С. 18-24
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_5_6

  Забловський А. Єдина комплексна стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки: оцінка дороговказів податкового реформування / А. Забловський, С. Петруха, Н. Назукова // Економіст. - 2015. - № 7. - С. 6-12
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_7_3

  Петруха С. Антикризове регулювання аграрного сектору економіки України в умовах формування зони вільної торгівлі з Європейським Союзом / С. Петруха // Економіст. - 2015. - № 3. - С. 17-20
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_3_7

  Гасанов С. Онтогенез теоретичних концепцій інтеграції / С. Гасанов, С. Петруха, Н. Петруха // Економіст. - 2015. - № 1. - С. 15-21
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_1_6.

  Петруха С. Інформаційно-консультаційне забезпечення розвитку аграрного сектору: зарубіжний досвід, рекомендації для України / С. Петруха, Н. Петруха, К. Куницький // Економіст. - 2015. - № 2. - С. 36-41
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2015_2_8

  Устименко О.В. Нормативно-правове забезпечення процесу впровадження служби у військовому резерві Збройних Сил України / О. В. Устименко, О. М. Правдивець // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. - 2015. - № 3/4. - С. 92-103

  Правдивець О.М. Нормативно-правове забезпечення створення та функціонування інформаційної автоматизованої системи військового обліку громадян України / О. М. Правдивець // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. - 2015. - № 3. - С. 130-132

  Petrukha N.M. Efficiency evaluation of investment innovative projects based on public-private partnership in the agrarian sector of Ukrainian economy / N.M. Petrukha, S.V. Petrukha // Актуальні проблеми економіки. - 2015. - № 9. - С. 141-148
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2015_9_19

  Сідак В.С. Засади економіко-правового виховання молоді в сучасних умовах / В.С. Сідак, С.М. Лаптєв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 22-30
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/vcheni-zapiski-universitetu-krok/vcheni-zapiski-universitetu-krok-n38.pdf

  Захаров О.І. Аналіз загроз економічній безпеці туристичних підприємств / О. І. Захаров, А. В. Снігир // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Економічна.- 2014.- Вип. 2. - С.297-305
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2014/14zoibtp.pdf

  Захаров О.І. Система управління комплексним забезпеченням економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- Вип.39.ч.4. - 156 с.

  Захаров О.І. Стратегія функціонування системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2014.- Вип.39.ч.3. - С.26-32

  Коваль Я.С. Вплив іноземного капіталу на банківський сектор України/ Коваль Я.С. //Теорія та практика розвитку банківської системи: збірник праць VІII Всеукр. наук.-практ. студ. конф. (Львів, 20-21 листопада 2014).- Львів, 2014. - С. 500-503
http://www.libs.ubs.edu.ua/materials/konf/zbirnyk_20_11_2014_bs.pdf

  Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: монографія/ О.В. Черевко, І.П. Мігус та ін.; за ред. Черевка О.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 442 с.

  GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: колективна монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 304 с.
https://www.academia.edu/35292876/%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%9E_%D0%9E%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%98_%D0%86_%D0%9D%D0%90%D0%A3%D0%9A%D0%98_%D0%A3%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%87%D0%9D%D0%98

  Мігус І.П. Економічний підхід до пошуку оптимальних шляхів фінансування системи освіти /І. П. Мігус, І. М. Шпиця, С. Г. Натрошвілі //Освіта:соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія/за ред. С. М. Лаптєва, В. С. Сідака, М. П. Денисенка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.225-252
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/459-osvita-sotsialni-aspekty-v-konteksti-ekonomichnoho-rozvytku-ukrainy

  Мігус І.П. Структура та основні елементи системи забезпечення економічної безпеки при управлінні безпекою праці на будівельних підприємствах /І. П. Мігус, В. М. Андрієнко // Бізнес-інформ. - 2014. - № 10. - С. 213 - 219
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2014&abstract=2014_10_0&lang=ua&stqa=34

  Мігус І.П. П`ятирівневий нагляд за станом системи управління безпекою праці на будівельному підприємстві / І. П. Мігус, В. М. Андрієнко // Бізнес-інформ. - 2014. - № 11. - С. 154 - 158.
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2014&abstract=2014_11_0&lang=ua&stqa=25

  Mihus I. Indicators of stock market information and analytical provision of the economic security traders/Iryna Mihus, Sergii Kavun // International journal of Knowledge Engineering and Soft Data Paradigms.- 2014.- Vol.4, No.4.- P.339 - 350
https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=69303

  Мігус І.П. Кадрова безпека підприємств: управління інсайдерами / І. П. Мігус, О. М. Тулуб, В. А. Красномовець // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 33 (326). - 2014. - С. 60 - 67.

  Мігус І.П. Проблеми залучення фінансового капіталу в економіку України / І. П. Мігус // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 37 (330). - 2014. - С. 86 - 91

  Мігус І.П. Сучасні підходи та критерії визначення економічної безпеки / І. П. Мігус, Б. В. Шпильовий // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - 2014.-Випуск № 39 (332). - 2014. - С. 58 - 62

  Мігус І.П. Тіньова економіка і економічна безпека: політичні аспекти проблеми / І. П. Мігус, М. В. Міненко // Вісник Черкаського університету: серія Економічні науки. - Випуск № 12 (305). - 2014. - С. 67 - 71

  Лаптєв С.М. Особливості підготовки фахівців у різних сферах національного господарства /С.М. Лаптєв, В.С. Сідак //Освіта: соціальні проблеми в контексті економічного розвитку України: колективна монографія / за ред. С.М. Лаптєва, В.С. Сідака, М.П. Денисенка.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 292-300
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/459-osvita-sotsialni-aspekty-v-konteksti-ekonomichnoho-rozvytku-ukrainy

  Коваль Я.С. Необхідність формування соціальної відповідальності в бізнес-середовищі / Я.С. Коваль // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Збірник тез ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (23-25 квітня 2014 р.). - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2014. - С. 347-349
https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/tezy_fk_2014.pdf#page=347

  Мігус І.П. Удосконалення системи професійної підготовки персоналу охоронних підприємств / І.П.Мігус, М.В. Міненко // GR та PR менеджмент в контексті економічної безпеки: Колектив. монографія / за ред. проф. Мігус І.П. - Черкаси: ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - С. 304-316
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55153489/GR-PG.pdf?1511991991=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D55153489.pdf&Expires=1618858368&Signature=XdLkFnVQfYJ8-T-aiEvV58ZZyiJ7Gnf-5VzACNcdboZXdvpIgT70VP69gjkNOgUBkwbB2QqWelBFgzAuzGqMuhX6-zXco5

  Мігус І.П. Нормативно-правовий, технічний та технологічний комплекс детінізації фінансово-господарських відносин / І.П. Мігус, С.П. Міхно, М.В. Міненко // Cтратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір: Монографія / За ред. Черевка О.В. - Черкаси : ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2014. - 44-63
https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55153477/%D0%A2%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0.pdf?1511991951=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3D55153477.pdf&Expires=1618859182&Signature=EW

  Вердієва Е.Е. Шляхи вдосконалення та зарубіжний досвід управління якістю продукції на підприємстві / Е.Е. Вердієва, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 20-23
http://eprints.cdu.edu.ua/395/1/conf_oct_2014.pdf

  Джалалова О.А. Теоретичні підходи до визначення поняття "управління конкурентоспроможністю підприємства" / О.А. Джалалова, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 34-36
http://eprints.cdu.edu.ua/395/1/conf_oct_2014.pdf#page=34

  Притула М.Л. Характер неформального сектору економіки з точки зору економічної безпеки держави / М.Л. Притула, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 255-261
http://eprints.cdu.edu.ua/395/1/conf_oct_2014.pdf

  Федоренко К.І. Проблеми маркетингу банківських інновацій в Україні / К.І. Федоренко, І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: Збірник тез доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси 16-18 жовтня 2014 р.) / За заг. ред. Проф. І.П. Мігус. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2014. - С. 107-108
http://eprints.cdu.edu.ua/395/1/conf_oct_2014.pdf

  Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку освіти в Україні : колект. монографія / ред.: М. П. Денисенко, І. П. Мігус; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2014. - 242 c.

  Петруха С.В. Мировые тренды финансовой государственной поддержки аграрного сектора / С.В. Петруха // Економічний дискурс. - 2014. - http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_3_2014_11_25/mirovye_trendy_finansovoj_gosudarstvennoj_podderzhki_agrarnogo_sektora/69-1-0-1082
http://sophus.at.ua/publ/2014_11_25_lviv/sekcija_3_2014_11_25/mirovye_trendy_finansovoj_gosudarstvennoj_podderzhki_agrarnogo_sektora/69-1-0-1082

  Гасанов С. Теоретична сутність державної підтримки сільського господарства в системі державного регулювання аграрного сектору / С. Гасанов, С. Петруха // Економіст. - 2014. - № 7. - С. 16-17
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_7_8

  Петруха Н. Синопсис государственного регулирования аграрной сферы КНР / Н. Петруха, С. Гасанов, С. Петруха // AUSPICIA. - 2014. - № 5/6. - С. 56-62

  Гасанов С. Зарубіжний досвід державно-приватного партнерства в агрострахуванні / С. Гасанов, С. Петруха // Економіст. - 2014. - № 8. - С. 17-22

  Петруха С.В. Генезис інструментів і важелів антикризового регулювання економічних систем / С. В. Петруха // Наукові праці НДФІ. - 2014. - Вип. 4. - С. 34-43
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2014_4_6

  Петруха С. Международный опыт государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей / С. Петруха // Економіст. - 2014. - № 12. - С. 46-52
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_12_12

  Гасанов С. Синопсис мирового опыта построения системы обеспечения продовольственной безопасности / С. Гасанов, С. Петруха, Н. Петруха // Економіст. - 2014. - № 10. - С. 25-30
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2014_10_8

  Петруха С.В. Реформування ПДВ в аграрному секторі економіки України / С.В. Петруха, Н.М. Петруха // Реформування економіки України: стан та перспективи: ІХ Міжнародна науково-практична конференція (25 грудня 2014 р.) / Київський національний університет ім. В. Гетьмана. - К.: КНЕУ, 2014. - С. 86-89

  Петруха С.В. Енергоефективність національного аграрного сектору / С.В. Петруха, Н.М. Петруха // Соціально-економічна інтеграція України у глобальну інноваційну економіку: досвід підприємств і регіонів": Міжнародна науково-практична конференція (26-27 вересня 2014 р.) / Черкас. держ. технол. ун-т. - Черкаси: ЧДТУ, 2014. - С. 83-87

  Петруха С.В. Збалансований розвиток аграрного сектору економіки України: проблеми та шляхи їх подолання / С.В. Петруха // Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання: Міжнародна науково-практична конференція (12-13 вересня 2014 р.) / Національний гірничий університет. - Дніпропетровськ, 2014. - С. 99-102

  Петруха С.В. Мировые тенденции поддержки сельского хозяйства / С.В. Петруха, Н.М. Петруха, К.С. Куницкий // Економічні перспективи підприємств та регіонів України в контексті основних соціально-еколого-економічних трендів (Дніпропетровськ, 22 травня 2014 р.). - Дніпропетровськ: НГУ, 2014. - С. 141-143

  Петруха С.В. Наукові основи системи менеджменту служби безпеки суб'єкта господарської діяльності / С. В. Петруха, Н. М. Петруха, К. С. Куницький // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. - 2014. - № 2. - С. 261-275
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_eco_2014_2_30

  Petrukha S. Consumer behavior in a mirror of economic security of agribusiness / S. Petruha. N. Petruha // L? Association 1901 "SEPIKE". - 2014. - №6. - Pp. 67-71
https://5b925ea6-3d4e-400b-b5f3-32dc681218ff.filesusr.com/ugd/b199e2_81088cb6f12548e78b72eaa6dc2acfd4.pdf

  Сідак В.C. Використання мас-медіа в інформаційно-психологічних операціях Першої світової війни / В.С. Сідак // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. - 2013. - № 2. - C. 59-66

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки туристичної діяльності/ О. І. Захаров //Туризм у контексті сучасного виміру: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2013. - Вып. 1. - С.32-38

  Зубок М.І. Безпека освітнього простору: монографія / М. І. Зубок.- К. : ВПК "Експрес-Поліграф", 2013. - 96 с.

  Сідак В.С. Диверсифікація суспільної свідомості як різновид інформаційно-психологічних операцій і шляхи протидії / В. С. Сідак // Правничий вісник Університету "КРОК".- 2013.- № 16. - С. 227-232
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/490-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-16

  Макро- та мікроекономіка: теоретичні аспекти : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни /В. Г. Федоренко, І.П. Мігус [та ін.]; за наук. ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К. : Алерта, 2013. - 727 с.

  Мігус І.П. Сучасні підходи до оцінки персоналу суб'єктів господарювання з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус, С. А. Черненко // Бізнес Інформ.- 2013. - № 10. - С. 357 - 363
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2013&abstract=2013_10_0&lang=ua&stqa=63

  Модели оценки и анализа сложных соціально-экономических систем: монография / И.П. Мигус [и др.]; Под ред. В.С. Пономаренко, Т.С. Клебановой, Н.А. Кизима. - Х.: ИД "ИНЖЕК", 2013. - 664 с.

  Теоретико-методологічні основи інвестиційно-інноваційної безпеки національної економіки України: монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін.;за ред. І.М. Грищенка, В.М. Узунова, М.П. Денисенка.- Черкаси, 2013. - 464 с.

  Управління економічним розвитком держави та суб'єктів господарювання: колективна монографія / за ред. М.П. Денисенка, І.П. Мігус .- Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2013. - 448 с.

  Підприємництво й бізнес-культура: навчальний посібник / М. П. Денисенко, І. П. Мігус, В. М. Шульга. А. Ю. Сербенівська / за заг. ред. М. П. Денисенка. - Черкаси: Вид-во ТОВ "Маклаут", 2013. - 150 с.

  Мігус І.П. Сучасні методики оцінки стану кадрової безпеки суб'єктів господарської діяльності /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Ефективна економіка. - 2013.- №4
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1923

  Мігус І.П. Діагностика соціальної безпеки Черкаської області в контексті економічної безпеки України / І.П. Мігус, В.В. Срібна, О.Ю. Цікало // Ефективна економіка. - 2013. - №6
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2215

  Мігус І.П. Роль управління загрозами та ризиками в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / І. П. Мігус, О. С. Гордієнко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 33(1). - С. 33-37
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_33(1)__6.

  Мігус І.П. Створення системи управління персоналом підприємства з позицій економічної безпеки / І. П. Мігус, С. А. Черненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 33(1). - С. 27-32
file:///C:/Users/library/Downloads/Znpchdtu_2013_33(1)__5.pdf

  Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки ефективності проведення випуску та публічного розміщення акцій/ І.П. Мігус // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013.- Вип. 34(2). - С 111-115.

  Мігус І.П. Оцінка лояльності персоналу в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Агросвіт. - 2013. - № 11 -С. 24 - 27
http://www.agrosvit.info/?op=1&z=1279&i=5

  Мігус І.П. Економічний підхід та пошук оптимальних шляхів фінансування системи освіти/ І.П. Мігус // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. -2013.- №12.-С.96-104
http://www.nusta.edu.ua/wp-content/uploads/2016/11/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8C-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D

  Мігус І.П. Методологічний підхід до формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. - 2013.- № 4.-С.112-118 - [Електронний ресурс]
https://economics.opu.ua/49-2

  Мігус І.П. Методичний підхід до оцінки впливу загроз на економічну безпеку емісійної діяльності акціонерного товариства/ І.П. Мігус // Фінансовий простір. - 2013.- №3. -С.104-107 -[Електронний ресурс]
https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/issue/view/11

  Мігус І.П. Методологічний підхід до оцінки стану системи економічної безпеки акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Ефективна економіка. - 2013.- №12
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2013

  Мігус І.П. Транспарентність банку як складова механізму забезпечення його економічної безпеки / І.П. Мігус, Н.В. Дудченко // Бізнес-Інформ. - 2013. - №10. - C. 322-327
http://www.business-inform.net/annotated-catalogue/?year=2013&abstract=2013_10_0&lang=ua&stqa=57

  Мігус І.П. Підготовка фахівців у сфері інтелектуальної власності в Україні: до питання щодо її удосконалення / С. Корновенко, І. Мігус // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2013 . - №5. - С. 93- 95
file:///C:/Users/library/Downloads/Znpchdtu_2013_34(1)__1.pdf

  Мігус І.П. Поняття лояльності персоналу в контексті забезпеченні економічної безпеки підприємства / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 310-313

  Мігус І.П. Переваги та недоліки сучасних інструментів оцінки персоналу з позицій кадрової безпеки / І.П. Мігус, С.А. Черненко // Електронний додаток до матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем" (11 - 12 квітня 2013 р.): Тези доповідей учасників конференції. - Х., 2013. - С.266-268.

  Кравченко І.С. Заходи щодо вдосконалення функціонування дозвільної системи як основи економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / І.С. Кравченко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 57-59
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Міненко М.В. Особливості забезпечення економічної безпеки охоронних структур в умовах глобалізації / М.В. Міненко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 75-77
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=75

  Нестеренко Н.В. Особливості проведення перевірок платників податків - юридичних осіб щодо яких прийнято рішення про припинення діяльності як зовнішні загрози їх економічній безпеці / Н.В. Нестеренко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 77-79
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=77

  Ярова М.А. Роль економічної безпеки в корпоративному управлінні акціонерних товариств / М.А. Ярова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 146-149
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=146

  Бесараб О.І. Електронне урядування в україні - як важливий інструмент забезпечення політичної безпеки суспільства / О.І. Бесараб, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 154-157

  Богуславець Р. Тлумачення поняття "економічна безпека України" / Р. Богуславець, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 157-160
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Зубенко О.Ю. Фінансовий контроль в пенсійному фонді України як інструмент забезпечення фінансової безпеки держави / О.Ю. Зубенко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 187 -190
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Ковтун А.П. Екологічний моніторинг як основа для покращення стану екологічної безпеки України / А.П. Ковтун, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 191-193
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Кочанова Д.Д. Основні загрози економічній безпеці України / Д.Д. Кочанова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 200-203
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Хлопецька Я.А. Шляхи забезпечення інвестиційної безпеки Черкащини Я.А. Хлопецька, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 237-241
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Шабатін О.О. Роль енергетичної безпеки у забезпеченні національних інтересів України / О.О. Шабатін, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 244 -248
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Шпиця І.М. Вплив системи національної освіти на економічну безпеку України / І.М. Шпиця, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 248-251
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=248

  Гордієнко О.С. Методи управління ризиками в системі економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / О.С. Гордієнко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 252-253
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=252

  Коваленко І.В. Кадрова політика в системі стратегічного управління персоналом в контексті економічної безпеки / І.В. Коваленко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 284-286
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Собко О.О. Профілактика та усунення конфліктних ситуацій - шлях стимулювання до праці та забезпечення кадрової безпеки / О.О. Собко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 301-303
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf

  Юхименко В.С. Забезпечення кадрової безпеки на підприємстві / В.С. Юхименко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: матеріали Міжнародної науково - практичної конференції (Черкаси, 29-31 березня 2013 р.) / за ред. проф. Сідака В.С., проф. Денисенка М.П. та проф. Мігус І.П. - Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2013. - С. 317-320
http://eprints.cdu.edu.ua/98/1/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86-29-31.03.2013.pdf#page=317

  Бурлакова І.А. Навчання управлінню здоров'ям як інноваційний аспект освіти майбутніх працівників банківських установ / І.А. Бурлакова, І.П. Мігус // Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин: Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Севастополь, 16-18 травня 2013 р.) / Севастопольський інститут банківської справи НБУ, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадского. - Сімферополь: ТНУ Ім. В.І. Вернадського, 2013. - С. 49-51
https://books.google.com.ua/books?hl=en&lr=&id=7PVUBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT48&dq=info:-ohr5LKgJm0J:scholar.google.com&ots=4mw60OyTMT&sig=mwwNA4koILdDsvY22WBuwtL-rqU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

  Петруха С.В. Економіка харчової промисловості України: "перша хвиля" світової фінансово-економічної рецесії / С.В. Петруха, Н.М. Петруха // Економіка харчової промисловості. - 2013. - № 2. - С. 5-16
http://nbuv.gov.ua/UJRN/echp_2013_2_3

  Петруха С. До питання природи та ідентифікації структурних зрушень в економіці: методологічний аспект / С. Петруха, Н. Петруха // Економіст. - 2013. - № 8. - С. 23-26
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2013_8_6

  Петруха С. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК Російської Федерації: український вимір / С. Петруха, Н. Петруха, К. Куницький // Економіст. - 2013. - № 12. - С. 36-42
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2013_12_14

  Петруха С.В. Інвестиційна діяльність в АПК Житомирської області: сучасний стан та перспективи розвитку / С.В. Петруха, К.С. Куницький // Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів: VІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Запоріжжя, 24-25 жовтня 2013 р.). - Запоріжжя: ЗНУ, 2013. - С. 107-109

  Петруха С.В. Сучасні тенденції світового виробництва ЕКО-продукції / С.В. Петруха // Економічні та управлінські аспекти розвитку підприємств харчової промисловості : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (2-4 жовтня 2013 р., м. Одеса) / ОНАХТ. - Одеса : Фенікс, 2013. - С. 59-61

  Petruha S. National food security in the context of dynamization of food prices / S. Petruha, N. Petruha // Формування єдиного наукового простору Європи та завдання економічної науки: V Міжнародна науково-практична конференція (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2013 р.). - Тернопіль: Західноукраїнський національний університет, 2013. - С. 18-20

  Петруха С.В. Государственная финасово-кредитная поддержка аграрного сектора: методологические принципы и опыт зарубежных стран / С.В. Петруха, К.С. Куницкий // Прогресс. - 2013. - №3/4. - С. 69-75

  Петруха С.В. Ретроспектива антимонопольного контролю за злиттям суб'єктів господарювання: вітчизняний та зарубіжний досвід / С.В. Петруха, І.О. Желєзко // Економіка та держава. - 2013. - № 3. - С. 56-60
http://www.economy.in.ua/pdf/3_2013/17.pdf

  Петруха С.В. Характеристика системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності ТОВ "КД "royal" / С.В. Петруха // Інвестиції: практика та досвід. - 2013. - № 2. - С. 45-48
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2013_2_14

  Петруха С.В. Економічна стратегія промислових підприємств: методологія, теорія та практика (частина 1) / С.В. Петруха, Н.М. Петруха. // Ефективна економіка. - 2013. - № 2

  Петруха С.В. Хлібопекарська промисловість Російської Федерації: інноваційні трансформації / С.В. Петруха // Економіка харчової промисловості. - 2013. - № 3. - С. 58-65

  Петруха С.В. Динамізація економіко-академічного сектору харчової промисловості України / С.В. Петруха, Н.М. Петруха // Економіка харчової промисловості. - 2013. - № 1. - С. 65-67

  Захаров О.І. Інноваційний менеджмент у сфері економічної безпеки/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 9. - С. 39-45

  Кириченко О.А. Концептуальні підходи до забезпечення економічної безпеки в умовах світової фінансово-економічної кризи/ О. А. Кириченко, П. Я. Пригунов, О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2012. - № 8. - С.10-25

  Захаров О.І. Стратегія економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 2. - С.272-282
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2012/12zoiebp.pdf

  Захаров О.І. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств/ О. І. Захаров //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 80-87

  Захаров О.І. Управління знаннями у системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2012.- Вип. 1. - С.39-47
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2012/12zoiebs.pdf

  Лаптєв С.М. Механізм управління та обслуговування державного боргу / С. М. Лаптєв // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні: колективна монографія / В. І. Грушко, С.М. Лаптєв [та ін.]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 105-166
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-6.pdf

  Зубок М.І. Безпека банківської діяльності: підручник / М. І. Зубок, С. М. Яременко.- К. : КНЕУ, 2012. - 473 с.

  Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний посібник / М. І. Зубок [та ін.]; за заг. ред. М. І. Зубка.- К. : Міжнародний фонд соціальної адаптації, 2012. - 226 с.

  Сидак В.С. Психологические состовляющие социального насилия начала ХХ века / В. С. Сидак, В. А. Козенюк // Правничий вісник Університету "КРОК" .- 2012.- № 13. - С. 187-207
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/486-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-13

  Сідак В.С. Інформаційне забезпечення діяльності у сфері інтелектуальної власності в Україні: систематизація інформаційних ресурсів / С. П. Мосов, В. І. Сідак // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2012.- № 33. - С. 42-48

  Сідак В.С. Психологічні та методологічні засади формування фахово спрямованих естетичних смаків студентської молоді / Н. Г. Калашник, В. С. Сідак //Правничий вісник Університету "КРОК".-2012.- № 13. - С. 213-221
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/486-pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-13

  Лаптєв С.М. Формування капіталу підприємства / С. М. Лаптєв[та ін.] // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія/ С. М. Лаптєв [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012 .-С.11-52
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rozvitok-%D1%96nformats%D1%96ynogo-susp%D1%96lstva-tom-7.pdf

  Джерела фінансування інвестицій підприємств України : монографія / В.Г. Федоренко, М.П. Денисенко, І.П. Мігус та ін. / за ред. В.Г. Федоренка, М.П. Денисенка. - К.: "ДКС центр", 2012. - 328 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки/ М.П. Денисенко, І.П. Шульга, В.А. Рач // Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія /за заг. ред. І.М, Грищенко, М.П. Денисенко, А.Н Гречан, В.В. Лойко - Донецьк: РВВ. ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - С. 135-156
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Gryschenko20150407.pdf

  Корпоративне управління в системі економічної безпеки акціонерних товариств України / І.П. Мігус, Л. М. Худолій, М.П.Денисенко, С.П. Міхно. - Черкаси: ТОВ "Маклаут", 2012. - 274 с.

  Мігус І.П. Місце кадрової безпеки в системі управління персоналом будівельного підприємства/ І.П. Мігус, С.А. Черненко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ" , 2012.-С.446-457
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Mygus20150407.pdf

  Мігус І.П. Теоретико-методологічні підходи до класифікації загроз економічній безпеці суб'єктів господарювання/ І.П. Мігус, О.С. Гордієнко// Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012.-С. 342-354
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Mygus20150407.pdf

  Мігус І.П. Роль служби економічної безпеки при взаємодії з інсайдерами та аутсайдерами акціонерного товариства/ І.П. Мігус, С.П. Міхно, Д.С. Файвішенко // Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012.-С 473-492
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Mygus20150407.pdf

  Кадрова безпека суб'єктів господарської діяльності: менеджмент інсайдерами : колективна монографія / Кононенко Ю. С. та ін.; за заг. ред. проф. Сідака В. С. та проф. Мігус І. П. . - Черкаси : Маклаут, 2012. - 258 с.

  Мігус І.П. Системний підхід до управління персоналом підприємства /І.П. Мігус, С.А. Черненко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. - 2012 .-Вип. 32(3). - С 111-115

  Мігус І.П. Вплив інсайдерів на порушення економічної безпеки суб'єктів господарювання/ І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). -Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 258-261

  Мігус І.П. Менеджери знань: данина моді чи виробнича необхідність підприємства, що розвивається/ І.П. Мігус // Актуальні проблеми сучасної науки і практики: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної інтернет-конференції (Черкаси, 20 квітня 2012 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 57

  Мігус І.П. Economic security of stock company: the role of corporate secretary/ І.П. Мігус // Україна-Чорногорія: Економічна трансформація та перспективи міжнародної співпраці: Збірник тез доповідей учасників І Міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів, студентів (18-25 травня 2012). - Будва-Донецьк: ДонНТУ, 2012. - Том 1. -С. 194-197.

  Мігус І.П. Greenmail as part of modern corporate relations/ І.П. Мігус // Ключови въпроси в сэвременната наука: Матеріали за 8-а Международна научна практична конференція. -Том 4. Икономики. - София:Бел Град, 2012. -С.14-16.

  Мігус І.П. Рейдерство: сутність, види та заходи захисту/ І.П. Мігус // Наука: теорія та практика: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 21 вересня 2012 р.) / за заг. ред. проф. І. П. Мігус. - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. -С. 47-51

  Мігус І.П. Вплив загроз на фінансову безпеку страхових компаній / І.П. Мігус, О.С. Городієнко // Актуальні проблеми і перспективи розвитку економіки України: матеріали наук.-практ. інтернет-конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів (14-15 лист. 2012 р.) / Відп. ред. Л.Г. Ліпич. - Луцьк: Вежа-Друк, 2012. -С. 252-254

  Мігус І.П. Ефективність проведення випуску та публічного розміщення акцій: методика оцінки та практичні результати/ І.П. Мігус // Вісник Черкаського університету. Серія : Економічні науки. - 2012. - С.65-73

  Сучасні перспективи розвитку систем економічної безпеки держави та суб'єктів господарювання: монографія / за ред. проф. І.П. Мігус. - Черкаси: ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - 636 с
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Mygus20150407.pdf

  Мігус І.П. Особливості управління економічною безпекою окремих видів вітчизняних фінансових посередників / І.П. Мігус, Н.В. Зачосова // Сталий розвиток економіки. 2012. - № 7(17). - С. 25-29
https://www.uniep.km.ua/pdf/_7_2012.pdf

  Захаров О.І. Комплексність економічної безпеки підприємства та впливи зовнішнього середовища / І.О. Захаров // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.4: Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти: колективна монографія / наук. ред. проф., д.е.н. І.Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 313-353
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/513-efektyvnist-upravlinnia-v-protsesi-reformuvannia-makro-ta-mikroekonomichnyi-aspekty

  Personnel Security Businesses: Management Insiders / I.Mihys, H. Gerasimenko, V. Krasnomovets, S. Kavun // Information Technologies and Security: Conference (Moldova, 15-16 October 2012). - Кишенев, 2012. - Pp. 334-343
https://ibn.idsi.md/ru/vizualizare_articol/66382#

  Міняйло О.В. Удосконалення системи кадрової політики / О.В. Міняйло, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 165-168
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=168

  Аргєєв С.О. Спільне та відмінне між конкурентною розвідкою та шпигунством / С.О. Аргєєв, О.О. Даник, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 207-209
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=209

  Буряк В.В. Проблеми охорони комерційної таємниці / В.В. Буряк, М.І. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 214-216
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=214

  Вербицька Т.В. Взаємовплив економічної безпеки та конкурентоспроможності підприємства в ринкові економіці / Т.В. Вербицька, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 217-220
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=217

  Таран О.О. Вплив маркетингової стратегії підприємства на рівень його економічної безпеки / О.О. Таран, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 279-281
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=279

  Федоренко Р.В. Організація системи управління економічною безпекою підприємства / Р.В. Федоренко, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 281-284
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=281

  Голубятникова А.В. Вплив державного регулювання на економічну безпеку підприємницької діяльності / А.В. Голубятникова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 229-232
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=229

  Гречанюк А.В. Корпоративна соціальна відповідальність як важливий елемент корпоративного управління / А.В. Гричанюк, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 122-124
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=122

  Желєзова О.М. Напрями реалізації маркетингового потенціалу ТОВ "Любава-грація" в контексті оптимізації товарної політики підприємства / О.М.Желєзова, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 162-165
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=162

  Зозуля О.Г. Доцільність оцінки персоналу за методом "360 градусів" / О.Г. Зозуля, І.П. Мігус // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання: матеріали Всеукраїнської науково - практичної конференції (Черкаси, 17 лютого 2012 р.). - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2012. - С. 136-139
http://managment.cdu.edu.ua/attachments/article/8/zbrka_tez-ljutii.pdf#page=136

  Мігус І.П. Розголошення інсайдерської інформації як загроза економічній безпеці акціонерних товариств / І.П. Мігус, К.О. Голубенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - №3. - С. 20-23
http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2012/7.pdf

  Петруха С. Розвиток бурякоцукрового підкомплексу АПК Російської Федерації: український вимір / С. Петруха, Н. Петруха, К. Куницький // Економіст. - 2013. - № 12. - С. 36-42
http://nbuv.gov.ua/UJRN/econ_2013_12_14

  Петруха С.В. Оптимізація критеріально-показникової бази експрес-оцінювання фінансової стійкості підприємства (на матеріалах пуат "лантманнен акса") / С.В. Петруха, Т.В. Саєнко. // Ефективна економіка. - 2012. - № 11
http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_11_52

  Захаров А.И. Образование как составляющая системы национальной безопасности: проблемы и пути их решения (украинский опыт)/ Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Пригунов // Известия Академии педагогических и социальных наук.- 2011.- №15.ч. І

  Захаров А.И. Модель обеспечения безопасности образовательных заведений / Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Пригунов // Известия Академии педагогических и социальных наук.- 2011.-№15.-ч.2

  Гнилицкая Л.В. Теоретико-методологические и прикладные основы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности: монография/ Л. В. Гнилицкая, А. И. Захаров, П. Я. Прыгунов. - К.: Дорадо-друк, 2011. - 289 с.

  Гнилицкая Л.В. Теоретические основы экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности/ Л. В. Гнилицкая, П. Я. Прыгунов, А. И. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 7. - С. 15-22

  Захаров А.И. Экономическая безопасность в глобализированной экономике/ А. И. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 5. - С. 49-57

  Экономическая безопасность. Новая парадигма формирования и обеспечения: монография / И. А. Белоусова, А. И. Захаров, А. А. Кириченко, П. Я. Прыгунов [и др.].- Одесса: Институт креативних технологий, 2011. - 544 с.

  Захаров О.І. Вдосконалення технологій діяльності конкурентної розвідки/ О. І. Захаров, Д.М. Квашук //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2011. - № 6. - С.109-114

  Захаров О.І. Взаємодія авіапідприємств на основі цінностного управління як основа стійкого розвитку та економічної безпеки / О. І. Захаров, О. Й. Косарев, В. М. Парій // Вісник Донецького національного Університету. Серія В. Економіка і право.- 2011.- Т. 1

  Захаров О.І. Галузевий стандарт вищої освіти України за спеціальністю специфічних категорій 8.18010026 «Охоронна діяльність та безпека» за кваліфікацією «Професіонал з охоронної діяльності та безпеки / О.І. Захаров.- К.: Інститут Управління державної охорони України Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, 2011

  Захаров О.І. Діагностика зміни організаційної структури в залежності від життєвого циклу авіакомпанії / О. І. Захаров, О. М. Горбачова // Вісник Львівської державної фінансової академії. Економічні науки.- 2011.- № 20. - 310 с.

  Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників "Безпека господарської діяльності підприємства, установи, організації": Видання офіційне/ Л. В. Гнилицька, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та ін.].; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Український союз промисловців і підприємців, 2011. - 56 с.

  Модернізація банківської системи в контексті її економічної безпеки: експертно-аналітична доповідь/О.І. Захаров, С.М. Лаптєв [та інші];під. ред. д.е.н. О.А. Кириченка; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2011. - 68 с.

  Захаров О.І. Планування діяльності системи економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна: збірник наукових праць.- 2011.- Вип. 1. - С. 163-170
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2011/11_1_tytul.pdf

  Захаров О.І. Погодження інтересів зацікавлених сторін у системі економічної безпеки підприємства / О. І. Захаров // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія Економічні науки. - 2011.- Вип.28.ч.3. - 147 с.

  Система економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: монографія / Г. В. Козаченко, О. І. Захаров, П. Я. Пригунов, Л. В. Гнилицька.- Луганск: Видавництво Східноукраїнського національного університету, 2011. - 284 с.

  Захаров О.І. Державна служба охорони як суб’єкт системи економічної безпеки акціонерних товариств / О. І. Захаров, В. І. Франчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна.- 2011.- Вип. 2.-С.314-320
file:///C:/Users/library/Downloads/Nvldu_e_2011_2_37.pdf

  Гнилицька Л.В. Методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ Л. В. Гнилицька, О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С.19-25

  Гнилицька Л.В. Методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ Л. В. Гнилицька, О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С.19-25

  Лаптєв С.М. Особливості формування індикаторів оцінки стану економічної безпеки торговців цінними паперами/ С. М. Лаптєв, О. М. Герасименко// Ефективна економіка.-2011.- № 10
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=806

  Лаптєв С.М. Страхування відповідальності керівництва суб'єктів господарювання як перспективний напрям посилення їх економічної безпеки / С. М. Лаптєв, Н.В. Зачосова // Ефективна економіка. - 2011.- № 11
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=807

  Лаптєв С.М. Основні напрями забезпечення економічної безпеки акціонерного товариства при організації випуску та публічного розміщення акцій / С. М. Лаптєв, І. П. Мігус //Інвестиції: практика та досвід. - 2011.- № 24
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=1657&i=2

  Лаптєв С.М. Роль служби економічної безпеки акціонерного товариства у забезпеченні його економічної безпеки / С. М. Лаптєв, І.П. Мігус //Економіка і держава. - 2011.- № 12. - С. 25-30
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=1630&i=3

  Лаптєв С.М. Сучасні підходи до розробки концепції економічної безпеки вищих навчальних закладів/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 27, Т 2. - С. 149-155

  Качала Т.М. Особливості економічної безпеки в умовах інноваційної модернізації/ Т. М. Качала, С. М. Лаптєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2011. - № 7. - С. 29-33

  Зубок М.І. Інформаційна безпека підприємства, банку/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - 2011. - № 3. - С. 67-69

  Зубок М.І. Педагогічні роздуми (статті, доповіді, тези, записки) / М. І. Зубок.- К. : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. - 192 с.

  Сидак В.С. К вопросу о понятии «негосударственная система безопасности» / В. С. Сидак // Зовнішня торгівля. Економічна безпека/ Університет економіки та права "КРОК", 2011.- № 5.-С.98-103

  Сідак В.С. Критеріальна оцінка стану забезпечення охорони державної таємниці в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях / В. С. Сідак // Труди Університету: збірник наукових праць/ Національний університет оборони України.- 2011.- № 6/1051. - С. 21-37

  Сідак В.С. Критеріальна оцінка стану захисту комерційної таємниці субєктів господарювання / В. С. Сідак // Зовнішня торгівля. Економічна безпека/ Університет економіки та права «КРОК».- 2011.- № 6. - С. 134-143

  Сідак В.С. Психолого-педагогічні засади самовиховання і самоосвіти співробітників недержавних структур безпеки суб'єктів господарювання / В. С. Сідак //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2011.- Вип. 6.,Т.2.

  Мігус І.П. Роль корпоративного секретаря у гарантуванні економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Мігус // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. - 2011. - Вип. 29(1). - С. 34-38.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2011_29(1)__9.

  Шульга І.П. Вплив корпоративного управління на економічну безпеку акціонерних товариств / І.П. Шульга // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23-24 грудня 2010р.). - Луцьк, ВІЕМ, 2011. -С. 61-63

  Мігус І.П. Методологія оцінки стану системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Методы финансового обеспечения устойчивого экономического развития: Материалы Всеукр. Навч.-практ. Конф. (г. Севастополь, 6-9 сентября 2011 г. ).- Севастополь: СевНТУ, 2011. -С.62-64

  Мігус І.П. Економічна безпека емісійної діяльності: основні етапи забезпечення/ І.П. Мігус // Nauczanie i nauka bez granic- 2011: Materialy z mitdzynarodowej naukowej konferencji. Volume 4. Ekonomicheskie nauka.- Przemysl: Nauka i studia, 2011. -S.11-13.

  Мігус І.П. Концепція формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. -С. 237-240

  Мігус І.П. Необхідність розмежування понять "загроза" та "ризик" при діагностиці економічної безпеки суб'єктів господарювання / І.П. Мігус, С.М. Лаптєв // Ефективна економіка. - 2011.- № 12
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=821

  Вороніна Ю.В. Роль HR-директора у стратегічному розвитку компанії / Ю.В. Вороніна, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 50-52
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=50

  Гой О.А. Шляхи підвищення ефективності комунікацій в системі управління підприємством / О.А. Гой, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 57-60
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=57

  Луговська І.І. Управління людським капіталом в глобальній компанії / І.І. Луговська, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 78-80
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=78

  Попова Ж.Ю. Управління адаптацією співробітника на новому місці роботи / Ж.Ю. Попова, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. -С. 94-97
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=94

  Рябоконь К.О. Управління прибутком підприємства / К.О. Рябоконь, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 100-102
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=100

  Срібна В.В. Необхідність та значення рекрутингу при підборі персоналу на підприємстві / В.В. Срібна, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 102-105
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=102

  Тесленко А.І. Місце контролінгу в організаційній структурі підприємства / А.І. Тесленко, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 105-107
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=105

  Юхименко В.С. Визнання потреб організацій в персоналі / В.С. Юхименко, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 113-116
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=113

  Таран О.О. Теоретичні аспекти функціонування фінансової системи України / О.О. Таран // І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 149-152
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=149

  Вербицька Т.В. Еволюція розвитку фінансового менеджменту в Україні / Т.В. Вербицька, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 217-219
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=217

  Цікало О.Ю. Необхідність розробки та впровадення галузевих професійних стандартів / О.Ю. Цікало, І.П. Мігус // Перспективи економічного розвитку держави, регіону, суб'єктів господарської діяльності: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково - практичної заочної конференції (Черкаси, 2 грудня 2011 р.). - Черкаси: вид-во ТОВ "МАКЛАУТ" 2011. - С. 220-222
http://conf-meneg.narod.ru/olderfiles/1/zbrka_02-12-2011r.pdf#page=220

  Шульга Ірина Петрівна. Формування системи економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств: автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Шульга Ірина Петрівна ; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2011. - 39 с

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості здійснення ІРО на зарубіжних фондових біржах / І. П. Шульга // Регіональна бізнес-економіка та управління: науковий виробного-практичний журнал. - 2010. - №3(27). - вересень. - С. 130-137

  Шульга (Мігус) І.П. Формування системи захисту акціонерних товариств від недружнього поглинання при публічній емісії акцій / І. П. Шульга // Вчені записки університету "КРОК". - ПВНЗ "КРОК". - 2010. - №24. - С. 95-101

  Грушко В.І. Фінансова безпека бізнесу: податковий аспект/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв, Л.О. Кошембар. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 256 с

  Захаров О.І. Аналіз стану та особливості підготовки фахівців з фінансово-економічної безпеки в Україні / О. І. Захаров, П. Я. Пригунов //Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія Економічна. - 2010.- Вип. 1. - С. 16-22
http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvse/01_2010/ppjbvu.pdf

  Захаров О.І. Зарубіжний досвід організації охоронної діяльності в системі недержавної безпеки/ О. І. Захаров, О. С. Бірсан //Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2010. - Вип. 21. - С. 172-182

  Захаров О.І. Комплексне забезпечення безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємств/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 3. - С. 95-100

  Захаров О.І. Методи активізації творчості та творчого вирішення управлінських проблем / О. І. Захаров, С. Л. Марков // Правничий вісник Університету «КРОК».- 2010.- Вип.6.т.2. - С. 38-45

  Захаров О.І. Механізм взаємодії служби безпеки із суб'єктами системи економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2010. - № 4. - С. 63-68

  Модернізація системи житлово-комунального господарства: економіко-організаційний аспект: науково-аналітична доповідь / О. І. Захаров, В. С. Нотевський, О. А. Кириченко, А. В. Ігнатенко.- К: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 59 с.

  Захаров О.І. Теоретичні та методологічні підходи до дослідження проблем економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності за напрямом «Національна безпека» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв.- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 47 с.

  Лаптєв С.М. Забезпечення економічної безпеки трансферу технологій / О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2010.- Вип. 3. - С. 11-18

  Лаптєв С.М. Міжнародний досвід фінансування вищої освіти / О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв, Ю. М. Неговська //Зовнішня торгівля. - 2010.- № 1. - С. 34-41

  Економічна безпека розвитку середньої школи в контексті підготовки Податкового кодексу України. Пропозиції та зауваження /Л.І. Паращенко, С.М. Лаптєв [та ін.]; за ред.О.А.Кириченка, Л.І.Паращенко.-К.:Дорадо-друк,2010.- 48 с. - (Соціально-гуманітарна сфера

  Організація та проектування логістичних систем: підручник/ С.М. Лаптєв, О.А. Кириченко [та ін.]; за ред. М.П. Денисенка, П.Р. Левковця, Л.І. Михайлової. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с

  Побудова систем управління якістю вищих навчальних закладів: посібник для студентів вищих навчальних закладів у 2 кн./ Л.М. Віткін, С.М. Лаптєв, Т.В. Фініков, С.М. Піддубна. - К.: Таксон, 2010. - 564 с

  Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу "Євро -2012" (Розроблено на базі навчально-наукового Інституту менеджменту безпеки Університету економіки та права "КРОК" )/ В. Крутов, С. Лаптєв, В. Сідак [та ін.] //Бизнес и безопасность.- 2010. - № 2. - С. 25-28

  Кириченко О.А. Забезпечення економічної безпеки трансферу технологій/ О. А. Кириченко, С. М. Лаптєв //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: збірник наукових праць/ Університет економіки та права "КРОК".- 2010. - № 3. - С. 11-18

  Зубок М.І. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в умовах економічної кризи / М. І. Зубок // Бизнес и безопасность.- 2010.- №6.-С.9-10

  Зубок М.І. Забезпечення безпеки підприємства, банку в роботі з кадрами/ М. І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2010.- №6.-С.50-53

  Зубок М.І. Особливості забезпечення безпеки банківської діяльності в умовах глобалізації / М. І. Зубок // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції(21-23 квітня 2010 р.).- Макіївка: МЕГІ, 2010

  Захаров О.І. Концептуальні підходи щодо організації та здійснення підготовки фахівців для системи забезпечення безпеки чемпіонату Європи з футболу «ЄВРО – 2012» / О. І. Захаров, О. А. Кириченко [та інші].- К: ТОВ «Дорадо-Друк», 2010. - 42 с.

  Сідак В.С. Слово про педагогіку серця. Психолого-педагогічні нариси / В. С. Сідак, А. Щуровський, І. Валько.-К.: Дорадо-Друк, 2010. - 260 с.

  Кириченко О.А. Методологічні основи економічної безпеки вищих навчальних закладів України/ О. Кириченко, С. Лаптєв //Вища школа .- 2010. - № 11. - С. 37-46

  Податкова система України та зарубіжних країн: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф.. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - С.246-296.

  Шульга (Мігус) І.П. Роль інсайдерської інформації у забезпеченні економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Інвестиції:практика та досвід. - 2010. - №17. - С. 36-40
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=748&i=7

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку [Електронний ресурс] / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №9
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=308

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив реєстраторів на формування економічної безпеки акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. -2010.- Вип. 260. Т. IІІ. - С. 800-807

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека емісійної діяльності акціонерних товариств: монографія / І.П. Мігус. - Черкаси: Вид-во ТОВ "МАКЛАУТ", 2010. - 425 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Захист від ворожого поглинання при IPO: досвід США / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія Економіка і менеджмент. - 2010. - №1 (7). - С. 76-80
http://www.suem.edu.ua/documents/journal_1_7_2010.pdf

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм впливу державного регулювання емісійної діяльності акціонерних товариств та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Вісник НТУ "ХПІ": Збірник наук. праць. Тем. випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - 2010. - №5. -С. 194-204.
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/23452

  Шульга (Мігус) І.П. Механізм дематеріалізації акцій у зв'язку зі зміною форми випуску/ І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №7 [Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=267

  Шульга (Мігус) І.П. Моніторинг розкриття інформації про акціонерне товариство та його вплив на економічну безпеку емітента / І. П. Шульга // Економіка і держава. - 2010. - №9. - С.42-44
http://www.economy.in.ua/?op=1&z=997&i=12

  Шульга (Мігус) І.П. Основні загрози економічній безпеці товариства при випуску та розміщенні акцій / І. П. Шульга / Ефективна економіка. - 2010. - №8.- [Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua

  Шульга (Мігус) І.П. Система управління загрозами економічній безпеці емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки.- 2010.- Вип 26 (2).- 2010. - С. 94-98.

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція економічних поглядів про акціонерний капітал / І. П. Шульга // Агросвіт. - 2010. - №22. - С. 34-39
http://www.agrosvit.info/?n=22&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. - 2010. - №22. - С. 34-38.
http://www.investplan.com.ua/?n=22&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека акціонерних товариств як економічна категорія / І. П. Шульга // Академічний огляд / ДУЕП.- 2010. - №2. - С. 37-44
http://acadrev.duan.edu.ua/index.php/uk/arkhiv/2-uncategorised/93-zhurnal-akademichnij-oglyad-2010-2-33

  Шульга (Мігус) І.П. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства / І. П. Шульга // Ефективна економіка. - 2010. - №10.-[Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=10&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Система економічної безпеки емісійної діяльності акціонерних товариств / І. П. Шульга // Економічний часопис - ХХІ.- 2010. -№11-12. - С. 64-68.
http://soskin.info/ea/2010/11-12/201021.html

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтинг корпоративного управління як оцінка нефінансових загроз діяльності акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. - 2010. - №11.- [Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=11&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Аналіз стану корпоративного управління в акціонерних товариствах України / І. П. Шульга // / Ефективна економіка. - 2010. - №12.- [Електронний ресурс]
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2010

  Шульга (Мігус) І.П. Розвиток фінансового посередництва в Україні/ І.П. Шульга // Регіональний вимір сенситивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (10-11 грудня 2009 р., Чернівецька філія МАУП). - Чернівці: Букрек, 2010. -С. 212-215

  Шульга (Мігус) І.П. Формування системи економічної безпеки підприємств та її особливості у Германії/ І.П. Шульга // Сучасні проблеми економіки в умовах глобальної фінансової нестабільності: Збірник матеріалів економічної науково-практичної Інтернет-конференції (15 березня 2010 р.). - Тернопіль, 2010. - С. 54-55

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості розміщення цінних паперів на фондовому ринку/ І.П. Шульга // Фінанси в системі економічних відносин: Збірник матеріалів науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту економіки і менеджменту СУЕМ (17 лютого 2010 р.). - Черкаси: СУЕМ, 2010. -С. 16-18

  Шульга (Мігус) І.П. Аналіз стану розкриття інформації про акціонерне товариство/ І.П. Шульга // Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя: Збірник доповідей учасників шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (1-15 квітня 2010 р.). - Запоріжжя : Вид-во РГА, 2010. -С. 121-124

  Шульга (Мігус) І.П. Роль ДКЦПФР у регулюванні емісійної діяльності акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Стратегії інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (07-10 квітня 2010 р., м. Харків).- Харків: ХНУ "ХПІ", 2010. -С. 210-203 (0,09 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості формування системи економічної безпеки підприємств у Франції/ І.П. Шульга // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-23 квітня 2010 р., м. Макіївка).- - Макіївка, 2010. - С. 174.-175 (0,09 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Методи поглинання акціонерного товариства/ І.П. Шульга // Наука-2010: проблеми та перспективи розвитку: тези виступів та доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Черкаси 22-23 квітня 2010 р).: у 2 т. - Черкаси: СУЕМ, 2010. - Т.2. -С.27-29

  Шульга (Мігус) І.П. Закордонний досвід формування системи/ І.П. Шульга // Інформаційна та економічна безпека (INFECO-2010): Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (27-29 квітня 2010 р., м. Харків). - Харків: ХНЕУ, 2010. - С. 167-168

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості виходу акціонерних товариств на Варшавську фондову біржу/ І.П. Шульга // Дні фінансової науки: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (12-14 травня 2010 р., м. Сімферополь). - Сімферополь: КІЕГП, 2010. - С. 133-135 (0,14 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Вплив органів державної реєстрації на економічну безпеку акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції (24 травня 2010 р., м. Донецьк). - Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. -С. 306-308 (0,14 др. арк.).

  Шульга (Мігус) І.П. Варшавська фондова біржа: перспективи для українських акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 травня 2010 р., м. Київ). - К: КНЕУ, 2010. -С. 313-315

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція досліджень діяльності акціонерних товариств у працях українських вчених /І.П. Шульга // Реформування економіки України: стан та перспективи: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (25-26 листопада 2010 р., м. Київ). - К.: МІБО КНЕУ, 2010. -С.300-302

  Шульга (Мігус) І.П. Переваги та недоліки складання рейтингів корпоративного управління як індикаторів економічної безпеки акціонерних товариств в Україні/ І.П. Шульга //Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань: Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (25-26 листопада 2010 р., м. Чернівці). - Чернівці: БФДА, 2010. -С. 238-240

  Шульга (Мігус) І.П. Роль незалежних реєстраторів у формуванні економічної безпеки акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Основни проблеми на съвременната наука: Матеріали за 6-а Международна научна практична конференція.Том 3. Икономики. - София: Бел Град, 2010

  Шульга (Мігус) І.П. Проблеми та перспективи публічних емісій українських емітентів/ І.П. Мігус // Сучасні національні економічні моделі: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичноїа конференції (24 грудня 2010 р.):У 2-х т. - Т.1. - Сімферополь: КІБ, 2010. -104-106

  Модернізація освіти як умова національної безпеки України: науково-аналітична доповідь/ О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; наук. ред. О. А. Кириченка, Л. Паращенко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Дорадо-друк, 2010. - 16 с. - (Соціально-гуманітарна сфера)

  Шульга (Мігус) І.П. Економічна безпека акціонерного товариства / І.П. Шульга // Економічна безпека держави, суб'єктів господарювання та тіньова економіка: колективна монографія / Васенко В.К., Шульга І.П. та ін. / За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: вид-во "МАКЛАУТ", 2010. - С. 146-182.
https://www.academia.edu/35292877/%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%90_%D0%91%D0%95%D0%97%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%90_%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%96%D0%90%D0%92%D0%98_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%84%D0%9A%D0%A2%D0%86%D0%92_%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%9F%

  Економічна безпека суб'єктів господарської діяльності в умовах глобальної фінансової кризи: монографія / О.А. Кириченко, В.С. Сідак, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка, М.П. Денисенка, В.С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 412 с

  Казначейство банку: навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, О.І. Захаров, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О.А. Кириченко, М.П. Денисенко. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 464 с

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь / В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Система підготовки фахівців для забезпечення безпеки проведення "ЄВРО-2012" в Україні: експертно-аналітична доповідь/ О. А. Кириченко [та інші]; за наук. ред. В. С. Сідака, О. А. Кириченка. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 12 с

  Шульга (Мігус) І.П. Сутність та види емісійних цінних паперів акціонерних товариств України / І. П. Шульга // Економіка: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць. - Випуск 257: в 7 т. - Т. IV. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. - 300 с. - С.860-868

  Захаров О.І. Інформація в управлінні системою економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". -2009. - Вип. 19. - С. 177-178

  Захаров О.І. Механізм залучення суб'єктів недержавного сектору безпеки до системи моніторингу загроз національній безпеці держави/ О. І. Захаров, П. Я. Пригунов //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2009. - Вип. 20 т.1. - С. 144-151

  Реструктуризація промисловості в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки: монографія /С. М. Лаптєв, Л.І. Паращенко, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. А. Денисенка. - К.: ТОВ "Дорадо-друк", 2009. - 719 с

  Головко А.Т. Ринки фінансових інструментів та їх інфраструктура: монографія/ А. Т. Головко, С.М. Лаптєв, О.А. Кириченко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 560 с

  Концепція економічної безпеки антикризового управління економікою України: науково-аналітична доповідь/ Лаптєв С.М., Кириченко О.А., Сідак В.С., Захаров О.І. [та ін.] - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 64 с

  Основи ціноутворення: підручник/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. Д. І. Олійника, О. А. Кириченка, М. П. Денисенка. - К.: ВД "Професіонал", 2009. - 384 с

  Актуарне забезпечення на ринку страхових послуг: монографія/ І. О. Ковтун, С.М. Лаптєв [та інші]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 816 с

  Сідак В.С. Полковник Петро Болбочан: трагедія українського державника / В.Сідак, Т. Осташенко, Т. Вронська. - Вид. 2-ге, доп.. - К.: Темпора, 2009. - 426 с

  Шульга (Мігус) І.П. Фінансові посередники як об'єкт наукового дослідження / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.7-18

  Шульга (Мігус) І.П. Сутність, функції та механізм здійснення фінансового посередництва / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.18-28

  Шульга (Мігус) І.П. Зародження та розвиток інвестиційних фондів та компаній/ І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.315-329

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансового ринку України у класифікації фінансового посередництва / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2009. - №2 (6). - С. 96-110
http://www.suem.edu.ua/documents/journal_2_6_2009.pdf

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтингова оцінка векселедавців як індикатор фінансової безпеки учасників фондового ринку України: монографія /І.П. Шульга.- Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2009. - 220 с.

  Шульга (Мігус) І.П. Роль моделі організації фінансовго сектору України у класифікації фінансових посередників / І.П. Шульга //Фінансове посередництво: проблеми та перспективи розвитку: колективна монографія /За заг. ред. проф. В.К. Васенка. - Черкаси: Вид-во ПП Чабаненко Ю.А. - Черкаси, 2009. - С.28-39

  Шульга (Мігус) І.П. Зарубіжний досвід діяльності інвестиційних фондів / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2009. - №1. - С. 94-103
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsuem_2009_1_13

  Сучасна банківська установа: організація управління та фінансів: монографія/ С. М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, І. М. Грищенка, М. П. Денисенка. - Хмельницький: ХНУ, 2009. - 547 с

  Ринок фінансових послуг: підручник/ Л. І. Паращенко, С.М. Лаптєв, О.І. Захаров [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М. П. Денисенка, А. В. Чупіса. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Дорадо-друк, 2009. - 352 с

  Сумець О.М. Економічна безпека підприємства та її концепція/ О. М. Сумець, В. Г. Алькема //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - N 17. - С. 185-193

  Захаров О.І. Побудова комплексної системи забезпечення економічної безпеки підприємства/ О. І. Захаров //Виклики та потреби бізнесу XXI століття: Матеріали науково-практичної конференції (Київ, 28 листопада 2008 р.).- Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 т.4. - С. 44-53

  Косарєв О.Й. Людський капітал як ключовий чинник забезпечення економічної безпеки підприємства/ О. Й. Косарєв, О. І. Захаров, О. М. Рибак //Актуальні Проблеми Економіки .- 2008. - № 9. - С. 104-114

  Інвестиційний бізнес в Україні: навчальний посібник/ О. І. Захаров, В.С. Сідак, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; за ред. О. А. Кириченка, М.П. Денисенка. - К.: ЗАТ "Дорадо"; К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 248 с

  Любунь О.С. Методи прогнозування та вимірювання кредитного ризику: монографія/ О.С. Любунь, С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 244 с

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/ С.М. Лаптєв [та ін.]; за ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання, 2008. - 518 с

  Зубок М.І. Підготовка фахівців з безпеки підприємницької діяльності: проблеми та завдання/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - 2008. - № 2. - С. 38-39

  Зубок М.І. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства: навчально-методичний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 133 с.

  Диба М.І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків: навчальний посібник/ М. І. Диба, К. Є. Раєвський, М. І. Зубок. - К.: КНЕУ, 2008. - 192 с.

  Зубок М.І. Бізнес в екстремальних умовах: навчально-методичний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Київський інститут банківської справи, 2008. - 183 с

  Шульга (Мігус) І.П. Еволюція наукових досліджень ролі та значення фінансового посередництва в економічному розвитку / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2008 - №1 (3). - С. 75-87.
http://www.suem.edu.ua/documents/journal_1_3_2008.pdf

  Шульга (Мігус) І.П. Проблеми та перспективи залучення капіталу на фондових біржах / І. П. Шульга // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. - №11. - С. 26-29.

  Шульга (Мігус) І.П. Фінансове посередництво: сутність, функції та механізм здійснення / І. П. Шульга // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія: Економіка і менеджмент. - 2008. - №2 (4). - С. 80-94.
http://www.suem.edu.ua/documents/journal_2_4_2008.pdf

  Лаптєв С.М. Перспективи співпраці освіти та бізнесу в сучасних економічних умовах/ С. М. Лаптєв, О. І. Шаров // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р).- Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 т.1(.). - С. 4-16

  Жужукіна Н. Парадигма регіонального інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств України / Н. Жужукіна, С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. - 2008. - №8. - С. 28-43
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/8676/1/paradagm.PDF

  Проблеми управління економічною безпекою суб'єктів господарювання: монографія / О. А. Кириченко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Л.І. Паращенко [та ін.]; під ред. О. А. Кириченка, В. С. Сідака. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 403 с.

  Кириченко О.А. Ефективне фінансування вищої освіти - шлях до конкурентної економіки і відкритого суспільства/ О. Кириченко, С. Лаптєв, Ю. Неговська //Вища школа .- 2007. - N 4. - С. 23-35

  Лаптєв С.М. Освітній потенціал формування інтелектуального капіталу/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2007. - Вип. 16. - С. 35-42

  Захаров О.І. Безпека підприємств в інформаційній економіці / О.І. Захаров // Безпекотворення питання теорії і практики та правові аспекти. Збірник. Т-1.- К.: Видавництво Європейського університету, 2007

  Захаров О.І. Рейдерство як загроза економічній безпеці держави та суб'єктів господарської діяльності / О.І. Захаров // Безпекотворення питання теорії і практики та правові аспекти. Збірник. Т-1.- К.: Видавництво Європейського університету, 2007

  Петруха С.В. Інноваційно-інвестиційна розбудова підприємств об'єднання "Київхліб" / С.В. Петруха // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины: Материалы VI Международной научно-практ. Конференции (Алушта, 4-6 ноября 2007 г.). - Алушта, 2007. - С. 160-161

  Петруха С.В. Сучасний стан та шляхи активізації інвестиційної діяльності в хлібопекарській промисловості України / С.В. Петруха // Теория и практика экономики и предпринимательства: IV междунар. науч.-практ. конф. (10-12 мая 2007 г.). - Алушта, 2007. - С. 206-207

  Петруха С.В. Наукові підходи до стимулювання інноваційної активності хлібопекарської галузі України / С.В. Петруха // Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку України в сучасних умовах: ІХ Науково-теоретична конференція (м. Київ, 19-20 квітня 2007 р.). - К. : УАБП, 2007. - С. 63

  Петруха С.В. Математичні методи ранжування економічних показників / С.В. Петруха, М.М. Колотуша // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2007. - Вип. 222. Т. 5. - С. 1093-1114

  Петруха С.В. Методологія аналізу фінансових результатів роботи хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України / С.В. Петруха // Актуальні проблеми економіки. - 2007. - №4. - С. 118-137

  Петруха С. Методологія комплексного аналізу інноваційної активності вітчизняної харчової індутрії / С. Петруха // Економіст. - 2007. - №4. - С. 50-56

  Петруха С. Методологічні засади аналізу фінансового стану хлібопекарської підгалузі харчової промисловості України / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. - 2007. - № 5. - С. 15-27

  Петруха С. Інноваційна активність підприємств харчової промисловості / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. - 2007. - № 3. - С. 36-81

  Лаптєв С.М. Шляхи вдосконалення конкурентного простору вищої освіти в умовах демографічної кризи / О. І. Шаров, С. М. Лаптєв //Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». - 2006.- Т.3.-Дод.3

  Шульга (Мігус) І.П. Рейтинги корпоративного управління як індикатор діяльності акціонерних товариств/ І.П. Шульга // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18-20 жовтня 2006 р.). - Черкаси: ЧБІ УАБС НБУ, 2006. - С.87-89

  Шульга (Мігус) І.П. Методика складання рейтингів корпоративного управління для акціонерних товариств / І. П. Шульга // Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України: Зб. Наук. праць. - 2006.-Т. 18. - С. 122-127.

  Петруха С.В. Методологія інтеграції концепції "balanced scorecard" і "6 SIGMA" / С. В. Петруха, М.М. Колотуша // Науковий потенціал світу - 2006: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (Дніпропетровськ, 18-29 вересня 2006 р.). - Дніпропетровськ: ДГУ, 2006. - С. 78-82

  Петруха С.В. "TQM" і "LEAN PRODUCTION" - найкращий засіб забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / С.В. Петруха, Д.О. Смолюк, М.М. Колотуша // Передові наукові розробки - 2006 : тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф., (1-15 вересня 2006 р). - Дніпропетровськ, 2006. Т. 3. - С.31-34

  Петруха С.В. Інноваційна активність промисловості України: сучасний стан, основні перешкоди та шляхи їх подолання / С.В. Петруха, В.Л. Гонсюровський // Стратегічний розвиток України: реалії та перспективи: Збірник матеріалів Восьмої науково-теоретичної конференції (24-25 травня 2006 р.) Ч. І. - К.: Українська академія бізнесу та підприємництва, 2006. - С. 41-43

  Петруха С.В. Банківський кредит: методичні підходи до визначення відсотку та методів погашення / С.В. Петруха // Стратегічний розвиток України: реалії та перспективи: Збірник матеріалів Восьмої науково-теоретичної конференції (24-25 травня 2006 р.) Ч. І. - К.: Українська академія бізнесу та підприємництва, 2006. - С. 39-41

  Петруха С.В. Наукові підходи до визначення та програмування новизни продукції / С.В. Петруха // Дні науки - 2006 : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (17-28 квітня 2006 р., м. Дніпропетровськ). - Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. - Т. 7 : Економічні науки. - С. 91-96

  Петруха С.В. Методологічні засади визначення ефективності інвестиційного потенціалу агропідприємств / С.В. Петруха, Г.О. Волощук // Перспективи та пріоритети розвитку економічного аналізу: тези доп. і виступів ІІІ Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів і мол. учених, 18-20 квітня 2006 р. - Донецьк: Юго-Восток, 2006. - С. 95-96

  Петруха С.В. Динаміка кінцевих фінансово-господарських показників роботи харчової промисловості України / С.В. Петруха, М.М. Колотуха // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2006. - Вип. 220, Т. 3. - С. 658-668

  Колотуша М.М. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку пивобезалкогольної підвалу харчової промисловості України / М.М. Колотуша, С.В. Петруха, Н.М. Москаленко // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2006. - Вип. 219, Т. 2. - С. 425-439

  Петруха С. Сучасний стан та перспективні напрями іноземного інвестування економіки міста Києва / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. - 2006. - №9. - С. 40-46

  Петруха С.В. Стратегічне планування інноваційної діяльності / С.В. Петруха // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2006. - Вип. 212, Т. 2. - С. 529-545

  Петруха С.В. Наукові підходи до побудови системи стимулювання інвестування економіки України / С.В. Петруха // Актуальні проблеми економіки. - 2006. - № 11 . - С. 65-70

  Петруха С.В. Сучасні технології фінансового аналізу інвестиційного проекту / С.В. Петруха // Сучасні наукові дослідження - 2006 : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 20-28 лютого 2006 р. - Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2006. - Т. 13. - С.68-72

  Петруха С. Фінансово-господарські показники роботи харчової промисловості України: аналіз фінансових результатів / С. Петруха, М. Колотуша // Економіст. - 2006. - № 11. - С. 44-50

  Петруха С.В. Роль лізингу в технічному переозброєнні споживчо-орієнтованих видів економічної діяльності / Петруха С.В. // Наукові праці НУХТ. - 2006. - Т. 2, № 19

  Мігус І.П. Переваги та недоліки використання депозитарних розписок як інструменту залучення іноземних інвестицій в Україну / І. П. Мігус // Наукові праці Національного університету харчових технологій: спец. Випуск: екон. науки.- 2005. - № 17. - С. 105-107

  Мігус І.П. Підвищення ефективності корпоративних відносин з інвесторами / І. П. Мігус // Економіка і управління. - 2005. -№3. - С.18-24

  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: підручник/С.М. Лаптєв[та ін.]; за ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання, 2005. - 493 с

  Мігус І.П. Ринок фінансових послуг: рейтингування суб'єктів господарювання: метод. рек. для складання рейтингів суб'єктів господарювання / І.П. Мігус. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - 118 с.

  Мігус І.П. Джерела збільшення оборотних коштів підприємств різних форм власності / І. П. Мігус // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. - 2005. -Вип. 13. - С. 164-168

  Шульга (Мігус) І.П. Особливості страхування фондових ризиків / І. П. Шульга // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія екон. науки. - 2005.- Вип. 15. - С 139-142.

  Мігус І.П. Рейтинги корпоративного управління акціонерних товариств/ І.П. Мігус // Фондовий ринок Черкащини. - 2005.- № 28. - 15 липня. - С.5-6

  Мігус І.П. Перспективи розвитку сучасної економічної освіти в Україні / І.П. Мігус// Фінансове та інституційне забезпечення підприємництва в Україні: Збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 березня 2005 р.). - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. - С. 213-215

  Мігус І.П. Запровадження бюджетування для мотивації продуктивної праці на підприємстві / І.П. Мігус // Соціально-економічні наслідки ринкових перетворень в постсоціалістичних країнах: Збірник матеріалів ІІ Міжнарод. наук. конференції (28-30 вересня 2005 р.). - Черкаси: Вид ЧНУ ім.. Б. Хмельницького, 2005. - С. 309-314

  Петруха С. Інноваційно-інвестиційна діяльність промислових підприємств міста Києва за 2003 рік / С. Петруха // Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації підприємств АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення: : тези доп., 19-20 травня 2005р. м. Київ / Національний ун-т харчових технологій. Факультет економіки і менеджменту, факультет обліку, фінансів і підприємницької діяльності ; ред. кол. Т. Л. Мостенська [та ін.]. - К. : НУХТ, 2005. - С. 33-34

  Любунь О.С. Монетарна політика Центрального банку у сучасний період розвитку грошово-кредитних відносин: монографія/ О.С. Любунь, С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 316 с

  Лаптєв С.М. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник/ С.М. Лаптєв, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, О.С. Любунь. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 320 с

  Мігус І.П. Інновації в рейтингуванні векселедавців - фізичних осіб / І.П. Мігус// Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі: Проблеми науки, практик і освіти: Зб. наук. праць ІХ Міжнародної наук.-практ. конф. (Київ, 27-28 листопада 2003 р.):У 2-х ч. Ч.1. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2004. - С.242-244

  Мігус І.П. Порівняння методик складання рейтингів емітентів цінних паперів / І.П. Мігус, В.О. Гавриленко // Теорія і практика сучасної економіки: Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції (Черкаси, 15-17 вересня 2004 року). - Черкаси: ЧДТУ, 2004. - С. 267-269

  Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ/ Л. Віткін, С.Лаптєв, Г.Хімічева, Ю.Жарков //Стандартизація, сертифікація, якість.- 2003. - № 4. - С. 57-65

  Лаптєв С.М. Удосконалення формування поточних місцевих бюджетів/ С. М. Лаптєв //Вчені записки/ Університет економіки та права "КРОК". - 2003. - Вип. 7. - С. 132-137

  Раєвський К. Ліквідація банків. Організація процедури/ К. Раєвський, М. Зубок //Вісник Національного банку України. - 2003. - №4. - С.11-15
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36641

  Раєвський К. Ліквідація банків. Оцінка та реалізація майна/ К. Раєвський, М. Зубок //Вісник Національного банку України. - 2003. - №5. - С.16-20
https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=36642

  Віткін Л.М. Концептуальна модель оцінювання якості підготовки випускника ВНЗ / Л.М. Віткін, С. М. Лаптєв, Г. Хімічева //Стандартизація, сертифікація, якість. - 2003. - № 3. - С.68-72

  Мігус І.П. Механізм пред'явлення векселя до платежу через розрахункову палату/ І.П. Мігус // Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць НДЕІ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції. - 2003.- Вип. 7-8 (26-27) - С. 3-5.

  Мігус І.П. Рейтингові агентства: світовий та вітчизняний досвід діяльності / І.П. Мігус // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. - 2003 - випуск 6. - С. 219-223

  Мігус І.П. Розвиток інфраструктури ринку векселів в Україні / І.П. Мігус// Фондовий ринок Черкащини. - 2003.- № 31. - 5 вересня. - С. 3-5

  Мігус І.П. Вітчизняні та міжнародні аспекти діяльності рейтингових агентств/ І.П. Мігус // Розвиток підприємницької діяльності на Україні: історія і сьогодення: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (24 березня 2003 р., м. Тернопіль). - Тернопіль, 2003. - С. 60-61

  Мігус І.П. Практичні аспекти регулювання випуску векселів в Україні фізичними особами/ І.П. Мігус // Молодь, освіта, наука і національна самосвідомість: Зб. матеріалів Всеукр. наук. - практ. конф. (Київ, 27-28 березня 2003 р.): у 5-ти т. - К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. - Т.3. - С. 147-150

  Економіка безпеки життєдіяльності: метод. вказ. та контрольні завдання для студ. спец. 7.100111 "Безпека життєдіяльності авіапідприємств" / Національний авіаційний ун-т ; уклад. Л. О. Городецька, О. І. Захаров. - К. : НАУ, 2003. - 52 с.

  Захаров О.І. Інформаційна безпека в системі стратегічного керування підприємством / О.І. Захаров // Проблеми інформатизації та управління. - 2003. - №8. - С 80-85

  Захаров О.І. Економічна безпека авіакомпаній в умовах нестабільної економіки / О.І. Захаров // Проблеми інформатизації та управління. - 2003. - №7

  Організація і функціонування недержавних пенсійних фондів (вітчизняний та зарубіжний досвід): навчальний посібник/ М. П. Денисенко [та ін.]; за ред. С. М. Лаптєва. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 247 с

  Мігус І.П. Підстави визнання векселя недійсним/ І.П. Мігус // Економіка і управління. - 2002. - № 2. - С. 87-91

  Зубок М. Особливості правового регулювання безпеки бізнесу в Україні / М. Зубок // Вісник КНТЕУ. - 2002. - №1. - С.29-31

  Лаптєв С.М. Банківський менеджмент з погляду практиків / С. М. Лаптєв, О. Любунь //Банківська справа. - 2002. - №6. - С. 74-77

  Лаптєв С.М. Потенціал недержавних закладів освіти: уроки трансформаційного десятиріччя / О.А. Кириченко, С. М. Лаптєв // Вища школа. - 2002. - № 1. - С.26-35

  Захаров О.І. Забезпечення економічної безпеки підприємств в процесі стратегічного управління // Проблеми інформатизації та управління. - 2002. - №6

  Захаров А.И. Экономическая сущность функционирования службы авиационной безопасности аэропорта / А.И. Захаров, С.В. Карпенко // Проблеми інформатизації та управління. - 2002. - № 5

  Лаптєв С.М. Банківський нагляд та регулювання НБУ діяльності банків: навчальний посібник для самостійної роботи / С.М. Лаптєв, О.С. Любунь, Ю.А. Потійко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 105 с

  Інформатизація соціального управління: посібник / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, О.І. Коваленко, С.М. Лаптєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 190 с.

  Лаптєв С.М. Бізнес-планування у комерційному банку / С.М. Лаптєв, О.С. Любунь // Зовнішня торгівля. - 2001. - №1/2 . - С.94-97

  Інформаційне право та інформаційна безпека (Сучасний стан поняття та визначень змістовної частини інкорпорації нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту) / В.К. Гіжевський, Т.В. Фініков, С.М. Лаптєв, І.Ф. Радіонова, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. В. Філонова, Р. Калюжного. - К.: Інститут економіки та права "КРОК"; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2001. - 230 с

  Банківські системи різних країн: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / О. А. Кириченко, С.М. Лаптєв, О. С. Любунь [та ін.]. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 200 с

  Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні: навчальний посібник/ М.І. Зубок, Л.В. Ніколаева. - К.: Істина, 2000. - 88 с

  Мігус І.П. Економіко-математична модель складання кредитного рейтингу векселедавців // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Економічна. - 2000. - № 578. - С. 98-105

  Мігус І.П. Історія виникнення і становлення векселя в Україні // Економіка. Фінанси. Право. - №6. - 2000. - С. 11-14.

  Колотуша М. Фінансово-господарські показники харчової промисловості України. Аналіз фінансових результатів / М. Колотуша, С. Петруха // Економіст. - 2000. - №11. - С. 44-50

  Лаптєв С.М. Глобалізація: від дисгармонізації до Нового світового порядку? / С.М. Лаптєв, В.В. Рокоча // Зовнішня торгівля. - 1999. - № 3/4. - С. 48-50

  Лаптєв С.М. Як навчити "білі-комірці" робити гроші, або де готують підприємців?/ С. М. Лаптєв //Зовнішня торгівля . - 1998. - №1. - С.80-84

  Менеджмент внешнеэкономической деятельности: учебное пособие/ А.А. Кириченко, С.М. Лаптев, И.В. Сингаевская [и др.]; под ред. проф. Кириченко А.А. - К.: Литера, 1998. - 464 с

  Банковский менеджмент: учебное пособие/А.А. Кириченко, С.М. Лаптев [и др.]; под ред. А.А. Кириченко. - К.: Випол, 1998. - 464 с

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok