Сумбаєва Людмила Петрівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Сумбаєва Людмила Петрівна

Напрями наукових досліджень

 • механізми забезпечення економічної безпеки закладів фахової передвищої освіти / інноваційні методики викладання зарубіжної літератури

Сфера наукових інтересів

 • рейтингування закладів освіти

Профілі

 
 

Сумбаєва Людмила Петрівна

 • кандидат економічних наук (2021 р.)

Освіта

 • Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / спеціальність «Управління навчальним закладом» / кваліфікація «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)» (2007 р.)
 • Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти / спеціальність «Практична психологія» / кваліфікація «Практичний психолог. Педагогічна освіта» (2005 р.)
 • Ніжинськогий державний педагогічний інститут імені М.В. Гоголя / спеціальність «Російська мова і література» / кваліфікація «Вчитель російської мови і літератури» (1988 р.)

Професійна кар’єра

 • Університет «КРОК»:
  • з вересня 2018 р. – старший викладач кафедри управління фінансово-економічною безпекою ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (за суміщенням)
  • з 2009 р. – директор Коледжу економіки, права та інформаційних технологій
  • 2006–2009 рр. – заступник директора з виховної роботи Коледжу економіки, права та інформаційних технологій
 • 1991–2006 рр. – Ладанське професійно-технічне училище (пізніше – Ладанська філія Прилуцького професійно-технічного училища № 34), викладач російської мови і літератури, методист навчального закладу, викладач зарубіжної літератури, практичний психолог
 • 1988-1991 рр. – Прилуцька середня школа № 4 Чернігівської області, вчитель російської мови і літератури

Підвищення кваліфікації

 • Курс «Фінансове забезпечення навчальних закладів задля виконання стратегії розвитку» (вересень 2019 р.)
 • Стажування в США за програмою: Community College Administrator Program with Ukraine (вересень-жовтень 2018 р.)

Особисті досягнення

 • Подяка від Київської Малої академії наук (2019 р.)
 • Звання Почесного члена Асоціації випускників Університету «КРОК» (2018 р.)
 • Подяка від Міністерства освіти і науки України (2018 р.)
 • Грамота від президії Національної академії наук України і Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (2018 р.)
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2017 р.)
 • Подяка від Міністерства екології та природокористування ресурсів України (Мінприроди) і Київського міського голови (2017 р.)
 • Подяка від Київської малої академії наук учнівської молоді (2014 р.)
 • Знак Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності «За розбудову освіти» (2013 р.)
 • Знак «Шани» Університету економіки та права «КРОК» (2012 р.)
 • Відзнака «Зірка КРОКу» (2011 р.)

 
 
 

Публікації

  Sumbaieva L. Development of a methodical approach to rating to assess the economic security of institutions of professional pre-higher education / L. Sumbaieva // Economics, Finance and Management Review. - 2022. - № 1(9). - Pp. 82-94. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2022-1-82.
https://public.scnchub.com/efmr/index.php/efmr/article/view/181/122

  Сумбаєва Л.П. Ідентифікація загроз економічній безпеці закладів фахової передвищої освіти / Л. П. Сумбаєва // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - № 1(65). - С. 118-135. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-65-118-135.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/489/522

  Sumbayeva L. Cooperation of professional primary education institutions with employers as an important component of the organization of qualitative educational process / L. Sumbayeva // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/387
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/387

  Financial and Economic Security in the Field of Financial Markets at the Stage of European Integration / A. Novak, O. Pravdyvets, O. Chornyi, L. Sumbaieva, L. Akimova, O. Akimov // International Journal of Professional Business Review. - 2022. - V. 7. - № 5. - e0835. - DOI https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e835.
https://www.openaccessojs.com/JBReview/article/view/835/323

  Сумбаєва Л.П. Акредитація освітніх програм як один із механізмів управління процесом в закладах фахової передвищої освіти / Л.П. Сумбаєва // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/605
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO/paper/view/605

  Sumbayeva L. Impact of ratings on college competitiveness / L. Sumbayeva // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/265
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/265

  Сумбаєва Л.П. Аналіз тенденцій розвитку закладів фахової передвищої освіти та їх економічної безпеки / Л.П. Сумбаєва // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 1(61). - С. 201-208.-https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-201-208
https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-61-201-208

  Sumbaieva L. School rankings: the US experience and opportunities for Ukraine / L. Sumbaieva // Economics, Finance and Management Review. - 2020. - №1. - Pp. 86-92. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5208-2020-1-86-92
https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=2527766

  Сумбаєва Л.П. Коледжі в системі національної освіти - шлях становлення та реформ / Л.П. Сумбаєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 1(53). - С. 132-138
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Сумбаєва Л.П. Сучасний стан розвитку коледжів в Україні та їх фінансування / Л.П. Сумбаєва // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 2(54). - С. 153-158
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Сумбаєва Л.П. Управлінсько-правовий аспект закону «Про фахову передвищу освіту» / Л.П. Сумбаєва // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 631-632
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Сумбаєва Людмила Петрівна