Відділення загальноосвітньої підготовки — Університет «КРОК»

Відділення загальноосвітньої підготовки

Ми маємо справу з найскладнішим, неоціненним, найдорожчим, що є в житті, – з людиною.

В.О. Сухомлинський

Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Організацією навчання студентів першого курсу займається відділення загальноосвітньої підготовки Коледжу, робота якого направлена на закріплення умінь і навичок, опанованих сьогоднішніми студентами ще в середній школі, підвищення рівня їхніх знань із дисциплін загальноосвітньої підготовки.

Адміністрація Коледжу в роботі відділення керується наказами МОН України, щодо переліку предметів загальноосвітньої підготовки та визначає термін здобуття повної загальної середньої освіти студентами.

Вчорашній школяр, вступивши до вищого навчального закладу, потрапляє у зовсім незнайоме для нього середовище з новими вимогами, правилами та умовами навчання. Саме з викладачами загальноосвітніх дисциплін знайомиться він із перших днів перебування у навчальному закладі. Від атмосфери, створеної викладачами та адміністрацією Коледжу, залежить швидкість проходження адаптаційного періоду від школярів до студентів, а вона в Коледжі є надзвичайно відкритою та дружньою.

Викладачі, задіяні в роботі відділення загальноосвітньої підготовки, впроваджують у навчально-виховний процес активні методи навчання, інноваційні технології оволодіння знаннями. Під час проведення занять широко використовуються нестандартні методи (урок-гра, лекція-подорож, інтегровані заняття), активно застосовуються засоби інформаційних технологій, що активізує пізнавальну діяльність студентів. З метою підвищення власного інтелектуального рівня студенти, крім основних занять, можуть брати участь у предметних олімпіадах, тематичних конкурсах, вікторинах, проявити себе в дослідницькій роботі Малої академії наук м. Києва відповідно до своїх здібностей, нахилів та вподобань.

В індивідуальній роботі зі студентами наші викладачі використовують особистісно орієнтований підхід, який враховує потенціал і рівень розвитку кожного студента, вікові та психологічні особливості, що дає можливість розвивати його творчі здібності.

Місія відділення

Забезпечення належного рівня знань студентів та організація їхньої творчої діяльності, яка дозволить вчорашнім школярам швидко, безболісно і цікаво пройти нелегкий шлях соціальної адаптації.

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

З метою якісної організації навчально-виховного процесу, розробки програмно-методичного забезпечення дисциплін загальноосвітньої підготовки в Коледжі створено такі циклові комісії:

  1. Циклова комісія з гуманітарно-соціальної підготовки: голова – Рибак Ірина Вікторівна, доцент, кандидат політичних наук, спеціаліст вищої категорії.
  2. Циклова комісія з природничо-наукової підготовки: голова – Кудряшова Світлана Вікторівна, викладач, спеціаліст першої категорії.
  3. Циклова комісія з математики: голова – Кузьменко О.Ю. - викладач, спеціаліст вищої категорії.
  4. Циклова комісія з мовної підготовки: голова – Новак Ольга Михайлівна, викладач, спеціаліст вищої категорії.
  5. Циклова комісія зі спеціальної мовної підготовки: голова – Федунов Микола Володимирович, викладач.

Додаткова інформація

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Фаховий коледж Університету «КРОК» » Відділення загальноосвітньої підготовки