Відділення інформаційних технологій — Університет «КРОК»

Відділення інформаційних технологій

Більшість хороших програмістів роблять свою роботу не тому, що очікують оплати або визнання, а тому, що отримують задоволення від програмування.

Лінус Торвальдс

Фахівці в галузі IT користуються великим попитом і є одними з найбільш високооплачуваних на ринку праці не лише в Україні, а й в усьому світі.

Попит на фахівців з IT високий, проте й конкуренція відповідна. Знайти цікаву і високооплачувану роботу зможуть лише ті, хто знають свою справу «на відмінно».

Сьогодні відділення навчає 276 студентів. Тут працюють досвідчені викладачі випускових циклових комісій. Творчий потенціал науково-педагогічного колективу, якісна матеріально-технічна база, близькі контакти з провідними кафедрами Навчально-наукового інституту комунікаційних та інформаційних технологій Університету дозволяють проводити підготовку студентів на високому науково-методичному рівні.

У майбутньому наші студенти вмітимуть визначати характеристику об'єктів автоматизації, братимуть участь в обстеженні об’єктів управління та визначенні вимог до системи, що розробляється, на основі стандартів з ІТ; будуть проектувати, розробляти та обслуговувати web-застосування з динамічним контентом, використовуючи web-технології; розробляти логічні та фізичні структури баз даних, створювати бази даних та здійснювати запити до них, використовуючи різноманітні системи керування базами даних; володітимуть методами і засобами підтримки командної роботи, планування та ефективної організації праці, безперервного контролю за якістю результатів роботи, соціальної комунікації тощо.

Студенти нашого відділення є активними учасниками освітнього проекту «КЕПІТ-Expert», створеного на базі Коледжу у співпраці з проектною групою «SPG» Університету «КРОК», у рамках якого вони виступають експертами з питань комп'ютерної грамотності серед учнів старших класів середніх загальноосвітніх шкіл.

В основу концепції підготовки відділенням фахівців покладена система, що заснована на поєднанні інтенсивної і глибокої фундаментальної підготовки в галузі прикладної математики та комп’ютерних наук. Відділення відповідає за фахову підготовку у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями ««Комп’ютерні науки» та «Інженерія програмного забезпечення».

Термін навчання – 4 роки на основі базової загальної середньої освіти і 3 роки на базі повної загальної середньої освіти.

Навчальний процес регламентується законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» та іншими нормативно-правовими документами.

Навчальна і технологічна практики передбачають опанування студентами робітничої професії «Оператор комп'ютерного набору», код 4112 за Національним класифікатором України, та «Демонстратор-консультант з продажу інформаційно-комунікаційного устаткування», код 5220 (Класифікатор професій ДК 003:2010). Виробничу практику студенти проходять у відомих ІТ-компаніях.

Навчально-виховний процес спрямований на формування гармонійно розвиненої особистості, освіченої і здатної до постійного оновлення знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до динамічних процесів в освітній та соціально-культурній сферах.

ЦИКЛОВІ КОМІСІЇ

З метою якісної організації навчально-виховного процесу, розробки програмно-методичного забезпечення дисциплін у Коледжі створено таку циклову комісію:

Життя відділення наповнене цікавими подіями, інтелектуальними, спортивними та розважальними заходами.

Приєднуйтеся до нас, і Ви не пожалкуєте!

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Підрозділи » Навчальні » Фаховий коледж Університету «КРОК» » Відділення інформаційних технологій