Циклова комісія з природничо-наукової підготовки — Університет «КРОК»

Циклова комісія з природничо-наукової підготовки

Відділення загальноосвітньої підготовки Фахового коледжу

Циклова комісія забезпечує підготовку студентів з дисциплін природничого циклу для загальноосвітньої навчальної траєкторії студентів.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

Викладачі циклової комісії з мовної підготовки здійснюють підготовку майбутніх фахівців з таких дисциплін:

  • фізика
  • астрономія
  • хімія
  • біологія
  • екологія
  • географія

Методика викладання

Циклова комісія зорієнтована на вимоги до компетентностей сучасної освіти, в яких вагоме місце займають знання про природу і навколишній світ, обізнаність в сучасних досягненнях природничих наук та перспектив їх подальшого розвитку.

Викладання всіх дисциплін циклової комісії здійснюється з урахуванням сучасних вимог до організації навчання на основі проблемно-пошукового та практично-зорієнтованого підходів.

Використовуються такі навчальні ресурси, як електронні освітні ресурси, віртуальні лабораторії, інформаційні джерела, що містять розрахункові та експериментальні завдання з природничих наук, а також сучасна наукова-популярна інформація.

Проводяться науково-практичні заходи серед студентської аудиторії коледжу: участь в науково-практичних конференціях, олімпіадах, спортивних змаганнях тощо.

Викладачі циклової комісії постійно підвищують власний рівень професійної підготовки.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok