Рибак Ірина Вікторівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Рибак Ірина Вікторівна

Напрями наукових досліджень

 • маніпулятивні практики та інформаційно-маніпулятивні технології в сучасній політиці / легітимаційні та делегітимаційні практики в сучасному суспільстві / політичний маркетинг та політична іміджелогія / політична комунікативістика / мас-медіа та політика / політичне рекламування / політична дискурсологія
 
 

Рибак Ірина Вікторівна

 • кандидат політичних наук (2016 р.)

Нагороди, відзнаки

 • Нагороджена Подякою голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за активну громадську діяльність, значний особистий внесок у розвиток студентського самоврядування в Шевченківському районі м.Києва та з нагоди відзначення Дня студента (2019 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяьності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2018 р.)
 • Почесна грамота Університету економіки та права «КРОК» та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій за участь в організації та проведенні ІХ Всеукраїнської екологічної конференції «Енергетика: уроки минулого – альтернативи майбутнього», приуроченої до 30-х роковин Чорнобильської трагедії (22 квітня 2016 р.)
 • Почесна грамота КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» «За високу майстерність в освітній діяльності, вагомий внесок у справу виховання та професійної підготовки підростаючого покоління» (2016 р.)
 • Почесна нагорода Університету «Зірка КРОКу – 2015»
 • Подяка Університету економіки та права «КРОК», Студентського наукового товариства Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «За активну життєву позицію, вагомий внесок у формування майбутньої наукової еліти України та створення позитивного іміджу Університету в освітньо-науковому просторі» (15 травня 2015 року)
 • Подяка Університету економіки та права «КРОК» та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «За плідну співпрацю» (2015 р.)
 • Подяка за участь в організації та проведенні II Київської конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО м. Києва, приуроченої до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка та з нагоди Дня народження Коледжу економіки, права та інформаційних технологій (28 березня 2014 року)
 • Подяка Університету економіки та права «КРОК» та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «За напружену, титанічну працю, бездоганне виконання педагогічної місії, поважне ставлення та мудрі поради» (29 березня 2013 року)
 • Почесна грамота Університету економіки та права «КРОК» «За сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету» (15 травня 2009 року)

Освіта

 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка / Педагогіка і методика середньої освіти. Історія / магістр педагогічної освіти, викладач історії (2005 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2005 р. – Університет «КРОК»:
  • з вересня 2016 р. – доцент кафедри суспільних наук
  • 2011–2016 рр. – старший викладач кафедри суспільних наук
  • 2005–2011 рр. – асистент кафедри суспільних наук
 • Особисті досягнення

  • Захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси) в Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України;
  • Апробація результатів дисертаційного дослідження в контексті впровадження авторського навчального курсу «Маніпулятивні прийоми в політичній рекламі»;
  • Педагогічне керівництво секцією філософії Київської Малої академії наук у 2014–2015 н. р. та успішна участь, гідна презентація наукових досягнень всіма її учнями, в тому числі й студентами Коледжу економіки, права та інформаційних технологій в рамках участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
  • Керівництво підготовкою студентів наукових статей та презентацій для участі у наукових конференціях, зокрема: наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Михайла Вербицького та 150-й річниці першого публічного виконання національного гімну від 18 березня 2015 року; науково-практична конференція «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді: знати, зберігати, діяти» (30 березня 2015 року); VІІ юнацька наукова конференція «Вивчаємо Києво-Печерську лавру разом» (22 квітня 2015 року);
  • Головування в журі міського творчого конкурсу студентських робіт з суспільно-гуманітарних дисциплін серед вищих навчальних закладів І–II рівнів акредитації, присвяченого 70-річчю Перемоги у Другій світовій війні (листопад 2014 р. – квітень 2015 р.).
 
 

Публікації

  Рибак І.В. Безпековий вимір політики ідентичності в Україні: до питання національної стійкості / І. В. Рибак // Стратегічні пріоритети політико-правового розвитку України в контексті європейської інтеграції: монографія /за ред. І. О. Кресіної; Інститут держави і права імені В. М. Корецького. - Київ: Норма права, 2024. - С. 629-657

  Лебедь М.О. Гібридна війна та практичні кейси протидії / М. О. Лебедь, І. В. Рибак // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1967

  Рибак І.В. Культурна дипломатія як стратегія протидії російському агресору: роль ЮНЕСКО / І. В. Рибак, О. В. Рахно // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022.
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1417

  Рибак І.В. Природна спадщина ЮНЕСКО в Україні: сучасний стан та перспективи / І. В. Рибак, Н. О. Зорькіна // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей ІІ науково-практичної конференції для студентів та молоді (21 листопада 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022.
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2022/paper/view/1414

  Рослякова Г.І. Києво-Печерська Лавра як об'єкт національного та світового туризму: сучасні виклики та стратегічні пріоритети / Г. І. Рослякова, І. В. Рибак // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/338
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/338

  Фуринець Н.О. Національний дендрологічний парк "Софіївка" як перспективний об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та його роль у розвитку туризму / Н. О. Фуринець, І. В. Рибак // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/336
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/336

  Корніяка К.В. Резиденція митрополитів буковини і далмації у всесвітній спадщині ЮНЕСКО та розвитку туристичної галузі України / К. В. Корніяка, І. В. Рибак // Спадщина ЮНЕСКО та туризм: тези доповідей наукової конференції студентів (Київ, 7 грудня 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/337
https://conf.krok.edu.ua/UNESCO/UNESCO2020/paper/view/337

  Рибак І.В. Маятник політичної легітимності в Україні: інформаційно-маніпулятивний контекст: монографія/ І. В. Рибак; за наук. ред. д.п.н., проф. О. В. Картунова. - К.: Університет "КРОК", 2018. - 286 с. - (Інформаційно-знаннєве суспільство)

  Рибак І.В. Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес легітимації політичної влади в Україні: дис. ... канд.політ наук: 26.236.01 / І. В. Рибак.; Інститут держави і права В.М. Корецького НАН України. - Київ, 2016. - 276 с.

  Рибак І.В. Криза легітимності як феномен сучасних політичних процесів в українському суспільстві / І. В. Рибак // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. – 2015. – Вип. 1 (18). – С. 211–214.

  Рибак І.В. Історичні витоки сучасної суспільно-політичної кризи в Україні: спроби аналізу / І. В. Рибак, К. О. Полтавцева // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2014.- С.565-572
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/771-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-molodykh-uchenykh-aktualni-problemy-suchasnoi-naukovoi-dumky-14-lystopada-2014-roku

  Рибак І.В. Інформаційно-маніпулятивні технології / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 277

  Рибак І.В. Маніпуляція у політиці / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 372-373

  Рибак І.В. Делегітимація / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 118-120

  Рибак І.В. Інформаційно-маніпулятивні технології політичної делегітимації в Україні: позаелекторальний контекст / І. В. Рибак // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика виклад. соц.-політ. дисциплін. Наук. часопис Націон. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во Націон. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 406–412. – (Серія 22 [Відп. ред. О. В. Бабкіна]).

  Рибак І.В. Вектори впровадження інформаційно-маніпулятивних технологій в легітимаційний процес України (на прикладі парламентських виборів 2012 року) / І.В. Рибак // Економічний часопиc-XXI. - 2013. - № 5-6 (2). - С.16-19
http://soskin.info/ea/2013/5-6/201342.html

  Рибак І.В. Інформаційно-комунікативні виміри сучасного політичного маніпулювання / І. В. Рибак // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. - С.565-572

  Рибак І.В. Медіатизація політики як ключовий вектор трансформації легітимаційних та делегітимаційних практик в Україні / І.В. Рибак // Гілея : науковий вісник. - 2011. - Вип. 49. - С. 620-628

  Рибак І.В. Інформаційно-комунікативна ефективність політичної влади в умовах виборів / І.В. Рибак // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества: Материалы III-й Междунар.науч.-практ. конф. (Одесса, 21-22 мая 2010 г). Одеса: "ВМВ", 2010. С. 429-432

  Рибак І.В. Концептуалізація поняття "політична інформація" як ключового елементу політичної комунікації / І. В. Рибак // Національні економіки в глобальному економічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 16-17 квітня 2008 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.228-232

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Рибак І.В. Легітимаційний та делегітимаційний потенціал політичного рекламування в умовах електорального процесу / І.В. Рибак // Актуальні проблеми міжнародних відносин. - 2008. - Вип. 81. Част. I.- С. 84-88
http://gileya.org/index.php?ng=library&cont=long&id=66

  Рибак І.В. Ефективність політики як ключовий фактор політичної легітимації та делегітимації в Україні / І.В. Рибак // Украина в системе современных 18 цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества (26-27 июня 2008 г.): материалы междунар. науч.-практ. конф. - Одесса : "ВМВ", 2008. - С. 326- 327

  Рибак І.В. Політична легітимність як константа минулого та сучасного політичного дискурсу / І.В. Рибак // Пред'явлення світу в гуманітарних дискурсах XXI століття: науково-практична конференція (Луганськ, 2008 ). - Наукові записки Луганського національного університету. Серія. Філологічні науки. - 2008 - Вип. 7. - Т. 2. - C. 231-235

  Рибак І.В. Політична реклама в системі технологій електорального політичного маркетингу: сутність та чинники ефективності / І.В. Рибак // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин. - Вип. ІІ. - К. : Ун-т економіки та права "КРОК", 2008. - С. 72-79

  Рибак І. Проблеми легітимації та делегітимації політичної влади в Україні: спроби аналізу / І. Рибак // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2007 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007 . - С.266-269

  Рибак І.В. Процеси легітимації та делегітимації політичної влади: сутність та чинники впливу / І.В. Рибак // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества. (23-24 июня 2006 г.): материалы междунар. науч.-практ. конф. - Одесса: "ВМВ", 2006. - С. 257-259


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Рибак Ірина Вікторівна