Інша інформація:
Рибак Ірина Вікторівна

Напрями наукових досліджень

 • маніпулятивні практики та інформаційно-маніпулятивні технології в сучасній політиці / легітимаційні та делегітимаційні практики в сучасному суспільстві / політичний маркетинг та політична іміджелогія / політична комунікативістика / мас-медіа та політика / політичне рекламування / політична дискурсологія

Сфера наукових інтересів

 • політична наука / історична наука

Викладає

 • історія України / всесвітня історія
 
 

Рибак Ірина Вікторівна

 • кандидат політичних наук (2016 р.)

Нагороди, відзнаки

 • Нагороджена Подякою голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за активну громадську діяльність, значний особистий внесок у розвиток студентського самоврядування в Шевченківському районі м.Києва та з нагоди відзначення Дня студента (2019 р.)
 • Почесна грамота за сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяьності та значний особистий внесок у розвиток Університету (2018 р.)
 • Почесна грамота Університету економіки та права «КРОК» та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій за участь в організації та проведенні ІХ Всеукраїнської екологічної конференції «Енергетика: уроки минулого – альтернативи майбутнього», приуроченої до 30-х роковин Чорнобильської трагедії (22 квітня 2016 р.)
 • Почесна грамота КПНЗ «Київська Мала академія наук учнівської молоді» «За високу майстерність в освітній діяльності, вагомий внесок у справу виховання та професійної підготовки підростаючого покоління» (2016 р.)
 • Почесна нагорода Університету «Зірка КРОКу – 2015»
 • Подяка Університету економіки та права «КРОК», Студентського наукового товариства Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «За активну життєву позицію, вагомий внесок у формування майбутньої наукової еліти України та створення позитивного іміджу Університету в освітньо-науковому просторі» (15 травня 2015 року)
 • Подяка Університету економіки та права «КРОК» та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «За плідну співпрацю» (2015 р.)
 • Подяка за участь в організації та проведенні II Київської конференції асоційованих шкіл ЮНЕСКО м. Києва, приуроченої до 200-річчя від Дня народження Тараса Шевченка та з нагоди Дня народження Коледжу економіки, права та інформаційних технологій (28 березня 2014 року)
 • Подяка Університету економіки та права «КРОК» та Коледжу економіки, права та інформаційних технологій «За напружену, титанічну працю, бездоганне виконання педагогічної місії, поважне ставлення та мудрі поради» (29 березня 2013 року)
 • Почесна грамота Університету економіки та права «КРОК» «За сумлінну працю, вагомі досягнення в професійній діяльності та значний особистий внесок у розвиток Університету» (15 травня 2009 року)

Освіта

 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка / Педагогіка і методика середньої освіти. Історія / магістр педагогічної освіти, викладач історії (2005 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2005 р. – Університет «КРОК»:
  • з вересня 2016 р. – доцент кафедри суспільних наук
  • 2011–2016 рр. – старший викладач кафедри суспільних наук
  • 2005–2011 рр. – асистент кафедри суспільних наук
 • Особисті досягнення

  • Захист дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси) в Інституті держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України;
  • Апробація результатів дисертаційного дослідження в контексті впровадження авторського навчального курсу «Маніпулятивні прийоми в політичній рекламі»;
  • Педагогічне керівництво секцією філософії Київської Малої академії наук у 2014–2015 н. р. та успішна участь, гідна презентація наукових досягнень всіма її учнями, в тому числі й студентами Коледжу економіки, права та інформаційних технологій в рамках участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України;
  • Керівництво підготовкою студентів наукових статей та презентацій для участі у наукових конференціях, зокрема: наукова конференція, присвячена 200-річчю від дня народження Михайла Вербицького та 150-й річниці першого публічного виконання національного гімну від 18 березня 2015 року; науково-практична конференція «Всесвітня спадщина ЮНЕСКО в руках молоді: знати, зберігати, діяти» (30 березня 2015 року); VІІ юнацька наукова конференція «Вивчаємо Києво-Печерську лавру разом» (22 квітня 2015 року);
  • Головування в журі міського творчого конкурсу студентських робіт з суспільно-гуманітарних дисциплін серед вищих навчальних закладів І–II рівнів акредитації, присвяченого 70-річчю Перемоги у Другій світовій війні (листопад 2014 р. – квітень 2015 р.).
 
 

Публікації

  Рибак І.В. Маятник політичної легітимності в Україні: інформаційно-маніпулятивний контекст: монографія/ І. В. Рибак; за наук. ред. д.п.н., проф. О. В. Картунова. - К.: Університет "КРОК", 2018. - 286 с. - (Інформаційно-знаннєве суспільство)

  Рибак І.В. Вплив інформаційно-маніпулятивних технологій на процес легітимації політичної влади в Україні / І. В. Рибак.- Спеціалізована вчена рада по захисту дисертацій Д. 26.236.01 в Інституті держави і права В.М. Корецького НАН України, 30.03.2016. - 276 с.

  Рибак І.В. Криза легітимності як феномен сучасних політичних процесів в українському суспільстві / І. В. Рибак // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. – 2015. – Вип. 1 (18). – С. 211–214.

  Рибак І.В. Інформаційно-маніпулятивні технології політичної делегітимації в Україні: позаелекторальний контекст / І. В. Рибак // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика виклад. соц.-політ. дисциплін. Наук. часопис Націон. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К.: Вид-во Націон. педагог. ун-ту ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 406–412. – (Серія 22 [Відп. ред. О. В. Бабкіна]).

  Рибак І.В. Історичні витоки сучасної суспільно-політичної кризи в Україні: спроби аналізу / І. В. Рибак, К. О. Полтавцева // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2014.- С.565-572

  Рибак І.В. Делегітимація / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 118-120

  Рибак І.В. Інформаційно-маніпулятивні технології / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 277

  Рибак І.В. Маніпуляція у політиці / І. В. Рибак // Політологія: навч. енциклопед. словник для студ. ВНЗ I-IV рівнів акредитації / за наук. ред. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін]. - Львів: Новий Світ - 2000, 2014. - С. 372-373

  Рибак І.В. Інформаційно-комунікативні виміри сучасного політичного маніпулювання / І. В. Рибак // Держава і право: збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 57. - К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. - С.565-572

  Рибак І.В. Концептуалізація поняття "політична інформація" як ключового елементу політичної комунікації / І. В. Рибак // Національні економіки в глобальному економічному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 16-17 квітня 2008 р.). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.228-232

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Рибак І. Проблеми легітимації та делегітимації політичної влади в Україні: спроби аналізу / І. Рибак // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2007 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007 . - С.266-269


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Рибак Ірина Вікторівна