Циклова комісія з мовної підготовки — Університет «КРОК»

Циклова комісія з мовної підготовки

Відділення загальноосвітньої підготовки Фахового коледжу

Сучасне українське суспільство, послуговуючись державною українською мовою у будь-яких сферах життя, прагне до високого рівня культури особистого і фахового мовлення.

Головна мета роботи викладачів циклової комісії з мовної підготовки полягає у підвищенні рівня мовленнєвої культури студентів та поліпшенні якості гуманітарної підготовки фахівців, здатних працювати у нових соціально-економічних умовах.

Своїм завданням вважаємо навчити студентів застосовувати набуті знання для мовного вираження майбутнього фаху.

Окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота та методична робота. Викладачі проводять предметні тижні, олімпіади, конкурси, сприяють творчим пошукам студентів, які створюють власні поезії.

Студенти коледжу є постійними учасниками Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, Мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнської олімпіади з української мови, неодноразово отримували призові місця на конкурсах читців поезій Л.Українки та поетичних конкурсах із зарубіжної літератури.

Провідні викладачі

Основні дисципліни

Викладачі циклової комісії з мовної підготовки здійснюють підготовку майбутніх фахівців з таких дисциплін:

  • українська мова
  • українська мова за професійним спрямуванням
  • українська література
  • зарубіжна література

Методика викладання

У своїй роботі викладачі використовують сучасні методи і прийоми навчання, застосовують новітню літературу та наочність, прогресивні форми спілкування зі студентами.

Особливу увагу приділяють ідейно-естетичному вихованню, залученню до пошукової роботи. Застосовують нетрадиційні форми та методи організації не тільки аудиторної, але і позааудиторної роботи зі студентами.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok